ARŞ.GÖR. BİLGE NUR DOĞAN GÜLDENOĞLU    
Adı : BİLGE NUR
Soyadı : DOĞAN GÜLDENOĞLU
E-posta : bndogan@ankara.edu.tr, bilgenurdogan@hotmail.com
Tel : 0312-3633350/5215
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞAdı Soyadı: Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU


Doğum Tarihi: 29.04.1986


Kurum Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi


Unvan: Araştırma Görevlisi


Bölüm: Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü


Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi


Göreve Başlama Tarihi: 11.03.2011Öğrenim Bilgileri 


Lisans: Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2005-2009)


Tezsiz Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2009-2010)


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Türkçe Eğitimi Programı


Tez Konusu: “Çocuk Romanlarındaki Kadın Karakter Çerçevelerinin İncelenmesi”


Doktora:  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Türkçe Eğitimi Programı (Tez aşamasında.)


 

Çalışma Alanları


Türkçe eğitimi, dil ve edebiyat eğitimi, çocuk edebiyatı.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


Doğan, Bilge Nur (2014). Development of principle of suitability for children scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 116, 3054–3059.


Aslan, Canan, Karaman Kepenekci, Yasemin, Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur, Karagül, Sedat (2016).  Analysing the subject of peace in award-winning children’s and adolescent novels in Turkey.  Journal of Peace Education, 13(1), 60-78., Doi: 10.1080/17400201.2016.1139558.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler


Sever, Sedat, Karagül, Sedat, Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur (2015). Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı.


Şen, Erhan ve Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur (2016).  Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Çocuk Masallarının İletiler Açısından Çözümlenmesi.  Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan BildirilerDoğan, Bilge Nur (2011) Aytül Akal’ın Öykülerinin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler ve Atölye Çalışmaları Kitabı. Ankara: AÜ Basımevi.


Sever, Sedat, İnce Samur, A. Özgül, Doğan, Bilge Nur, Çıldır, Burcu, Bulut, Sevilay (2013) İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kültürü Edinme Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi. 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1. (Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Halûk Yavuzer, Mustafa Ruhi Şirin). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.Ulusal Kitaplar


Aslan Canan, Karaman Kepenekci, Yasemin, Karagül, Sedat, Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur (2016). Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Sever, Sedat, Canlı, Suna, Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur, İnce Samur, Ayşe Özgül (2016). Üç Kuşağın Yazarı: Gülten Dayıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Sever, Sedat, Bulut,  Sevilay, Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur, Koçmar, Yonca (2016). Düş Gemisinin Kaptanı: Müge İplikçi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Yayıma Hazırlanan Kitap


3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler ve Atölye Çalışmaları Kitabı (2012)  (Yayıma Hazırlayanlar: Sedat Sever, Canan Aslan, Suna Canlı, Burcu Çıldır, Bilge Nur Doğan, Özlem Kanat Soysal, Şuheda Önal, Sedat Karagül, Özgül İnce Samur). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.Diğer Ulusal Yayınlar


Doğan, Bilge Nur (2013) Okulöncesi Döneme Seslenen Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Görsel Metinlerin Yeri ve Önemi. Çoluk Çocuk-Anne Baba Eğitimci Dergisi, 12.


Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur (2015) Dil ve Edebiyat Öğretiminde Sanatsal Uyaranlar. Öğretmen Dünyası Dergisi, 428. ISSN:1300-2759.


Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur (2015) Bir Doktora Tez Çalışması: Yaşar Kemal. Çağdaş Türk Dili Dergisi, 329.


Doğan Güldenoğlu, Bilge Nur (2015) Sözcüklerin, Çizginin ve Rengin Yaşam Bulduğu Bir Yapıt: “Uyurgezer Fil”. Patika-Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, 89.


Proje Görevleri


Ödüllü Çocuk ve Gençlik Romanlarında Barış Konusu Üzerine Bir Çözümleme (2016) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) - AraştırmacıOn Çocuk Edebiyatı Sanatçısının Yazınsal Kişiliğini ve Çocuk Edebiyatına Bakışını Çerçeveleyen Söyleşi Kitaplarının Oluşturulması -Sanatçılarla Söyleşi- (2016) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) - Araştırmacı