ARŞ.GÖR. BETÜL GÖKÇEN DOĞAN LAÇİN    
Adı : BETÜL GÖKÇEN
Soyadı : DOĞAN LAÇİN
E-posta : bgdogan@ankara.edu.tr, betulgokcen.dogan@gmail.com
Tel : 0 (312) 3633350 (7110 dahili)
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora

2015- Devam ediyor, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yüksek Lisans

2012- 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

(Tez Başlığı: "Üniversite Öğrencilerinin Özyeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejileinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri ")

Lisans

2007 - 2011, Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lise

2003 - 2007, Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi, Kırıkkale

Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce (ÜDS:80, KPDS:71.25)