DOÇ.DR. MEHMET BORGA ERGÖNÜL    
Adı : MEHMET BORGA
Soyadı : ERGÖNÜL
E-posta : borga@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720/1177
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoloji Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

1978

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü. C Blok

Telefon :

+90 312 212 67 20 - 1177

Faks :

+90 312 223 23 95

e-posta :

borga@science.ankara.edu.tr

ergonul@gmail.com

web-adresi:

 

Uzmanlık Alanları: Sucul Toksikoloji, Balık Biyolojisi, Zooplankton, Fitoremediasyon