DOÇ. DR. MEHLİKA BENLİ    
Name : MEHLİKA
Surname : BENLİ
E-Mail : benli@science.ankara.edu.tr
Phone Number : 2126720-1064
Title : DOÇ. DR.
Unit : FACULTY OF SCIENCES
Department : DEPARTMENT OF BIOLOGY
Personal Information

 

 

                                                                                                                                                                                             

                        

 

                                                                                                                                           

Date of birth :

1967

Mailing address :

A.Ü. Fen Fak. Biyoloji Böl. A Blok 2.Kat 36 nolu oda 06100 Tandoğan/ ANKARA

Phone :

212 67 20 / 1064- 1505

Fax :

223 23 95

E-mail :

mehlikabenli_76@hotmail.com

benli@science.ankara.edu.tr

web-page:

http://www.science.ankara.edu.trACADEMIC EDUCATION

Country

University

Faculty/Institute

Area of Education

Degree

Graduation date

TC

Ankara Ünv.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1988

TC

Ankara Ünv.

Fen Fakültesi /

Fen Bilimleri

Biyoloji

Yükseklisans

1992

TC

Ankara Ünv.

Gıda Mühendisliği/

Fen Bilimleri

Gıda Mikrobiyolojisi

Doktora

2000ACADEMIC/BUSINESS EXPERIENCE

Institution/Company

Country

Province

Department/Unit

Title

Year

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi (Dr.)

1988-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDS OF INVESTIGATION

Antimicrobial effect, Antagonistic microorganisms, Cell structure, Alternative medicine, Electron microscopy, Cell biology, Histology, Scorpion / Spider morphology and Venom glands.

 

TEACHING EXPERIENCE

 

Under Graduate

Graduate

 

 

 

 

 

OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

Number of consultancy for the Articles/Reviews in Journals recorded in international indexes for the recent year

20

Number of Adviser Positions in Projects for the recent year

 

Total number of Citations to the Publications (According to web of Science,)

25

Number of Supervising to the students

 

Completed

Continuing

MS

 

 

pHD

 

 

Uzmanlık

 

 

Other Activities (Work/duty/activity/ charge/case/memberships etc.)

1- Continental Journal of Pharmacology and Toxicology Research (Assistant Editor)

2- Journal of Pediatric Biochemistry (Assistant Editor)

3-   Journal of the Forest Faculty of Kastamonu  University,  Turkish Journal of Biology  and Many International Journal (Reviewer)

4- Firts International Biology Congress in Kyrgyzstan  (Scientific Committee)

 

 

 

AWARDS

Name of the award

Taken From

Year

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

Project name

Institution

Budget

Dates

Duty

Project type

 

Transglutaminaz Enziminin Ayran Üretiminde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar 

Ankara Üniversitesi BAB

2008

 

Karyatağı Dağı (Kastamonu / Azdavay)'nın Florası ve Endemik Bitkilerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması 

TBAG-HD/107(105T542) TÜBİTAK

2007

 

Transglutaminaz Enziminin Yoğurt Üretiminde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar 

TOVAG – 18198 (1050160) TÜBİTAK

2007

 

Huni Örümcek (Agelena labyrinthica) Zehrinin Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması

TBAG – 2286 (103T040) TÜBİTAK

2006

 

Az Yağlı Kaşar Peyniri Üretiminde Egzopolisakkarit Üreten Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

TOGTAG – 3018 TÜBİTAK

2005

 

Elmalarda Hasat Sonrası Bozulmaların Antagonistik Mikroorganizmalarla Biyolojik Kontrolü konulu

Hızlı destek TÜBİTAK

1999

 

 

Elmalarda Hasat Sonrası Bozulmaların Antagonistik Mikroorganizmalarla Biyolojik Kontrolü konulu

 

 

 

A.Ü. Araştırma Fonu

 

 

1995

 

Paramecium caudatum Sitozolu İçinde Mikrotüpçük Dağılımının İncelenmesi

A.Ü. Araştırma Fonu

1990

 

 

PUBLICATIONS

Publications in SCI, SSCI, AHCI indexes

 

 1. Karaman AD, Benli M, Akalın AS. (2012) Microstructure of industrially produced reduced and low fat Turkish white cheese as influenced by the homogenization of cream. GRASAS Y ACEİTES, 63 (3): 267-273.

 

 

 1. Coleri Cihan A, Benli M, Cokmus C. (2012) Purification and characterization of intracellular and extracellular a-glucosidases from Geobacillus toebii strain E134. Cell Biochem Funct, 30: 69- 81.

 

 1. Sanli T, Sezgin E, Deveci O, Senel E, Benli M. (2011) Effect of using transglutaminase on

physical, chemical and sensory properties of set-type yogurt. Food Hıdrocollıds 6(25):1477-

1481

 

 

 

 1. Yigit N, Benli M. (2010) Fine structural analysis of the stinger in venom apparatus of the scorpion Euscorpius mingrelicus (Scorpiones:Euscorpiidae) Journal Of Venomous Anımals And Toxıns Includıng Tropıcal Dıseases 1(16):76-86

 

 

 1. Yigit N, Benli M. (2009) Fine structure of venom glands of the scorpion Mesobuthus gibbosus (BRULLE,1832)(Scorpiones: Buthidae) Acta Zoologıca Bulgarıca 3(61):297-306

 

 

 1. Benli M, Yigit N, Geven F, Güney K, Bingol U. (2009) Antimicrobial activity of endemic Digitalis lamarckii Ivan from Turkey Indıan Journal Of Experımental Bıology 3(47): 218- 221

 

 

 1. Benli M, Yigit N, Geven F, Güney K, Bingol U. (2008) Antimicrobial activity of endemic

Crataegus tanacetifolia (lam) Pers and observation of the inhibition effect on bacterial cells. Cell Bıochemıstry And Functıon 8 (26): 844-851

 

 

 1. Benli M, Bingol U, Geven F, Güney K, Yigit N. (2008) An Investigation on the antimicrobial activity of some endemic plant species from Turkey. Afrıcan Journal Of Bıotechnology 1(7): 1-5

 

 

 1. Kaya I, Yigit N, Benli M. (2008) Antimicrobial activity of various extract of Ocimum basilicum L. and observation of the inhibition effect on bacterial cells by use of scanning electron microscopy. Afrıcan Journal Of Tradıtıonal Complementary And Alternatıve Medıcınes 4(5):363-369

 

 1. Yigit N, Benli M. (2008) The venom gland of the scorpion species Euscorpious mingrelicus

(Scorpiones: Euscorpiidae): Morphological and ultrastructural characterization. Journal Of Venomous Anımals And Toxıns Includıng Tropıcal Dıseases 3(14):466-480

 

 

 1. Benli M, Yigit N. (2008) Antibacterial activity of venom from funnel web spider Agelena

labyrinthica ( Araneae: Agelenidae) Journal Of Venomous Anımals And Toxıns Includıng Tropıcal Dıseases 4 (14):641-650

 

 

 1. Benli M, Kaya I, Yigit N. (2007) Screening antimicrobial activity of various extracts of Artemisia dracunculus L. Cell Bıochemıstry And Functıon 6(25): 681-686

 

 

 1. Benli M, Guney K, Bingol U, Geven F, Yigit N. (2007) Antimikrobial activity of some endemic plant species from Turkey. Afrıcan Journal Of Bıotechnology 6(15): 1774-1778

 

 

Publications in other indexes

 1. Şanlı T, Sezgin E, Şenel E, Benli M. (2011) Geleneksel yöntemle ayran üretiminde transglutaminaz kullanımının ayranın özellikleri üzerine etkileri. GIDA 36 (4): 217.

 

 1. Yigit N, Benli M. (2008) The antimicrobial activity of hemolymph of spider Agelena labyrinthica (Areneae: Agelenidae) Kastamonu Unıversty, Journal Of Forestry Faculty

8(2):120-124

 

 1. Yigit N, Benli M. (2007) The sting of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Butudiae):

Morphological and ultrastructral caracterization. Eusscorpıus 61: 1-7

 

 1. Benli M., Yiğit N., Kaya I. (2007) Antimicrobial activity of various extracts of Satureja hortensıs L. Journal Of Applıed Bıologıcal Scıences 1(1): 25-31

 

 1. Benli M., Yiğit N. (2005) Ülkemizde yaygın kullanımı olan kekik (Thymus vulgarıs) bitkisinin antimikrobiyal aktivitesi Orlab On-Lıne Mıkrobıyolojı Dergısı, 3(8):1-8, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050303.pdf

 

 1. Yiğit, N., Benli, M. (2005) Maya Hücre Duvar Yapısının Dinamikleri. Orlab On-Line

Mikrobiyoloji Dergisi, 3(3):11-17, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050303.pdf

 

 1. Benli, M., Yiğit, N. (2004) Lizozomal Organel: Maya Vakuollerinin Fonksiyonları. ORLAB Online Mikrobiyoloji Dergisi, 2(9): 9-13, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 

 1. Benli, M., (2003) Hasat Sonrası Fungal Hastalıklarla Kimyasal ve Biyolojik Mücadele. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(8): 1-25, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 

 1. Benli, M., Çakmakçı, L., (2003) Elmalardan İzole Edilen Epifitik Mayaların Botrytis cinerea ve Penicillium expansum Üzerine Antagonistik Etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 16(4): 649- 658

 

 1. Benli, M., Kınay, P., (2003) Elmalarda Epifitik Mayaların Soğuk Hava Depolarında Hasat Sonrası Patojenlere Antagonistik Etkisi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 16(4): 641 – 648

 

 1. Benli, M. (2003) Elmalarda Epifitik Mayaların Hasat Sonrası Patojenlere 22°C de İnhibitör etkisi. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(6): 21-28, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 

 1. Benli, M. (2003) Epifitik Mayaların Penicillium expansum ve Botrytis cinerea Hiflerine

Hiperparazitik etkisi. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(5): 1-9, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 1. Benli, M., Çakmakçı, L. (2003) Elmalarda Hasat Sonrası Hastalıkların Kontrolünde Kullanılan Mayaların Tanımlanması ve Sınıflandırılması. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(1): 30-37.

 

 

 

International and national meetings on congress (Proceedings):

 

Benli,M., Karakaş, M. and Yiğit N. 2012. Structure of the venom apparatus in the tube web spider, Segestria florentina (Araneae: Segestriidae). KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI 1. ULUSLARARASI BIYOLOJI KONGRESI

 

 

Karakaş,M., Benli, M. 2012. Helminth parasites of some amphibians collected from the different regions in Turkey. KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI 1. ULUSLARARASI BIYOLOJI KONGRESI

 

 

Güney K, Benli M, Geven F, Bingöl MÜ. Climate Change Impacts on Karyatağı Mountain of Floristic Characteristics. (ULUSLARARASI) SEEMORE CONFERENCE 2012 MOUNTAIN RESOURCES AND THEIR RESPONSE TO GLOBAL CHANGE, 4-8 Temmuz  ANKARA

 

 

Yigit N., Benli M., Bayram A., Danisman T. (2006). Functional Morphology, Histology and Ultrastructure of Venom Apparatus of the Sorpion, Mesobuthus gibbosus anatolicus (Scorpiones: Buthidae), SECOND INTERNETİONAL CONFERENCE ON NATURAL TOXİNS, 18-20 DECEMBER 2006, CAİRO-EGYPT.

 

 

Benli M., Yiğit N. (2006) Antıbacterıal actıvıty of the venom of spıder, Agelena labyrınthıca (Araneae: Agelenıdae), SECOND INTERNETIONAL CONFERENCE ON NATURAL TOXINS, 18-20 DECEMBER 2006, CAIRO EGYPT.

 

 

Benli M, Yağmur A E. Taramalı elektron mikroskobu ile Calchas birulai Fet, Soleglad & Kovarik, 2009 (Scorpiones: Iuridae) dış morfolojisinin detaylı olarak incelenmesi. 20. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 25-28 Ekim 2011 Kemer, Antalya

 

 

Güney K, Benli M, Geven F, Bingöl Ü, Yiğit N. Karyatağı Dağının (kastamonu / azdavay) endemik bitkileri ve tehlike kategorileri. X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 4-7 EKİM 2011 ÇANAKKALE

 

 

Benli M, Geven F, Bingöl Ü, Güney K, Yiğit N. Türkiye’de endemik bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivite bakımından araştırılması ve inhibisyon mekanizmasının aydınlatılması. X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 4-7 EKİM 2011 ÇANAKKALE

 

Benli M., Yiğit N. (2006) Doğu anadolu bölgesınde yaygın kullanımı olan zeyturun (Satureja hortensıs L.) bıtkısının antımıkrobıyal aktıvıtesı XVIII. ULUSAL BIYOLOJI KONGRESI, 16-30 HAZIRAN 2006, KUŞADASI AYDIN.

Say Benli, M. (2001) Penıcıllıum expansum VE Botrytıs cınerea küflerıne etkılı epıfıtık mayalar ıle bıyokontrol mekanızmasının sem de incelenmesı TÜRKİYE IX. FİTOPATOLOJİ KONGRESİ, TEKIRDAĞ.

 

 

 

BOOKS

1.

2.