ARŞ.GÖR. BESTE GİZEM ÖZBEY    
Adı : BESTE GİZEM
Soyadı : ÖZBEY
E-posta : bozbey@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20 / 1088
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoloji Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BESTE GİZEM ÖZBEY 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara / Türkiye.

Telefon :

0312 212 67 20/1088

Faks :

0312 223 23 95

e-posta :

bozbey@ankara.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2014-devam ediyor

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

2014

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2011

İtalya

Milano

Universita Degli Studi di Milano

Biyoloji

Erasmus LLP

2010

 

AKADEMİK / MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

   2011-Devam

Wageningen Üniversitesi

Hollanda

Wageningen

Biyoçeşitlilik Merkezi ve Herbarium Vadense

Araştırmacı

  2013-2013

Instituto Pirenaico de Ecología CSIC

İspanya

Zaragoza & Jaca

CSIC-IPE Ekoloji Enstitüsü

Araştırmacı

  2017-2017

 

UZMANLIK ALANLARI

Bitki Ekolojisi ve Sistematiği, Serpantin Ekolojisi.

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 

Proje Adı

 

Destekleyen Kurum

 

Proje Türü

 

Proje Dönemi

 

Projedeki Görevi

 

7. ‘’GYPWORLD’’ A global initiative to understand gypsum ecosystem ecology    

 

HORİZON 2020

‘’Marie Sklodowska Curie Actions Rise’’

 

 

Uluslararası

 2017-devam

 

 

Araştırmacı

6. Promoting research on gypsum ecology in Iran and Turkey.

CSIC Convocatoria

“I-COOP+” 2016 Memoria Cientifica Modalidad

B Project

 

 Uluslararası

 

2017-devam

 

Araştırmacı

5. Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme İşi Projesi

TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara IX. Bölge Müdürlüğü

 

 

Ulusal

2017-devam

 

 

   Uzman

4. Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme İşi Projesi

TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara IX. Bölge Müdürlüğü

 

    

    Ulusal

2016-2016

 

   Uzman

3. Serpantinofit ve Serpantinovaglarin Ekolojik Uyum Mekanizmalarinin Ortaya Konulmasi

 

Ankara Üniversitesi BAP

 

Ulusal

 

2015-2017

 

Araştırmacı

2.Alyssum ve Centaurea Cinslerinin Bazı Türlerinde Serpantin Stresine Uyum Stratejilerinin Araştırılması

 

    Ankara Üniversitesi BAP

 

Ulusal

 

2014-2015

 

 

Araştırmacı

1.Kadmiyum ve Çinkonun Capsicum annuum L. (Biber)’un Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi

 

TÜBİTAK 2209

Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı

 

 

Ulusal

 

 

2009-2010

 

     Proje yürütücüsü

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI INDEKSLERINE GIREN DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.Kurt, L., Ketenoğlu, O., Akman,Y. Özdeniz, E., Şekerciler, F., Bölükbaşı, A., Özbey, B.G. 2015. Syntaxonomic analysis of the preforest and forest vegetation in the thermo and eumediterranean zone around Antalya Gulf, Turkey. Turk J Bot 39: 4487-498

2. Geven, F., Ozdeniz, E., Kurt, L., Bolukbasi, A., Ozbey, B., Ozcan, A. U., & Turan, U. 2016. Habitat classification and evaluation of the Köyceğiz-Dalyan Special Protected Area (Muğla/Turkey). Rendiconti Lincei Scienze Fisiche e Naturali. Vol. 27, Issue 3, pp 509–519.

ULUSAL ve ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

3. Kurt, L., Ozbey, B.G., Kurt, F., Ozdeniz, E., Bolukbaşı, A. 2013. Serpentine Flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation. 6/1; 134-152.

4. Kurt, L., Bölükbaşı, A., Ozdeniz, E., Ozbey, B.G. 2013. Analysis of Floristic Diversity and Plant Dynamism at Meke Maar Wetland (Karapınar/Konya/Turkey). Journal of Selcuk University Natural and Applied Science Special Issue-2/47-59.

5. Özbey B.G., Kurt L., Bölükbaşı A., Özdeniz E., Özcan AU. 2015. Ereğli Sazlıkları'nın Floristik Çeşitlilik ve Bitki Dinamizmi Açısından Araştırılması (Ereğli/KONYA), Kastamonu Üniv., Orman Fakültesi Dergisi. 15 (1): 49-57.

6. Özdeniz, E., Bölükbaşı, A., Kurt, L., Özbey, B.G. 2016. Jipsofil Bitkilerin Ekolojisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 4 (2), 57-62.

7. Özdeniz, E, Özbey, B.G., Kurt, L., Bölükbaşı, A. 2017. Serpantin Ekolojisi ve Türkiye’nin Serpantin Florası’na Katkılar. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi. 5 (1) 22–33.

8. Özbey B.G., Ozdeniz E*, Bolukbasi A., Oktem M., Keles Y, Kurt L. 2017.The Role of Free Proline and Soluble Carbonhydrates in Serpentine Stress on Some Serpetinophyte and Serpentinovag Plants. Acta Biologica Turcica. 30 (4) 146-151.

9. Özbey, B.G., Geven F., Güney K., Bölükbaşı A., Günday, B. 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Hava Kalite Analizi (Mayıs 2016-2017). Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 5 (2), 50-64, 2017.

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRE/KONFERANS/SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

ULUSLARARASI

1.  Kurt L., Ozbey B.G., Ozdeniz E., Bolukbasi, A. ‘’ Contributions to the Serpentine Flora of Turkey’’, 4-9 June 2017, Tiran-Albania. (Sözlü Sunum).

2. Kurt, L., Bölükbasi, A., Ozbey, B.G., Ozdeniz, E., Bölükbaşı, E. "Gypsicole Vegetation of Turkey" GYPNET network  (Symposium) 16-18 March 2016, Madrid. (Sözlü Sunum)

3. Ozbey, B.G. , Kurt, F., Özdeniz E., Kayabaş,A.,  2012. Türkiye Serpantin Florası Üzerine Gözlemler. I. International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek. (Sözlü Sunum)

4. Geven F., Akdağ E., Güney K., Ozbey B.G. ‘’ Analysis of Greenhouse Gas Emission Values of Ankara Province (March 2017)’’ Ankara Universitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası ‘’İnsanların Doğayla Kenetlenmesi-Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora’’ Sempozyumu, 8-9 Haziran 2017, Ankara. (Sözlü Sunum)


ULUSAL

5. Kurt, L., Ozbey, B.G. ‘’ Korunan Alanlarda Biyoçeşitliliğin Önemi’’ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanliği Tabiat Varliklarini Koruma Genel Müdürlüğü Korunan Alanlarda Yapilan Çalişmalar ve Uygulamalar Konulu Eğitim Programi, 10-12 Nisan 2014, Afyon. (Sözlü Sunum)

6. Kurt, L., Özdeniz E., Kayabaş,A., Ozbey, B.G.,  2012. Tuz Gölü’nün Floristik Önemi. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara. (Sözlü Sunum)

7. Kurt, L., Özdeniz E., Kayabaş,A., Ozbey, B.G., 2012. Bozkır Ekosistemleri. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara. (Sözlü Sunum)

8. Kahyaoğlu, G.,Özbey, B.G., Tuğ, G.N. 2013. ‘’Dev küre ısınıyor’’. Ankara Üniversitesi Biyoloji Sergisi, Nisan 2013, Ankara. (Poster)

 

KİTAPLAR

1.      Kurt, L., Özbey, B.G., Bölükbaşı, A., Özdeniz, E. 2014. Sosyal Çevre Bilimleri. Bölüm: Biyoçeşitlilik. (H. Reyhan, A. Mutlu, H. H. Doğan, A.S. Reyhan. Editörlüğünde). Siyasal Kitabevi, 534 sf., Eylül 2014, 1. Baskı, Ankara.

2.      Kurt L., Özdeniz E., Bölükbaşı A., Özbey BG. 2016. Bölüm: Antroposen Çağ’da Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Biyoçeşitliliğine Etkileri. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (Somuncu, M. Editörlüğünde), Türkiye Çevre Vakfı Yayını No:191/ 257-284, ISBN: 978-605-9362-00-9, 287 sf, Nisan 2016, 1. Baskı, Ankara.

 

EĞİTİM, KURS ve DİĞER ETKİNLİKLER

1.      Instituto Pirenaico de Ecología CSIC’de toprak ve bitki analizleri ile ilgili eğitim, 25.11.17-05.12.2017, İspanya.

2.    TÜBİTAK 2229-Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri, Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri Eğitimi, 11-17 Eylül 2017, Alanya, Katılımcı.

3.      Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 117B356 nolu “Ankara Bilim Şenliği” projesi, 28-29 Eylül 2017, Eğitmen.

4.      Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde ICP-OES Laboratuvarı’nda Bitki ve Toprak analizleri ile ilgili eğitim, 01.08.2016-09.09.2016, Ankara.

5.      5. Bozkır Ekolojisi Okulu. 16-29 Mayıs 2016, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği, Ankara.

6.      Avrupa Bilim ve Eğlence Günü 2015. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, ANKARA. (Görevli)

7.      TÜBİTAK ARDEB İngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi, 14 Mart 2014, ANKARA. 

8.      Avrupa Bilim ve Eğlence Günü 2014. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, ANKARA. (Görevli)

9.      Toprak Örnekleme, Sahada ve Laboratuvarda Fiziksel Toprak Analizleme Yöntemleri Eğitimi, EKOTON, 26 Mart 2014, Ankara.

10.  Ankara Üniversitesi Biyoloji Sergisi, Nisan 2013, Fen Fakültesi, ANKARA. (Görevli)

11.  Avrupa Bilim ve Eğlence Günü 2013. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, ANKARA. (Görevli)

12.  II. Ulusal Biyosidal Kongresi. 17-20 Kasım 2011, Antalya. 

13.  Karapınar ‘Çölleşme Modeli’ Doğa Okulu, TÜBİTAK, 24 Temmuz- 6 Ağustos 2011, Karapınar/KONYA.

14.  8. Ankara Biyoteknoloji Günleri Türkiye’de Biyoteknoloji Politikaları ve Biyogüvenlik Kongresi, 8-10 Kasım 2010, ANKARA.

15.  Ege Üniversitesi Yapay Doku ve Organ Sempozyumu, 27 Ekim 2009, İZMİR.