PROF.DR. SEMİH BERKSUN    
Adı : SEMİH
Soyadı : BERKSUN
E-posta : berksun@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : +90-3122965704
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 
Doğum Tarihi, Yeri : 02.02.1958 Akdağmadeni
 1976 Eskişehir Anadolu Lisesi
 
1982  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu
 
1988 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Doktora
 
1990 Doçent
 
1996 Profesör
 
 
Yabancı Dil: İngilizce
 

Protetik tedavide gerekli laboratuar ve klinik uygulamalara yönelik dersler

 

Araştırma Alanları:

  Dental porselen, estetik dişhekimliği, tam porselen sistemler, endodontik tedavi gören dişlerin onarımı, renk
 

 

Bilimsel Dernek ve Kurumlarda Üyelikler:

  

Türk Diş Hekimleri Birliği

Ankara Diş Hekimleri Odası

Türk İmplantoloji ve Prosthodonti Derneği

Europian Prosthodontics Assocaiation

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Hakemliği

  Katıldığı ve Yürüttüğü Projeler:
  

Projenin adı

Destekleyen kurum

Başlama tarihi

Projenin durumu

Zirkonyum Altyapı Üzerine Uygulanan Farklı Veneer Seramik Tekniklerinin Bağlantı Kuvvetlerine Etkisi.

Ank. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Fonu 2007-2010

Sona erdi

Güncel post sistemlerinin dayanıklıkların in vitro olarak değerlendirilmesi

Ank. Ü. Araştırma Fonu 2004-2006

Sona erdi

Bilgisayar destekli görüntüleme teknikleri ile Türk toplumundaki diş, ağız ve yüz morfolojilerinin incelenmesi

DPT 1997-2002

Sona erdi

Farklı restoratif materyaller tarafından karşılanan kuvvetlerin kemik yapıya olan iletiminin invitro olarak incelenmesi

Ank. Ü. Araştırma Fonu 1997-2000

Sona erdi

Titanyum ve Titanyum Alaşımlarının Sabit Protetik Restorasyonlarda Kullanımlarının Değerlendirilmesi.

Ank. Ü. Araştırma Fonu 1994-1996

Sona erdi

 

 

  
  Fakültede Aldığınız Görevler:
  
Fakülte Kurulu üyeliği, Yönetim kurulu üyeliği, Muayene Komisyonu Başkanlığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı, Çeşitli Komisyonlarda Üyelikler.

 

  Uluslararası Yayınlar:
  

1. Berksun S, Kedici PS, Sağlam S. Repair of fractured porcelain restorations with composite bonded porcelain laminate contours. J Prosthet Dent  1993; 69:457-458.
2. Berksun S, Kedici PS, Kalıpcılar B. A matrix procedure for reproducing natural or carved tooth contours in porcelain laminate veneers. J Prosthet Dent  1994; 71: 203-5.         26. Berksun S, Sağlam S. Shear strength of composite bonded porcelain to porcelain in a new repair system. J Prosthet Dent  1994; 71: 423-8
3. Gemalmaz D, Berksun S, Alkumru H.N, Kasapoğlu Ç. Distortion of metal-ceramic fixed partial dentures resulting from metal conditioning firing. Quint. Int 1996; 27: 193-201.
4. Gemalmaz D, Berksun S, Alkumru HN, Kasapoğlu Ç. Thermal cycling distortion of porcelain fused to metal fixed partial dentures. J Prosthet Dent 1998; 80:654-60.
5. Atsu S, Berksun S. Bond strength of three porcelains to two forms of titanium using two firing atmospheres. J Prosthet Dent. 2000;84(5):567-74.
6. Berksun S, Hasanreisoğlu U, Gökdeniz B Computer-based evaluation of gender identification and morphologic classification of tooth face and arch forms. J Prosthet Dent 2002; 88: 578-584
7. Berksun S  Rebuilding core foundations for existing crowns using a custom-made template. J Prosthet Dent. 2005;93(2):201-3.
8. Hasanreisoğlu U, Berksun S, Aras K, Arslan İ. An analysis of maxillary anterior teeth: Facial and dental proportions. J Prosthet Dent 2005;94:530-8.
9.
Yılmaz B, Yuzugullu B, Cınar D, Berksun S. Effects of shade tab arrangement on the repeatability and accuracy of shade selection. J Prosthet Dent. 2011;105:6:383-6.

YABANCI DİLDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Berksun S. Spark erosion: a method for titanium development. I. International Symposium on Dental Techonology and Materials, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları No:18, Ankara 1995; 51-61.          
2. Eskitaşcıoğlu  G, Berksun S. Stress analysis of metal-ceramic crowns with titanium, gold, and base metal alloy. I. International Symposium on Dental Techonology and Materials, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları No:18, Ankara 1995; 107-117

 

  Ulusal Yayınlar:
  

 

1. Zaimoğlu A, Yurdukoru B, Berksun S, Sakoğlu F.  Çeşitli alaşımların ağız ortamında elektrik potansiyellerinin ölçülmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1985; 12: 135-144.
2. Yurdukoru B, Üçtaşlı S, Berksun S. Aşırı doku kayıplarının sabit-hareketli protezlerle restorasyonu. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1987; 14: 329-335.
3. Pamir AD, Hasanreisoğlu U, Berksun S. Maksiller rezeksiyon sonrası yapılacak obtüratörlerde dişlerin korunması yönünden farklı iskelet planlamalarının karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1988; 15: 317-322.
4. Ersoy AE, Berksun S, Öztaş D, Eskitaşcıoğlu G. Üç farklı Ni-Kr alaşımı-porselen bağlantısının makaslama dirençlerinin incelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989; 16: 249-252.
5. Kedici S, Berksun S . Fırça yöntemi ve kalıpla sıkıştırılarak kondanse edilen porselen örneklerin büzülme, baskı direnci ve SEM görüntülerinin karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989; 16: 387-391.
6. Berksun S, Alkumru HN, Özden N. Metal destekli porselen kronlarda, metal ve basamak porseleni marjinal uyumlarının karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989; 16: 393- 397.
7. Pamir AD, Berksun S. Metal destekli porselen köprülerde farklı ısısal özelliklerin ve değişik gövde tasarımlarının porselenin kırılma direncine etkisi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989; 16: 399-405.
8. Berksun S. Overdenture protezlerde kullanılabilecek laboratuvar yapımı bir tutucu uygulaması . A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989;16 : 505-509 .
9. Pamir AD, Berksun S. Dental alaşım ve porselenlerin ısısal genleşmeleri. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1990; 17: 7-11.
10. Berksun S, Gürbüz, A. Modifiye Dolder bar bağlantılı bir overdenture uygulaması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1990; 17: 113-117.
11. Berksun S, Kedici S. Porselen yapımında alternatif bir kalıplama tekniği. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1990; 17: 137-140 .
12. Berksun S.  Metal-porselen sisteminde ısısal uyumluluk. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1990; 17: 155-160 .
13. Berksun S, Gürbüz A, Sağlam S.  Farklı protez laboratuvarlarınca hazırlanan kronların döküm uyumlarının in vivo bir teknikle değerlen-dirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1991; 18: 1-7.
14. Eskitaşcıoğlu G, Berksun S. Metal Destekli porselen restorasyonlarda farklı kalınlıklardaki altyapıların stres analızi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1995; 22: 41-46
15. Eskitaşcıoğlu G, Berksun S. Metal Destekli porselen restorasyonlarda farklı tasarımların stres analızi. Gazi. Ü. Diş Hek Fak. Derg. 1995;12:29-35.
16. Berksun S, Sağlam S, Gürbüz A. Metal-porselen restorasyonlarda modelasyon tekniklerinin  döküm uyumu ve metal alt yapı kalınlığı üzerine etkisi. A. Ü. Diş Hek Fak. Derg. 1995; 22:2 177-182.
17. Berksun S. Dişhekimliğinde klinik fotoğrafi. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi Nisan, 1996
18. Berksun S, Kalıpcılar B. Eğik molar destek dişler üzerine uygulanan farklı sabit protez tasarımlarının  stres analizi. A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg. 1996; 23: 45-51.
19. Berksun S. Protetik dişhekimliğinde estetik temel prensipler. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi. Ekim 2004; 83:61-67.
20. Berksun S. Ağıziçi görüntüleme teknikleri, fotoğraf ve bilgisayar kullanımı. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi. Ekim 2004; 83:93-98.
21. Berksun S, Atsü S, Yazgan Y. Isı ile preslenen farklı tam seramik kronların marjinal uymlarının invitro olarak değerlendirilmesi. A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg. 2006; 33: 39-47.