DOÇ.DR. DENİZ BİLLUR    
Adı : DENİZ
Soyadı : BİLLUR
E-posta : billur@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0(312) 5958285
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı:Deniz Billur

Unvanı:Doç. Dr

Adres:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye 06410 Ankara

İletişim bilgileri:  (312) 595 8285 (iş)

(312) 3106370 (faks)

billur@medicine.ankara.edu.tr

Öğrenim Durumu ve Akademik Ünvanlar

 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Öğrenim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1983-1989 

Pratisyen Hekim

Abidinpaşa Eğitim Grup Başkanlığı 60.Yıl Sağlık Ocağı, Sağlık Bakanlığı 

1989-1993

Dr.Arş.Gör. (TUS)

Histoloji ve Embriyoloji AD-Tıp Fakültesi-Ankara Üniversitesi 

1993-1996

Uzman Dr.

Sağlık Eğitim Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Bölümü- Ankara Üniversitesi

1998-2000

Yrd.Doç.Dr. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sağlık Eğitim Fakültesi  Temel Sağlık Bilimleri Bölümü)- Ankara üniversitesi

2000-2009

Yrd.Doç.Dr.

Histoloji ve Embriyoloji AD-Tıp Fakültesi-Ankara Üniversitesi

2009-2017

Doç.Dr.

Histoloji ve Embriyoloji AD-Tıp Fakültesi-Ankara Üniversitesi

2017-

 

Tıpta Uzmanlık Tezi: Sıçan Dalağında Marjinal Bölge Makrofajlarının İncelenmesi (Işık Mikroskobu, Enzim Histokimya Gösterimleri) ,1996.

 

Yönetilen Tezler:Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Hipokampusun Nörogenezine Etkili Faktörlerin İncelenmesi,PınarBayram. Doktora Tezi. 05.01.2018

 

İdari Görevler

1.   Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) İlkyardım Merkezi Müdürlüğü 10.03.2005- 2011

2.   Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Müdürlüğü 28.03.2006- 2009

3.   Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği  05.07.2005-05.07.2008

4.   Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı 22.08.2005-Nisan 2007

5.   Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Müdür Yardımcılığı 18.02.2005-04.01.2006