PROF.DR. BARIŞ SAREYYÜPOĞLU    
Adı : BARIŞ
Soyadı : SAREYYÜPOĞLU
E-posta : sareyyupoglu@yahoo.com, bsareyyupoglu@ankara.edu.tr
Tel : 3123170315-4368
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/baris-sareyyupoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Prof. Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU


Doğum Yılı:

1975 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 06110 Dışkapı, Ankara.    06110   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-3170315/4368 

Faks :

312-3186001 

e-posta :

sareyyupoglu@yahoo.com 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

MİKROBİYOLOJİ

Doktora

2003


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Klinik Öncesi Bilimler

Araş. Gör.

1998-2003

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Klinik Öncesi Bilimler

Dr. Araş. Gör.

2003-2008

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Klinik Öncesi Bilimler

Doç. Dr.

2008-UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Veteriner Mikrobiyoloji

moleküler mikrobiyoloji, moleküler tanı ve karakterizasyon, kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisi, PCR, multiplex-PCR ve real-time PCR tekniklerinin geliştirilmesi, orijinal primer, prob ve internal kontrol tasarımı, Koyunlarda Yavru Atmaya Yol Açan Bakteriyel Etkenlerin Moleküler TeşhisiDiğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği (1998-) Veteriner Tavukçuluk Derneği (2003-) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (2008-) American Society for Microbiology (2008-) A.Ü. Vet. Fak. Akreditasyon Komisyonu Üyeliği (2010-) A.Ü. Vet. Fak. Bilimsel Araştırma Topluluğu (AVBAT) Sorumlu Öğretim Üyesi (2010-2012) Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) (2011-) A.Ü. Vet. Fak. Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu Üyesi (2013-)


 


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Sareyyupoglu B, Mustak HK, Cantekin Z, Diker KS (2013). Molecular detection of exfoliative toxin in Staphylococcus pseudintermedius isolates from dogs with pyoderma. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60, 15-19.

Kuyucuoglu, Y., Seker, E., Sareyyupoglu, B., Gurler, Z. (2011). Detection of enterohemolysin and intimin genes in Escherichia coli O157:H7 strains isolated from calves and cattle in Afyonkarahisar - Turkey. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 17, 663-666.

Kuyucuoglu, Y., Seker, E., Uguz, C., Sareyyupoglu, B., Konak, S. (2011). Virulence genes of Shiga toxin-producing Escherichia coli O157:H7 strains isolated from calves and cattle. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 58: 255-260.

Cantaş, H., Muwonge, A., Sareyyüpoğlu, B., Skjerve, E., Yardımcı, H. (2011). Q fever abortion in cows and associated risk factors in Northern Cyprus. BMC Veterinary Research, 7:13.

Şeker, E., Kuyucuoğlu, Y., Sareyyüpoğlu, B., Yardımcı, H. (2010). PCR detection of shiga toxins, enterohaemolysin and intimin virulence genes of Escherichia coli O157:H7 strains isolated from faeces of Anatolian water buffaloes in Turkey. Zoonoses and Public Health, 57, e33-e37.

Sareyyüpoğlu, B., Cantekin, Z., Müştak, H. K. (2010). Investigation of Brucella antibodies in bovine sera by rose bengal plate test (RBPT), serum agglutination test (SAT), microagglutination test (MAT) and 2-mercaptoethanol-microagglutination (2-ME-MAT) test. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57, 157-160.

Sareyyüpoğlu B, Cantekin, Z (2009). Use of a multiplex-polymerase chain reaction for detection of Salmonella and Chlamydophila psittaci from caged birds. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56, 269-273.

Sareyyüpoğlu B, Özyurt M, Haznedaroğlu T, Ardıç N (2008). Detection of methicillin and mupirocin resistance in staphylococcal hospital isolates with a touchdown multiplex polymerase chain reaction. Folia Microbiologica, 53, 363-367.

Sareyyüpoğlu B, Çelik Ok A, Cantekin Z, Yardımcı H, Akan M, Akçay A (2008). Polymerase chain reaction detection of Salmonella spp. in fecal samples of pet birds. Avian Diseases, 52, 163-167.

Akan M, Sareyyüpoğlu B, Öncel T, Tel OY, İlhan Z, Cantekin Z (2008). Isolation of Clostridium sordellii from abomasum lesions of lambs in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 103-106.

Yardımcı, H., Ünal, C. B., (Kökçü) Ataseven, L., Sareyyüpoğlu, B. (2007). Sığır tüberkülozunun PCR ile tanısı ve Mycobacterium bovis'in Spoligotiplendirme yöntemi ile genotiplendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54, 183-189.

Akan, M., İzgür, M., Sareyyüpoğlu, B. (2007). İnfeksiyöz bursal hastalığının immunofloresan tekniği ile teşhisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54, 177-181.

Akan M, İzgür M, Sareyyüpoğlu, B. (2007). Tavuklarda infeksiyöz bronşitisin polimeraz zincir reaksiyonu ve floresan antikor tekniği ile teşhisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54, 47-54.

Aydın, N., Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Tel, O. Y. (2007). Bazı bakteriyel patojenlerin yumurta kabuğundan penetrasyonu.Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, 39-42.

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z., Baş B. (2007). Chlamydophila psittaci DNA detection in the faeces of cage birds. Zoonoses and Public Health 54 (6-7): 237-242.

Sehu A, Ergun L, Cakir S, Ergun E, Cantekin Z, Sahin T, Essiz D, Sareyyupoglu B, Gurel Y, Yigit Y (2007). Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails (Coturnix coturnix japonica). Deutsche Tieräztliche Wochenschrift. 114, 252-259.

Sareyyüpoğlu B., Akan M. (2006). RT-PCR/RFLP Typing of infectious bursal disease virus field strains in Turkey. Avian Dis. 50, 545-549.

Akan, M., Öncel, T., Sareyyüpoğlu, B., Hazıroğlu, R., Tel, O. Y., Cantekin, Z. (2006). Vaccination studies of lambs against experimental Mannheimia (Pasteurella) haemolytica infection. Small Rum. Res. 65, 44-50.

Ardic, N., Sareyyupoglu, B., Ozyurt, M., Haznedaroglu, T., Ilga, U. (2006). Investigation of aminoglycoside modifying enzymes in methicillin-resistant staphylococci. Microbiological Research. 161, 49-54.

Erdemoglu, A., Ardic, N., Sareyyupoglu, B., Ozyurt, M. Haznedaroglu, T. (2005). Carriage of Clostridium difficile in dogs and cats. Indian Veterinary Journal, 82, 929-932.

Ardic, N., Ozyurt, M., Sareyyupoglu, B., Haznedaroglu, T. (2005). Investigation of erythromycin and tetracycline resistance genes in methicillin-resistant staphylococci. International Journal of Antimicrobial Agents. 26, 213-218.

Öncel, T., Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Tel, O. Y., Çiftci, A. (2005). Seroprevalence of Brucella canis infection of dogs in Two Provinces in Turkey. Turk. J. Vet. Ani. Sci. 29: 779-783.

Akan, M., Hazıroğlu, R., İlhan, Z., Sareyyüpoğlu, B., Tunca, R. (2002): A case of aspergillosis in a broiler breeder flock. Avian Dis. 46: 497-501.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Sareyyüpoğlu, B. (2012). Infectious bronchitis in Chickens. Tarim Turk Journal, 33, 200-202.

Sareyyüpoğlu, B. (2010). Kanatlı Salmonella enfeksiyonlarının konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle teşhisi. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 1, 69-79.

Sareyyüpoğlu, B., İzgür, M. (2006). Türkiye'de saptanan infeksiyöz bursal hastalık viruslarının RFLP ile tiplendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 53, 129-136.

Ozyurt M, Sareyyupoglu B., Ardic N, Ilga U, Erdemoglu A, Haznedaroglu T. (2005). Investigation of methicillin resistance and aminoglycoside modifying enzyme genes in hospital staphylococci by multiplex-polymerase chain reaction. Mikrobiyoloji Bülteni. 39: 1-8.

Çiftçi, A., İça, T., Sareyyüpoğlu, B., Müştak, K. (2005). Kedi ve köpek dermatofitozlarından izole edilen mantarların retrospektif değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 52: 45-48.

İça, T., Çiftçi, A., Sareyyüpoğlu, B., Müştak, K. (2004). Yarış atlarının solunum sistemi infeksiyonlarına ait retrospektif bir çalışma. Vet. Hek. Mik. Derg.

Akan, M., Tel, O. Y., Sareyyüpoğlu, B. (2003). Avian Influenza İnfeksiyonları, Veteriner Tavukçuluk Derneği Dergisi, 4, 1-3. (Derleme makale).

İlhan, Z., Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Çiftci, A. (2001): Arap aygırlarının genital bakteriyel florası. Vet. Hek. Mik. Derg. 1: 65-70.

Sareyyüpoğlu, B., İzgür, M. (1999). DNA immunizasyonu. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg.

İlhan, Z., Keskin. O., Sareyyüpoğlu, B., Kökçü, L., Akan, M. (1999): Bir sığırcılık işletmesinde Brucella abortus epidemisi. A. Ü. Vet. Fak. Derg. 46:257-262.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Demirpençe M, Özgen G, Sareyyüpoğlu B (2012). K.K.T.C.’de ruminant orijinli Brusella izolatlarının Real-Time PCR ile tür düzeyinde identifikasyonu. X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24-27 Eylül 2012, Kuşadası, Aydın. Kongre Özet Kitabı s: 228.

Sareyyüpoğlu B, Müştak HK, Cantekin Z, Diker KS (2012). Köpek Staphylococcus pseudintermedius izolatlarında metisilin direnci. X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24-27 Eylül 2012, Kuşadası, Aydın. Kongre Özet Kitabı s: 224.

Sareyyupoglu, B., Mustak HK, Cantekin Z, Diker KS (2012). Methicillin resistant Staphylococcus pseudintermedius isolates from dogs. Poster no. 45B, Congress Abstract Book, 86, 3rd ASM Conference on Antimicrobial Resistance in Zoonotic Bacteria and Foodborne Pathogens in Animals, Humans, and the Environment. June 26-29, 2012, Aix-en-Provence, France.

Sareyyüpoğlu B, Babacan O, Bas B (2010). Kafes kuşu dışkı örneklerinde Mycobacterium genavense DNA’sının PCR ile saptanması. IX. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 05-07 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongre Özet Kitabı, s: 112.

Sareyyüpoğlu, B., Babacan, O., Abdalla, K. E. (2010). Kafes kuşlarında patojenik mikobakterilerin multipleks PZR ile tanısı için primer tasarımı. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 05-07 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongre Özet Kitabı, s: 100.

Kuyucuoğlu Y, Seker E, Uguz C, Sareyyüpoğlu B, Konak S (2010). Afyonkarahisar’da sığır ve buzağılardan izole edilen şiga toksijenik Escherichia coli O157:H7 serotiplerindeki bazı virulens genleri. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 05-07 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongre Özet Kitabı, s: 98.

Cantaş H, Muwonge A, Sareyyüpoğlu B, Skjerve E, Yardımcı H (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde evcil ruminantlara ait atık materyallerinde Coxiella burnetii’nin PZR ile tanısı. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 05-07 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongre Özet Kitabı, s: 22.

Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Cantekin, Z., Çelik, S., İça, T., Çiftçi, A. (2008). Sığır mastitislerinden izole edilen Stafilokok suşlarının virulens faktörlerinin genetik analizi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 124, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Sareyyüpoğlu, B., Baş, B., Çetin, S., Babacan, O., Diker K. S. (2008). Koyunlarda Chlamydophila abortus kökenli bir abortus olgusu: multiplex-PZR ile plasentada tanı. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 122, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Sareyyüpoğlu, B., Aydın, N., Altınsoy, N., Cantekin, Z. (2008). Chlamydophila psittaci’nin moleküler tanısı için real-time PZR teknikleri geliştirilmesi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 108, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Sareyyüpoğlu, B., İça, T., Cantekin, Z., Diker K. S. (2008). Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli hızlı tanısı için ikili real-time PZR tekniği geliştirilmesi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 102, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Sareyyüpoğlu, B., Müştak, H. K., Cantekin, Z., Diker, K. S. (2008). Pyodermalı köpeklerden izole edilen Staphylococcus pseudintermedius suşlarında eksfoliatif toksin geninin PZR ile saptanması. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 74, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Şeker, E., Kuyucuoğlu, Y., Sareyyüpoğlu, B., Yardımcı, H. (2008). Manda dışkılarından izole edilen Escherichia coli O157:H7 suşlarının şigatoksin, enterohemolizin ve intimin virulens genlerinin polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlenmesi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 44, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Sareyyüpoğlu, B., Diker, K. S., Güngördü, S., Cantekin, Z. Jahed, R. (2008). Koyunlarda abortif bakteriyel infeksiyonların tanısında multiplex-PZR tekniklerinin geliştirilmesi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, s: 34, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampus, Van.

Sareyyüpoğlu, B., Babacan, O., Abdalla, K. E. (2009). Design of primers for multiplex PCR detection of pathogenic mycobacteria in pet birds. XVI. World Veterinary Poultry Association Congress, 8-12 November, Marrakesh, XVI. World Veterinary Poultry Association Congress Abstract Book, 146, Marrakesh, Morocco.

Sareyyupoglu B, Cantekin Z, Akan M (2008). Phenotypic and genotypic identification of methicillin resistance of staphylococci isolated from mastitic milk samples. World Buiatrics Congress, July 6-11., Budapest, Hungary, oral presentation no. 275.

Sareyyupoglu B, Diker KS, Gungordu S, Cantekin Z, Jahed R (2008). Development of multiplex-PCR techniques for detection of abortive bacterial infections of sheep. World Buiatrics Congress, July 6-11., Budapest, Hungary, oral presentation no. 183.

Sareyyupoglu B, Diker KS, Gungordu S, Cantekin Z, Jahed R, Ilhan Z (2008). Detection of abortifacient bacteria in fetal abomasum contents by polymerase chain reaction. XXV. World Buiatrics Congress, July 6-11., Budapest, Hungary, poster no. 773.

Aslantas O, Cantekin Z, Sareyyupoglu B, Akan (2008).Characterisation of cattle originated Escherichia coli O157:H7 isolates by randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) and antibiotic resistance. XXV. World Buiatrics Congress, July 6-11., Budapest, Hungary, poster no. 686.

Sareyyüpoğlu B, Cantekin Z, Akan M, Eşsiz D (2008). Multiplex PCR detection of enterotoxin genes of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis. XXV. World Buiatrics Congress, July 6-11., Budapest, Hungary, poster no. 609.

Sareyyüpoğlu B, Diker KS, Güngördü S, Cantekin Z, Jahed R, İlhan Z (2007). Fötal mide içeriği örneklerinde atık etkenlerinin polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlenmesi. 1. Ulusal Zoonoz Kongresi, P26.

Sareyyüpoğlu B, Diker KS, Güngördü S, Cantekin Z, Jahed R (2007). Koyunlarda abortif bakteriyel infeksiyonların tanısı için multiplex-PCR tekniklerinin geliştirilmesi. 1. Ulusal Zoonoz Kongresi, P25.

Sareyyüpoğlu B, Akan M (2007). Restriction fragment length polymorphism typing of infectious bursal disease virus field strains in Turkey. XV. World Veterinary Poultry Congress, 10-15 September, Beijing, China. XV. World Veterinary Poultry Congress Abstract Book, 190.

Cantekin Z., Sareyyüpoğlu B., Jahed R. (2007). Tetracycline resistance of Escherichia coli isolates from poultry with colibacillosis. XV. World Veterinary Poultry Congress, 10-15 September, Beijing, China. XV. World Veterinary Poultry Congress Abstract Book, 340.

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z., Bas, B. (2007). Chlamydophila psittaci DNA detection in the faeces of caged birds. XV. World Veterinary Poultry Congress, 10-15 September, Beijing, China. XV. World Veterinary Poultry Congress Abstract Book, 258.

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z. (2007). Development of a multiplex-PCR technique for molecular identification of Salmonellosis and psittacosis in caged birds. XV. World Veterinary Poultry Congress, 10-15 September, Beijing, China. XV. World Veterinary Poultry Congress Abstract Book, 514.

Akan M, Sareyyüpoğlu B, Öncel T, Tel OY, İlhan Z, Cantekin Z (2006). Isolation and PCR detection of Clostridium sordellii from sheep in Turkey. 24th World Buiatrics Congress, Nice, France. PS-010 (id 145).

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z., Müştak H.K., İzgür M. (2006). Sığır serum örneklerinde Brucella antikorlarının belirlenmesinde rose bengal plate test (RBPT), serum aglutinasyon test (SAT), mikroaglutinasyon test (MAT) ve 2-merkaptoetanol-mikroagglutinasyon (2-ME-MAT) testlerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 270

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z., Eşsiz D., Akan M. (2006). Mastitisli sütlerden izole edilen Staphylococcus aureus izolatlarında enterotoksin genlerinin multiplex-PCR ile saptanması. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 214.

Sareyyüpoğlu B., Akan M. (2006). Türkiye'de saptanan İnfeksiyöz Bursal Hastalık virus saha suşlarının RT-PCR/RFLP yöntemi ile tiplendirilmesi. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 182.

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z. (2006). Kafes Kuşlarında Salmonellosis ve Psittacosis infeksiyonlarının moleküler teşhisi için multiplex-PCR Tekniği geliştirilmesi. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 180.

Cantekin Z., Öncel T., Sancak A.A., Sareyyüpoğlu B., Akan M. (2006). Koyunlardan izole edilen Mannheimia haemolytica izolatlarının PCR ile teşhisi ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 166.

Akan M., Sareyyüpoğlu B, Öncel T., Tel O.Y., İlhan Z., Cantekin Z. (2006). Türkiye’de koyunlarda abomasum lezyonlarından Clostridium sordellii İzolasyonu. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 162.

Aslantaş, Ö., Cantekin, Z., Sareyyüpoğlu, B., Akan, M. (2006). Sığır orijinli Escherichia coli 0157 izolatlarının random amplified polymorphic DNA (RAPD) ile karakterizasyonu ve antibiyotik direnç profilleri. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 110.

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z., Akan, M. (2006). Mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokoklarda metisilin direncinin fenotipik ve genotipik olarak belirlenmesi. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 98

Sareyyüpoğlu B., Cantekin Z., Baş, B. (2006). Kafes kuşlarında dışkı örneklerinde klamidya DNA’larının PCR ile saptanması. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 50

Sareyyüpoğlu, B., Özyurt, M., Ardıç, N., Haznedaroğlu, T. (2005). Touchdown multiplex PCR assay for simultaneous detection of methicillin and mupirocin resistance genes in staphylococcal hospital isolates. American Society of Microbiologists Congress, Louisiana, USA, 2005.

Akan, M., Öncel, T., Sareyyüpoğlu, B., Hazıroğlu, R., Tel, O. Y., Cantekin, Z. Vaccination studies of lambs against experimental Mannheimia (Pasteurella) haemolytica infection. Proceedings of the 23rd World Buiatrics Congress, Quebec City, Canada, July 11-16, 2004 669 (2214)

Aydın, N., Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Tel, O. Y. (2004). Penetration of some of the pathogens through eggshell. World’s Poultry Congress, 8-13 June, İstanbul, Turkey.

Sancak, A. A., Kurtdede, A., Sareyyupoglu, B., Cakiroglu, D. (2005). Assessment of avian chlamydiosis using reverse transcriptase polymerase chain reaction test, and enzyme linked immunosorbent assay in Turkey.Proceedings of 30th World Small Animal Veterinary Association World Congress, May 11-14,Mexico City, Mexico 2005

Sareyyüpoğlu, B., Çelik, A., Cantekin, Z., Yardımcı, H., Akan, M. (2005).Detection of Salmonella DNA in fecal samples of caged birds in Ankara by PCR. XIV. World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August Istanbul, Turkey. 590

Sareyyüpoğlu, B., Akan, M., Cantekin, Z. (2005). Detection of Salmonella DNA in feed samples by PCR following selective enrichment. XIV. World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August Istanbul, Turkey. 559

Akan, M., Tel, O. Y., İça, T, Sareyyüpoğlu, B., Cantekin, Z., Çiftci, A. (2005). Serodiagnosis of avian pneumovirus infections in chickens by ELISA. XIV. World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August Istanbul, Turkey. 550

Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., İzgür, M. (2005). Diagnosis of infectious bursal disease infection by immunofluorescence. XIV. World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August Istanbul, Turkey. 553

Sareyyüpoğlu, B., Akan, M., İzgür, M. (2005). Detection and molecular characterization of infectious bursal disease viruses in commercially reared broiler chickens in Turkey. XIV. World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August Istanbul, Turkey. 551

Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., İzgür, M. (2005). Diagnosis of infectious bronchitis in chickens by polymerase chain reaction (PCR) and fluorescent antibody technique. XIV. World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August Istanbul, Turkey. 552

Sareyyüpoğlu, B. (2005). Recent Research And Developments In The Molecular Diagnosis And Characterization Of Infectious Bursal Disease Virus Isolates/Strains. XIV. World Poultry Congress Final Program and Abstract Book (Invited Keynote Lecture) 118-125.

Özyurt, M., Sareyyüpoğlu, B., Ardıç, N., Haznedaroğlu, T., Erdemoğlu, A., İlga, U., Özer, M. T. (2004). Metisiline dirençli stafilokok izolatlarında eritromisin ve tetrasiklin direnç genlerinin araştırılması. (XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın).

Özyurt, M., Sareyyüpoğlu, B., Ardıç, N., İlga, U., Erdemoğlu, A., Haznedaroğlu, T. (2004). Stafilokokal hastane izolatlarında metisilin direnç ve aminoglikozid modifiye edici enzim genlerinin multiplex-PCR ile araştırılması. (Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara).

Özyurt, M., Sareyyüpoğlu, B., Haznedaroğlu, T., Ardıç, N., İlga, U., Demirpek, U. (2004). Metisiline dirençli stafilokok izolatlarında aminoglikozid modifiye edici enzim (AME) genlerinin araştırılması. (P. 076 XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın).

Akan, M., Öncel, T., Sareyyüpoğlu, B., Hazıroğlu, R., Tel, O. Y., Cantekin, Z. (2004). Kuzularda deneysel Pasteurella (Mannheimia) haemolytica infeksiyonuna karşı aşılama çalışmaları. (VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ).

Öncel, T., Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Tel, O. Y., Çiftçi, A. (2004). Türkiye'de köpeklerde Brucella canis infeksiyonunun seroprevalansı. (VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ).

İça, T., Çiftçi, A., Sareyyüpoğlu, B., Müştak, K. (2004). Yarış atlarının solunum sistemi infeksiyonlarına ait retrospektif bir çalışma. (VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ).

Yardımcı, H., Ünal, C. B., Kökçü, L., Sareyyüpoğlu, B. (2004). Sığır tüberkülozunun PZR ile tanısı ve Mycobacterium bovis'in genotiplendirilmesi. (VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ).

Benli, A. Ç. K., Sareyyüpoğlu, B., Yıldırım, Z., Akan, M. (2004). Türkiye'de Tilapia balıklarında (Oreochromis niloticus L.) Edwardsiella tarda'nın ilk izolasyonu. (VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ).

Altındiş, M., Çetinkol, Y., Sareyyüpoğlu, B., Özyurt, M. (2004). Stafilokoklarda metisilin direncinin sefoksitin ile belirlenmesi. (P. 038, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın).

Yardımcı, H., Ünal, C. B., Kökçü, L., Sareyyüpoğlu, B. (2002). Sığır yapay örneklerinde Mycobacterium bovis'in Real Time PCR ile tanısı. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2000, Konya, Kongre Özet Kitabı. S. 7

Sareyyüpoğlu, B., Akan, M., İzgür, M. (2002): Broiler tavuklarda infeksiyöz bursal hastalık viruslarının RT-PCR ile saptanması ve moleküler karakterizasyonu. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2002, Konya, Kongre Özet Kitabı. S. 162.

Akan, M., Çiftci, A., Sareyyüpoğlu, B., İlhan, Z. (2002). Broiler damızlıklarda NDV ve IBV antikorlarının ELISA ile saptanması. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2002, Konya, Kongre Özet Kitabı. S. 136.

Akan, M., Hazıroğlu, R., İlhan, Z., Sareyyüpoğlu, B. (2000). Bir broiler damızlık sürüsünde aspergillozis olgusu. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 94.

Keskin, O., İlhan, Z., Ceyhan, İ., Sareyyüpoğlu, B. (2000). Sülünde Mycobacterium avium'un neden olduğu tüberkülozis olgusu. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 192.


Diğer yayınlar

Sareyyupoglu B (2012). Zorunlu Hücreiçi Bakteriler. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. Ed. KS Diker, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Syf: 148-162.

Sareyyupoglu B (2011). Bakteriyolojik Laboratuvar Yöntemleri. Temel Veteriner Mikrobiyoloji İmmunoloji. Ed. KT Carli, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Syf: 78-101.

Ustaçelebi Ş, Merdol T, Ergünay K, Sareyyüpoğlu B, Bayrıtuğ O, Gülbahar Y, Lyons N. (2007). Kuş Gribi (eğitici el kitabı). Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş., Ankara.

Ustaçelebi Ş, Merdol T, Ergünay K, Sareyyüpoğlu B, Bayrıtuğ O, Gülbahar Y, Lyons N. (2007). Kuş Gribi Hakkında (rehber kitap). Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş., Ankara.

Arda, M., Sareyyüpoğlu, B. (2004). Aşılar, Hazırlama Teknikleri, Avantaj ve Dezavantajları. İnkansa Matbacılık Ltd. Şti., Ankara.