PROF.DR. HATİCE NURHAN BÜYÜKKARTAL    
Name : HATİCE NURHAN
Surname : BÜYÜKKARTAL
E-Mail : bkartal@science.ankara.edu.tr, bkartal7@gmail.com
Phone Number : 2126720-1051
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF SCIENCES
Department : Department of Biology
Personal Information

Date of birth :

1963

Mailing address :

Ankara University , Faculty of Science, Department of Biology, 06100 Tandogan /Ankara, TURKEY

Phone :

+90 03122126720/1051

Fax :

+90 03122232395

E-mail :

bkartal@science.ankara.edu.tr

web-page:

 

 

ACADEMIC EDUCATION

Country

University

Faculty/Institute

Area of Education

Degree

Graduation date

Turkey

Ankara Uni.

Faculty of Science

Biology

Undergraduate

1982-1986

Turkey

Ankara Uni.

Institute of Graduate Studies in Science

Biology

Master

1987-1989

Turkey

Ankara Uni.

Institute of Graduate Studies in Science

Biology

pHD

 1989-1995

 

ACADEMIC/BUSINESS EXPERIENCE

Institution/Company

Country

Province

Department/Unit

Title

Year

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

Biology

Research Assistant

1987-1998

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

Biology

Assistant Professor

1998-2012

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

Biology

Associate Professor Dr.

2012-

 

FIELDS OF INVESTIGATION

Plant morphology, Anatomy and Cytology, Plant Embryology, Seed Morphology and Anatomy

 

TEACHING EXPERIENCE

 

Under Graduate

Graduate

BİY 104 Microtechnic

804519 Vascular Cambium and Wood Anatomy

BİY 113 Botanical

804522 Biological Stains

BİY 113 Botanical Application

804553 Shooting with a microscope and Drawing Techniques

BİY 205 Plant Histology

804567 Advanced Plant Histology

BİY 255 Plant Histology Lab.

804569 Plant Microtechnique

BİY 206 Plant Morphology

804586 Fertilization in Angiosperms and İncompatibility

BİY 256 Plant Morphology Lab.

804587 Seed Morphology and Anatomy

BİY 402 Plant Embryology

 

 

 

OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

Number of consultancy for the Articles/Reviews in Journals recorded in international indexes for the recent year

3

Number of Adviser Positions in Projects for the recent year

2

Total number of Citations to the Publications (According to web of Science,)


106

Number of Supervising to the students

 

Completed

Continuing

MS

19

1

pHD

2


Other Activities (Work/duty/activity/ charge/case/memberships etc.)

1- Thesis Jury Member

2- Assistant Editor

3-Article Editor

 

AWARDS

Name of the award

Taken From

Year

 

 

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

Project name

Institution

Budget

Dates

Duty

Project type

 

1.            Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’de olgun embriyo kesesinin yapısı ve döllenme problemlerinin ışık ve elektron mikroskobunda incelenmesi

Ankara Uni.


1991-1994

Assistant Researcher

Research Fund

 

2.            Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyasyon uygulamalarının etkisi üzerinde araştırmalar.

Tubitak


1995-1997

Assistant Researcher

TOGTAG

 

3.            Trifolium pratense L’ nin doğal tetraploid ve diploid çeşitlerinin RAPD analizi ile incelenmesi

Ankara Uni.


1997-1998.

Administor

Research Fund

 

4.            Tetraploid Trifolium pratense L’ de polen oluşumundaki ve erkek gametofit döl gelişmesindeki kısırlık nedenlerinin araştırılması.

Ankara Uni.


1997-1999.

Assistant Researcher

Research Fund

 

5.            Chenopodıaceae familyasından Salicornia europaea L. agg.’nin taksonomik durumunun araştırılması.

Ankara Uni.


2003-2006

Assistant Researcher

Research Fund

 

6.            Türkiye’de bulunan Hesperis cinsi türlerinin tohum kabuğu ince yapısı.

Ankara Uni.


2005-2008.

Administor

Research Fund

 

7.            Türkiye Paronychıa mıller (Illecebraceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi

Tubitak.


2006-2007

Assistant Researcher

TBAG

 

8.            Sertavul Geçidi–Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Uni.


2008-2009

Assistant Researcher

BAP

 

9.            Türkiye Sen Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi

Tubitak


2007-2010

Administor

TBAG

 

10.         Doğal tetraploid Trifolium pratense L. ve Medicago sativa (Elçi yoncası)’nın fitoöstrojen içeriklerinin belirlenmesi ve doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve somatik embriyogenez

Tubitak


2009-2012

Administor

Career

 

11.         Gentiana cruciata L. (Gentianaceae)’nin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi

Tubitak


2010-2011

Consultant

Research Projects Support Program

 

12.         Türkiye’deki Lathyrus L. (Fabaceae) Cinsi Cicercula Seksiyonunun RAPD Analizi.

Ankara Uni.


2009-2012

Administor

BAP

 

13.         Lathyrus trachycarpus Boiss. (Fabaceae)‘de Tohum Kabuğu Yapısı

Tubitak


2010-2011

Consultant

Research Projects Support Program

 

14.         Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae)‘de Tohum Kabuğu Yapısı

Tubitak


2011-2012

Consultant

Research Projects Support Program

 

15.         Gemlik zeytin çeşiti ile farklı ekolojilerde kurulan, Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi için Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı.

The Republic of Turkey Ministry of Agriculture


2011-2014

Assistant Researcher

TAGEM

 

PUBLICATIONS

Publications in SCI, SSCI, AHCI indexes

1.              G. Algan ve H.N.  Bakar  (1996). Light and electron microscopic examination of the embryo and endosperm development in the natural tetraploid Trifolium pratense L. Israel Journal of  Plant Sciences 44 (3),  273-288..

2.              G. Algan ve H.N  Bakar (1997). The ultrastructure of the mature embryo sac in the natural tetraploid of red clover ( Trifolium pratense L.) that has a very low rate of seed formation. Acta Socıetatıs Botanıcorum Polonıae 66 (1), 13-20.

3.              B. Çetin ve H.N. Bakar (1997). Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., A new record for the moss flora of Turkey. Lindbergia 22, 143-144. Lund

4.              H.N  Bakar ve G. Algan (1998). Ultrastructure of the endosperm haustorıum  ın Trifolium pratense L. Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 40, 15-19.

5.              G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2000). Ultrastructure of  seed coat development in the natural tetraploid Trifolium pratense L.  Journal of Agronomy and Crop Science. 184, 205-213.

6.               N.M Pınar, H.N Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2001).  Pollen and Seed Morphology of Diploids and Natural Tetraploids of Trifolium pratense L. (Leguminosae). Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 43, 27-32.

7.              H.N Büyükkartal, H Çölgeçen, ve B. Marasalı (2005). Development of Anther wall During Microsporogenesis in Vitis vinifera L. Cv. Çavuş. International Journal of Agriculture and Biology 4, 616-620.

8.              E. Kodak ve H.N. Büyükkartal (2005). Examınatıon of Meıosıs Anomalıes ın Anthers of Vitis vinifera L. cv. Çavuş. Internatıonal Journal of Botany 1(2), 201-205.

9.              i. ö, Acar, R. Çolak ve H.N.  Büyükkartal (2006). Electrophoretıc Investıgatıon of  Isoenzymes and Soluble Proteıns between two varıetıes (karaelçi and sarıelçi) of Vicia sativa L. seeds. Pakıstan Journal of Biological Science. 9(13), 2432-2437.

10.          H.N Büyükkartal ve H.Tontu Çölgeçen (2007). The reasons of sterility during pollen grain formation in the natural tetraploid Trifolium pratense L. International Journal of Botany 3(2), 188-195.

11.          H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve M.C. Toker  (2008).  In vitro  germination and structure of hard seed testa of natural tetraploid Trifolium pratense L. African Journal of Biotechnology. 7(10), 1473-1478.

12.          H.N. Bakar Buyukkartal (2008). Causes of low seed set in the natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). African Journal of Biotechnology 7(9), 1240-1249

13.          H.N. Bakar Buyukkartal  (2009). Ultrastructural changes of the egg apparatus associated with fertilisation of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). Bıologial Research 42, 25-30.

14.          H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. BüyükkartaL (2009). Calcıum Oxalat Crystals In the Leaves of Quercus cerrıs and Quercus ılex. Bangladesh Journal of Botany. 38(1), 103-105.

15.          A. Kaplan, H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2009). Seed Morphology and Hıstology Of Some Paronychıa Taxa (Caryophyllaceae) From Turkey. Bangladesh Journal of Botany 38 (2), 171-176.

16.          H.N. Büyükkartal, A. Kahraman, H. Çölgeçen, M. Doğan ve E. Karabacak (2011).  Mericarp micromorphology and anatomy of Salvia hedgeana Dönmez, S. huberi Hedge and S. rosifolia Sm. (Sectıon Salvia Hedge, Lamiaceae). Acta Botanica Croatica. 70(1) : 65-80.

17.          Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Nur Münevver PINAR, Neslihan ERDOĞAN (2013). Seed coat ultrastructure of hard-seeded and soft-seeded varieties of Vicia sativa.  Turk J Bot 37: 270-275.(SCI-Exp.)

18. Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013). Polar nuclei behaviour in the mature megagametophyte of the natural tetraploid Trifolium pratense (Fabaceae). Turk J Bot 37: 537-541 (SCI-Exp.)

19. Hatice ÇÖLGEÇEN, Ufuk KOCA ÇALIŞKAN, Murat KARTAL, HaticeNurhan BÜYÜKKARTAL (2014). Comprehensive evaluation of phytoestrogen accumulation in plants and in vitro cultures of Medicago sativa L. cv. Elçi and natural tetraploidTrifoliumpratense L Turk J. Biol. 38:619-627. (SCI-EXP.)

 20. Hatice DUMANOĞLU, Aysun ÇELİK,  Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Saeed         DOUSTİ (2014). Morphological and Anatomical Investigations on in vitro Micrografts of OHxF 333 / Pyrus elaeagrifolia ınterstock/ Rootstock Combination in Pears. Journal of Agricultural Sciences 20: 269-279.(SCI-EXP.)

21. Burcu YILMAZ ÇITAK, Hüseyin DURAL, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, NurMünevverPINAR (2015). Morphological, anatomical, palynological, and micromorphological characters of 2 endemic species of Ornithogalum (O. chetikianum and O. demirizianum) in Turkey. Turk J. Bot. 39:48-59. (SCI-EXP.)

22. Hatice ÇÖLGEÇEN, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Ufuk KOCA ÇALIŞKAN (2016).

Ultrastructural Observations in Somatic Embryogenesis of Natural Tetraploid Trifolium pratense L. Turk J. BOT. 40: 496-505

23. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Gencay Akgül (2016). Comparative leaf, stem and root anatomies of taxa Marrubium bourgaei and Marrubium heterodon (Lamiaceae) Aust. J.Crop Sci. 101(11):1516-1522.

24. Mahmoud Azimi, Mücahit Taha Özkaya, Hatice ÇÖLGEÇEN, Hatice Nurhan  Büyükkartal (2016). Analysis of phenolic compounds for determination of cambium differentation and tracheal elements in olive graft combinations. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 4: 714-720.

 

 

Publications in other indexes

1. G. Algan ve H.N. Bakar Doğal (1990). tetraploid Çayırüçgülü( Trifolium pratense L.)’nde embriyo kesesi gelişmesi ve yumurta teşekkülünün incelenmesi. Tr. J. of Bot. 15, 57-70.

2. H.N. Bakar ve G. Algan (1997). Electron microscopic examination of the development of the endothelium in Trifolium pratense L. during development. Tr. J. of Bot. 21 (3), 137-144.

3. G. Algan, ve H.N. Bakar Büyükkartal (1999). Tetraploid Çayırüçgülü  (Trifolium pratense L.) ’nde apomiktik gelişme. Tr J. of Agriculture and Forestry  23, 519-525.

4. Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve S. Arpacı  (2000). An anatomic analysıs of the extend of compatıbılıty ın the Pıstachıo seedlings budded ın dıfferent perıods. Hacettepe Bulletin of Natural Scıences and Engineering Series A, 28, 44-56.

5. Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2000). Bazı Pistacia  

türlerinde yaprak anatomisi üzerinde bir araştırma. OT Sistematik Bot. Der. 7(1),

161-177.

6. Y. Okay, H.N. Bakar Büyükkartal (2001). Antepfıstığında (Pistacia vera L.)

farklı aşı yöntemlerinin anatomik yönden karşılaştırılması. OT Sistematik Bot. Der.

8(1), 73-82

7. G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2002). P-protein in functional and non-functional secondary phloem in Armeniaca vulgaris Lam. (Rosaceae). Turk J Bot. 26,213-217.

8. H.N. Büyükkartal (2003). In vitro pollen germination and pollen tube characteristics in tetraploid Red clover (  Trifolium pratense L. ).  Turk J. Bot. 27, 57-61.

9. B. Marasalı, M.N. Pınar ve H.N. Büyükkartal  (2005). Palynological study on the polen grains of selected Turkısh grape (Vitis vinifera L.) cultivars. Tr. J. of Agric. and Forestry, 29, 75-81.

10. R. Yılmaz Güven, H.N. Büyükkartal, G. Algan (2005). Vitis vinifera L. cv. Karagevrek anterlerindeki polen ana hücrelerinin mayoz bölünmesinde görülen aksaklıkların ışık mikroskobunda incelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), 120-125.

11. Ş. Savaş Kaya,  H.N. Büyükkartal, G. Algan ve T. Ercoşkun (2005). Farklı Oksinlerin Turp (Raphanus sativus L.) Yumrusunun Anatomik Yapısı ve Gelişimi   Üzerine Etkileri.  Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), 165-172.

12. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2009). Hesperis  L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun  incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), 121-125.

13. H. Çölgeçen ve H.N Büyükkartal (2009). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et.   Mey(Mediterranean Knapweed)’ de tohum kabuğunun yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1): 141-143.

14. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2009). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth.’ de Tohum  kabuğunun  yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), 223-227.

15.  Neslihan ERDOĞAN, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Asuman KARADENİZ,Hatice ÇÖLGEÇEN (2012). Sertavul Geçidi – Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(1): 22-31.

16. H.N. Büyükkartal (2012). Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü-Fabaceae)’ de integüment gelişimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 2(1): 51-59.


17. Meltem TUYLU,   H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Examination of meiotic abnormalities in anthers of Vitis vinifera L. cv. Uslu. F.Ü. Turkish Journal of Science and Technology Dergisi  7(2): 167-174.

18.  Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Vitis vinifera L. cv. Uslu Anter Çeperindeki Tapetum Hücrelerinde Görülen Bölünmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(1): 111-113.

19.     H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ (Elçi çayırüçgülü) dişi gametofitinde çizgili cihaz (filiform aparatus) yapısı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(1): 9-15.


20. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013) Ultrastructure of the Suspensor Cells in the Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae).  SDU Journal of Science 8 (1): 1-8.

 21. Nurhan BÜYÜKKARTAL Hatice ÇÖLGEÇEN (2013). Ultrastructure of mature polen grains in diploid and the natural tetraploid Trifolium pratense L. Biological Diversity and Conservation 6/2: 181-187.

 22. H.Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Birhan KUNTER (2014). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. anterlerinde mayoz bölünme kusurları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 01-04.

 23. Mahmoud Azimi, Hatice ÇÖLGEÇEN, Mücahit Taha Özkaya, Hatice Nurhan  Büyükkartal (2014). Gemlik zeytin çeşiti üzerine farklı aşı kompinasyonlarında besin maddesi alımı. Zeytin Bilimi 5(1): 1-8

 24. Mahmoud Azimi, Hatice ÇÖLGEÇEN, Mücahit Taha Özkaya, Hatice Nurhan  Büyükkartal (2014). Bazı zeytin çeşitlerinde aşı uyuşmazlığının histolojik olarak incelenmesi. Zeytin Bilimi 5(1): 13-20.

 25. Funda Özbek, Hatice Nurhan  Büyükkartal, Murat Ekici, Mehmet Ufuk Özbek (2016). Seed coat ultrastructure of the genus Astragalus L. section Uliginosi Gray (Fabaceae). Gazi Üniversity Journal of Science 29(2): 279-283.

 26. Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU (2016). Marrubium lutescens  Boiss. ve M. cephalanthum Boiss. & Noë subsp. akdaghicum (Lamiaceae)'un Gövde ve Yaprak Özelliklerinin Anatomik Olarak Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi DOI: 10.19113/sdufbed.14167 - Online Yayınlanma: 24.11.2016

27. Hüseyin Çildir, Ahmet Kahraman, Musa Doğan, Hatice Nurhan Büyükkartal (2017). Comparative Anatomical and micromorphological studies on some species of Lathyrus L. section Lathyrus (Papilionoideae, Fabaceae). Commagene Journal of Biology 1(1): 42-50

 

International meetings on congress (Proceedings):

1.             H.N. Bakar Büyükkartal ve G. Algan (1999). Development of the tapetum cells in the natural tetraploid red clover (Trifolium pratense L.). IX. Internatıonal Conference of Plant Embryologists. 20-22 September, Cracow, POLAND. pp. 35. (Poster)

2.             H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, B. Marasalı (2003). Calcium oxalate   crystals in some Vitis species and cultivares.  III. International Balkan Botanical Congress. 18-24 May Sarajevo, Bosna i Hercegovina . pp. 281. (Poster)

3.             H.N. Büyükkartal, C. Yağcı ve H. Çölgeçen (2006). Ultrastructure of seed coat in Gentiana olivieri (Afat). XV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB), July 17-21, 2006, Lyon /France pp. 103. (Poster)

4.             H. N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, N. Erdoğan ve Ü.Budak. (2009). Achene Structure of Senecio taraxifolius (M.Bieb) DC. var. taraxifolius 34th FESB Congress, July 4-9 Czec Republic, PRAG pp. 190. (Poster)

5.             H.N. Büyükkartal, H.Çölgeçen, N. Erdoğan, N.M. Pınar ve Ü. Budak. (2009). Achene Structure of Senecio bicolor (Willd.) Tod. ssp. bicolor var. bicolor 34th FESB Congress, July 4-9  Czec Republic, PRAG pp. 190. (Poster)

6.             N. M. Pınar ve H.N. Büyükkartal (2008). Ultrastructure of The  Mature Polen Grain in Vitis vinifera L. cv. Çavuş. 12 th Internatıonal Palynological Congress, August 30 - September 5, Bonn-GERMANY. Pp. 223. (Poster)

7.              H. Çölgeçen, T. Körüklü ve H.N. Büyükkartal. (2010). In vitro germination of Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries,  Antalya-Turkey , April 18-22, sy. 167. (Poster)

8.             H. Çölgeçen, M. Kartal , U. Koca,  H.N. Büyükkartal. (2010). Establishing Callus Culture of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of isoflavanoids production in Field Samples and Callus Cultures  6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries Antalya-Turkey , April 18-22, sy. 51. (Tebliğ)

9.             H. Çölgeçen, M. Kartal , U. Koca,  H.N. Büyükkartal. (2010). Cell Suspension Culture Establishment of Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of Isoflavanoids in the Culture. The 2nd Internatıonal Symposıum on Medinical Plants their Cultivation and Aspects of Uses. Petra-Jordan, 3-4 November pp. 103. (Poster)

10.         H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops’ 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens-Greece. pp.74 (Poster)

11.         H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of Medicago sativa cv.Elçi and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops’ 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens-Greece. pp.75. (Poster)

12.          İ. ömür Acar, H.Nurhan Büyükkartal, Reyhan Çolak, A. Selçuk Ertekin. (2012). RAPD Analysis of some species of Lathyrus L. (Fabaceae) genus Cicercula section in Turkey. The Second İnternational Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species April 24-27 Fethiye Muğla Turkey pp. 30 (Poster)

13.          N. M. Pınar, Barış Aşçı, H.N. Büyükkartal, Talip Çeter, Ergin Hamzaoğlu, Ümit Budak, Hatice Çölgeçen, Aydan Acar (2012). Comparative polen morphology of sections Doriae and Reniformes of the Genus Senecio L. (Asteraceae) from Turkey. 13 th Internatıonal Palynologıcal Congress 9 th International Organization of Palaebotany Conference August 23-30 Tokyo, Japan, pp. 185.  (Poster)


14. Gençay Akgul, Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen (2013). Anatomical studies on the stems, leaves and roots of Marrubium bourgaei Boiss. ssp. bourgaei and Marrubium heterodon (Bentham) Boiss.& Bal. (Lamiaceae) in Turkey. Plant Life of SW Asia 8conference at the Royal Botanic Garden Edinburgh from 1-5 July 2013. UK. (Poster)

15. M. Azimi, M. Ozkaya, H. Colgecen, H. Buyukkartal (2014). Evaluation of nutrient uptake in different olive cultivars grafted on Gemlik rootstock. 5th International Olive Conference Olive culture, Biotechnology and Quality of Olive tree products. Amman, Jordan, 3-6 November (Sözlü sunum)

16. M. Azimi, H. Colgecen, M. Ozkaya, H. Buyukkartal (2014). Histological evaluation of graft compatibility in Olea europaea L. scion/rootstock combinations. 5th International Olive Conference Olive culture, Biotechnology and Quality of Olive tree products. Amman, Jordan, 3-6 November (Sözlü sunum)

17. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, N. Münevver PINAR, Hatice ÇÖLGEÇEN, Ümit BUDAK , Barış AŞCI (2014).    Achene Structure and Pollen Morphology of Senecio lividus L.  (Asteraceae : Senecio). International Conference on Advances in Plant Sciences. November 18-22,  Kurching Sarawak, Malaysia. (Poster)

18. N. Münevver PINAR, Barış AŞÇI, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN,

Ümit BUDAK, Aydan ACAR (2015). Pollen structure in species of section Jacobeae

(Asteraceae : Senecio). Mediterranean Palynology 6 th. European Symposium on Aerobiology Society. September  2- 10, Rome, Italy. (Poster)

19. Meltem TUYLU,   H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2015). The types of division in the tapetum cells in anther walls of Vitis vinifera L. cv. Uslu. Mediterranean Palynology 6 th. European Symposium on Aerobiology Society. September  2- 10, Rome, Italy. (Poster)

20. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN,  Ümit BUDAK (2017). Achene Structure in Jacobeae (Asteraceae : Senecio) species. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy. 278. Antalya-TURKEY (Poster)

21. H. Nurhan Büyükkartal, Ahmet Kahraman (2017). Pericarp histology and cytology of two species of the genus Salvia sect. Hemisphace (Lamiaceae). International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy.279. Antalya-TURKEY (Poster)

22. Ajlan Yılmaz, Başak Özdemir, Hatice Nurhan Büyükkartal, Yeşim Okay (2017). Graft compatibility levels of Laurenne almond variety on some clonal rootstocks. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy. 280. Antalya-TURKEY (Poster)

23. Tuylu M, Tuylu G.İ., Söylemez S., Büyükkartal HN. Anatomical features of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown under hydroponic culture. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05 April 2017, Sy. 163. Antalya-TURKEY (Poster)

 

International and national meetings oncongress (Proceedings):

1.              G. Algan ve H.N. Bakar (1990). Albizzia julibrissin  Dazz. ‘da kambiyal aktivite ve lateral büyüme ile apikal büyüme arasındaki ilişkiler. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, Erzurum, sy.11-20. (Tebliğ)         

2.              B. Marasalı, H.N. Bakar Büyükkartal ve  A. Ergül. (1999).Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyosyon uygulamalarının etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara,  sy.395-399. (Tebliğ)    

3.              H.N. Büyükkartal  (2000). Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.)’nde polen çimlenmesinin in-vitro incelenmesi. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy.8. (Tebliğ).

4.              . S. Aras ve H.N. Büyükkartal (2000). Randomly amplıfıed polymorphic DNA markers in Trifolium pratense L. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy. 24. (Tebliğ).

5.              H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve B. Marasalı (2002). Vitis vinifera L. Cv. Çavuş’da mikrosporogenez süresince anter çeperinin gelişimi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy. 82. (Tebliğ)  

6.              H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve Y. Okay  (2002). Türkiye’de yetişen 5 Pistacia türünde kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy. 138. (Poster)  

7.              H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal. (2005). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae)’ de Olgun Polenin İnce Yapısı. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 22-24 Haziran TÜBİTAK TÜSSİDE Tesisleri Kocaeli-Gebze. sy. 59-62. (Tebliğ)

8.              C. Yağcı, H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, G. Toker ve M.C. Toker (2006). Gentiana olivieri Griseb (Afat)’in Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. 26-30 Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 119. (Poster)

9.           İ.Ö. Acar, R. Çolak ve H.N. Büyükkartal. (2006). Vicia sativa L. nın İki Çeşidi (Karaelçi ve Sarıelçi Fiğleri)’ nin Tohumları Arasındaki İzoenzim ve Çözünür Proteinlerin Elektroforetik İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. 26-30 Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 17. (Tebliğ)

10.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, B. Kunter (2006). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. 26-30 Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 44. (Tebliğ)

11.          H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2007). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et. Mey’ de tohum kabuğunun yapısı. 26-29 Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy. 190. (Poster)

12.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2007). Hesperis L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun  ince yapısı. 26-29 Ağustos, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy. 191. (Poster)

13.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2007). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth.’ de Tohum  kabuğunun  yapısı 26-29 Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy. 192. (Poster)

14.          H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. Büyükkartal (2008). Quercus cerris ve Quercus ilex Yapraklarında Kalsiyum Oksalat Kristalleri. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon sy.326-327. (Poster)

15.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve  A.S. Ertekin (2008). Lathyrus hirsutus L. (Fabaceae)‘ de tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon  sy.330 (Poster)

16.          H. Çölgeçen, N. Erdoğan Arslantürk ve  H.N. Büyükkartal (2008). Euphorbia anacampseos’un  tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon sy.330. (Poster)

17.          Çölgeçen H,   Büyükkartal H. N. ve Toker M.C. (2008). Senecio hypochionaeus var. argaeus’da in vitro organogenez. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008 Trabzon sy.433. (Poster)

18.          H.N. Büyükkartal (2008). Vitis vinifera L. cv. Sultani çekirdeksiz’ de olgun polenin ince yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon   sy.433. (Poster)

19.          H.N. Büyükkartal (2008). Trifolium pratense L. (Çayırüçgülü)’ de Olgun Embriyo Kesesinde Polar Nukleusların Davranışı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Trabzon sy.433. (Poster)

20.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen N. Erdoğan, Ü. Budak, N.M. Pınar ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio paludosus L.’ de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran, Trabzon sy. 199. (Poster)

21.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, N.M. Pınar, Ü. Budak, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio lorentii Hochst’ de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran Trabzon sy. 198. (Poster)

22.          H.N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen,  N. Erdoğan,  Ü. Budak ve B. Aşçı. (2009). Senecio cilicius Boiss.’ de Aken Yapısı ve Polen Morfolojisi  19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran Trabzon sy. 165. (Poster)

23.          H.N. Büyükkartal . (2009). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü)’ De Suspensor Hücrelerinin Sitolojisi. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran Trabzon. sy. 63. (Notification)

24.          H. Çölgeçen,  H.N. Büyükkartal, N. Erdoğan ve  Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Doriae Seksiyonu Taksonlarının Yaprak Ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 280. (Poster)

25.           H.N. Büyükkartal. (2010). Trifolium Pratense L. (Elçi Çayırüçgülü-Fabaceae)’ de İntegüment Hücrelerinin Gelişimi.  20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 281. (Poster)

26.          H.N. Büyükkartal,  A. Kahraman, F. Celep, H. Çölgeçen ve M. Doğan. (2010). Nutlet Anatomy of  Two Endemic Salvia L.  Species (Lamiaceae) from Turkey. 20.UlusalBiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy.282. (Poster)

27.          Çölgeçen,  N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, K. CANLI ve Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Reniformes Seksiyonu taksonlarının yaprak ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy.290-291. (Poster)

28.          H.N. Büyükkartal ve  A. S. Ertekin. (2010). Lathyrus annuus L. (Fabaceae)’de tohum kabuğu yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 358. (Poster)

29.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen  Ü. Budak, N.M. Pınar, K. Canlı, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2010). Reniformes (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 359. (Poster)

30.          H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen , Ü. Budak, N.M. Pınar, N. Erdoğan, K. Canlı ve E. Hamzaoğlu. (2010). Doriae (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 361-362. (Poster)

31.          M. Tuylu,   H.N. Büyükkartal ve  B. Kunter. (2010). Vitis Vinifera L. Cv. Uslu Anterlerinde Mayoz  Bölünme Kusurlarının İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 364-365. (Poster)

32.          H. Çölgeçen, U. Koca,  M. Kartal ve  H.N.Büyükkartal. (2010). Doğal tetraploıd Trifolium pratense l. (elçi üçgülü) ve Medıcago sativa (elçi yoncası) türlerinde kallus kültürü. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy. 497-498. (Poster)

33.          N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, A. Karadeniz (2010). Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım Burdur, sy. 142. (Poster)

34.          H. Nurhan Büyükkartal,  A. Selçuk Ertekin (2011). Lathyrus trachycarpus L. (Fabaceae)’de tohum kabuğu yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Poster)

35.          H. Nurhan Büyükkartal, N. Münevver Pınar, Hatice Çölgeçen Ümit Budak, Barış Aşcı (2011).  Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris (Asteraceae : Senecio)’de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Notification)

36.          Funda Özbek , H. Nurhan Büyükkartal  ve Murat Ekici (2011).  Astragalus odorata ve Astragalus falcatus (Fabaceae)’ da Tohum Kabuğu Yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Poster)

37.          Ahmet Kahraman, H. Nurhan Büyükkartal, Ferhat Celep, Safi Bagherpour, Musa Doğan (2011). Sem Studıes on Merıcarp Morphology of Some Specıes of The Genus Salvıa Sectıon Salvıa (Lamıaceae). 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim Kemer-Antalya (Poster)

38. H. N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, G. Akgül, (2012). “Marrubium depauperatum’da Lamiaceae) Yaprak ve Gövde Anatomisi”, 21 Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, 251, İzmir, 3-7 Eylül. (Poster)

39. H. Nurhan Büyükkartal, Meltem TUYLU DİREKÇİ, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN (2014). Marrubium globosum (Lamiaceae)’da Yaprak ve Gövde Anatomisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster)

40 Funda ÖZBEK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Murat EKİCİ (2014). Astragalus (Fabaceae) Cinsi Ornithopodium Seksiyonuna Ait Taksonların Tohum Kabuğu Yapısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster)

41. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Münevver PINAR, Ümit BUDAK, Barış AŞÇI (2014).  Senecio viscosus L. (Asteraceae : Senecio de aken yapısı ve polen morfolojisi. I. Botanik Kongresi 25-28 Ekim Antalya. (Poster)

42. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL , A. Selçuk ERTEKİN (2014). Lathyrus  cicera L.’ de tohum kabuğu yapısı. I. Botanik Kongresi 25-28 Ekim Antalya. (Poster)

43. Meltem TUYLU , Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN  (2014). Marrubium trachyticum (Lamiaceae)’da gövde ve yaprak anatomisi I. Botanik Kongresi. 25-28  Ekim Antalya (Poster)

44. Meltem Tuylu, Hatice Nurhan Büyükkartal (2015). Marrubium karamanicum (Lamiaceae)' un Gövde ve Yaprak Anatomisi  Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Sözlü sunum).

45. Meltem Tuylu, Hatice Nurhan Büyükkartal, Hasan Kalyoncu (2015). Marrubium peregrinum L. ( Lamiaceae)’ da Gövde ve Yaprak Anatomisi. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Poster).

46. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak, Nur Münevver Pınar (2015). Senecio viscosus (Asteraceae : Senecio)’da gövde ve yaprak anatomisi. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Poster).

47. Hatice Çölgeçen , Hatice Nurhan Büyükkartal, Ufuk Koca, Murat Kartal (2015). Doğal tetraploid Trifolium pratense somatik embriyolarında ince yapı. Ulusal Botanik Kongresi 25-28 Ağustos  AFYON (Poster).

48. Hatice Nurhan Büyükkartal, A. Selçuk Ertekin (2015). Lathyrus chrysanthus ’da Testa Yapısı. I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

49. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Gençay Akgül (2015). Marrubium astracanicum ssp. macrodon (Lamiaceae)’da Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi.  I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

50. Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak, Nur Münevver Pınar (2015). Senecio vulgaris subsp. vulgaris (Asteraceae : Senecio)’de Gövde ve Yaprak Anatomisi. I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

51. Hatice Çölgeçen, Hatice Nurhan Büyükkartal, Ufuk Koca Çalışkan, Murat Kartal (2015). Doğal tetraploid Trifolium pratense’de Somatik Embriyogenez.  I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 2-4 EYLÜL 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, BOLU (Poster)

52. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, N. Münevver PINAR, Ümit BUDAK, Barış AŞCI (2015).   Senecio pseudo-orientalis Schischk. (Asteraceae : Senecio)’de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi 2-4 Eylül 2015 Sabancı Üniv. Tuzla-İstanbul (Poster)

53. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL ,  Hatice ÇÖLGEÇEN, A. Selçuk ERTEKİN (2015). Lathyrus gorgoni Parl. var. gorgoni  (Fabaceae)’ de Tohum Kabuğu Yapısı. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi 2-4 Eylül 2015 Sabancı Üniv. Tuzla-İstanbul (Poster)

54. Meltem TUYLU,  H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU (2015). Marrubium  parviflorum ssp. oligodan (Lamiaceae)' ın Gövde ve Yaprak Anatomisi    22. Elektron Mikroskopi Kongresi 2-4 Eylül 2015 Sabancı Üniv. Tuzla-İstanbul (sözlü sunum).

55. Meltem TUYLU, Nurhan BÜYÜKKARTAL Gökhan İsmail TUYLU, Mehmet ŞAN (2016). Mardin-Mazıdağı’nda Mısır (Zea mays indentata) bitkisinin optimum sulama koşullarında kök, gövde ve yaprak anatomik özelliklerinin incelenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Gaziantep, Sy. 78. (sözlü sunum)

56. Meltem TUYLU, Nurhan BÜYÜKKARTAL Gökhan İsmail TUYLU, Mehmet ŞAN (2016). Mardin-Mazıdağı’nda Mısır (Zea mays indentata) Bitkisinin Kurak Dönem İçin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi. 3. Ulusal Botanik Kongresi 23-26 Aralık,  Konya (sözlü sunum)


 

BOOKS

1.              H. Çölgeçen, U.Koca, H.N. Büyükkartal. 2011. Use of Red Clover (Trifolium pratense L.) seeds in human therapeutics. In V. R. Preedy, R. R. Watson, V. B. Patel (Editors) Nuts and seeds in health and disease Preventıon. (1st ed.) (pp 975-980). London, Burlington, San Diego:Academic Press is an imprint of Elsevier. ISBN: 9780123756886

2.              H. Nurhan Bakar Büyükkartal.  BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ

LABORATUVAR KILAVUZU. 35 sy. A. Ü. Fen Fakültesi Döner

Sermaye Yayınları, No: 58,  2000 ANKARA

3.                    Yrd. Doç. Dr. Hatice Çölgeçen,  Yrd. Doç. Dr. H. Nurhan Büyükkartal, Arş. Gör. Muhammet Ören GENEL BOTANİK LABORATUVAR El Kitabı. Kilim Matbaacılık ve Mücellit, Topkapı-İSTANBUL, ISBN : 978-605-60964-0-2, 2009.

 

Date of organizing: 01.01.2018