PROF.DR. FATMA BIKMAZ    
Name : FATMA
Surname : BIKMAZ
E-Mail : bikmaz@ankara.edu.tr, fatmahazir@gmail.com
Phone Number : 3633350
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : DEPARTMENT OF CURRICULUM
Personal Information

Assoc. Prof. Dr. FATMA BIKMAZ

Ankara University Faculty of Educational Sciences

Department of Curriculum, 06590, Cebeci-Ankara-Turkey

E-Mail: bikmaz@ankara.edu.trfatmahazir@gmail.com

Phone: (0 312) 363 33 50/1101

Fax: (0 312) 363 61 45

Objective
Associate Professor, Curriculum

Education

Ph.D., Curriculum Development, Ankara University, 03/19/2001

Concentrations: Elementary science curriculum, attitude and achievement

Dissertation: The factor affected on the science achievement of fourth and fifth graders

- M.A., Curriculum Development, Ankara University, 03/19/1993

Concentrations: Educational Reform Analysis

Thesis: An analysis of innovation attempts in secondary education (1990-1992).

- B.A., Curriculum and Instruction, Ankara University, 06/22/1990

Experience

-Associate Professor, September 2012- … & Vice Dean, September 2012- …

Ankara University, Faculty of Educational Sciences

Department of Curriculum

- Visiting Professor, August 2011-August 2012

Columbia University Teachers College

Department of Curriculum and Teaching

- Associate Professor, October 2010- 2011

Ankara University, Department of Curriculum

Undergraduate courses: Science Methods I and II ; Foundations of Education Science;  Elementary Curriculum

Graduate Courses: Curriculum Development; Teacher Education Programs; Teachers’ Professional Development; Curriculum Development Trends; Curriculum Research

- Associate Professor, 2009- 2010

Ankara University, Department of Elementary Education Curriculum

Undergraduate courses: Science Methods I and II; Foundations of Education Science; Elementary Curriculum

Graduate Courses: Elementary School Curriculum; Teaching and Learning Process 

- Assistant Professor, 2006- 2008

Ankara University, Department of Elementary Education
Undergraduate courses: Science Methods I and II; Foundations of Education Science; Elementary Curriculum

Graduate Courses: Elementary School Curriculum; Teaching and Learning Process

- Research Assistant, 1999- 2006
Ankara University, Department of Elementary Education

- Research Assistant, 1991- 1998
Ankara University, Department of Curriculum and Instruction

Publications:

1. Hazır, F. (1993). Ortaöğretimde yenileşme çalışmalarının kritik analizi (an analysis of innovation attempts in secondary education). Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/ Faculty of Educational Science Journal, 1, 26, 237-247.

2. Gürkan, T. ve Hazır, F. (1997). İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar yönünden analizi (1925-1995) (An analysis of elementary school textbooks in terms of sex role stereotypes). Yaşadıkça Eğitim, 52, 25-32.

3. Bıkmaz, H. F. (2002). Fen öğretiminde öz yeterlik inancı ölçeği (Science teaching self efficacy belief scale). Eğitim Bilimleri ve Uygulama/ Educational Sciences and Practice, 1, 2, 197-210.

4. Güler, D. S. ve Bıkmaz, H. F. (2002). Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine İlişkin öğretmen görüşleri (Teachers’ views on the realization of the science activities in preschools), Eğitim Bilimleri ve Uygulama/ Educational Sciences and Practice, 1, 2, 249-278.

5. Bıkmaz, H. F. (2002). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf fen bilgisi dersi yazılı sınav sorularının öğrenme düzeylerine ve türlerine göre analizi (Learning level and types asked in science course examination at fourth and fifth grades), Eğitim Araştırmaları Dergisi/ Eurasian Journal of Education, 8, 74-85.

6. Bıkmaz, H. F. & Güler, D. (2002). Velilerin sınıf öğretmenlerinden beklentileri ve sınıf öğretmenlerinin bu beklentilere uygunluğu (What parents expect from classroom teachers and how classroom teachers measure up those expectations). Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 2, 2, 445-472.

7. Bıkmaz, H. F. (2003). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler (The factor affected on the science achievement of fourth and fifth graders), Eğitim Araştırmaları Dergisi/ Eurasian Journal of Education, 3, 11, 117-127.

8. Deryakulu, D. & Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik calışması (The validity and reliability study of the scientific epistemological beliefs survey). Eğitim Bilimleri ve Uygulama/ National Education Journal, 2, 4, 243-257.

9. Gürkan, T., Duman, T., Güneysu, S., Yalın, H. İ., Olkun, S., Bıkmaz, H. F., Öztürk, M. K., Çakıroğlu, A. Topçu, B. ve Güldere, Y. Z., (2004). Öğretmen yeterliği taslağında yer alan yeterlik alanları (Competency domains in teacher competencies draft document), Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5, 58, 27-39.

10. Bıkmaz, H. F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması” (The validity and reliability study of the elementary school teachers’ science teaching self efficacy beliefs scale). Milli Eğitim Dergisi/National Education Journal, 31(161), 172-180.

11. Bıkmaz, F. (2006). Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler (New elementary school curricula and teachers). Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/ Faculty of Educational Science Journal, 39, 1, 97-116.

12. Bıkmaz, F. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öz- yeterlik inançları ve öğretme-öğrenme anlayışları (Elementary school teacher candidates’ self-efficacy beliefs and teaching-learning conceptions). Eğitim Araştırmaları Dergisi/Eurasian Journal of Education, 25, 34-44.

13. Bıkmaz, F. (2006). An analysis of the curriculum reform movement in Turkey. International Journal of Educational Reform, 15, 2, 202-212.

14. Güler, D. & Bıkmaz, F. (2007). İlköğretim programlarında sağlık bilinci: Sağlığa bütüncül yaklaşım çerçevesinde incelenmesi (Health awareness in elementary school curricula: An integrated approach to health). Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/Faculty of Educational Science Journal, 40,1, 215-242.

15. Bıkmaz, F. & Güler, D. (2007). An Evaluation of health and sexuality education in Turkish elementary school curricula”, International Journal of Sex Education, 7, 3, 277-292.

16. Bıkmaz, H. F., Çelebi, Ö., Ata, A., Özer, E., Soyak, Ö. & Reçber, H. (2010). Scaffolding strategies applied by student teachers’ to teach mathematics. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(special Issue), 25-36.

17. Demirhan İşcan, C. & Hazır Bıkmaz, F.  (2012) . Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Lisansüstü Eğitim Programlarının Analizi (Analysis of graduate programs on the field of curriculum and instruction). Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/Faculty of Educational Science Journal, 45( 1), 107-138.

18. Bıkmaz, F., Aksoy, E., Altınyüzük, C. & Tatar, Ö. (In press). Eğitimde Program Geliştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009) (Content Analysis of PhD Thesis Completed in the Field of Curriculum and Instruction), Türk Egitim Dergisi.

19. Öztürk, E.& Bıkmaz, F. (In press). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerine Göre İlköğretim Programları: Çankırı İli Örneği (Boarding Elementary District Schools Teachers’ Views about Elementary School Curricula: Sample of Çankırı), Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/Faculty of Educational Science Journal.

20. Demirhan İşcan, C. Çakmak-Demircigil, G., Kadıoğlu, E., Hazır-Bıkmaz, F., Çok,  ve dig. (In press) ̧ Cocuklarda Kimyasal Maddelere İlişkin Farkındalığın Artırılması: Bir Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Denenmesi (raising awareness on chemical substance among children: Development  and practice of instructional material), Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/Faculty of Educational Science Journal.

Presentations: International Congress

1. Gürkan, T. & Hazır, F. “Analysis of primary school textbooks for sex role stereotyping”, ICET World Assembly, Teacher Education: An Imperative for National Development. Istanbul, 1994.

2. Bıkmaz, F. “The Curriculum Reform Movement in Turkey: Missing Points in the Proposed Constructivist Framework”, American Educational Research Association (AERA), Montreal, Canada, April 11-15th 2005.

3. Bıkmaz, F. & Demirhan-İşcan, C. “Teachers’ alternative conceptions about new curricula in Turkey”, Second World Curriculum Studies Conference (WCSC), Tampere, Finland, May 21-24th, 2006.

4. Bıkmaz, F. & Demirhan-İşcan, C. “Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”/ Problems experienced by classroom teachers related to the new elementary curricula, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu/Third International Teacher Education Symposium, Çanakkale, Turkey, May 4-5th 2006.

5. Babadoğan, C. & Bıkmaz, F. “Telafi Eğitimi Fen ve Teknoloji Programının Uygulanmasına Özgü Öğretmen Yeterlikleri”/ Teacher competencies regarding science and technology curriculum for disadvantageous groups, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, May 12-14th 2007.

6. Bıkmaz, F. & Demirhan, C. “An Adaptation of the Teaching Learning Conception Questionnaire”, International Conference on Educational Sciences, North Cyprus, Famagusta June 23-25th 2008. 

7. Bıkmaz, F. Demirhan, C.   “The weakness and strengths of the curriculum: Classroom teachers’ four years experiences”, International Conference on Primary Education, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, November 25-27th 2009.

8. Bıkmaz, F., Çelebi; Ö., Ata, A., Özer, E. & Soyak, Ö., “Scaffolding strategies applied by student teachers’ to teach math”, The Second International Congress of Educational Research- social entrepreneurship democratic participation and educational research, Antalya-Turkey, April 29th - May 2nd 2010.

National Congress:

1. Gürkan, T. & Hazır, F. “İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar yönünden analizi (1925-1995)” (an analysis of elementary school textbooks in terms of sex role stereotypes), III. Ulusal PDR Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1996.

2. Güler, D. S. ve Bıkmaz, H. F. “Öğretmen adaylarının cinsel sağlık eğitimi dersine ilişkin beklentileri” (Prospective teachers’ expectations from the course of sexuality education). Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, Istanbul, May 24-26th 2004.

4. Güler, D. S. & Bıkmaz, F. “Popüler kültür ve okul” (Popular culture and school). Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, October 12-14th 2005.

5. Bıkmaz, H. F. “Fen programlarında cinsel konular” (Sexuality issues in science curricula). Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi, Istanbul, November 21-24th 2006.

6. Bıkmaz, H. F. “Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik Inançları ve Öğretme-Öğrenme Konusundaki Bireysel Teorileri”(scientific epistemological beliefs and teaching-learning conceptions), VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, August 27-29th 2008.

7. Bıkmaz, H. F. & Demirhan İşcan, C. “İlköğretim Programlarıyla Nasıl Bir Çocuk Yetiştirilmek İsteniyor? Hayat Bilgisi Dersi Örneği” (Vision of Elementary school Curricula: Example of life studies curriculum), Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, October 2008.

8. Arcak, S., Sözüdoğru Ok, S., Bıkmaz, F, Kutlu, Ö & Haktanır, K. “Doğayı Öğrenmede Bir Proje Örneği: Toprak Bilim Okulu” (A project sample for learning of nature: Soil Science School), Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, October 2008.

9. Bıkmaz, H. F. “Fen ve Teknoloji Öğretim Programı: İstenenler, Yapılanlar ve Öneriler” (Science and technology curriculum: expectancies and suggestions), TUBA II. Bilim Eğitimi Çalıştayı, Ankara, October 15-16th2008.

10. Bıkmaz, H. F.  “Fen Öğretimi” (Science Teaching), Ted Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları Türk Eğitim Derneği 7. Öğretmen Sempozyumu, Zonguldak, October 18th 2008.

11. Arcak, S., Sözüdoğru Ok, S., Bıkmaz, F, Kutlu, Ö & Haktanır, K. “Toprak Bilim Okulu Eğitim Programı” (Soil Science School), 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, May 27-29th 2009.

12. Bıkmaz, F. “Örgün Eğitim Programlarında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ile ilgili Konular”(Sexual and reproductive health issues in formal school curricula), Türkiye’de Gençlik ve Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Haklar Zirvesi, Habitat için Gençlik Derneği, Ankara, December 23-24th 2009.

13. Çakmak-Demircigil, G., Kadıoğlu, E., Çakır, H., Karaarsalan, A., Gürer-Orhan, H., Orhan, H., Çok, F., Hazır-Bıkmaz, F., Karahalil, B., Aydın, A., Ok, B., Şensoy, G., Malforms, T., Lubievska, K., Sybilski, W. & Örberg, J. “Kimyasalların Zararları Konusunda Çocukların Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” (Raising Awareness Of Indoor And Outdoor Chemicals’ Harmful Effects Among Children), 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Kongresi, May 30th - June 1st 2009, METU, Ankara.

14. Bıkmaz, F. “Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi” (Science teaching as an inquiry), Ted Aydın Koleji Öğretmen Sempozyumu, Aydın, March 6th 2010.

15. Demirhan-İşcan, C. & Bıkmaz, F. “Eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim programlarının incelenmesi ve öneriler” (Graduate Programs on the Field of Curriculum and Instruction: Analysis and Implications), 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, May 13-16th 2010.

16. Bıkmaz, F., Aksoy, E., Altınyüzük, C. & Tatar, Ö. “Türkiye’de program geliştirme alanında yapılan doktora tezlerinin çeşitli değişkenler açısından analizi” (The Analysis of PhD Thesis Completed in the Field of Curriculum and Instruction in Accordance with Various Variables),  1.Ulusal  Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, May 13-16th 2010.

Textbook and Textbook Chapters:

1. Cumhuriyet'in İlanından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği. Editör: Prof. Dr. Dilek Gözütok ile birlikte

2. Bıkmaz; F. (2013).  1924-1926 İlkmektepler (müfredat) Programları. Cumhuriyet'in İlanından 2013'e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği içinde.  (PP. 33-72). Yargı Yayınları, Ankara.

3. Bıkmaz, H. F. & Sapmaz, N. (2007). İlköğretimde Çevre Eğitimi (Environmental issues in national elementary school curricula). Çevre Eğitimi içinde (pp.35-50). Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara.

3. Bıkmaz, F. (2005). İlköğretim Müfredatında Sağlık (Health in elementary school curricula). (Yayına Hazırlayan: Nuray Fincancıoğlu), Ergenlerde Sağlık Bilinci içinde (pp.93-102). İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayınları, Istanbul.

4. Bıkmaz, H. F. (2004). Öz yeterlik inancı (Self efficacy belief). (Editörler Y. Kuzgun ve D. Deryakulu), Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (pp.289-314). Nobel Yayınları, Ankara.

5. Bıkmaz, H. F. (2003). Öğrenme evreleri yaklaşımı (Learning cycle approach). Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri Seminer Ders Notları içinde (pp. 34-43). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.

 6. Bıkmaz, H. F. (2003). Çoklu zekâ kuramı ve fen öğretimi (Multiple intelligence theory and science teaching). Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri Seminer Ders Notları içinde (pp. 44-59). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. 

Projects:


1. MEB-405 Active Learning and Teaching Methods Project for Elementary School Teachers. Project Coordinator and Lecturer, Ministry of Education & World Bank, February-May 2003.

2. Project on Preparation of Teacher Candidates to Rural Life, Eğitim Dostları Vakfı, Project Coordinator, 2003. 

3.Project on Raising Health Awareness of Adolescent. MEB, İKGV ve BMNF, Scientific Committee Member, 2003- 2004.

4. Malaysia of Education-Teaching Courseware for form2 Mathematics and Science Project, Academic Advisor, RTB Educational Solution. METU/Techno city, February- May 2004.

5. Support the Basic Education Project: Teacher Competencies. National Specialist, European Union & Turkish Ministry of Education, 2004-2007.

6. Turkish Scientific and Technological Research Council, Science and Society Projects: 4000, Soil Science School Project, Committee Member and Lecturer, June 2007-2009.

7. 2008-1-TR1-LEO04-02285-1, “Raising Awareness of Indoor and Outdoor Chemicals’ Harmful Effects among Children”, Life Long Learning Program, Leonardo da Vinci Project Partner, 2008- 2010.

8. 011-1-TR1-LEO04-27384 2, “Raising the Awareness on Healthy Food and Healthy Eating Among Children”, Leonardo da Vinci Project Partner (2011-2013)

Reports

1. MEB-405 The Report on Active Learning and Teaching Methods Project, May 2003, with Balcı, A., Gürkan, T., Büyüköztürk, Ş.& Çınkır, Ş., Ministry of Education & World Bank.

2. The report on health topics in national elementary school curricula (2004), with Dr. Duygu Güler. Ministry of Education, UNFPA & Human Resource Development Foundation; Project on Raising Health Awareness of Adolescent.

3. Health culture activities for 6,7 and 8 graders- (2005) , UNFPA Turkey, with Dr. Duygu Güler

4. National Teacher Competencies: Piloting Study Report -2005, with Duman, T., Güneysu, S., Yalın, H. İ., Olkun, S., & Öztürk, M. K., European Union and Turkey; Support the Basic Education Project.

5. National Study on Teacher Competencies: Current Situation- (2005), with Duman, T., Güneysu, S., Yalın, H. İ., Olkun, S., & Öztürk, M. K., European Union and Turkey; Support the Basic Education Project'

6.  ‘The Profession of Teacher Educator in Europe’. Report of a Peer Learning Activity in Reykjavik, Iceland
21-24 June 2010, EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Life Long Learning: policy and programmes School Education; Comenius http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/prof_en.pdf

Newsletter

Bikmaz, F.  (2012). Exploring Teaching Practice through Education Rounds.  Columbia University Teachers College Teaching Residents Bulletin, 2 (3), 1-4.

http://www.tc.edu/teachingresidents/?Id=About+TR%40TC&Info=TR%40TC+Bulletin


Awards and Honors:

1. TUBA Integrated PhD Scholarship (February-September 1998): ABD Arizona State University Faculty of Education Visiting Scholar

Department: Curriculum and Instruction/ Elementary Education

2. Singapore Cooperation Programme Training Awards (August 14-27 2007) Topic: Enhancing Pedagogy Skills for Teacher Trainers

3. European Commission PLA Meeting Participant (June 2010): Representative of Turkish Higher Education Council