PROF.DR. MERİH BERBEROĞLU    
Adı : MERİH
Soyadı : BERBEROĞLU
E-posta : berber@medicine.ankara.edu.tr, merihberberoglu@gmail.com
Tel : 0312 595 6434
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı:                                         Merih BERBEROĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi:             Merzifon, 1958

Eğitimi:           

                        Fakülte                        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                       1976-1982

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

            İhtisas                                      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi           

                                                           Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD                      1985-1990

            Üst İhtisas                                Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi           

                                                           Pediatrik Endokrin Bilim Dalı                  1991-1993

Akademik Yükselmeler

            Pediatrik Endokrinoloji Uzmanlığı

                                                           Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi           

                                                           Pediatrik Endokrin Bilim Dalı                 1993-1995

            Yardımcı Doçent                     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi           

                                                           Pediatrik Endokrin Bilim Dalı                  1995-1996

 

            Doçent                                    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi           

                                                           Pediatrik Endokrin Bilim Dalı                  1996- 2003

 

Profesör                                  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi           

                                               Pediatrik Endokrin Bilim Dalı                  2003-

 

Medikal Derneklerde Üyelikler

Ulusal                                     Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Vakfı genel kurul kurucu üyesi ve                            Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Vakfı yönetim kurulu üyeliği (2007-

                                                            Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği

                                                           Türk Çocuk ve Adolesan Diabet Derneği

            Uluslararası                             Avrupa Pediatrik Endokrin Birliği (ESPE)

Medikal Derneklerde Görevler                   

Ulusal KIGS Bilimsel Danışma Kurulu  Başkan yardımcılığı,(2004-2006)

 

            Ulusal                          Ulusal KIGS Bilimsel Danışma Kurulu  Başkanı,(2006-2008)

                                               Çocuk endokrin ve diabet derneği yönetim kurulu üyeliği (2007-2009)

 

Dernek Dışı Görevler              Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cinsiyetle ilgili Etik                                                                  Komite üyeliği  (1994- 

                                  

Sağlık Bakanlığı çocukluk obezitesi bilimsel danışma kurulu üyeliği  (2012-

 

Fakülte Dışı Görevler              Zorunlu Hizmet 1982-1985

Ödüller

            En iyi Poster ödülü                    The Pediatric Endocrinology Mediterranean Study                                                                                  (PEMS) group   conjunction with1st Turkish Pediatric                                                                             Endocrinology Congress (1996)

            En iyi Poster ödülü                    3ncü Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi (1998)

            3üncü Poster ödülü                   3ncü Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi (1998)

           

 

 

 

En iyi Poster ödülü                   23rd Congress of Endocrinology and metabolic diseases                                                                        of Turkey joint meeting with the european federation of                                                                endocrine societies. (2000)

Rezzan Berki En İyi                  7. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi (2002)

Poster Ödülü

Rezzan Berki En İyi                  8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi (2003)

Poster Ödülü

En iyi Poster ödülü                       9. Ulusal  Pediatık endokrinoloji  Kongresi (2004)

En iyi Poster ödülü                       12. Ulusal  Pediatık endokrinoloji  Kongresi (2007)

En iyi poster ödülü                        47. Milli pediyatri kongresi (2011)

Sözel sunu birincilik ödülü           16. Ulusal  Pediatık endokrinoloji  Kongresi (2012)

Sözel sunu ikincilik ödülü           16. Ulusal  Pediatık endokrinoloji  Kongresi (2012)