PROF. HATİCE NURHAN BÜYÜKKARTAL    
Adı : HATİCE NURHAN
Soyadı : BÜYÜKKARTAL
E-posta : bkartal@science.ankara.edu.tr, bkartal7@gmail.com
Tel : 2126720-1051
Ünvan : PROF.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

TC Kimlik No / Pasaport No:

----

Doğum Yılı:

1963

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan-ANKARA 06100

Telefon :

2126720/1051

Faks :

2232395

e-posta :

bkartal@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Genel Biyoloji ABD

Doktora

1995

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Genel Biyoloji ABD

Yüksek Lisans

1989

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji Bölümü

Lisans

1986


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Araş. Gör.

 

1987-1998

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Dr. Araş. Gör.

 

1995-1998

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Yard. Doç. Dr.

 

1998-2012

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Doç. Dr.

2012-2018UZMANLIK ALANLARI

Bitki embriyolojisi, Bitki sitolojisi, Bitki morfolojisi  ve  Anatomisi,

Tohum morfolojisi ve anatomisi                                      


VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY 113 Botanik

800400725530 Mikroskoptan Resim Çizme ve Fotoğraf Çekme Teknikleri

BİY 104 Mikroteknik

800400715221 Biyolojik Boyalar

BİY 205 Bitki Histolojisi

800400715671 İleri Bitki Histolojisi

BİY 255 Bitki Histolojisi Lab.

800400715691 Bitki Mikrotekniği

BİY 206 Bitki Morfolojisi

800400725191 Vasküler Kambiyum ve Odun Anatomisi

BİY 256 Bitki Morfolojisi Lab.

800400805871 Tohum Morfolojisi ve Anatomisi

BİY 402 Bitki Embriyolojisi

800400715860 Angiospermlerde Döllenme ve Uyuşmazlık


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

3

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

158

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

20

1

Doktora

2

 1

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

Ulusal Bilim Olimpiyatları Fen Bilimleri Biyoloji

Eğitmenliği (2015-Devam ediyor)


ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

Uluslararası Bilimsel yayınlara verilen Teşvik Ödülleri

TÜBİTAK

(1997,1998,1999,2000,2001,2002,2009)


GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’de olgun embriyo kesesinin yapısı ve döllenme problemlerinin ışık ve elektron mikroskobunda incelenmesi, Proje Yönetici Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: 91-25-00-33, 18.03 1991-18.03.1994

2. Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyasyon uygulamalarının etkisi üzerinde araştırmalar. Proje Yönetici Yardımcısı, TÜBİTAK projesi. TOGTAG1501, Aralık 1995-Aralık 1997 ve Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 96-11-01-03.

3. Trifolium pratense L’ nin doğal tetraploid ve diploid çeşitlerinin RAPD analizi ile incelenmesi. Proje Yöneticisi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 97-05-03-05, 16.07.1997-16.01.1999.

4. Tetraploid Trifolium pratense L’ de polen oluşumundaki ve erkek gametofit döl gelişmesindeki kısırlık nedenlerinin araştırılması. Proje Yönetici Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 97-05-03-01, 08.09.1997-08.09.1999.

5. Chenopodıaceae familyasından Salicornia europaea L. agg.’nin taksonomik durumunun araştırılması. Proje Yönetici Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, No :  2003-07-05-073, 2003-2006

6. Türkiye’de bulunan Hesperis cinsi türlerinin tohum kabuğu ince yapısı. Proje Yöneticisi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, No :  2004-07-05-092, 2005-2008

7. Türkiye Paronychıa mıller (Illecebraceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi. Proje Yönetici Yardımcısı, TÜBİTAK-Hızlı destek-1002, TBAG-106T213-HD/150, 1.06.2006-1.06.2007    

8. Sertavul Geçidi–Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Proje Yönetici Yardımcısı,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. 0014-NAP-07. Nisan 2008-Ekim 2009.

9. Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi. Proje Yöneticisi, TÜBİTAK-TBAG 1001, 2007-2010.

10. Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi. Proje Yönetici Yardımcısı,  A.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-Hızlandırılmış Proje. Proje No:  09H4240004 02.06.2009-02.06.2010

11. Doğal tetraploid Trifolium pratense L. ve Medicago sativa (Elçi yoncası)’nın fitoöstrojen içeriklerinin belirlenmesi ve doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve somatik embriyogenez. Proje Yönetici Yardımcısı, Kariyer-TÜBİTAK No:108T810, 15.03.2009-15.03.2012 

12. Türkiye’deki Lathyrus L. (Fabaceae) Cinsi Cicercula Seksiyonunun RAPD Analizi. Proje Yöneticisi,  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) No:09B4240014, 7.12.2009-7.12.2012  

13. Lathyrus trachycarpus Boiss. (Fabaceae)‘de Tohum Kabuğu Yapısı. Proje Danışmanı, TÜBITAk-2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eylül 2010-Eylül 2011

14. Gentiana cruciata L. (Gentianaceae)’nin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi. Proje Danışmanı, TÜBİTAK-2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eylül 2010-Eylül 2011

15. Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae)‘de Tohum Kabuğu Yapısı. Proje Danışmanı, TÜBİTAK-2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eylül 2011-Eylül 2012.

16. Lathyrus cassius  Boiss. (Fabaceae)‘de testa Yapısı. Proje Danışmanı, TÜBITAk-2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eylül 2012-Eylül 2013

17. Gemlik zeytin çeşiti ile Farklı ekolojilerde kurulan, Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi için Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı. Proje Yönetici Yardımcısı, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Projesi No:TAGEM 11/AR-GE/04 7/7/2011 – 7/7/2014 

18. Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde Yayılış Gösteren Lathyrus (Fabaceae) Cinsi Platystylis Seksiyonuna Ait Taksonların Anatomik, Makromorfolojik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi. UŞAK ÜNİVERSİTESİ BAP Proje No: 2013 MF011, Proje Yönetici Yardımcısı Haziran-2013-Aralık-2017

19. Badem Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Anaçların Bahçe Performanslarının Belirlenmesi GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Yönetici Yardımcısı,  2015-2019.

20. Türkiye Polygala L. (Polygalaceae) Cinsinin Biyosistematik ve Kemosistematik Yaklaşımla Taksonomi, Filogeni ve Filocografyası. Proje Yönetici Yardımcısı, TÜBİTAK-KBAG-1001, 2019-2022.

21. Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Rubia L. (Rubieae, Rubiaceae) Cinsinin Anatomisi, Mikromorfolojisi, Palinolojisi, Tohum Kabuğu İnce Yapısı, Numerik Taksonomisi ve Enzim İnhibisyon Aktivitesi Üzerine Araştırmalar. Proje Yönetici Yardımcısı, TÜBİTAK 1002, 2019-2020. YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

A1. G. Algan ve H.N.  Bakar  (1996). Light and electron microscopic examination of the embryo and endosperm development in the natural tetraploid Trifolium pratense L. Israel Journal of  Plant Sciences 44 (3),  273-288.

A2. G. Algan ve H.N  Bakar (1997). The ultrastructure of the mature embryo sac in the natural tetraploid of red clover ( Trifolium pratense L.) that has a very low rate of seed formation. Acta Socıetatıs Botanıcorum Polonıae 66 (1), 13-20.

A3. B. Çetin ve H.N. Bakar (1997). Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., A new record for the moss flora of Turkey. Lindbergia 22, 143-144. Lund

A4. H.N  Bakar ve G. Algan (1998). Ultrastructure of the endosperm haustorıum  ın Trifolium pratense L. Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 40, 15-19.

A5. G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2000). Ultrastructure of  seed coat development in the natural tetraploid Trifolium pratense L.  Journal of Agronomy and Crop Science. 184, 205-213.

A6. N.M Pınar, H.N Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2001).  Pollen and Seed Morphology of Diploids and Natural Tetraploids of Trifolium pratense L. (Leguminosae). Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 43, 27-32.

A7. H.N Büyükkartal, H Çölgeçen, ve B. Marasalı (2005). Development of Anther wall During Microsporogenesis in Vitis vinifera L. Cv. Çavuş. International Journal of Agriculture and Biology 4, 616-620.

A8. E. Kodak ve H.N. Büyükkartal (2005). Examınatıon of Meıosıs Anomalıes ın Anthers of Vitis vinifera L. cv. Çavuş. Internatıonal Journal of Botany 1(2), 201-205.

A9. i. ö, Acar, R. Çolak ve H.N.  Büyükkartal (2006). Electrophoretıc Investıgatıon of  Isoenzymes and Soluble Proteıns between two varıetıes (karaelçi and sarıelçi) of Vicia sativa L. seeds. Pakıstan Journal of Biological Science. 9(13), 2432-2437.

A10. H.N Büyükkartal ve H.Tontu Çölgeçen (2007). The reasons of sterility during pollen grain formation in the natural tetraploid Trifolium pratense L. International Journal of Botany 3(2), 188-195.

A11. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve M.C. Toker  (2008).  In vitro  germination and structure of hard seed testa of natural tetraploid Trifolium pratense L. African Journal of Biotechnology. 7(10), 1473-1478.

A12. H.N. Bakar Buyukkartal (2008). Causes of low seed set in the natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). African Journal of Biotechnology 7(9), 1240-1249.

A13. H.N. Bakar Buyukkartal  (2009). Ultrastructural changes of the egg apparatus associated with fertilisation of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). Bıologial Research 42, 25-30.

A14. H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. BüyükkartaL (2009). Calcıum Oxalat Crystals In the Leaves of Quercus cerrıs and Quercus ılex. Bangladesh Journal of Botany. 38(1), 103-105.

A15. A. Kaplan, H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2009). Seed Morphology and Hıstology Of Some Paronychıa Taxa (Caryophyllaceae) From Turkey. Bangladesh Journal of Botany 38 (2), 171-176.

A16. H.N. Büyükkartal, A. Kahraman, H. Çölgeçen, M. Doğan ve E. Karabacak (2011).  Mericarp micromorphology and anatomy of Salvia hedgeana Dönmez, S. huberi Hedge and S. rosifolia Sm. (Sectıon Salvia Hedge, Lamiaceae). Acta Botanica Croatica. 70(1) : 65-80.

A17. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Nur Münevver PINAR, Neslihan ERDOĞAN (2013). Seed coat ultrastructure of hard-seeded and soft-seeded varieties of Vicia sativa.  Turk J Bot 37: 270-275.

A18. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013). Polar nuclei behaviour in the mature megagametophyte of the natural tetraploid Trifolium pratense (Fabaceae). Turk J Bot 37: 537-541.

A19. Hatice ÇÖLGEÇEN, Ufuk KOCA ÇALIŞKAN, Murat KARTAL, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL (2014). Comprehensive evaluation of phytoestrogen accumulation in plants and in vitro cultures of Medicago sativa L. cv. Elçi and natural tetraploidTrifoliumpratense L Turk J. Biol. 38:619-627.

A20. Hatice DUMANOĞLU, Aysun ÇELİK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Saeed DOUSTİ (2014). Morphological and Anatomical Investigations on in vitro Micrografts of OHxF 333/Pyrus elaeagrifolia Interstock/ Rootstock Combination in Pears. Journal of Agricultural Science 20: 269-279.

A21. Burcu YILMAZ ÇITAK, Hüseyin DURAL, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Nur Münevver PINAR (2015). Morphological, anatomical, palynological, and micromorphological characters of 2 endemic species of Ornithogalum (O. chetikianum and O. demirizianum) in Turkey. Turk J. BOT. 39:48-59.

A22. Hatice ÇÖLGEÇEN, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Ufuk KOCA ÇALIŞKAN (2016). Ultrastructural Observations in Somatic Embryogenesis of Natural Tetraploid Trifolium pratense L. Turk J. BOT. 40: 496-505.

A23. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Gencay Akgül (2016). Comparative leaf, stem and root anatomies of taxa Marrubium bourgaei and Marrubium heterodon (Lamiaceae) Aust. J.Crop Sci. 101(11):1516-1522.

A24. Mahmoud Azimi, Mücahit Taha Özkaya, Hatice ÇÖLGEÇEN, Hatice Nurhan  Büyükkartal (2016). Analysis of phenolic compounds for determination of cambium differentation and tracheal elements in olive graft combinations. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 4: 714-720.

A25.  Büyükkartal Hatice Nurhan, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak. (2017). Stem and leaf anatomy and achene structure in some species of Senecio (Asteraceae). Annals of Plant Sciences 6.12 pp. 1845-1854. doi: http://dx.doi.org/10.21746/aps.2017.6.12.7

A26. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen,  Ümit Budak (2018). Achene ultrastructure in some species of  Senecio (Asteraceae). Indian Journal of Plant Sciences 7 (1) 32-41.

A27. Başak Özdemir, Ajlan Yılmaz, Hatice Nurhan Büyükkartal, Yeşim Okay (2019). Anatomical analysis of graft compatibility in some Almond scion-rootstock combination. Journal of Agricultural Sciences 25: 29-37.

A28. Cantürk Sevil, Kunter Birhan, Büyükkartal Hatice Nurhan (2019). Effects of kaolin particle film on berry histological properties in two table cultivars (V. Vinifera L.). Journal of Berry Research  9(2): 309-319.  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. H.N. Bakar Büyükkartal ve G. Algan (1999). Development of the tapetum cells in the natural tetraploid red clover (Trifolium pratense L.). IX. Internatıonal Conference of Plant Embryologists. 20-22 September, Cracow, POLAND. pp. 35. (Poster)

B2.  H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, B. Marasalı (2003). Calcium oxalate   crystals in some Vitis species and cultivares.  III. International Balkan Botanical Congress. 18-24 May Sarajevo, Bosna i Hercegovina . pp. 281. (Poster)

B3. H.N. Büyükkartal, C. Yağcı ve H. Çölgeçen (2006). Ultrastructure of seed coat in Gentiana olivieri (Afat). XV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB), July 17-21, 2006, Lyon /France pp. 103. (Poster)

B4. H. N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, N. Erdoğan ve Ü.Budak. (2009). Achene Structure of Senecio taraxifolius (M.Bieb) DC. var. taraxifolius 34th FESB Congress, July 4-9 Czec Republic, PRAG pp. 190. (Poster)

B5. H.N. Büyükkartal, H.Çölgeçen, N. Erdoğan, N.M. Pınar ve Ü. Budak. (2009). Achene Structure of Senecio bicolor (Willd.) Tod. ssp. bicolor var. bicolor 34th FESB Congress, July 4-9  Czec Republic, PRAG pp. 190. (Poster)

B6. N. M. Pınar ve H.N. Büyükkartal (2008). Ultrastructure of The  Mature Polen Grain in Vitis vinifera L. cv. Çavuş. 12 th Internatıonal Palynological Congress, August 30 - September 5, Bonn-GERMANY. Pp. 223. (Poster)

B7. H. Çölgeçen, T. Körüklü ve H.N. Büyükkartal. (2010). In vitro germination of Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries,  Antalya-Turkey , April 18-22, sy. 167. (Poster)

B8. H. Çölgeçen, M. Kartal , U. Koca,  H.N. Büyükkartal. (2010). Establishing Callus Culture of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of isoflavanoids production in Field Samples and Callus Cultures  6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries Antalya-Turkey , April 18-22, sy. 51. (Sözlü sunum)

B9. H. Çölgeçen, M. Kartal , U. Koca,  H.N. Büyükkartal. (2010). Cell Suspension Culture Establishment of Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of Isoflavanoids in the Culture. The 2nd Internatıonal Symposıum on Medinical Plants their Cultivation and Aspects of Uses. Petra-Jordan, 3-4 November pp. 103. (Poster)

B10. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops’ 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens-Greece. pp.74 (Poster)

B11. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of Medicago sativa cv.Elçi and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops’ 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens-Greece. pp.75. (Poster)

B12. Acar İ.Ö., Büyükkartal H.N., Çolak R., Ertekin A.S. (2012). RAPD analysis of some species of Lathyrus L. (Fabaceae) genus Cicercula section in Turkey. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE-2012) Abstr. Book p.30, 24-27 April Fethiye. (Sözlü sunum)

B13. N.Münevver Pınar, B. Aşçı, H.N Büyükkartal, T. Çeter, E. Hamzaoğlu, Ü. Budak, H. Çölgeçen, A. Acar (2012). Comparative polen morphology of Sections Doriae and Reniformes of the genus Senecio L. (Asteraceae) from Turkey. 13th International Palynological Congress 9th  International Organisation of Palaeobotany Conference August 23-30, Tokyo, JAPAN. (Poster)

B14. Gençay Akgul, Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen (2013). Anatomical studies on the stems, leaves and roots of Marrubium bourgaei Boiss. ssp. bourgaei and Marrubium heterodon (Bentham) Boiss.& Bal. (Lamiaceae) in Turkey. Plant Life of SW Asia 8conference at the Royal Botanic Garden Edinburgh from 1-5 July 2013. UK. (Poster)

B15. M. Azimi, M. Ozkaya, H. Colgecen, H. Buyukkartal (2014). Evaluation of nutrient uptake in different olive cultivars grafted on Gemlik rootstock. 5th International Olive Conference Olive culture, Biotechnology and Quality of Olive tree products. Amman, Jordan, 3-6 November (Sözlü sunum)

B16. M. Azimi, H. Colgecen, M. Ozkaya, H. Buyukkartal (2014). Histological evaluation of graft compatibility in Olea europaea L. scion/rootstock combinations. 5th International Olive Conference Olive culture, Biotechnology and Quality of Olive tree products. Amman, Jordan, 3-6 November (Sözlü sunum)

B17. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, N. Münevver PINAR, Hatice ÇÖLGEÇEN, Ümit BUDAK , Barış AŞCI (2014).    Achene Structure and Pollen Morphology of Senecio lividus L.  (Asteraceae : Senecio). International Conference on Advances in Plant Sciences. November 18-22,  Kurching Sarawak, Malaysia. (Poster)

B18. N. Münevver PINAR, Barış AŞÇI, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Ümit BUDAK, Aydan ACAR (2015). Pollen structure in species of section Jacobeae (Asteraceae : Senecio). Mediterranean Palynology 6 th. European Symposium on Aerobiology Society. September  2- 10, Rome, Italy. (Poster)

 B19. Meltem TUYLU,   H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2015). The types of division in the tapetum cells in anther walls of Vitis vinifera L. cv. Uslu. Mediterranean Palynology 6 th. European Symposium on Aerobiology Society. September  2- 10, Rome, Italy. (Poster)

B20. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN,  Ümit BUDAK (2017). Achene Structure in Jacobeae (Asteraceae : Senecio) species. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy. 278. Antalya-TURKEY (Poster)

B21. H. Nurhan Büyükkartal, Ahmet Kahraman (2017). Pericarp histology and cytology of two species of the genus Salvia sect. Hemisphace (Lamiaceae). International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy.279. Antalya-TURKEY (Poster)

B22. Ajlan Yılmaz, Başak Özdemir, Hatice Nurhan Büyükkartal, Yeşim Okay (2017). Graft compatibility levels of Laurenne almond variety on some clonal rootstocks. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy. 280. Antalya-TURKEY (Poster)

B23. Tuylu M, Tuylu G.İ., Söylemez S., Büyükkartal HN. Anatomical features of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown under hydroponic culture. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy. 163. Antalya-TURKEY (Poster)

B24. Ahmet Kahraman, Fatma Güneş, Nurettin Arı, Hatice Nurhan Büyükkartal (2017). Numerical taxonomy of the genus Lathyrus Sect. Platystlylis (Fabaceae). ISMSIT 2017, International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovativa Techniquies, November 2-4 Gaziosmanpaşa Üniv. Tokat.

B25. Başak Özdemir, Ajlan Yılmaz, Yeşim Okay, Hatice Nurhan Büyükkartal (2018). Yeni nesil bazı badem klon anaçlarının aşı uyuşma durumları. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April, Ankara/Turkey (Sözlü Sunum)     

 B26. Ahmet Kahraman     H. Nurhan Büyükkartal (2018). Pericarp histology and cytology of two species of the genus Salvia sect. Plethiosphace (Lamiaceae). 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April, Ankara/Turkey (poster)    

 B27. H. Nurhan Büyükkartal  , Esra Koç (2018). Ultrastructural observations in endosperm cells of the natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae) cv. Elçi. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April, Ankara/Turkey (poster)    

 B28. Esra Koç, Cemil İşlek, Hatice Nurhan Büyükkartal (2018). Comparison of phenylalanine ammonia lyase response to lead and zinc stres in different wheat genotypes.  1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April, Ankara/Turkey (poster)         

 B29. Ajlan Yılmaz, Başak, Özdemir , Hatice Nurhan Büyükkartal, Yeşim Okay (2018). Investigation of graft compatibility of some almond cultivars with GF677 rootstock. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April, Ankara/Turkey (poster)

 B30. H. Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen,  Ümit Budak, Esra Koç (2018). Achene ultrastructure in Senecio salsuginea and Senecio olympicus (Asteraceae : Senecio). IV. International Congress for Applied Biological Sciences. Eskişehir, Turkey May 3-5,Anadolu University Faculty of Pharmacy. (poster)

 B31. Esra Koç, Cemil İşlek, Hatice Nurhan Büyükkartal (2018). Study the effect of proline treatment on contents of antocyhanin, caretenoid, chlorophyll, malondialdehyde and avaible water in the different pepper cultivars under Phytophthora capsici stres. IV. International Congress for Applied Biological Sciences. Eskişehir, Turkey May 3-5, Anadolu University Faculty of Pharmacy. (poster)

 B32. Ahmet Kahraman,    H. Nurhan Büyükkartal, Mümin İcik (2018). Pericarp histology and cytology of two species of the genus Salvia sect. Hymenosphace (Lamiaceae). IV. International Congress for Applied Biological Sciences. Eskişehir, Turkey May 3-5, Anadolu University Faculty of Pharmacy. (poster)

 B33. Seher Karaman Erkul, Davut BOZER, Hatice Nurhan Büyükartal (2018). Türkiye’nin Astragalus  (Leguminosae) Cinsine Ait Macrophyllium Seksiyonu Türlerinin Yaprak Anatomisi

Uluslararası Ekoloji Sempozyumuna 19-23 Haziran,  Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kastamonu (poster

 B34. M.T. Özkaya, M. Azimi, H. Colgecen and H.N. Buyukkartal (2018).  Effects of phenolic compounds on differentiation of cambium and tracheal elements in graft unions of olive cultivars (Olea europaea L.)  Acta Hortic. 1199. ISHS 2018. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1199.13 Proc. VIII Int. Olive Symposium

 


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

H. Çölgeçen, U.Koca, H.N. Büyükkartal. 2011. Use of Red Clover (Trifolium pratense L.) seeds in human therapeutics. In V. R. Preedy, R. R. Watson, V. B. Patel (Editors) Nuts and seeds in health and disease Preventıon. (1st ed.) (pp 975-980). London, Burlington, San Diego:Academic Press is an imprint of Elsevier. ISBN: 9780123756886


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. G. Algan ve H.N. Bakar Doğal (1990). tetraploid Çayırüçgülü( Trifolium pratense L.)’nde embriyo kesesi gelişmesi ve yumurta teşekkülünün incelenmesi. Tr. J. of Bot. 15, 57-70.

D2. H.N. Bakar ve G. Algan (1997). Electron microscopic examination of the development of the endothelium in Trifolium pratense L. during development. Tr. J. of Bot. 21 (3), 137-144.

D3. G. Algan, ve H.N. Bakar Büyükkartal (1999). Tetraploid Çayırüçgülü  (Trifolium pratense L.) ’nde apomiktik gelişme. Tr J. of Agriculture and Forestry  23, 519-525.

D4. Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve S. Arpacı  (2000). An anatomic analysıs of the extend of compatıbılıty ın the Pıstachıo seedlings budded ın dıfferent perıods. Hacettepe Bulletin of Natural Scıences and Engineering Series A, 28, 44-56.

D5. Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2000). Bazı Pistacia  türlerinde yaprak anatomisi üzerinde bir araştırma. OT Sistematik Bot. Der. 7(1), 161-177.

D6. Y. Okay, H.N. Bakar Büyükkartal (2001). Antepfıstığında (Pistacia vera L.) farklı aşı yöntemlerinin anatomik yönden karşılaştırılması. OT Sistematik Bot. Der. 8(1), 73-82

D7. G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2002). P-protein in functional and non-functional secondary phloem in Armeniaca vulgaris Lam. (Rosaceae). Turk J Bot. 26,213-217.

D8. H.N. Büyükkartal (2003). In vitro pollen germination and pollen tube characteristics in tetraploid Red clover (  Trifolium pratense L. ).  Turk J. Bot. 27, 57-61.

D9. B. Marasalı, M.N. Pınar ve H.N. Büyükkartal  (2005). Palynological study on the polen grains of selected Turkısh grape (Vitis vinifera L.) cultivars. Tr. J. of Agric. and Forestry, 29, 75-81.

D10. R. Yılmaz Güven, H.N. Büyükkartal, G. Algan (2005). Vitis vinifera L. cv. Karagevrek anterlerindeki polen ana hücrelerinin mayoz bölünmesinde görülen aksaklıkların ışık mikroskobunda incelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), 120-125.

D11. Ş. Savaş Kaya,  H.N. Büyükkartal, G. Algan ve T. Ercoşkun (2005). Farklı Oksinlerin Turp (Raphanus sativus L.) Yumrusunun Anatomik Yapısı ve Gelişimi   Üzerine Etkileri.  Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), 165-172.

D12. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2009). Hesperis  L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun  incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), 121-125.

D13. H. Çölgeçen ve H.N Büyükkartal (2009). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et.   Mey (Mediterranean Knapweed)’ de tohum kabuğunun yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1): 141-143.

D14. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2009). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth.’ de tohum  kabuğunun  yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1): 223-227.

D15.  Neslihan ERDOĞAN, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Asuman KARADENİZ,Hatice ÇÖLGEÇEN (2012). Sertavul Geçidi – Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(1): 22-31.

D16. H.N. Büyükkartal (2012). Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü-Fabaceae)’ de integüment gelişimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 2(1): 51-59.

D17.  Meltem TUYLU,   H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Examination of meiotic abnormalities in anthers of Vitis vinifera L. cv. Uslu. F.Ü. Turkish Journal of Science and Technology 7(2): 167-174.

D18. Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Vitis vinifera L. cv. Uslu Anter Çeperindeki Tapetum Hücrelerinde Görülen Bölünmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(1): 111-113.

D19. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ (Elçi çayırüçgülü) dişi gametofitinde filiform aygıtının yapısı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 1(1): 9-15.

D20. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013) Ultrastructure of the Suspensor Cells in the Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae).  SDU Journal of Science 8 (1): 1-8.

D21. Nurhan BÜYÜKKARTAL Hatice ÇÖLGEÇEN (2013). Ultrastructure of mature polen grains in diploid and the natural tetraploid Trifolium pratense L. Biological Diversity and Conservation 6/2: 181-187.

D22. H.Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Birhan KUNTER (2014). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. anterlerinde mayoz bölünme kusurları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 01-04.

D23. Mahmoud Azimi, Hatice ÇÖLGEÇEN, Mücahit Taha Özkaya, Hatice Nurhan  Büyükkartal (2014). Gemlik zeytin çeşiti üzerine farklı aşı kompinasyonlarında besin maddesi alımı. Zeytin Bilimi 5(1): 1-8

D24. Mahmoud Azimi, Hatice ÇÖLGEÇEN, Mücahit Taha Özkaya, Hatice Nurhan  Büyükkartal (2014). Bazı zeytin çeşitlerinde aşı uyuşmazlığının histolojik olarak incelenmesi. Zeytin Bilimi 5(1): 13-20.

D25. Funda Özbek, Hatice Nurhan  Büyükkartal, Murat Ekici, Mehmet Ufuk Özbek (2016). Seed coat ultrastructure of the genus Astragalus L. section Uliginosi Gray (Fabaceae). Gazi Üniversity Journal of Science 29(2): 279-283.

D26. Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU (2017). Marrubium lutescens  Boiss. ve M. cephalanthum Boiss. & Noë subsp. akdaghicum (Lamiaceae)'un Gövde ve Yaprak Özelliklerinin Anatomik Olarak Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21(1): 113-117.

D27. Hüseyin Çildir, Ahmet Kahraman, Musa Doğan, Hatice Nurhan Büyükkartal (2017). Comparative Anatomical and micromorphological studies on some species of Lathyrus L. section Lathyrus (Papilionoideae, Fabaceae). Commagene Journal of Biology 1(1): 42-50.

D28. Ahmet Kahraman, Huseyin Cildir, Musa Dogan, Hatice Nurhan Buyukkartal (2017). Multivariate analysis of some species of the genus Lathyrus L. (Papilionoideae, Fabaceae) based on anatomical, micromorphological and macromorphological data. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi 65-84.

D29. Ahmet Kahraman, Hatice Nurhan Büyükkartal, Musa Doğan (2018). Ultrastructure of Salvia Section Hemisphace (Mentheae, Nepetoideae, Lamiaceae). Comm. J. Biol. 2(1): 1-6.

D30.  Meltem TUYLU, Gökhan İsmail TUYLU, Selçuk SÖYLEMEZ, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2018). Perlit ve Su Kültürü Ortamlarında Yetiştirilen Domates (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Kurucaova) Bitkisinin Bazı Anatomik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 22, Sayı 2, 1104-1109.

D31. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Ümit BUDAK (2018). Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris,  Senecio lividus L. ve Senecio viscosus L. (Asteraceae)  türlerinde gövde ve yaprak anatomisi ile aken yapısı.  Sinop Uni J Nat Sci 3(1): 63-76  ISSN: 2536-4383

 D32. Esra KOÇ, Cemil İŞLEK, and Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL (2018). Comparasıon of phenylalanıne ammonıa lyase response to lead and zınc stres ın dıfferent wheat genotypes.  Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series C 27(1):37-44.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. G. Algan ve H.N. Bakar (1990). Albizzia julibrissin  Dazz. ‘da kambiyal aktivite ve lateral büyüme ile apikal büyüme arasındaki ilişkiler. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, Erzurum, sy.11-20. (Tebliğ)

E2. B. Marasalı, H.N. Bakar Büyükkartal ve  A. Ergül. (1999).Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyosyon uygulamalarının etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara,  sy.395-399. (Tebliğ)    

E3. H.N. Büyükkartal  (2000). Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.)’nde polen çimlenmesinin in-vitro incelenmesi. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy.8. (Tebliğ).

E4. S. Aras ve H.N. Büyükkartal (2000). Randomly amplıfıed polymorphic DNA markers in Trifolium pratense L. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy. 24. (Tebliğ).

E5. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve B. Marasalı (2002). Vitis vinifera L. Cv. Çavuş’da mikrosporogenez süresince anter çeperinin gelişimi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy. 82. (Tebliğ)  

E6. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve Y. Okay  (2002). Türkiye’de yetişen 5 Pistacia türünde kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy. 138. (Poster)  

E7. H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal. (2005). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae)’ de Olgun Polenin İnce Yapısı. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 22-24 Haziran TÜBİTAK TÜSSİDE Tesisleri Kocaeli-Gebze. sy. 59-62. (Tebliğ)

E8. C. Yağcı, H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, G. Toker ve M.C. Toker (2006). Gentiana olivieri Griseb (Afat)’in Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. 26-30 Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 119. (Poster)

E9. İ.Ö. Acar, R. Çolak ve H.N. Büyükkartal. (2006). Vicia sativa L. nın İki Çeşidi (Karaelçi ve Sarıelçi Fiğleri)’ nin Tohumları Arasındaki İzoenzim ve Çözünür Proteinlerin Elektroforetik İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. 26-30 Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 17. (Tebliğ)

E10. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, B. Kunter (2006). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. 26-30 Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 44. (Tebliğ)

E11. H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2007). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et. Mey’ de tohum kabuğunun yapısı. 26-29 Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy. 190. (Poster)

E12. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2007). Hesperis L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun  ince yapısı. 26-29 Ağustos, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy. 191. (Poster)

E13. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2007). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth.’ de Tohum  kabuğunun  yapısı 26-29 Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy. 192. (Poster)

E14. H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. Büyükkartal (2008). Quercus cerris ve Quercus ilex Yapraklarında Kalsiyum Oksalat Kristalleri. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon sy.326-327. (Poster)

E15. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve  A.S. Ertekin (2008). Lathyrus hirsutus L. (Fabaceae)‘ de tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon  sy.330 (Poster)

E16. H. Çölgeçen, N. Erdoğan Arslantürk ve  H.N. Büyükkartal (2008). Euphorbia anacampseos’un  tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon sy.330. (Poster)

E17. Çölgeçen H,   Büyükkartal H. N. ve Toker M.C. (2008). Senecio hypochionaeus var. argaeus’da in vitro organogenez. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008 Trabzon sy.433. (Poster)

E18. H.N. Büyükkartal (2008). Vitis vinifera L. cv. Sultani çekirdeksiz’ de olgun polenin ince yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon   sy.433. (Poster)

E19. H.N. Büyükkartal (2008). Trifolium pratense L. (Çayırüçgülü)’ de Olgun Embriyo Kesesinde Polar Nukleusların Davranışı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon sy.433. (Poster)

E20. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen N. Erdoğan, Ü. Budak, N.M. Pınar ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio paludosus L.’ de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran, Trabzon sy. 199. (Poster)

E21. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, N.M. Pınar, Ü. Budak, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio lorentii Hochst’ de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran Trabzon sy. 198. (Poster)

E22. H.N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen,  N. Erdoğan,  Ü. Budak ve B. Aşçı. (2009). Senecio cilicius Boiss.’ de Aken Yapısı ve Polen Morfolojisi  19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran Trabzon sy. 165. (Poster)

E23. H.N. Büyükkartal . (2009). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü)’ De Suspensor Hücrelerinin Sitolojisi. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran Trabzon. sy. 63. (Tebliğ)

E24. H. Çölgeçen,  H.N. Büyükkartal, N. Erdoğan ve  Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Doriae Seksiyonu Taksonlarının Yaprak Ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 280. (Poster)

E25. H.N. Büyükkartal. (2010). Trifolium Pratense L. (Elçi Çayırüçgülü-Fabaceae)’ de İntegüment Hücrelerinin Gelişimi.  20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 281. (Poster)

E26. H.N. Büyükkartal,  A. Kahraman, F. Celep, H. Çölgeçen ve M. Doğan. (2010). Nutlet Anatomy of  Two Endemic Salvia L.  Species (Lamiaceae) from Turkey. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy.282. (Poster)

E27. H. Çölgeçen,  N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, K. CANLI ve Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Reniformes Seksiyonu taksonlarının yaprak ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy.290-291. (Poster)

E28. H.N. Büyükkartal ve  A. S. Ertekin. (2010). Lathyrus annuus L. (Fabaceae)’de tohum kabuğu yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 358. (Poster)

E29. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen  Ü. Budak, N.M. Pınar, K. Canlı, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2010). Reniformes (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 359. (Poster)

E30. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen , Ü. Budak, N.M. Pınar, N. Erdoğan, K. Canlı ve E. Hamzaoğlu. (2010). Doriae (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 361-362. (Poster)

E31. M. Tuylu,   H.N. Büyükkartal ve  B. Kunter. (2010). Vitis Vinifera L. Cv. Uslu Anterlerinde Mayoz  Bölünme Kusurlarının İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 364-365. (Poster)

E32. H. Çölgeçen, U. Koca,  M. Kartal ve  H.N.Büyükkartal. (2010). Doğal tetraploıd Trifolium pratense l. (elçi üçgülü) ve Medıcago sativa (elçi yoncası) türlerinde kallus kültürü. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı-DENİZLİ sy. 497-498. (Poster)

E33.  N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, A. Karadeniz (2010). Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım Burdur, sy. 142. (Poster)

E34. H. Nurhan Büyükkartal,  A. Selçuk Ertekin (2011). Lathyrus trachycarpus L. (Fabaceae)’de tohum kabuğu yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Poster)

E35. H. Nurhan Büyükkartal, N. Münevver Pınar, Hatice Çölgeçen Ümit Budak, Barış Aşcı (2011).  Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris (Asteraceae : Senecio)’de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Sözlü sunum)

E36. Funda Özbek , H. Nurhan Büyükkartal  ve Murat Ekici (2011).  Astragalus odorata ve Astragalus falcatus (Fabaceae)’ da Tohum Kabuğu Yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Poster)

E37. Ahmet Kahraman, H. Nurhan Büyükkartal, Ferhat Celep, Safi Bagherpour, Musa Doğan (2011). Sem Studıes on Merıcarp Morphology of Some Specıes of The Genus Salvıa Sectıon Salvıa (Lamıaceae). 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Poster)

E38. Çölgeçen H., H.N. Büyükkartal, M. T. Özkaya,,M. Azimi (2011). “Gemlik üzerine Aşılı Bazı Zeytin Çeşitlerinde Uyuşmazlığın Histolojik Tespiti” Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu. P 158. Kilis, Türkiye.

E39. H. N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, G. Akgül, (2012). “Marrubium depauperatum’da Lamiaceae) Yaprak ve Gövde Anatomisi”, 21 Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, 251, İzmir, 3-7 Eylül. (Poster)

E40. H. Nurhan Büyükkartal, Meltem TUYLU DİREKÇİ, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN (2014). Marrubium globosum (Lamiaceae)’da Yaprak ve Gövde Anatomisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster)

E41 Funda ÖZBEK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Murat EKİCİ (2014). Astragalus (Fabaceae) Cinsi Ornithopodium Seksiyonuna Ait Taksonların Tohum Kabuğu Yapısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster)

E42. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Münevver PINAR, Ümit BUDAK, Barış AŞÇI (2014).  Senecio viscosus L. (Asteraceae : Senecio de aken yapısı ve polen morfolojisi. I. Botanik Kongresi 25-28 Ekim Antalya. (Poster)

E43. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL , A. Selçuk ERTEKİN (2014). Lathyrus  cicera L.’ de tohum kabuğu yapısı. I. Botanik Kongresi 25-28 Ekim Antalya. (Poster)

E44. Meltem TUYLU , Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN  (2014). Marrubium trachyticum (Lamiaceae)’da gövde ve yaprak anatomisi I. Botanik Kongresi. 25-28  Ekim Antalya (Poster)

E45. Meltem Tuylu, Hatice Nurhan Büyükkartal (2015). Marrubium karamanicum (Lamiaceae)' un Gövde ve Yaprak Anatomisi  Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Sözlü sunum).

E46. Meltem Tuylu, Hatice Nurhan Büyükkartal, Hasan Kalyoncu (2015). Marrubium peregrinum L. ( Lamiaceae)’ da Gövde ve Yaprak Anatomisi. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Poster).

E47. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak, Nur Münevver Pınar (2015). Senecio viscosus (Asteraceae : Senecio)’da gövde ve yaprak anatomisi. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Poster).

E48. Hatice Çölgeçen , Hatice Nurhan Büyükkartal, Ufuk Koca, Murat Kartal (2015). Doğal tetraploid Trifolium pratense somatik embriyolarında ince yapı. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Poster).

E49. Hatice Nurhan Büyükkartal, A. Selçuk Ertekin (2015). Lathyrus chrysanthus ’da Testa Yapısı. I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

E50. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Gençay Akgül (2015). Marrubium astracanicum ssp. macrodon (Lamiaceae)’da Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi.  I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

E51. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak, Nur Münevver Pınar (2015). Senecio vulgaris subsp. vulgaris (Asteraceae : Senecio)’de Gövde ve Yaprak Anatomisi. I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

E52. Hatice Çölgeçen, Hatice Nurhan Büyükkartal, Ufuk Koca Çalışkan, Murat Kartal (2015). Doğal tetraploid Trifolium pratense’de Somatik Embriyogenez.  I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

E53. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, N. Münevver PINAR, Ümit BUDAK, Barış AŞCI (2015).   Senecio pseudo-orientalis Schischk. (Asteraceae : Senecio)’de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi 2-4 Eylül 2015 Sabancı Üniv. Tuzla-İstanbul (Poster)

E54. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL ,  Hatice ÇÖLGEÇEN, A. Selçuk ERTEKİN (2015). Lathyrus gorgoni Parl. var. gorgoni  (Fabaceae)’ de Tohum Kabuğu Yapısı. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi 2-4 Eylül 2015 Sabancı Üniv. Tuzla-İstanbul (Poster)

E55. Meltem TUYLU,  H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU (2015). Marrubium  parviflorum ssp. oligodan (Lamiaceae)' ın Gövde ve Yaprak Anatomisi    22. Elektron Mikroskopi Kongresi 2-4 Eylül 2015 Sabancı Üniv. Tuzla-İstanbul (sözlü sunum).

E56. Meltem TUYLU, Nurhan BÜYÜKKARTAL Gökhan İsmail TUYLU, Mehmet ŞAN (2016). Mardin-Mazıdağı’nda Mısır (Zea mays identata L.) bitkisinin optimum sulama koşullarında kök, gövde ve yaprak anatomik özelliklerinin incelenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Gaziantep, Sy. 78. (sözlü sunum)

E57. Meltem TUYLU, Nurhan BÜYÜKKARTAL Gökhan İsmail TUYLU, Mehmet ŞAN (2016). Mardin-Mazıdağı’nda Mısır (Zea mays identata L.) Bitkisinin Kurak Dönem İçin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi. 3. Ulusal Botanik Kongresi 23-26 Aralık,  Konya (sözlü sunum)

E58. Meltem Tuylu, Gökhan İsmail Tuylu, Selçuk Söylemez, Hatice Nurhan Büyükkartal (2017). Topraksız tarımla yetiştirilen domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisinin anatomik özellikleri. IV. Ulusal Botanik Kongresi 06-09 Temmuz, Afyon (sözlü sunum).


Laboratuvar Kılavuzları

 H. Nurhan BAKAR BÜYÜKKARTAL.  BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LABORATUVAR

KILAVUZU. 35 sy. A. Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye Yayınları, No: 58,  2000 ANKARA

Yrd. Doç. Dr. Hatice Çölgeçen,  Yrd. Doç. Dr. H. Nurhan Büyükkartal, Arş. Gör. Muhammet Ören GENEL BOTANİK LABORATUVAR El Kitabı. Kilim Matbaacılık ve Mücellit, Topkapı-İSTANBUL, ISBN : 978-605-60964-0-2, 2009.

 


G. Katıldığı Kurslar / Sergiler / Eğitim programları

G1.  Introduction to Confocal Microscopy and its Application at the Hacettepe University in Ankara on October 13-14, 2004. Leica Microsystem’in  düzenlediği ilk –Confocal Mikroskopi- kursu

G2.  ‘Basic Imaging and Image Processing Application, Leica IM 50 Measurement Module’ at the Ankara University in Ankara on December 10, 2004.

G3.  I.Ulusal Legumınosae (Baklagiller) Çalıştayı 11-13 Nisan 2008, Şanlıurfa, Türkiye (Harran Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen)

G4. Biyoloji Sergisi 23-25 Mayıs 2002, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.     

G5. 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri 17-18 Ekim 2011

G6. TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 24.05. 2012 Ankara

G7. Biyoloji Sergisi Düzenleme Komitesi 28-30 Nisan 2014, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.  

G8. 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi Düzenleme Komitesi, 10-14 Ağustos 2015, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.  

G9. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 22 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi.

G10. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 05-16 Aralık 2016, Ankara Üniversitesi.

G11. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Ulusal Bilim Olimpiyatları

Fen Bilimleri Biyoloji Eğitmenliği (2015-Devam ediyor)


Uluslar arası Bilimsel Komite Üyeliği

KIRGIZİSTAN BİRİNCİ ULUSLARARASI BİYOLOJİ KONGRESİ 24-26 Eylül 2012 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek, KIRGIZİSTAN – Bilimsel Komite Üyeliği

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species 3-5 Nisan 2017 Antalya


Ulusal Bilimsel Komite Üyeliği

I. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ekim 2014 Antalya

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Bolu AİBÜ

III. Ulusal Botanik Kongresi 23-26 Aralık, 2016 Konya


Düzenleme tarihi : 24.07.2019