PROF.DR. ASUMAN ÖZCAN    
Name : ASUMAN
Surname : ÖZCAN
E-Mail : bozcan@ankara.edu.tr
Phone Number :
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department :
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/asuman-ozcan
Personal Information

ASUMAN ÖZCAN

PROFESSOR

E-Mail

:

asubelen@gmail.com

Phone

:

3123103280-1357


Fax

:

 

Address

:

Ankara Üniversitesi DTCF Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 06100 Sıhhhiye Ankara

Learning Information

PhD

ANKARA UNIVERSITY

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

1995

2000

Pervin Şakir'in Şiirlerindeki Temalar  (2000) Advisor:(Selma  Benli)

M.A.

ANKARA UNIVERSITY

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

1993

1995

 Muhammed Hüseyin Azad hayatı ve Eserleri   (1995) Advisor:(Şevket Bulu)

B.A.

ANKARA UNIVERSITY

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

1984

1988

Tasks

PROFESSOR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI)

2013

Asociate Professor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI)

2006

Thesis Supervised

M.A.

2016

1.

SAPMAZ ELVAN, (2016). Hint Müslümanlarının kurtuluş savaşındaki rolü, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

2015

2.

ŞAHBAZ DAVUT, (2015). Romantizmin Urdu nesrine etkisi ve öncüleri, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

1

 

2013

3.

ÖCALMIŞ ELİF, (2013). 1947 sonrası Pakistan'daki siyasi gelişmeler ve topluma etkisi, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

2010

4.

ÇİMEN NİLGÜN, (2010). Urdu dili edebiyatı ve kültürüyle ilgili Türkçe yayımlanmış çalışmalar, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

PhD

2016

5.

KİŞMİR AYKUT, (2016). Pakistan'ın kuruluşundan sonra sosyal sorunların Abdullah Hüseyin'in romanlarına yansıması, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

2014

6.

DURGUN RECEP, (2014). Ahmed Nedim Kasimi'nin hikayelerinde sosyal sorunların yansımaları, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Thesis Supervised M.A.

1.

Aybüke Kaya, (2017). , Hindistan’xxda Hilafet Hareketi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

Tasks Performed on Projects:

Milli Eğitim Bakanlığı Urdu Dili Kurs Programı Projesi, Diğer (Ulusal), Uzman,  Milli Eğitim Bakanlığı, , 01/03/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

1.

 

  Organizing Congress

I. International Urdu Literature Conference

“Memory of the 100th birth year of Ahmed Nedim Qasimi” 12-16 October 2016

 

 

Administrative Duties

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/URDU DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Head of Department

2014

Memberships in Scientific Organizations

1.

Higher Education Commission (HEC) Pakistan, Üye  , 2001

Lessons

Öğrenim Dili

Ders Saati

2017-2018

B.A.

URD 415 Klasik Urdu Şiiri

Urduca

4

URD 411 Urdu Edeb. Mizah I

Urduca

2

URD 315 Türkçeden Urdu Diline Çev.I

Urduca

4

URD 413 Urdu Nesri I

Urduca

4

 

Works

The articles published in internationally eminent journals:

ÖZCAN ASUMAN (2012).  V.S. Naipul’un Yarı Hayat’xxında Kimlik Arayışının Anlambilimsel ve Anlatımbilimsel İzleri.  DTCF Dergisi (Yayın No: 4170075)

1.

ÖZCAN ASUMAN (2011).  Tarz- ı Beyan ka Eyk Fenni Rumuz  Irony  Aur Ahmed Nedim Kasimi ka Efsane-i Sefariş.  Journal of Research (Yayın No: 4170039)

2.

ÖZCAN ASUMAN (2010).  Pakistani Hakikat Pesend Edeb min ”Taan u Tanz ” Ahmed Nedim Kasimi ki Kahani ”Elhamdulillah” Eyk Sahtiyati Mutaala.  Journal of Research (Yayın No: 4170036)

3.

2

 

ÖZCAN ASUMAN (2006).  Osman Necmi Gurmen ke Pagılon ke Farm (Delibozuklar Çiftliği) min Mesele-i Ayniyet.  Journal of Research (Yayın No: 4170035)

4.

ÖZCAN ASUMAN (2005).  Sait Faik and Story of Everyday Life.  Journal of Research (Yayın No: 4170032)

5.

ÖZCAN ASUMAN (2003).  İki Kadın İki Aşk: Şiir Maria Pawlikowska  Jasnorzewska ve Pervin Şakir.  DTCF Dergisi (Yayın No: 4170070)

6.

ÖZCAN ASUMAN (2002).  Orhan Kemal Aur Ahmed Nedim Kasimi : Eyk Takabili Caiza.  Muasir International(2) (Yayın No: 4170029)

7.

ÖZCAN ASUMAN (2001).  Eyk Muakkik Aur Nakkad ki Apbiti ka Caiza.  Satoor(3) (Yayın No: 4170010)

8.

B. Notified by international scientific meetings and proceedings:

ÖZCAN ASUMAN (2010).  Ahmed Nedim kasımi’xxnin Görgüsüz Adlı Öyküsünde Anlatım Özellikleri ve Toplumsal Gerçekçilik.  10. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4170084)

1.

ÖZCAN ASUMAN (2009).  Pirem Çand, Ahmed Nedim Kasimi, Kemal Tahir: Gerçekçilik ve Köy Romanı.  9. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4170081)

2.

ÖZCAN ASUMAN (2006).  Doğu’da Alımlama Estetiği: Pakistan’xxda Şiir Okuma Geleneği.  Sakarya Üniv. Alman Dili ve Ed. Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4170080)

3.

C. Written national / international books or chapters in the books:

     C1. Written national / international books:

Ramayana (2012)., ÖZCAN ASUMAN,  Dost, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 156, ISBN:978-975-298-022-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74888)

1.

Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği  Urdu Nesri (2012)., ÖZCAN ASUMAN,  hdy, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-88770-1-6., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 70126)

2.

D. Articles published in nationally-respected journals:

ÖZCAN ASUMAN (2006).  Doğu’xxda Alımlama Estetiği: Pakistan’xxda Şiir Okuma Geleneği.  Alman Dili ve Ed. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Ed. Bilim Kongresi (Kontrol No: 4170069)

1.

ÖZCAN ASUMAN (2006).  Pencab’xxın Edebiyattaki Sesi: Ahmed Nedim Kasimi.  Litterea Edebiyat Yazıları (Kontrol No: 4170059)

2.

ÖZCAN ASUMAN (2003).  Pakistanlı Lirik Bir Şair: Pervin Şakir.  Folklor/Edebiyat (Kontrol No: 4170051)

3.

ÖZCAN ASUMAN (2002).  Roman Yazan Kadınlar: Raşida-ul Nisa Begüm’xxdan Kuretul’xxayn  Haydar’xxa.  Nüsha (Kontrol No: 4170048)

4.

ÖZCAN ASUMAN (2002).  Feminist BirŞair: Kişver Nahid.  Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 4170045)

5.

ÖZCAN ASUMAN (2001).  Urdu Edebiyatında Düzyazının Evrimi.  Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 4170041)

6.

Other Publications

ÖZCAN ASUMAN (2003).  Patris Buhari ve Gülmece.  Ekev Akademi Dergisi (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4170049)

1.

Editorship

1.

Jean Claude Bologne, Gönül Çelmenin Tarihi (Diğer endeksler), Kitap, Editör, Dost

2.

Nancy Bisaha Doğu ile Batının Yaratılışı (Diğer endeksler), Kitap, Editör, dost

3.

Ahbar- Urdu (Diğer endeksler), Dergi, Editör, Urdu Ahbar

Translations

1. Muin, Hasina, “Yalnızlıklar” Asuman Belen ÖZCAN, TRT, 13 Sections Drama 1996-1997

3

2. Şakir, Pervin “Fakat”  Asuman Belen ÖZCAN, Contemporary World Literature, Republic of Turkey, Ministry of Culture 1999

 

3. Şakir, Pervin “Sorgu”  Asuman Belen ÖZCAN, Contemporary World Literature, Republic of Turkey, Ministry of Culture 1999

4. Buhari, Patris, “Muridpur’un Önderi” Asuman Belen ÖZCAN, Ekev Academy Journal, 2003

5. Kasimi Ahmed, NEDİM, “Faytoncu” Asuman Belen ÖZCAN, Literra Edebiyat Yazıları, December 2004.

6. “Aciz Kul”  Kasimi Ahmed, NEDİM, Asuman Belen ÖZCAN, Varlık,  March 2014

7. “Remi Dil Urdu: Muhalefetin Tarihçisi” Doğu Araştırmaları Dergisi, Vol. 7, 2011.

University Experience

2000-

Foreign Expert

HEC (Higher Education Commission), Pakistan'da hazırlanan doktora tezlerinde juri üyeliği., (Diğer)

Other Academic Activities

1. Bahauddin Zakkariya University, Multan, jury membership, 30.12.2006

2. University of Balochistan, Quetta, jury membership, 26.01.2007

3. Ankara University, DTCF, Ankara, jury membership, 30.09.2010

4. Denizli Governorate Language Commission Membership, Professional tourist guide in Urdu 4-8 October 2010

5. Ankara University, DTCF, Ankara, jury membership, 05.08.2011

6. Ankara University, DTCF, Ankara, jury membership, 09.01.2013

 

Foreign PhD  Jury Membership

1. Mahnama-i Edeb-i Latif ki Hıdmat ka Tahkiki Caiza, Sugufta Huseyn, BZU, 2000

2. Urdu Şiir Aur Edeb ki Hudnevashin 1990 Tak Tahkiki u Tenkidi Caiza, Muhammed Saftar Rana, BZU, 2003

3. Cedid Urdu Şiiri Tenazir min Mecid Emced ki Şairi ka Tahkiki u Tenkidi Caiza, Seyyid Amer Suheyl, BZU, 2003

4. Bissavin Saddi ki Semaci Siyasi Suretihal min Mantu ke Nisvani Kirdar, NUML, 2005

5. Urdu Tehkik ki Rivayet Min Mevlevi Abdulhak ka Makam, Şaziya Anbarin, BZU, 2005

6. Urdu Min Şahsiyetnigari Tahkiki u Tenkidi Caiza Devr-i Sir Seyyid se 1985 tak, Bushra Semina, BZU, 2008.

7. Abdulhalim Şerar ki Gayr Efsanevi Nesir, Rubina Şahin, NUML, 2009

8. Mevlana Hamid Ali Han Şahsiyet Aur Fan, Şaista Hamid Han, 2009

9. Urdu Gazel min Hind-Muslim Tehzib ki Akkasi, Seyyid Tarik Huseyn Zeydi, GC, 2009

10. Analytical and Research Analysis of the Creatif and Ideological Role of the Journal”Seep”, Asif Jahangir, BZU, 2010

11. Makalat-i Hafiz Mahmud Şirani, Havaşi u Taalliqat, Faiz Rasool, GC, 2011

12. Urdu Min Lisaniyyat ke Muhabas, Abidul Gaffur Sahi, GC, 2012

13. Munir Niyazi: Ehval u Asar, Sumeyra İcaz, Punjab University, 2012

14. Muhtar Sıddıki: Hayat u Hıdmat, Sabira Şahin, GC, 2012

15. Pakistan min Urdu Bahaysiyyat-ı Deftari Zuban, Feyyaz Ahmed, Islamiya University Bahawalpur.

 

National Jury Membership

1. Department of Italian Language and Literature M.A. jury membership Ankara University, 2007

2. Department of Urdu Language and Literature M.A. jury membership Ankara University, 2010

3. Department of History, M.A. jury membership Ankara University, 2007

4. Department of Urdu Language and Literature M.A. jury membership Ankara University, 2011

5. Department of Urdu Language and Literature M.A. jury membership Ankara University, 2011

Refereeing in Nationally Acclaimed Journals

1. Selcuk University, Faculty of Sciences, Edebiyat Dergisi Vol.17, 2007

2. Selcuk University, Faculty of Sciences, Edebiyat Dergisi Vol.19, 2008

3. Istanbul University, Faculty of Sciences, Doğu Araştırmaları Dergisi Vol.7, 2011

4. Ankara University, DTCF, Türkoloji Dergisi, Vol. 22/1

5. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Vol.43, 2018

Other Interests

4

Humor –Travel- Art