ARŞ.GÖR. BARAN ÖZYURT    
Adı : BARAN
Soyadı : ÖZYURT
E-posta : bozyurt@ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 34 65
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


EĞİTİM DURUMU


Doktora                                       Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
                                                           Kimya Mühendisliği ABD, 2012-

Yüksek Lisans                             Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
                                                           Kimya Mühendisliği ABD, 2009-2012

Lisans                                           Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
                                                           Kimya Mühendisliği Bölümü, 2005-2009


İŞ TECRÜBESİ


2011    Kimya Mühendisi, Teknis İleri Araştırma Sistemleri Ltd. Şti.
2011-  Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
              Kimya Mühendisliği Bölümü


ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN KİTAPLARDA YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Zeynep Yilmazer Hitit, Baran Ozyurt and Suna Ertunc (2017). The Application of System Identification and Advanced Process Control to Improve Fermentation Process of Baker’s Yeast, Yeast - Industrial Applications, Prof. Antonio Morata (Ed.), InTech,  Available from: https://www.intechopen.com/books/yeast-industrial-applications/the-application-of-system-identification-and-advanced-process-control-to-improve-fermentation-proces

SCI KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDE BASILAN MAKALELER

 • Ozyurt, B., Hitit, Z.Y., Ertunc, S., Hapoglu, H., Akay, B. and Demirtas, G.F. (2014) ‘Biological hydrogen production: effects of inoculation and production media’, Int. J. Global Warming, Vol. 6, Nos. 2/3, pp.350–365
 • Hitit, Z.Y., Boyacioglu, H., Ozyurt, B.,  Ertunc, S., Hapoglu, H., Akay, B.  (2014) ‘Self-Tuning GMV Control of Glucose Concentration in Fed-Batch Baker's Yeast Production’, Appl. Biochem. Biotechnol., Vol. 172(8),  pp.3761–3775
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Zeybek, Z., Hapoğlu, H. (2016) ‘Su Bazlı Boya Atık Suyu Arıtımında Bir Adım İleri Gelişmiş Deneysel pH Kontrol Uygulaması’, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol.  31(3), pp.655-664
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoglu, H. (2017) ‘Effect of process control on optimization of pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation’, Process Saf. Environ., Vol. 111(C),  pp.300-319.
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoglu, H., 2017. MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation, Desalination and Water Treatment,  Vol. 93, pp.200-213.
 • Ozyurt, B., Camcioglu, S., Hapoglu, H., 2017. A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater, Desalination and Water Treatment,  Vol. 93, pp.214-228.
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Doğan, İ.C., Hapoglu, H., 2017. Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case, Vol. 76(12), pp.3410-3427.


DİĞER DERGİLERDE BASILAN MAKALELER
 • Camcıoğlu, Ş., Ozyurt, B., & Hapoglu, H. (2015). Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Kağıt Atık Suyu Arıtımında pH Kontrolu. Anadolu University Journal of Science and Technology–A Applied Sciences and Engineering16(2), 107-115.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER


 • Ozyurt, B., Yilmazer, Z., Ertunc, S., Akay, B., Hapoglu, H., Alpbaz, M., "A Novel Approach for Prediction of Dissolved Oxygen Concentration and pH Values in a Yeast Fermentation", 2nd European Conference on Process Analytics and Control Technology, 26-29 April 2011, Glasgow, UK.
 • Yilmazer, Z., Ertunc, S., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Ozyurt, B., Akay, B., "Application of Generalized Minimum Variance (GMV) Control to Fed-Batch Fermentation", 2nd European Conference on Process Analytics and Control Technology, 26-29 April 2011, Glasgow, UK.
 • Ozyurt, B., Yilmazer, Z., Ertunc, S., Hapoglu, H., Akay, B., "pH Control in Biohydrogen Production: A Theoretical and Comparative Study", 7th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries - EMCC 7, April 27-May 1 2012, Corfu, Greece.
 • Yilmazer, Z., Ozyurt, B., Ertunc, S., Alpbaz, M., Akay, B., "Dynamic Analysis and Linear Modeling of pH Behavior in Biohydrogen Production Using RLS Estimation Method", 7th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries - EMCC 7, April 27-May 1 2012, Corfu, Greece.
 • Ozyurt, B., Firat, G., Yilmazer, Z., Ertunc, S., Hapoglu, H., Akay, B., "Effects of Different Growth Media on Biohydrogen Production", International Conference on Recycling and Reuse, 4-6  June  2012, Istanbul, Turkey.
 • Yilmazer, Z., Ozyurt, B., Ertunc, S., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Akay, B., "Effects of Stirrer Speed and Inoculation Ratio on Biohydrogen Production Yield", International Conference on Recycling and Reuse, 4-6 June 2012, Istanbul, Turkey.
 • Aldemir, A., Akpınar, A., Pekel, L.C., Ozyurt, B., Hapoğlu, H., "Experimental multi-input multi-output (MIMO) control of a process control simulator", 20th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2012 & 15th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction -PRES 2012, 25-29 August 2012, Prague, Czech Republic.
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoğlu, H., "Effect of MIMO, pH and Temperature Control in Pulp and Paper Mill Wastewater Treatment with Electrocoagulation Process", 2nd International Conference on Recycling and Reuse, 4-6 June 2014, Istanbul, Turkey.
 • Camcıoğlu, Ş., Doğan, İ. C., Özyurt, B., Hapoğlu, H., "Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul, Turkey.
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Hapoğlu, H., "MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul, Turkey.
 • Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., "NARX model based nonlinear dynamic system identification of an electrocoagulation process using artificial neural networks", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul, Turkey.
 • Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., "A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul, Turkey.
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Fırtın, M., Hapoğlu, H., Experimental treatment of sunflower oil refinery wastewater by means of electrochemical methods, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara, Turkey.
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Fırtın, M., Hapoğlu, H., Chemometric evaluation of effective process parameters on electrocoagulation treatment of pulp and paper mill wastewater, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara, Turkey.
 • Özyurt, B.Camcıoğlu, Ş., Fırtın, M., Hapoğlu, H., Reaction kinetics of electrochemical sunflower oil refinery wastewater treatment, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara, Turkey.
 • Özyurt, B., Ateş, Ç., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., Effect of initial pH on boron removal from industrial wastewater by means of consecutive chemical and electrochemical coagulation, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara, Turkey.


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Meta, S., Ozyurt, B., Akay, B., "Biyohidrojen Üretiminde pH'ın PID Kontrolu", 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi - UKMÖK2, 4-6 Mayıs 2013, Ankara, Türkiye
 • Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Hale Hapoğlu, "Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Kağıt Atık Suyu Arıtımında pH Kontrolu", 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir.


PROJELER

 • Birleşik Elektrokoagülasyon ve Elektro-Oksidasyon Prosesi ile Kağıt Endüstrisi Atık Sularının Arıtımında En Uygun İşletim Koşullarının Belirlenmesi, Araştırmacı, 2016-
 • Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2014-2016.
 • Kapalı kıyısal sularda su kalitesinin izlenmesi ve modellenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2014-2016.
 • Karışım kültür ve katkı maddelerinin kullanıldığı biyohidrojen üretim prosesinin pH kontrolü ile veriminin arttrılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2012-2014.
 • Gaz-Sıvı reaktör basınç sisteminin GPC kontrolu, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2009-2011.


TEZLER

 • Karanlık Fermentasyon ile Biyohidrojen Üretiminde pH Kontrolu, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2012.


ÇALIŞMA ALANLARI

 • Proses kontrol
 • Sistem tanımlama
 • Yapay sinir ağları
 • Biyohidrojen üretimi
 • Biyoreaktörler
 • Elektrokimyasal atık su arıtımı

ÖDÜLLER

 • Best Poster Presentation Award (Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., "A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul, Turkey.)

UYGULAMALAR

CHE 212, KYM 205, CHE 236, CHE 311,  KYM 351, KYM 407, KYM 453, KYM 454