PROF.DR. BAŞAK KOCA ÖZER    
Name : BAŞAK
Surname : KOCA ÖZER
E-Mail : bkozer@ankara.edu.tr
Phone Number : 3103280/1034
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY
Personal Information

Name and Surname: Başak Koca Özer

Date of Birth: 15 February 1976

Title: Professor


Education:

 Degree

Field

University

Graduation Year

PhD

Physical Anthropology Laboratory / Department of Zoology

Kyoto University

2007

MSc

Physical and Paleoanthropology Dept.

Ankara University

2000

BA

Physical and Paleoanthropology Dept.

Ankara University

1998

 

Academic Work Experience

Position

University

Year

Professor

Department of Anthropology / Ankara University

2014-

Associate Professor

Department of Anthropology / Ankara University

2009-2014

Research Assistant

Department of Anthropology / Ankara University

1999-2009

 

Awards, Honours and Fellowships

Japanese Government Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho-MEXT) PhD Scholarship 2004 (September) – 2007 (September) (3 Years).

 

The 21st Century COE Grand (Kyoto University, Japan); 15th Congress of European Anthropological Association (31 August- 3 September, 2006), Budapest, Hungary, 2005.

 

Japanese Government Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho-MEXT) Research Scholarship 2004 (April-September) (6 Months).

 

Research Experience and Projects

Hatay/Samandağ/Üçağızlı Cave Excavation, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Excavation Member, 1999-2001; 2008-2012.

 

Hatay and Gaziantep Survey, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Survey Team Member, 2011.

 

Hatay and Eskişehir Survey, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Survey Team Member, 2008.

 

Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, TUBİTAK Research Project, SBB-3032, Project Member, 2002-2005.

 

Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, Ankara University Research Project, 20030901018, Project Member, 2002-2005.

 

Hatay Survey, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Survey Team Member, 2002.

 

Çankırı/Çorakyerler Kazısı, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Excavation Member, 1999-2001.

 

Ankara/Kalecik/Çandır Paleontolojik Excavation, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Excavation Member, 1998.

 

Denizli Yöresinde Antropolojik Bir Araştırma, Ankara University Research Project, 96010801, Project Member, 1996-1997.

 

Administrative Duties

Vice Director, Graduate School of Social Sciences / Ankara University, 2012-

 

EU Educational Programmes (ERASMUS) Coordinator, Graduate School of Social Sciences / Ankara University, 2012-

 

Bologna Process Coordinator, Graduate School of Social Sciences / Ankara University, 2012-

 

Farabi Exchange Program Coordinator, Graduate School of Social Sciences / Ankara University, 2012-

 

Mevlana Exchange Program Coordinator, Graduate School of Social Sciences / Ankara University, 2012-

 

 

Professional Memberships

European Anthropological Association 2004-         

           

Anthropological Society of Nippon 2004-2008

                       

American Association of Physical Anthropology 2005-2007         

 

Books and Book Chapters:

Koca Özer, B., Sağır M., Özer İ., Güleç, E., “Anadolu Ortaçağı’nda İnsan Sağlığı”, In Memoriam Filiz Öktem, (Eds. Ç. Aşkit, S. Kalaycıoğulları, R. Kayapınar, C. Üstünel Keyinci, R. Öztürk), Ankara Üniversitesi Yayınları No:45, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayınları No: 440, 147-154, Ankara, 2014.

 

Güleç, E., İ. Özer, B. Koca Özer, M. Sağır ve T. Gültekin, “Geçmişten günümüze Anadolu’da beslenme”, Anadolu Kültürlerine Bir Bakış, Armağan Erkanal Armağanı, (Eds. N.Çınardalı Karaaslan, A. Aykurt, N. Kolankaya Bostancı, Y.H. Erbil), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 327-342, Ankara, 2014.

 

Güleç, E., İ. Özer, B.K. Özer, M. Sağır, T. Gültekin ve Z. Satar, “Hellenistik ve Roma Dönemi Anadolu topluluklarının sağlık profili”, Stratonikeia’dan Lagina’ya, Ahmet Adil Tırpan Armağanı, (Eds. B. Söğüt), Ege Yayınları, 281-288, İstanbul, 2012.

 

Koca Özer, B. ve A.C. Erkman, Anadolu toplumlarında III. molar dişlerde gömüklük, Biyolojik Antropoloji,  (Eds. Güleç, E., Özer, İ., Sağır, M. ve B. Koca Özer),  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 410, 215-224, Ankara, 2012.

 

Gültekin, T. ve B. Koca Özer, Türkiye’de antropometri odaklı ergonomik yaklaşımlar, Biyolojik Antropoloji,  (Eds. Güleç, E., Özer, İ., Sağır, M. ve B. Koca Özer),  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 410, 225-248 Ankara, 2012. 

 

Özer, İ., T. Gültekin, B. Koca Özer, M. Sağır ve E. Güleç, Nutrition and food consumption in Anatolia, Nutrition Factors in Past and Present Populations - Biennial Books of EAA Vol 6, (Eds. E.B. Bodzsar and C. Susanne), Budapest, Platin Publ. and Press, 39-56 (2010).

 

Güleç, E., T. Gültekin, İ. Özer, M. Sağır ve B. Koca Özer, Una breve panoramica dell’analisi bio-antropologica su resti scheletrici di provenienza anatolica: dal Neolitico Superiore all’Impero Ottomano, In Annese M. and Chiarelli B. (Eds) Dal Bronzo Al Ferro: Sulla Possibile Origine Etruschi, Pubblicazione Ufficiale Dell International Institute For Humankind Studies, Digital Print, Italia, 119-138 (2010).

 

Koca Özer, B. ve T. Gültekin. Prevalence and trends in overweight and obesity among Turkish children and adolescents, In Sinha R. and Kapoor S. (Eds.) Obesity: A Multidimensional Approach to Contemporary Global Issue, Dhanraj Book House, Delhi, India, 106-117 (2009).

 

Akın, G., B. Koca Özer ve G. Özgün Başıbüyük, La grande scoperta del fuoco nel processo di ominizzazione, In Giuseppe Limone (Eds.) Il Certo Alla Prova Del Vero, Il Vero Alla Prova Del Certo. Certezza e diritto in discussione, Franco Angeli Edizioni, Milano, Italia, 631-641 (2008).

 

Koca Özer, B., Gültekin T., Özer İ., M. Sağır ve E. Güleç, Longevity in ancient Anatolian and Turkish populations from Neolithic to present, In Bodzsar E.B. and Susanne C. (Eds.) Aeging Related Problems in Past and Present Populations, EAA Biennial Book, Vol 5. Budapest, Platin Publ. And Press, 45-58 (2008).

 

Publications

Gültekin, T., Dasgupta P. ve B. Koca Özer. Segmental bioelectrical impedance analysis in children aged 7-18 years living in Ankara-Turkey: Age and sex difference in the measure of adiposity, Papers on Anthropology, XXIII, 23-36 (2014) (BIOSIS, Anthropological Index Online, EBSCO Publishing, CABI International, Index Copernicus International, Thomson Scientific Master Journal List).

 

 B. Koca Özer, İ. Özer, M. Sağır ve E. Güleç, Sex determination using the tibia in an ancient Anatolian population, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(2): 329-336 (2014) (AHCI).

 

Gültekin, T. ve B. Koca Özer, Body composition analysis on elderly living in nursing homes, Papers on Anthropology, XXII, 41-53 (2013) (BIOSIS, Anthropological Index Online, EBSCO Publishing, CABI International, Index Copernicus International, Thomson Scientific Master Journal List).

 

Koca Özer, B. ve Gültekin T. Assessment of nutritional status using anthropometric measurements in Turkish adults, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53(2): 1-12 (2013).

 

Koca Özer, B., M. Sağır ve İ. Özer, Secular changes in the height of the inhabitants of Anatolia from the 10th millennium B.C. to the 20th century A.D., Economics and Human Biology, 9:2, 211-219 (2011) (SSCI).

 

Gültekin, T., B. Koca Özer, G. Akın, Bektaş Y., M. Sağır ve E. Güleç, Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults, Antropologischer Anzeiger, 67:2, 205-212 (2009) (SSCI).

 

Koca Özer B., Secular trend in body height and weight of Turkish adults, Anthropological Science, 116:3,  191-199 (2008) (SCIE).

 

Aksu, M., B. Akarsu, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç, Dilkaya toplumunda yüz iskelet yapısının sefalometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 49-64, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

 

Güleç, E., Akın, G., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin T. ve Bektaş, Y. Anadolu insanının antropometrik boyutları: 2005 yılı Türkiye antropometri anketi genel sonuçları,  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  49(2):187-201 (2009).

 

Koca Özer B. ve T. Gültekin, Antropometri tekniği yardımıyla dental ergonomide izlenecek dizayn stratejileri, Dental Medya, 21, 44-48 (2008).

 

Koca Özer, B., Growth reference centiles and secular changes in Turkish children and adolescents, Economics and Human Biology, 5:2, 280-301 (2007) (SSCI).

 

Koca Özer, B., T. Gültekin ve M. Sağır, Estimation of stature in Turkish adults using knee height, Antropologischer Anzeiger, 65:2, 213-222 (2007) (SSCI).

 

Güleç E., Gültekin T., Özer İ., Sağır M., Koca Özer B., A brief overview of bio-anthropological analysis of human skeletal remains from Anatolia: Early Neolithic to Ottoman Empire,  Human Evolution, 22:3-4, 211-229 (2007) (IM, PubMed, Medline).

 

Akın G., A. Özder ve B. Koca Özer, Sporcu gelişimi ve performans artırımında çevresel koşulların önemi, Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 36:1, 32-41 (2007).

 

 Koca Özer B., Secular changes in height and leg length among Turkish children during the last century, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  47(1):89-107 (2007).

 

Bektaş Y., Koca Özer B., Gültekin T., M. Sağır ve G. Akın, Bayan basketbolcuların antropometrik özellikleri: Somatotip ve vücut bileşimi değerleri, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,  1(2):1-11 (2007).

 

Koca Özer, B., E. Güleç, T. Gültekin, G. Akın, K. Güngör ve SL. Brooks, Implications of dental caries in Anatolia: from hunting–gathering to the present, Human Evolution, 21, 215-222 (2006) (IM, PubMed, Medline).

 

Gültekin, T., B. Koca Özer, K. Katayama ve G. Akın, Age related patterns of upper arm muscle and fat area in Turkish children and assessment of nutritional status, International Journal of Anthropology, 21, 231-239 (2006).

 

Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca Özer, Gender differences in fat patterning in children living in Ankara, Antropologischer Anzeiger, 63:4, 1-11 (2005) (SSCI).

 

Akın, G., A. Özder, B. Koca Özer ve T. Gültekin, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 :1, 125-134 (2005).

 

Akın, G., B. Koca Özer ve T. Gültekin, İnsanın evrim sürecine ait bir hipotezin değerlendirilmesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44:1, 111-124 (2005).

 

Oğuz, MT., G. Akın, B. Koca Özer, ve T. Gültekin, Antropometrik açıdan boy, el ve ayak değişkenlerinin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde kesitsel bir araştırma, Antropoloji, 18, 27-40 (2005).

 

Gültekin T., B. Koca Özer, E. Yılmaz, G. Akın ve E. Güleç, Emniyet teşkilatında antropometrik bir araştırma: Vücut bileşiminin tespiti, Çağın Polisi Dergisi, 29, 9-12 (2004).

 

Akın, G. ve B. Koca Özer, Ergonomik tasarım ve tasarımda ergonomik kriterler, Standard, 510, 79-83 (2004).

 

Koca Özer, B., T. Gültekin, E. Yılmaz, E. Güleç ve G. Akın, Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin antropometrik karakterleri; ergonomik yaklaşımlar, Polis Bilimleri Dergisi, 5:3-4, 39-46 (2003).

 

Akın, G., K. Güngör, B. Koca Özer ve T. Gültekin, Establishment of Turkish people’s anthropometric reference values for design with regard to dental ergonomics Antropoloji, 17, 27-37 (2003).

 

Gültekin, T., B. Koca Özer ve G. Akın, 6–11 yaş grubu okul çocuklarının boy uzunluğu ve diz yüksekliği değerleri; LMS metoduyla persentillerin oluşturulması, Antropoloji, 16, 53-69 (2003).

 

Koca Özer, B., T. Gültekin, G. Akın ve A. Özder, Elit bayan sporcuların (Basketbol, Teakwando, Futbol, Kayak, Voleybol) kinantropometrik farklılıkları, Antropoloji, 16, 71-86 (2003).

 

Özder, A., T. Gültekin, B. Koca ve G. Akın, Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, Spormetre, 1:1; 63-67 (2003).

 

Akın, G., T. Gültekin ve B. Koca, Yaşlanmanın evrimsel yönü, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2:1; 57-66 (2002).

 

Koca, B., A. Özder, T. Gültekin ve G. Akın, Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri, Antropoloji, 15, 91-102 (2002).

 

Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca, Düşük sosyoekonomik gruba mensup 12-17 yaş çocuklarda şişmanlık oranları, Antropoloji, 14,  43-66 (2002).

 

Gültekin, T., ve B. Koca, Cumhuriyet döneminden günümüze ülkemizde gerçekleştirilen ırk çalışmaları, Antropoloji, 14, 31-42 (2002).

 

Akın, G. ve B. Koca, Ergonomide antropometrinin önemi, Standard, 490, 43-47 (2002).

 

Koca, B., G. Akın ve T. Gültekin, Elit Türk kadın ve erkek voleybol oyuncularının somatotip analizi, III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 313-319, Antalya, 2001.

 

Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca, Farklı kategorideki kadın ve erkek voleybolcuların vücut bileşimi açısından değerlendirilmesi, III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 321-327, Antalya, 2001.

 

Conference Presentations


Koca Özer B., Özdemir A., Önal S., Özdoğan E., Yıldız Bıçakçı M., Aral N., Prevalence of Underweight, Overweight and Obesity among Preschool Children in Ankara, Turkey and Associated Socio-Economic Factors, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Özdemir A., Önal S., Koca Özer B., Evaluation of Arm Anthropometry and Nutrition in Turkish Preschool Children, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Akca D.H., Koca Özer B., Evaluation of Foot Anthropometry and Secular Changes in Turkish Children and Adolescents, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Meşe C., Güngör K., Koca Özer B., Identification From Human Bite Marks: An Experimental Study, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Şahin S., Taner R.L., Güngör K., Uzuner F.D., Sağır M., Koca Özer B., Özer İ., Güleç E., Morphology of Sella Turcica In Turkish Adults From Past To Present, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Sağır M., Özer İ., Sağır S., Koca Özer B., Mastoiditis: a Case From Late Ottoman Period Skeletal Remains, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Özer İ., Sağır M., Koca Özer B., Güngör K., Özbulut Z., Güleç E., Possibly the First Case of Agenesis of Second and Third Molars in Human Skeletal Remains From Kendirci Hellenistic Period Graves, Turkey, 19th Congress of the European Anthropological Association (25-29 August 2014), Moscow, Russia, 2014.

 

Omar, L., Koca Özer, B., Özer, İ. The Neolithic transition and changes in health and socio-economic determinants  in Anatolia, 15th Annual Conference of the British Association     for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (13th– 15th September 2013),  The University of York, United Kingdom, 2013.

 

Sağır, M., Özer, İ., Sağır, S., Koca Özer, B. Mastoiditis in Anatolian human skeletal remains: A case from Late Ottoman Period, 15th Annual Conference of the British Association        for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (13th– 15th September 2013),  The University of York, United Kingdom, 2013.

 

Koca Özer, B., Okul çocuklarında vücut oranlarının ve büyüme trendlerinin somatometrik analizi, V. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (24-25 Ekim 2013), Ankara, 2013.

 

Meşe, C. ve B. Koca Özer, Kriminal Antropolojide ısırık izlerinden kimliklendirme üzerine deneysel bir araştırma, V. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (24-25 Ekim 2013), Ankara, 2013.

 

Sağır, M., Koca Özer, B., Sağır, S. ve İ. Özer, Geç Osmanlı Dönemi iskeletlerinde bir mastoiditis olgusu, V. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (24-25 Ekim 2013), Ankara, 2013.

 

Koca Özer, B. Japon ve Türk Toplumlarında Seküler Değişimin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II (14-16 Haziran), 2013, İstanbul.

 

Dülgeroğlu Erdoğdu, D., Erkoç, S., Çakcı, A., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Özer, İ., Mete Civelek, G., ve H. Altınkaynak. Antropometrik ölçümlerin kalça osteoartriti üzerine etkisi. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi (15-18 Kasım), 2012, Ankara.

  

Koca Özer, B. Body mass index in screening for obesity in Turkish children and adolescents: Accuracy of international cut off points using receiver operating characteristics curves, 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, 2012.

 

Özer, İ., Sağır, M., Koca Özer, B. ve E. Güleç, Sex determination using the tibia in an ancient Anatolian population, 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, 2012.

 

Shahvirdi, L. ve B. Koca Özer, Growth indicators of Iran-Tabriz children, 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, 2012.

 

Koca Özer, B., Akın, G., Gültekin, T., Sağır, M., Bektaş, Y. ve E. Savaş Güleç, Evaluation of arm anthropometry in Turkish adults, 17th Congress of the European Anthropological Association, (29 August-2 September), Poznan, Poland, 2010.

 

Gültekin, T. ve B. Koca Özer, Body composition analysis in Turkish elderly living in nursing homes, 17th Congress of the European Anthropological Association, (29 August-2 september), Poznan, Poland, 2010.

 

Koca Özer, B. Socio-economic status and secular change in Turkish children, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress (3-6 November 2010), Antalya, 2010.

 

Gültekin, T., Aytek, Aİ., B. Koca Özer, Voleybol oyuncuların segmental biyoimpedans analizi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10-12 Kasım 2010),  Antalya.

 

Koca Özer, B. Türkiye’de çocuk ve adölesanlarda büyüme-gelişme, sosyo-ekonomik düzey ve sağlık eğilimlerinin değerlendirilmesi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

 

Özer, İ., T. Gültekin, B.K. Özer, Y. Bektaş, Z. Satar ve E. Güleç. Türkiye’de ilköğretim öğrencilerine yönelik biyolojik antropoloji eğitimi: Ankara Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

 

Bektaş, Y., Koca Özer, B., Sağır, M., Gültekin, T., Akın, G. ve E. Savaş Güleç, Yaş ve cinsiyet farklılıklarının vücut boyutu ve kompozisyonuna etkisi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

 

Gültekin, T., Koca Özer, B., Matrin, SL. ve S. Çakmak, The current understanding of the impact of air pollution on human growth and development, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

 

Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T. ve Y. Bektaş, Ergonomide antropometrinin önemi ve bir antropometrik çalışma örneği, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 227-238, Konya, 2009. 

 

Bektaş, Y., G. Akın ve B. Koca Özer, Yaşlanma sürecinde ve yaşlılıkta egzersizin önemi, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 29-36, Sivas, 2009.

 

Aksu M., B. Akarsu, M. Sağır, B. Koca Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç, Ortaçağ döneminde Anadolu topraklarında yaşamış bir topluluğun iskeletsel ve dental özelliklerinin incelenmesi, 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, (13-15 Ekim, 2008), İzmir.

 

Koca Özer, B., T. Gültekin ve E. Güleç, Somatotypes of schoolchildren aged 6 to 17 years from Ankara, Turkey, 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.

 

Gültekin, T., B. Koca Özer, P. Dasgupta ve E. Güleç, Segmental bioelectrical impedance analysis in children aged 7-17 years living in Ankara, Turkey, 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.

 

Açıkkol, A., M. Sağır, İ. Özer, B. Koca Özer, T. Gültekin ve E. Güleç, Brachycephalization in Anatolian populations: From the Neolithic to the present, 7th Hungarian World Congress, (16-20 August, 2008), Budapeşte, Macaristan.

 

Koca Özer, B., Türk çocuk ve adolesanlarında seküler değişim: 20. Yüzyılda Boy ve Bacak Uzunluğu, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.

 

Gültekin T., B. Koca Özer ve E. Güleç, Biyoimpedans tekniği yardımıyla vücut bileşiminin tespiti: Ankara’da yaşayan 7-18 yaş okul çocukları, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008. 

 

Koca Özer, B., T. Gültekin ve E. Güleç, 6-17 yaş okul çocuklarının yaşa bağlı somatotip değişimleri: Ankara örneği, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008. 

 

Güleç, E., M. Sağır, İ. Özer, T. Gültekin ve B. Koca Özer, Neolitikten günümüze Anadolu toplumlarında brakisefalizasyon, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008. 

 

Akın, G., Savaş Güleç, E., Sağır, M., Gültekin, T., Koca Özer, B. ve Y. Bektaş, Anadolu insanının antropometrik boyutları, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.

 

Koca Özer B. ve G. Akın, Türkiye’de Fizik Antropoloji çalışmalarının tarihçesi,  Türkiye’de ve Dünyada Antropoloji Eğitimi Sempozyumu, (10-12 Nisan, 2008), İstanbul, 2008.

 

Akın G., Koca Özer B., E. Güleç ve T. Gültekin, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de antropoloji,  Türkiye’de ve Dünyada Antropoloji Eğitimi Sempozyumu, (10-12 Nisan, 2008), İstanbul, 2008.

 

Güleç, E., T. Gültekin, B. Koca Özer, M. Sağır ve İ. Özer, Diz yüksekliği ve kulaç uzunluğundan boy hesaplanması: yaşlı bireyler üzerinde bir uygulama, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 435-449, Ankara, 2007.

 

Sağır, M., T. Gültekin, B. Koca Özer, G. Akın, Y. Bektaş ve E. Güleç, 2005 Turkey nationwide anthropometry survey, 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, (27-31 Mart, 2007), Philadelphia, Pennsylvania, ABD (SCI).

 

Bektaş, Y., G. Akın, T. Gültekin, B. Koca Özer, M. Sağır ve E. Güleç, Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults 20-35 years of age, 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, (27-31 March, 2007), Philadelphia, Pennsylvania, ABD (SCI).

 

Koca Özer, B. ve K. Katayama, Anthropometric analysis of Turkish children and adolescents aged 6-17 years, 60th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon, (3–5 Kasım, 2006), Kochi, Japonya (SCIE).

 

Koca Özer, B., K. Katayama, E. Güleç, G. Akın, T. Gültekin, M. Sağır ve Y. Bektaş, Turkey Nationwide anthropometry survey 2005: regional differences, 15th Congress of European Anthropological Association, (31 Ağustos-3 Eylül, 2006), Budapeşte, Macaristan.

 

Gültekin, T., B. Koca Özer, M. Sağır, Y. Bektaş ve G. Akın, Prevalence of obesity at Turkish school children: changing life style, 15th Congress of European Anthropological Association, (31 Ağustos-3 Eylül, 2006), Budapeşte, Macaristan.

 

Koca Özer, B., K. Katayama, T. Gültekin, M. Sağır, Y. Bektaş, G. Akın ve E. Güleç, Regional variations of body dimensions in Turkish population, 59th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon, (4–6 Kasım, 2005), Yokohama, Japonya (SCIE).

 

Sağır,  M., G. Akın, E. Güleç, Y. Bektaş, T. Gültekin ve B. Koca Özer,  Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile beden kitle indeksi değerlerinde yaşa bağlı değişmeler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 485-493, İzmir, 2005.

 

Gültekin, T., G. Akın, E. Güleç, M. Sağır, Y. Bektaş ve B. Koca Özer, Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 474-484, İzmir, 2005.

 

Koca Özer, B., K. Katayama, T. Gültekin  ve G. Akın, Assessment of muscle and fat areas in Turkish early adolescents, 58th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon (5–7 Kasım , 2004), Nagasaki, Japonya (SCIE).

 

Koca Özer, B., G. Akın ve T. Gültekin, Anthropometric evaluation of muscle mass in Turkish adolescents: A cross-sectional analysis on 10-14 year old youths, X. International Congress of Auxology, Human Growth in Sickness and in Health, (4-7 Haziran, 2004), Firenze, İtalya. 

 

Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca Özer, Assessment of body composition: 8-11 aged children from Ankara, X. International Congress of Auxology, Human Growth in Sickness and in Health, (4-7 Haziran, 2004), Firenze, İtalya. 

 

Akın, G., B. Koca ve T. Gültekin, Ankara’da yetişkin kadın ve erkeklerin bazı antropometrik ölçüleri, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-23, Denizli, 2003. 

 

Akın, G., B. Koca ve T. Gültekin, Yaşlılarda duruş, denge ve yürüme, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 436-444, Denizli, 2003. 

 

Koca, B., A. Özder, T. Gültekin ve G. Akın, Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (27-29 Ekim, 2002), Antalya.

 

Özder, A., T. Gültekin, B. Koca ve G. Akın, Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (27-29 Ekim, 2002), Antalya.

 

Gültekin, T., A. Özder, G. Akın ve B. Koca, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (27-29 Ekim, 2002), Antalya.

 

Koca, B., K. Güngör, G. Akın ve T. Gültekin, Maksillar ve mandibular III. molarların gömüklük sıklığı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, (5-8 Eylül, 2002), Konya.

 

Gültekin, T., K. Güngör, G. Akın ve B. Koca, Ülkemizde dental ergonomide karşılaşılan problemler, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, (5-8 Eylül, 2002), Konya.

 

Güleç, E.,  G. Akın, B. Koca, T. Gültekin ve K. Güngör, Implications of dental caries in Anatolia: From hunting-gathering to the present, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, (28-30 Mart, 2002), İzmir.

 

Akın, G., K. Güngör, T. Gültekin, B. Koca ve E. Güleç, Implications of anthropometry in dental ergonomy, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, (28-30 Mart, 2002), İzmir.

 

Koca B., T. Gültekin, K. Güngör ve G. Akın, Dental ergonomide antropometrik bir uygulama, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi (4-6 Haziran, 2001), Ankara.

 

Akın G., T. Gültekin ve B. Koca Özer, Yaşlanmanın evrimsel yönü, I. Ulusal Geriatri Kongresi (30 Ekim-3 Kasım, 2002), Antalya, 2002.

 

Gültekin, T., B. Koca ve G. Akın, Ergonomik televizyon koltuğu tasarımı ve antropometri, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi,  187-192, İzmir, 2001.

 

Koca, B., G. Akın ve T. Gültekin, Ergonomik tasarımlarda el antropometrisi ve veri analizi, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi,  240-248, İzmir, 2001.

 

Koca, B., Elit Türk ve Bulgar bayan hentbol takımlarının somatotip analizi, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-29 Ekim, 2000),  Ankara, 2000. 

 

Koca, B., Genç ve erişkin bireylerde gözlenen diş gömüklük sıklığı, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-29 Ekim, 2000),  Ankara, 2000. 

 

Yılmaz, H., B. Koca, A. Açıkkol ve A. Sevim, Klazomenai toplumunda görülen diş varyasyonları, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-29 Ekim, 2000),  Ankara, 2000.