ARŞ. GÖR. BERKAY KESKİN    
Name : BERKAY
Surname : KESKİN
E-Mail : bkeskin@ankara.edu.tr
Phone Number :
Title : ARŞ. GÖR.
Unit :
Department :
Personal Information

Name- Surname :   Berkay KESKİN                                             

E-mail Adress    :   bkeskin@ankara.edu.tr

Adress          :  Ankara University, Faculty of Agriculture, 

Department of Agricultural Economics

06110 Diskapi – Ankara – TURKEY                  

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Bachelor's Degree

Ege University,

Agricultural Economics

2010

Master's Degree

Ege University

Agricultural Economics

2013

PhD

Ankara University

Agricultural Economics

  2014- 

 

Publications:


Keskin, B., Güneş, E., 2017, Tarıma Dayalı Sanayilerde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları, III. IBANESS Kongreler Serisi, 04-05 Mart, Edirne, s. 162- 174

http://ibaness.org/conferences/edirne/IBANESS_Edirne_Proceedings_04%20_Nisan_2017.pdf  

■ Güneş, E., Keskin, B., 2017, Gıda Bankacılığı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, III. IBANESS Kongreler Serisi, 04-05 Mart, Edirne, s. 335-339

http://ibaness.org/conferences/edirne/IBANESS_Edirne_Proceedings_04%20_Nisan_2017.pdf  

■ Güneş, E., Keskin, B., Demirbaş, N., 2015,  Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Kongresi 12-16 Ocak, Ankara, s.1202-1225.

 

■ Tosun, D., Savran, K., Niyaz, Ö. C., Keskin, B., Demirbaş, N., 2014, The Evaluation of The Warehouse Receipt System for Agro-Food Products in Turkey, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:29, Sayı:3, s.240-247.

http://dergi.omu.edu.tr/omuanajas/article/view/1009002938/5000070855

 

■ Güneş, E., Keskin, B., 2014,  Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Aile Çiftçiliği, Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 30-31 Ekim, s. 50-54, Ankara.

 

Keskin, B., Demirbaş, N., 2014,  Kanatlı Eti Üreten Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları ve Tedarikçi Seçimleri Üzerine Bir Araştırma, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, s.1378-1385, 3-5 Eylül, Samsun.

http://www.tarekoder.org/wp-content/uploads/2014/12/samsuncilt_III.pdf

 

■ Güneş, E., Keskin, B., Kıymaz,T., 2014 Gıda Sanayinde Yeşil Ekonomi ve Uygulamaları, 1. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , Cilt 3, s. 1528-1532, 3-5 Eylül, Samsun.

http://www.tarekoder.org/wp-content/uploads/2014/12/samsuncilt_III.pdf

 

Keskin, B., Demirbaş, N., Güneş, E., 2014, Türkiye Beyaz Et Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları, Dünya Gıda Dergisi, Nisan 2014., s 34-37.

http://www.dunyagida.com.tr/dergiler/201404/files/assets/common/downloads/publication.pdf

 

■ Güneş, E., Keskin, B., 2014, Kırmızı Et Sektöründe Gıda Güvenliği Açısından Tedarik Zinciri Yönetimi ve İzlenebilirlik Uygulamaları, Dünya Gıda Dergisi, Mart 2014., s.22-25.
http://www.dunyagida.com.tr/dergiler/201403/files/assets/common/downloads/publication.pdf

 

■ Niyaz, Ö.C., Keskin, B., Savran, K., Tosun,D., Demirbaş, N., 2012, Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Fındık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1, s. 245-254.

http://sosbilko.net/dergi_SBD/arsiv/2012_1/ozge_can_niyaz.pdf

 

Keskin, B., Demirbaş, N.,2012 Türkiye’de Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler: Sorunlar ve Öneriler, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı: 1, s.117-130.

http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ziraat/2012-26(1)/M11.pdf

 

Keskin, B., Demirbaş, N.,2012, Gıda Güvencesi ve Hesaplama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Kısıtlar ve Öneriler, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya, s.900-908.

http://www.tarekoder.org/wp-content/uploads/2011/12/konya_cilt_II.pdf

 

Keskin, B., Demirbaş, N., 2011, Türkiye’nin İşlenmiş Organik Gıda Üretiminde Potansiyele Sahip Sektörlerinin İncelenmesi, MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 19-30.

http://www.mku.edu.tr/files/22_dosya_1336945135.pdf

 

■ Öztürk Çoşar, G., Keskin, B., 2011, Sözleşmeli Tarım, İzmir Ticaret Borsası Dergisi, 73: 11-14.