ARŞ.GÖR. MESRUR ÜMİD BİNGÖL    
Adı : MESRUR ÜMİD
Soyadı : BİNGÖL
E-posta : mumit1111@hotmail.com, bingol@science.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720/1092
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

1967

Yazışma Adresi :

Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. Çavuşlar Sokak, İkizler Sit. No: 5, B/19

06010 Etlik-Keçiören/ANKARA

Telefon :

0312-2126720/1063

Faks :

0312-2232395

e-posta :

mumit1111@hotmail.com,  

bingol@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

-

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Arş. Gör. Dr. Mesrur Ümid BİNGÖL

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri

Biyoloji

Doktora

2000

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri

Biyoloji

Yüksek Lisans

1992

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1989AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araş. Görevlisi Doktor

2000-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araş. Görevlisi Yüksek Biyolog

1992-2000

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araş. Görevlisi Biyolog

1990-1992

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Bitki Ekolojisi, Bitki Sosyolojisi, Habitat Sınıflandırması, Bitki Coğrafyası, Flora, Bitki Sistematiği

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

21

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

1

Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK, ULAKBİM

2010

2

En iyi sözlü sunum ödülü

IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, Bursa

2011

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Arif İPEK (Proje Yürütücüsü), Mikail ÇALIŞKAN, M. Ümit BİNGÖL. Crocus speciosus Bieb. Türünün Kültüre Alınması, Morfolojik Karakterizasyonu ve Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi. Proje No: TOVAG-110O373, TÜBİTAK. Başlama Tarihi:  2010, (Yardımcı Araştırıcı), Devam ediyor.

2. Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zon Hızlı Alan Değerlendirmesi, Proje Kodu ve No.: UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) -TUR-PROJ-PSC09/04 (Yardımcı araştırıcı- Flora Uzmanı). Mart 2010 - Haziran 2011, Bitti.

3. Belgin Coşge, Bilal Gürbüz, Arzu Türker, Arif İpek, Ümit Bingöl. Türkiye Doğal Florasında Yetişen Bazı Endemik Sideritis Türlerinin Kültüre Alınması, Önemli Morfolojik ve Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi, Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşenleri İle Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi. T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi B.A.P. (Bilimsel Araştırma Projeleri) Müdürlüğü. Süre: 36 ay. Başlama Tarihi: 01.01.2009 (Yardımcı Araştırıcı). Bitiş Tarihi: .

4. Belgin Coşge, Bilal Gürbüz, Arzu Türker, M. Ümit Bingöl, Arif İpek. Bolu Florasına Kayıtlı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinin Kültüre Alınması, Önemli Agronomik Özellikleri, Uçucu Yağ Bileşenleri ile Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Proje No: TOVAG-108O619, TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 25.12.2008, (Yardımcı Araştırıcı), Devam ediyor.

5. Bilal Gürbüz, Arif İpek, Belgin Coşge, M. Ümit Bingöl, Gençay Akgül, Fatmagül Geven. Ekonomik Önemi Olan Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinin Kültüre Alınması ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. Proje No: TOVAG-106O477, TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 26.07.2006, Bitiş Tarihi: 01.09.2009. (Yardımcı Araştırıcı).

6. Fatmagül Geven, M. Ümit Bingöl, Kerim Güney. Ank Herbaryum’u Polygonaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Proje No: 106T225 (TBAG-HD/155), TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 01.09.2006, Bitiş Tarihi: 15.08.2007. (Yardımcı Araştırıcı).

7. M. Ümit Bingöl, Fatmagül Geven, Kerim Güney. Sakarat Dağı (Amasya)’nın Bitki Ekolojisi ve  Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Proje No: TOVAG-105O018, TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 01.07.2005, Bitiş Tarihi: 29.06.2007. (Yürütücü).

8. Osman Ketenoğlu, Fatmagül Geven, Neslihan Erdoğan, Ümit Bingöl. Sivrihisar Dağları’nda (Eskişehir) Vejetasyonun Sintaksonomik Analizi (Proje No: 2004-07-05-085) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP). Başlama Tarihi: 08.03.2004, Bitiş Tarihi: 15.05.2007. (Yardımcı Araştırıcı).

9. Kerim Güney, Mehlika Benli, Nazife Yiğit, Fatmagül Geven, M. Ümit Bingöl. Karyatağı Dağı (Kastamonu/Azdavay)’nın florası ve endemik bitkilerinin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması. Proje No: TBAG-HD/17 (105T542), TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 15.05.2006, Bitiş Tarihi: 01.05.2007. (Yardımcı Araştırıcı).

10. Kerim Güney, Fatmagül Geven, M. Ümit Bingöl. Kastamonu İli Ruderal Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi. Proje No: TOVAG-105O022, TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 15.08.2005, Bitiş Tarihi: Aralık 2006. (Yardımcı Araştırıcı).

11. Fatmagül Geven, M. Ümit Bingöl, Kerim Güney. Ankara İli Ruderal Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi. Proje No: TBAG-HD/16 (105T031), TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 01.07.2005, Bitiş Tarihi: 30.08.2006. (Yardımcı Araştırıcı).

12. Reşit İlarslan, Gençay Akgül, Hilal İlarslan, Ümit Bingöl, İç Anadolu Bölgesi Thymus L. (Kekik) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP). Başlama Tarihi: 01.05.1998, Bitiş Tarihi: 01.05.2001. (Yardımcı Araştırıcı).

13. Latif Kurt, Fatma Demir, Kerim Güney, Ümit Bingöl, Ak Dağlar'ın Floristik ve Sinekolojik Yönden Araştırılması (Fethiye-Finike-Korkuteli/Antalya-Muğla). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP). Başlama Tarihi: 02.01.1996, Bitiş Tarihi: 20.05.2000. (Yardımcı Araştırıcı).

14. Akman, Y., Ketenoğlu, O., İlarslan, R., Kurt, L., Kurt, F., Bingöl, Ü. F. Tanel,. ANK Herbaryumu‘nun Revizyonu. Proje No: TBAG-DPT-16, TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 1994, Bitiş Tarihi: 1996. (Yardımcı Araştırıcı).

15. Akman, Y., Ketenoğlu, O., İlarslan, R., Kurt, L., Kurt, F., Bingöl, Ü.,. Sakarya Havzasının Florası ve Vejetasyon Haritasının Çıkartılması. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. Başlama Tarihi: 1994, Bitiş Tarihi: 1996. (Yardımcı Araştırıcı).

16. Osman Ketenoğlu, Mustafa Aydoğdu, Latif Kurt, Ümit Bingöl, Yozgat-Çorum-Amasya Arasında Kalan Bölgenin (Kara Dağ, Kırlar Dağı ve Buzdağ) Floristik ve Sinekolojik Yönden Araştırılması. Proje No: TBAG-1129, TÜBİTAK. Başlama Tarihi: 1993, Bitiş Tarihi: 1995. (Yardımcı Araştırıcı).

17. Osman Ketenoğlu, M. Ümit Bingöl. “Deveci Dağları’nın Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması” Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (BAP). Proje No: 93–25–00–14 (Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji - Ekoloji Ve Çevre Biyolojisi 2000). Başlama Tarihi: 13.08.1993, Bitiş Tarihi: 13.02.1995. (Yardımcı Araştırıcı).

18. Osman Ketenoğlu, Latif Kurt, Yıldırım Akman, Ümit Bingöl, Aksaray-Nevşehir ve Şereflikoçhisar Arasında Kalan Bölgenin Sinekolojik Yönden Araştırılması. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (BAP). Proje No: 91–05–03–01. Başlama Tarihi: 21.03.1991, Bitiş Tarihi: 21.09.1992. (Yardımcı Araştırıcı).

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Arif İPEK, Bilal GÜRBÜZ, M. Ümid BİNGÖL, Fatmagül GEVEN, Gençay AKGÜL, Kiarash AFSHAR POUR REZAEIEH, Belgin COŞGE, 2012. Comparison of essential oil components of wild and field grown Salvia cryptantha Montbret & Aucher ex Bentham, in Turkey. Turk J Agric For 36, 668-672.

2. O. Ketenoğlu, G.N. Tuğ, Ü. Bingol, , F. Geven, L. Kurt and K. Guney 2010. Synopsis of Syntaxonomy of Turkish Forests. Journal of Environmental Biology, 31, 71-80. © Triveni Enterprises, Lucknow (India), (SCI).

3. Ü. Bingöl, B. Coşge, A. İpek, B. Gürbüz, F.G. Geven, 2009. Essential oil composition of aerial parts and flowers of Salvia cryptantha Montbret & Bentham an endemic to Turkey. Asian Journal of Chemistry. Vol. 21, No. 5, 3836-3840, (SCI).

4. Mehlika Benli, Nazife Yigit, Fatmagül Geven, Kerim Güney, Ümit Bingöl, 2009. Antimicrobial activity of endemic Digitalis lamarckii Ivan from Turkey. Indian Journal of Experimental Biology Vol. 47, March 2009, pp. 218-221, (SCI).

5. Fatmagül Geven, Osman Ketenoğlu, Ümit Bingöl, Kerim Güney, 2009. İç Anadolu’dan (Polatlı-Haymana) Astragalo Karamasici-Gypsophillion Eriocalycis Alyansı İçin Yeni Sintaksonlar, Ekoloji 18, 71, 32-48 (SCI).

6. Mehlika Benli, Nazife Yiğit, Fatmagül Geven, Kerim Güney, Ümit Bingöl, 2008. Antimicrobial activity of endemic Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers and observation of inhibition effecton bacterial cells. Cell Biochem Funct, 26: 844-851, 22 October 2008, (SCI).

7. Mehlika Benli, Ümit Bingöl, Fatmagül Geven, Kerim Güney, Nazife Yigit, 2008. An Investigation on the antimicrobial activity of some endemic plant species from Turkey. African Journal of Biotechnology Volume 7 (1), pp. 001–005, 4 January 2008, (SCI).

8. Mehlika Benli, Kerim Güney, Ümit Bingöl, Fatmagül Geven, Nazife Yiğit, 2007. Antimicrobial Activity of Some Endemic Plant Species from Turkey. African Journal of Biotechnology, Volume 6 (15), pp.1774-1778, 6 August 2007, (SCI).

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. Münevver ARSLAN, M. Ümit BİNGÖL, Neslihan ERDOĞAN, 2012. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):278-290.

2. Ali KAVGACI, Münevver ARSLAN, Ümit BİNGÖL, Neslihan ERDOĞAN, Andraz CARNI 2012. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. Biologia 67/3: 461-473.

3. Neslihan ERDOĞAN, Osman KETENOĞLU, M. Ümit BİNGÖL, Fatmagül GEVEN ve Münevver ARSLAN 2011. Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKUFEBED) 4: 1-11.

4. Umit Bingol, Belgin Cosge, Bilal Gurbuz 2011. Hypericum Species in Flora of Turkey. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology 5 (Special Issue 1), 86-90.

5. Bingöl MÜ, Geven F, Güney K, Ketenoğlu O, Erdoğan N. 2010. Egzoz Gazlarının Bitkilere Etkileri ve Koruma Önerileri. BİBAD-Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 63-67.

6. Güney K, Ketenoğlu O, Geven, F, Bingöl, Ü. 2010. Batı Menteşe Dağları’nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı İçin Yeni Bir Birlik. BİBAD-Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-63.

7. Arzu CANSARAN, M. Ümit BİNGÖL, Fatmagül GEVEN, Kerim GÜNEY, Neslihan ERDOĞAN, Ömer Faruk KAYA, 2010. Sakarat Dağı Florasına Katkılar (Amasya-Türkiye). BioDiCon (Biological Diversity and Conservation) 3/1, 103-120.

8. Bingöl MÜ, Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, Erdoğan N, İlarslan R. 2010. Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. BİBAD-Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 65-71.

9. Ömer Faruk KAYA, Osman KETENOĞLU, M. Ümit BİNGÖL 2009. A Phytosociological Investigation on Forest and Dry Stream Vegetation of Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır). Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 9 (2): 157-170.

10. Fatmagül Geven, Ümit Bingöl, Kerim Güney, Osman Ketenoğlu, 2008. Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon’a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD, Versiyon 0.2) Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 86-92.

11. Fatmagül Geven, Ümit Bingöl, Kerim Güney, 2008.  ANK Herbaryum’u Polygonaceae  Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 67-85.

12. Ümit Bingöl,  Fatmagül Geven,  Kerim Güney, 2008. Heavy Metal (Pb and Ni) Accumulation in the Branch and Bark Tissues of Street Tree Sophora japonica L. Kastamonu Ü. Orman Fak.Der. 8 (1): 93–96.

13. Kerim Güney, Ümit Bingöl,  Fatmagül Geven, 2008.  Akdeniz Çevresindeki Sklerofil  Matoral Toplulukların Floristik Kompozisyonu ve Fitososyolojik Yapısı. Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 47–58.

14. Yalkapberdi Muratgeldiev,  Ogulnabat Rahmanova, Ümit Bingöl,  Kerim Güney, Fatmagül Geven, 2008. Sandıklı Çölü (Türkmenistan) Floristik Yapısı ve Korunması. Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 59–60.

15. Erdoğan, N., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., 2008. Kabalı Dağı (Çankırı/Çerkeş) Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14, 2, 63-82.

16. Varol, Ö., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., Geven, F. and Güney, K., 2006. A Phytosociological Research on The Coniferous Forests of Başkonuş Mts, Anti-Taurus, Turkey. Acta Botanica Hungarica 48 (1-2), pp. 195-211.

17. Ketenoğlu, O., Güney, K., Bingöl, Ü., Geven, F., 2000. Internet Directory for Botany (Botanical Museums, Herbaria, Natural History Museums). Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 12 (1): 83-100.

18. Muratgeldiyev, Y., Rahmanova, O., Evren, H., Bingöl, Ü., Güney, K., Geven, F., 2000. Türkmenistan Eğrelti Florasına Katkılar. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 12 (1), 101-103.

19. Muratgeldiyev Y., Küçüködük M., Bingöl Ü., Güney K., Geven F., 2000 İran-Turan Floristik Bölgesi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, sayı: 16 (1), 119-124.

20. Kurt, L., Kurt, F., Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Seren, S., Bingöl, Ü., 1998. Amasya-Yozgat ve Çorum Arasında Kalan Bölgenin (Kardağ, Kırlar ve Buzluk dağları) Florasına Katkı. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 10 (1), 83-108.

21. Ketenoğlu, O., Muratgeldiyev, Y., Bingöl, Ü., Güney, K.,  Geven, F., 1997. Türkmenistan Bitki  Örtüsünün Floristik Analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı: 14, 1-9.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Güney K., Benli M., Geven F., Bingöl Ü., Çeter T., Altuner E.M., Aydın M., Sıvacıoğlu A 2012   Türkiye’nin İlk Pan Parkı Küre Dağları Milli Parkında Korunan Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri.  I. International Biology Congress, September 24-26, 2012  Kyrgyzstan, (Poster).

2. Geven F., Ketenoğlu O., Bingöl Ü., Güney K., 2012  Convolvulo holosericei – Ajugion salicifolia Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984 Alyansı İçin Yeni Bir Sintakson (Haymana-Türkiye) I. International Biology Congress, September 24-26, 2012 Kyrgyzstan, (Poster).

3. Güney K., Benli M., Geven F., Bingöl Ü.,  2012 Climate Change Impacts on Karyatağı Mountain of Floristic Characteristic. SEEmore Conference-Mountain Resources and Their Response to Global Change 5-7 July 2012, Ankara University, Turkey, (Poster).

4. Geven F., Ketenoğlu O., Bingöl Ü., Güney K., 2012. Işık Mountain Subalpine Vegetation of The Analysis and The Effects of Global Warming on Plant Communities. SEEmore Conference-Mountain Resources and Their Response to Global Change 5-7 July 2012, Ankara University, Turkey, (Poster).

5. B. Cosge SENKAL, B. GURBUZ, A. TURKER, U. BINGOL, A. IPEK, A. BINICI YILDIRIM, F. PEHLIVAN KARAKAS 2012. Antibacterial Activities of the Essential Oils and Plant Extracts from Salvia officinalis L. Grown in Turkey. BREEDMAP 5 (5th International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants) 18.-20. June 2012, Veterinärmedizinische Universität Wien, (Poster).

6. Güney K., Benli M., Geven F., Bingöl M., Çeter T., Altuner E.M., Aydın M., Sıvacıoğlu A 2012 Küre Dağları Milli Parkı Biyoçeşitliliği: Ekosistem ve Flora. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu –T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 22-23 Mayıs 2012 Ramada Plaza Ankara / Söğütözü. Bildiri Özetleri Kitabı S.29, (Sözlü Bildiri).

7. KAVGACI, A., ARSLAN M., BINGÖL Ü., ERDOĞAN, N. & ČARNI, A. 2012. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. 21st Workshop European Vegetation Survey, page 33, May 24-27, Vienna, Austria (2012).

8. Belgin COŞGE ŞENKAL, Arif İPEK, Bilal GÜRBÜZ, Arzu TÜRKER, Ümit BİNGÖL 2011. Türkiye Doğal Florasında Yetişen Bazı Endemik Sideritis Türlerinin Önemli Morfolojik ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa, (Sözlü Bildiri/Kongrenin en iyi sözlü bildirisi ödülünü aldı).

9. Belgin COŞGE ŞENKAL, Arif İPEK, Bilal GÜRBÜZ, Arzu TÜRKER, Ümit BİNGÖL, Serkan URANBEY 2011. ‘Bolu Koşullarında Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinin Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerine Farklı Biçim Dönemlerinin Etkileri’. The Effects of Different Cuttings Periods on Important Agronomic Traits of Some Sage (Salvia spp.) Species in Bolu Conditions. Uluslar arası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan 2011, Eskişehir/1st National Agriculture Congress and Exposition on behalf of Ali Numan Kıraç with International Participation April 27-30, 2011, Eskişehir. Bildiriler Kitapçığı/Proceedings Cilt III/Volume III, Sayfa/Page: 2255-2262. (Sözlü Bildiri/Oral Presentation).

10. Mehlika BENLİ, Fatmagül GEVEN, Ümit BİNGÖL, Kerim GÜNEY ve Nazife YİĞİT 2011. Türkiye’de Endemik Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Bakımından Araştırılması ve İnhibisyon Mekanizmasının Aydınlatılması. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Bildiri Özetleri Kitapçığı, sayfa: 401, Çanakkale, (Poster).

11. Fatmagül GEVEN, Ümit BİNGÖL, Kerim GÜNEY, Fatma KURT, Osman KETENOĞLU 2011. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK) Boraginaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Bildiri Özetleri Kitapçığı, sayfa: 389, Çanakkale, (Poster).

12. Kerim GÜNEY, Mehlika BENLİ, Fatmagül GEVEN, Ümit BİNGÖL ve Nazife YİĞİT 2011. Karyatağı Dağı’nın (Kastamonu/Azdavay) Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Bildiri Özetleri Kitapçığı, sayfa: 222, Çanakkale, (Poster).

13. Cosge, B., Bingol, U., Gurbuz, B., Turker, A., Ipek, A., Beyzi, E., Pour, KA. 2010. The Composition of Herbage Essential Oils from Natural and Culture of Endemic Salvia cyanescens Boiss. et Bal. in Turkey. 28th International Horticultural Congress (IHC) Symposia 22-27 August 2010, Lisboa, Portugal - 2010. info@ihc2010.org. Vol. 1, p. 65. (Oral Presentation/Sözlü Sunum).

14. Arslan M, Bingöl , Erdoğan N. 2010. Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye - Batı Öksin Alanındaki Kayın Ormanları Örneği. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray, (Sözlü Bildiri).

15. K. Korkmaz, Ş.M. Kara, A. Yazıcı, B. Coşge, A. İpek, Ü. Bingol, A. Turker, F. Özkutlu, 2010. Heavy metal and nutrient elements profile of Sideritis dichotoma Huter, an endemic species from Turkey. Abstracts of 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), Antalya-Turkey during April 18-22, 2010 (Poster). Pharmacognosy Magazine, Abstracts Book of 6th CMAPSEEC, Natural Product Chemistry - PP-331, Apr-Jun 2010, Vol.: 6, Issue: 22 (Suppl.), S.145.

16. B. Cosge, A. Ipek, U. Bingol, A. Turker, B. Gurbuz, B. Güner, 2010. The content and chemical composition of essential oil of Salvia glutinosa L. from Turkey. Abstracts of 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), Antalya-Turkey during April 18-22, 2010 (Poster). Pharmacognosy Magazine, Abstracts Book of 6th CMAPSEEC, Analysis and Activity of Essential Oils - PP-251, Apr-Jun 2010, Vol.: 6, Issue: 22 (Suppl.), S.124.

17. Erdoğan N, Ketenoğlu O, Bingöl MÜ, Geven F, Arslan M. 2010. Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Bildiriler Kitabı/Program ve Özet Kitabı, Ed.: Prof. Dr. Alaattin ŞEN, S.: 468-469/PB-214. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran 2010, Denizli, (Poster).

18. Bingöl MÜ, Geven F, Cansaran A, Güney K, Erdoğan N, Kaya ÖF. 2010. Sakarat Dağı (Amasya/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Bildiriler Kitabı/Program ve Özet Kitabı, Ed.: Prof. Dr. Alaattin ŞEN, S.: 467-468/PB-213. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran 2010, Denizli, (Poster).

19. Bingöl MÜ, Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, Erdoğan N, Arslan M. 2010. Ankara Cadde Ağaçlarından Aesculus Hippocastanum L.’nin Yaprak, Dal ve Kabuklarında Kurşun (Pb) Birikimi’nin Aylık ve Mevsimsel Olarak Araştırılması. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray, (Poster).

20. Erdoğan N, Ketenoğlu O, Bingöl MÜ, Geven F, Arslan M. 2010. Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Sivrihisar Mountains (Eskişehir/Turkey). XIII. OPTIMA MEETING, March 22-26 2010, Antalya, Türkiye, (Poster).

21. Bingöl MÜ, Cansaran A, Geven F, Güney K, Erdoğan N, Kaya ÖF. 2010. Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey). XIII. OPTIMA MEETING, March 22-26 2010, Antalya, Türkiye, (Poster).

22. Bingöl MÜ, Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, Erdoğan N, Arslan M. 2010. Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Deveci Mountains (Yozgat-Tokat/Turkey). XIII. OPTIMA MEETING, March 22-26 2010, Antalya, Türkiye, (Poster).

23. Güney K, Ketenoğlu O, Geven F, Bingöl Ü. 2009. Batı Menteşe Dağları’nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı İçin Yeni Bir Birlik. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

24. Bingöl Ü., Ketenoğlu O., Geven F., Güney K., Erdoğan N. 2009. İç Anadolu’dan (Yozgat-Tokat) Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs 1984 Alyansı İçin Yeni Bir Sintakson. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

25. Bingöl Ü., Geven F., Güney K., Ketenoğlu O., Erdoğan N. 2009. Egzoz Gazlarının Bitkilere Etkileri ve Koruma Önerileri. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

26. Bingöl Ü., Ketenoğlu O., Geven F., Güney K., Erdoğan N., İlarslan R. 2009. Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

27. Geven F., Ketenoğlu O., Bingöl Ü., Güney K. 2009. Işık Dağı (Çankırı) Subalpin Vejetasyonunun Endemik Bitkileri. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

28. Geven F., Güney K., Bingöl Ü., Ketenoğlu O. 2009. ANK Herbaryum’u Convolvulaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması.IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

29. Geven F., Ketenoğlu O., Bingöl Ü., Güney K. 2009. İç Anadolu’dan (Haymana) Salvio tchihatcheffii-Hedysarion varii  Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984 Alyansı İçin Yeni Bir Sintakson. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster).

30. Gürbüz B., İpek A., Cosge B., Bingöl Ü., Geven F., Akgül G., 2009. Doğal ve Kültür Ortamlarından Elde Edilen Salvia verticillata L. subsp. verticillata Herba Uçucu Yağının Kimyasal Bileşenleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Cilt 2, Poster Bildirileri, 19-22 Ekim 2009, Endüstri Bitkileri Seksiyonu, 266-269. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. (Poster).

31. Ömer F. Kaya, O. Ketenoğlu, A. S. Ertekin, M. Ü. Bingöl, 2008. The vegetation of Karacadağ Mountain (Şanlıurfa/Turkey). Middle Eastern Biodiversity Congress Aqaba/Jordan, 20–23 October 2008, Abstracts Lectures, Page: 82, (Oral Presentation/Sözlü Sunum).

32. Gürbüz, B., İpek, A., Bingöl Ü., Geven, F., Akgül, G. and Cosge, B. 2008. Essential Oil Compositions of Natural and Cultural Materials of Salvia tomentosa Mill. XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, Physiologia Plantarum 133: 3. Abstracts, Page: 64 (P03-018), 17–22 August 2008, Tampere, Finland. (Araştırma) (Poster).

 

Kitaplar

1. Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.N., Geven, F., Bingöl, M.Ü., Körüklü, S.T. 2011. Ekonomik Bitkiler. Palme Yayıncılık No: 594, ISBN: 978-605-4414-44-4, 259 sayfa, Ankara.

2. Yurdakulol, E., Bingöl, Ü., Akgül, G., Tuğ, N., Yaprak, A.E., 2003. Açık Tohumlular Laboratuar Kılavuzu. A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 68, 63 sayfa, Ankara.

3. Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., Güney, K., Geven, F., Körüklü, T., 1999. Tohumlu Bitkiler Uygulama Kılavuzu. 122 sayfa, Ankara.