PROF.DR. BENGİ USLU    
Adı : BENGİ
Soyadı : USLU
E-posta : buslu@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 31 78
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

   1.            Adı Soyadı: Bengi USLU

2.            Doğum Tarihi:30.09.1969

3.            Unvanı: Prof. Dr.

4.            Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eczacılık

Ankara Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Analitik Kimya

Ankara Üniversitesi

1993

Doktora

Analitik Kimya

Ankara Üniversitesi

1999


5.         Akademik Unvanlar:

                 Yardımcı Doçentlik Tarihi   : -
                 Doçentlik Tarihi                  : 2003

Profesörlük Tarihi               : 2009

6.         Bilimsel İlgi Alanları

Elektrokimya, HPLC, İlaç Analizleri, İlaç Etken Maddelerinin Yükseltgenme-İndirgenme Mekanizmaları, Spektrofotometri, Biyosensörler, Validasyon, Ayırma Teknikleri, Biyolojik Numune Analizleri, Modifiye elektrotlar.

7.          Doktora Sonrası Yurt Dışı Çalışmaları

Prof. Emil Palecek’in Institue of Biophysics, Lab of Biophysical Chemistry and Molecular Oncology, Brno, Czech Republic’teki laboratuvarında protein elektrokimyası ve DNA biyosensörleri üzerinde 2 ay süre (24 Haziran-12 Ağustos 2005) ile araştırma (TUBITAK doktora sonrası araştırma bursu ile)

8.          Editörlükler ve Yayın Kurulu Üyelikleri

1.   Journal of Analytical Methods in Chemistry yayın kurulu üyeliği 2011-devam.

2.  Current Drug Therapy yayın kurulu üyeliği 2011-devam.

3.  Dataset Paper in Chemistry yayın kurulu üyeliği 2012-devam.

4.  International Journal of Materials Science and Applications yayın kurulu üyeliği 2012-devam.

5. International Research Journal of Pure and Applied Chemistry yayın kurulu üyeliği 2013-devam.

6. InternationalJournal of Pharmaceutical Sciences Research yayın kurulu üyeliği 2013-devam.

7.  UK Journal of Pharmaceutical and Biosciences yayın kurulu üyeliği 2013-devam.

8.  Misafir Editör; International Journal of Electrochemistry. Özel sayı: Modern Analytical Electrochemistry: Fundamentals, Experimental Techniques, and Applications  (2010-2011)

9.  Misafir Editör; Chromatography Research International. Özel sayı: Analytical Method Development and Validation of Pharmaceutical Analysis Using Chromatographic Techniques  (2011-2012)

10.Misafir Editör; Current Drug Therapy. Özel sayı: Recent Development On Pharmaceutical Dosage Forms: Development, Applicability, Bioequivalance-Bioavailability, New Assay Methods And Their Validations (2014-2015)

11. Current Pharmaceutical Analysis yayın kurulu üyeliği 2015-devam.

12.International Journal of Modern Analytical Chemistry yayın kurulu üyeliği 2015-devam.

9.  Ulusal / Uluslararası Bilim Kurulu Üyeliği

    1) III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale.

    2) IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ.

  3) Dünya Üniversiteler Kongresi Uluslararası Bilim ve Danışma Kurulu, Ekim 2010, Çanakkale.

    4) VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş.

  5) ISOPS 11 (International Symposium on Pharmaceutical Sciences 11), 9-12 Haziran 2015, Ankara.

    6)15. Ulusal Kromatografi Kongresi, 8-10 Nisan 2015, Uşak.

    7) VIII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Isparta.

    8) XVII. Kromatografi Kongresi (Kromatografi-17), 20-23 Eylül 2017, Çorum.

10.      Uluslararası İşbirlikleri

1.          Prof.Dr. Petr Zuman (ABD)

2.          Prof. Dr. Emil Palacek (Çek Cumhuriyeti)

3.          Prof. Dr. Hassan Y. Aboul-Enein (Mısır)

4.          Prof. Dr. Henk Lingeman (Hollanda)

5.          Prof. Dr. Jean-Michel Kauffmann (Belçika)

6.          Prof. Dr. Karel Vytras (Çek Cumhuriyeti)

7.          Prof. Dr. Ana Maria Oliveira Brett (Portekiz)

8.          Prof. Dr. Slawomira Skrzypek (Polonya)

9.          Doç. Dr. Abdolmajid Bayandori Moghaddam (İran)

10.      Dr. Przemyslaw Zalewski (Polonya)

11.      Prof. Dr. Giovanna Marrazza (İtalya)

11.      Davetli Konuşmalar

1)  “HPLC yöntemiyle ilaç analizleri ve validasyonu” 18-21 Haziran 2012, HPLC Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

2)   “Nanosensörler ve ilaç analizlerindeki uygulamaları” 27 Kasım 2014, Seminer, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı

3) “Elektrokimyasal dedektörlü yüksek performansli sıvı kromatografisi ve ilaç analizlerindeki uygulamaları” 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, Uşak, 8-10 Nisan 2015

4) “Nanomaterial based electrochemical sensors and method development for analysis of pharmaceutical compounds” 26 th International Symposıum on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (PBA 2015), Tiflis, Gürcistan, 5-8 Temmuz 2015

5)“Nanomaterial based electrochemical sensors and anaysis of pharmaceuticals” 7 th Annual Conference of the Chair of Physical and Analytical Chemistry and the Institute of Physical and Analytical Chemistry of Tbilisi State University. Tiflis, Gürcistan, 28-29 Aralık 2016

12.   Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

12.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.   Diferansiyel Puls Voltametrisi İle İlaç Analizleri-2006

2.   Opipramol'ün Elektroanalitik İncelenmesi-2007

3.     Kare Dalga Voltametrisi ve Uygulamaları-2007

4.     Zolmitriptanın Elektroanalitik İncelenmesi ve Tayini-2008

5. Etodolak'ın Stabilite Göstergeli Sıvı Kromatografisi ile İlaç Dozaj Şekillerinden Tayini-2009

6.    Lornoksikam'ın Elektroanalitik İncelenmesi ve Tayini-2009

7. Kinapril HCL ve Hidroklorotiyazidi Birlikte İçeren Kombine Farmasötik Preparatlardan Bu Maddelerin Aynı Anda Analizi İçin Yeni Kromatografik Yöntemlerin Geliştirilmesi-2010

8.    Florokinolon Grubu Antibiyotikler Üzerinde Yapılmış Çalışmalar-2010

9. Enalapril Maleat ve Hidroklorotiazidi Birlikte İçeren Kombine Farmasötik Preparatlardan Bu Maddelerin Aynı Anda Analizi İçin Yeni Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi-2011

10.Dutasterit ve Tamsulosin HCI' in Yeni Nesil Kolonlar Kullanılarak Bazı Sıvı Kromatografik Yöntemlerle Eş Zamanlı Analizi ve Optimizasyonu-2016

11. Normal Faz Sıvı Kromatografisi ve İlaç Analizlerinde Kullanımı-2017

12.Yeni nesil HILIC kolon kullanılarak bazı antiviral ilaçların farmasötik dozaj şekillerinden sıvı kromatografisi ile analizi-2017

13. Elektroanalitik Yöntemlerle Kanser Biyobelirteçlerinin Teşhisi ve Tayini-2017

12.2. Doktora Tezleri

1.  Yeni Nesil Nanosensör Tasarım ve Antiparkinson İlaç Analizlerinde Kullanımı-2015

2.    Stabilite Göstergeli Sıvı Kromatografisi İle Montelukast İçeren İkili Etken Maddelerin Farmasötik Dozaj Şekillerinden Aynı Anda Analizi-devam ediyor

3. Yeni Tasarım Karbon Bazlı Elektrotlarla Antihistaminik İlaçların Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi ve Analizleri-devam ediyor

13.      Yayınlar

13.1.       Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.     Biryol, İ., Uslu, B., Küçükyavuz, Z. “Voltammetric determination of imipramine hydrochloride and amitriptyline hydrochloride using a polymer modified carbon paste electrode” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 15, 371-381 (1996).

2.  Şentürk, Z., Özkan, S.A., Uslu, B., Biryol, İ. “Anodic voltammetry of fluphenazine at different solid electrodes” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 15, 365-370 (1996).

3.      Uslu, B., Biryol, İ., Özkan, S.A., Şentürk, Z. “Voltammetric determination of promethazine by platinum and glassy carbon electrodes” Turkish Journal of Chemistry, 20, 323-328 (1996).

4.    Uslu, B., Biryol, İ. “Determination of imipramine hydrochloride in drages based on voltammetric oxidation at platinum and activated glassy carbon electrodes” STP Pharma Sciences, 7 (3), 248-253 (1997).

5.   Yılmaz, N., Özkan, S.A., Uslu, B., Şentürk, Z., Biryol, İ. “Voltammetric determination of salbutamol based on electrochemical oxidation at platinum and glassy carbon electrodes” Turkish Journal of Chemistry, 157, 137-144 (1997).

6.  Biryol, İ.,Şentürk, Z.,Özkan, S.A., Dermiş, S., Uslu, B. “Voltammetric determination of some phenothiazines using glassy carbon electrode” Portugalie  Electrochimica Acta, 15, 5-15 (1997).

7.    Yılmaz, N., Özkan, S.A., Uslu, B., Şentürk, Z., Biryol, İ. “Determination of terbutaline based on oxidation by voltammetry” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 17, 349-355 (1998).

8.      Biryol, İ.,Uslu, B.,Küçükyavuz, Z. “Voltammetric determination of amoxicillin using a carbon paste electrode modified with poly (4- vinyl pyridine )” STP Pharma Sciences, 8 (6), 383-386 (1998).

9.      Uslu, B., Biryol, İ. “Voltammetric determination of amoxicillin using  a poly (N-vinyl imidazole) modified carbon paste” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 20, 591-598 (1999).

10.    Uslu, B., Yılmaz, N., Erk, N., Özkan, S.A., Şentürk, Z., Biryol, İ. “The study of the voltammetric behaviour of flunarizine” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 21, 215-220 (1999).

11.    Özkan, S.A., Erk, N., Uslu, B., Yılmaz, N., Biryol, İ. “Study on electrooxidation of cefadroxil monohydrate and its determination by differential pulse voltammetry” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 23, 263-273 (2000).

12.   Yılmaz, S., Uslu, B., Özkan, S.A. “Anodic oxidation of etodolac and its square wave and differential pulse voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum” Talanta, 54, 351-360 (2001).

13.  Uslu, B., Yılmaz, S., Özkan, S.A. “Determination of olsalazine sodium in pharmaceuticals by differential pulse voltammetry” Die  Pharmazie , 56 (8), 629-632 (2001).

14. Uslu, B., Demircigil, B.T., Özkan, S.A., Şentürk, Z., Aboul-Enein, H.Y. “Simultaneous voltammetric determination of melatonin and pyridoxine HCl in pharmaceutical dosage forms” Die  Pharmazie, 56 (12), 938-942 (2001).

15.  Uslu, B., Özkan, S.A. “Determination of binary mixtures of levodopa and benserazide in pharmaceuticals by ratio-spectra derivative spectrophotometry” Analytical Letters, 35, 303-314 (2002).

16.  Özkan, S.A., Uslu, B. “Electrochemical study of fluvastatin sodium: Application to  pharmaceutical dosage forms, human serum and simulated gastric juice” Analytical and Bioanalytical Chemistry, 372 (4), 582-586 (2002).

17.  Özkan, S.A., Uslu, B.  “A rapid HPLC assay for the determination of lamivudine in pharmaceuticals and human serum” Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 25 (9), 1459-1468 (2002).

18.  Uslu, B., Özkan, S.A., Aboul-Enein, H.Y. “Electrochemical study of S-Adenosyl-L-Methionine and its differential pulse and square wave voltammetric determination” Electroanalysis, 14 (11), 736-740 (2002).

19.  Uslu, B. “Voltammetric analysis of alfuzosin HCl in pharmaceuticals, human serum and simulated gastric juice” Electroanalysis, 14 (12), 866-870 (2002).

20.    Özkan, S.A., Uslu, B., Zuman, P. “Electrochemical reduction and oxidation of the antibiotic cefepime on a carbon electrode” Analytica Chimica Acta, 457, 265-274 (2002).

21.  Şatana, E., Uslu, B., Özkan, S.A. “Differential pulse and  square wave voltammetric determination of cisapride in tablet dosage form” Die Pharmazie, 57 (7), 501-503 (2002).

22. Uslu, B., Özkan, S.A. “Electroanalytical characteristics of nefazodone hydrochloride and their analytical application from pharmaceuticals and human serum” Analytica Chimica Acta, 462, 49-57 (2002).

23.   Uslu, B., Özkan, S.A., “Determination of lamivudine and zidovudine in binary mixture using first derivative spectrophotometric, first derivative of the ratio spectra and HPLC-UV methods, Analytica Chimica Acta, 466, 175-185 (2002).

24.   Uslu, B., Özkan, S.A., Aboul-Enein, H.Y. “Spectrophotometric determination of melatonin and pyridoxine HCl in binary mixture using first derivative of the ratio spectra method, Analytical Letters, 35 (14), 2305-2317 (2002).

25.  Özkan, S.A., Uslu, B., Aboul-Enein, H.Y. “Analysis of pharmaceuticals and biological  fluids using modern electroanalytical techniques” Critical Reviews in Analytical  Chemistry, 33, 155-181 (2003).

26.   Demircigil, B.T., Uslu, B., Özkan, Y., Özkan, S.A., Şentürk, Z. “Voltammetric oxidation of ambroxol and application to its determination in pharmaceutical and in drug dissolution studies” Electroanalysis, 15 (3), 230-234 (2003).

27.  Uslu, B., Özkan, S A. “Electroanalytical characteristics of piribedil and its differential pulse and square wave voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analytical, 31, 481-489 (2003).

28.    Savaşer, A., Özkan, C.K., Özkan, Y., Uslu, B., Özkan, S.A. “Development and validation of RP-HPLC method for the determination of valacyclovir in tablets and human serum and its application to the drug dissolution studies” Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 26 (11), 1755-1767 (2003).

29.   Özkan, Y., Savaşer, A., Taş,Ç., Uslu, B., Özkan,S.A. “Drug dissolution studies  and determination of deflazacort in pharmaceutical formulation and human serum samples by RP-HPLC” Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 26 (13), 2141-2156 (2003).

30. Uslu, B., Biryol, İ., Kabasakaloğlu, M., Aksu, M.L.“Electrooxidation of physostigmine at different electrodes” Indian Journal of Chemistry Section A, 42A, 824-829 (2003).

31. Özkan, S.A., Uslu, B.,Aboul-Enein, H.Y. “Voltammetric investigation of tamsulosin” Talanta, 61, 147-156 (2003).

32. Özkan, S.A., Uslu, B., Şentürk, Z. “Electroanalytical characteristics of amisulpride and voltammetric determination of the drug in pharmaceuticals and biological media” Electroanalysis, 16 (3), 231-237 (2004).

33.  Özkan, S.A., Uslu, B., Zuman, P., “Electrochemical Oxidation of Sildenafil Citrate (Viagra) on Carbon Electrodes” Analytica Chimica Acta, 501, 227-233 (2004).

34.  Özkan S.A., Uslu B., Zuman P. “Contribution to the alkaline degredation of cefepime” Microchemical Journal, 76, 61-63 (2004).

35.  Dinç, E., Uslu, B., Özkan, S.A., “Spectral Resolution Of A Binary Mixture Containing Valsartan And Hydrochlorothiazide In Tablets By Ratio Spectra Derivative And Invers Least Square  Techniques” Analytical Letters, 37 (4), 679-693 (2004).

36.   Uslu, B., Savaşer, A., Özkan, S.A., Özkan, Y. “Validated RP-HPLC method for assay of zalcitabine in drug substance, formulated products and human serum” Die Pharmazie, 8,  604-607 (2004).

37.    Doğan, B., Uslu, B., Özkan, S.A., “Anodic adsorptive stripping voltammetry of the hypertensive drug candesartan cilextil at the glassy carbon electrode” Die Pharmazie, 11, 840-844 (2004).

38.    Uslu, B., Özkan, S.A.,  “Anodic voltammetry of abacavir and its determination in pharmaceuticals and biological fluids” Electrochimica Acta, 49, 4321-4329 (2004).

39. Dogan, B., Özkan, S.A., Uslu, B., “Electrochemical characterization of flupenthixol and rapid determination of the drug in human serum and pharmaceuticals by voltammetry” Analytical Letters, 38, 641-656 (2005).

40. Uslu, B., Doğan, B., Özkan, S.A., Aboul-Enein, H.Y., “Voltammetric investigation and determination of mefloquine” Electroanalysis, 17, 1563-1570 (2005).

41.   Uslu, B., Doğan, B., Özkan, S.A., “Electrochemical studies of ganciclovir at glassy carbon electrodes and its direct determination in serum and pharmaceutics by square wave and differential pulse voltammetry” Analytica Chimica Acta, 537, 307-313 (2005).

42.   Dogan, B., Uslu, B., Süzen, S., Özkan, S.A. “Electrochemical evaluation of nucleoside analogue lamivudine in pharmaceutical dosage forms and human serum” Electroanalysis, 17, 1886-1894 (2005).

43.   Uslu, B., Doğan, B., Özkan, S.A., Aboul-Enein, H.Y. “Electrochemical behavior of vardenafil on glassy carbon electrode: Determination in tablets and human serum” Analytica Chimica Acta, 552, 127-134 (2005).

44.   Dogan, B., Canbaz, D., Özkan, S.A., Uslu, B. “Electrochemical methods for determination  of protease inhibitor indinavir sulfate in pharmaceutics and human serum” Die Pharmazie, 61, 409-413 (2006).

45. Özkan, S.A., Dogan, B., Uslu, B. “Voltammetric analysis of the novel antipsychotic drug quetiapine in human serum and urine” Microchimica Acta, 153, 27-35 (2006).

46. Uslu, B., Özkan, S.A., Şentürk, Z., “Electrooxidation of the antiviral drug valacyclovir and its square-wave and differential pulse voltammetric determination in pharmaceuticals and human biological fluids” Analytica Chimica Acta, 555, 341-347 (2006).

47. Tuncel, M., Dogrukol-Ak, D., Yeniceli, D., Uslu, B., Dogan, B. “Capillary electrophoretic determination of droperidol in tablets and human serum” Chromatographia, 63, 507-511 (2006).

48. Ostatna, V., Uslu, B., Dogan, B., Ozkan, S.A., Palecek, E. “Native and denatured bovine serum albumin. D.c. polarography, stripping voltammetry and constant current chronopotentiometry” Journal of Electroanalytical Chemistry, 593, 172-178 (2006).

49.    Erdurak-Kılıç, C.S., Uslu, B., Doğan, B., Özgen, U., Özkan, S.A., Coşkun, M. “Anodic voltammetric behavior and selective determination of ascorbic acid in pharmaceutical dosage forms and some rosa species of Turkey” Journal of Analytical Chemistry, 61, 1113-1120 (2006).

50.  İnam, R., Mercan, H., Yılmaz, E., Uslu, B. “Differential pulse polarographic determination of moxifloxacin hydrochloride in pharmaceuticals and biological fluids” Analytical Letters, 40, 529-546 (2007).

51.  İnam, R., Mercan, H., Yılmaz, E., Uslu, B. “Differential pulse polarographic determination of Co (II) using moxifloxacine” Journal of Analytical Chemistry, 62, 592-598 (2007).

52.  Savaşer, A., Goraler, S., Tasoz, A., Uslu, B., Lingeman, H., Ozkan, S.A. “Simultaneous RP-LC determination of abacavir, lamivudine and zidovudine in pharmaceutical tablets, human serum and in drug dissolution studies” Chromatographia, 65, 259-265 (2007).

53. Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electroanalytical application of carbon based electrodes to the pharmaceuticals” Analytical Letters, 40, 817-853 (2007).

54.  Altun, Y., Dogan, B, Ozkan, S. A., Uslu, B. “Development and Validation of Voltammetric Techniques for Nabumeton in Pharmaceutical Dosage Form, Human Serum and Urine” Acta Chimica Slovenica, 54, 287-294 (2007).

55. Dogan-Topal, B., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatography method for determination of valganciclovir in human serum and tablets” Chromatographia, 66, 97-101 (2007).

56. Dogan, B., Tuncel, S, Uslu, B., Ozkan, S.A. “Selective electrochemical behavior of highly conductive boron-doped diamond electrodes for fluvastatin sodium oxidation” Diamond  and Related Materials, 16, 1695-1704 (2007).

57. Dogan-Topal, B., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Simultaneous Determination of Abacavir, Efavirenz and Valganciclovir in Human Serum Samples by Isocratic High-performance Liquid Chromatography with DAD Detection” Chromatographia, 65, 259-265 (2007).

58. Dogan-Topal, B., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Investigation of Electrochemical Behavior of Lipid Lowering Agent Atorvastatin Calcium in Aqueous Media and Its Determination from Pharmaceutical Dosage Forms and Biological Fluids Using Boron-Doped Diamond and Glassy Carbon Electrodes” Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 10, 571-582 (2007).

59.  Uslu, B., Ozkan, S.A. “Solid Electrodes in Electroanalytical Chemistry: Present Applications and Prospects for High-throughput Screening of Drug Compounds” Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 10, 495-513 (2007).

60. Dogan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S.A., Zuman, P. “Electrochemical determination of HIV drug Abacavir based on its reduction” Analytical Chemistry, 80, 209-216 (2008).

61.  Uslu, B., Dogan-Topal, B., Özkan, S.A. “Electroanalytical investigation and determination of pefloxacin in pharmaceuticals and serum at boron-doped diamond and glassy carbon electrodes” Talanta, 74, 1191-1200, (2008).

62. Turhan, E., Uslu, B., “Electroanalytical determination of opipramol in pharmaceutical preparations and biological fluids” Analytical Letters, 41, 2013-2032 (2008).

63. Altun, Y., Doğan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S.A. “Anodic behavior of  sertindole and its voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum using glassy carbon and boron-doped diamond electrodes” Electrochimica Acta, 54, 1893-1903 (2009).

64.  Dogan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S.A., “Voltammetric studies on the HIV-1 inhibitory drug Efavirenz: the interaction between dsDNA and drug using electrochemical DNA   biosensor and adsorptive stripping voltammetric determination on disposable pencil graphite electrode” Biosensors and Bioelectronics, 24, 2358-2364 (2009).

65.    Kul, D., Doğan-Topal, B., Kutucu, T., Uslu, B., Özkan, S.A. “High-performance liquid  chromatographic and first derivative of the ratio spectrophotometric determination of amlodipine and valsartan in their binary mixtures"  Journal of AOAC International, 93 (3), 882-890 (2010).

66. Bozal, B., Doğan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S. A., Aboul-Enein, H.Y. “Quantitative  analysis of irbesartan in pharmaceuticals and human biological fluids by voltammetry”  Analytical Letters, 42, 2322-2338 (2009).

67. Dogan-Topal, B., Bozal, B., Demircigil, B.T, Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electroanalytical studies and simultaneous determination of amlodipine besylate and atorvastatine calcium in binary mixtures using first derivative of the ratio-voltammetric methods” Electroanalysis,  21, 2427-2439 (2009).

68.  Uslu, B., Canbaz, D. “Anodic voltammetry of zolmitriptan at boron-doped diamond electrode and its analytical applications” Die Pharmazie, 65, 245-250 (2010).

69.    Kul, D., Gümüştaş, M., Uslu, B., Özkan, S.A. “Electroanalytical characteristics of antipsychotic drug ziprasidone and its determination in pharmaceuticals and serum samples on solid electrodes” Talanta, 82, 286-295 (2010).

70. Altun, Y., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electroanalytical characteristics of lercanidipine and its voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum on boron-doped diamond electrode” Analytical Letters, 43 (12), 1958-1975 (2010).

71.    Bozal, B., Uslu, B. “Applications of carbon based electrodes for voltammetric determination of lornoxicam in pharmaceutical dosage form and human serum” Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 13, 599-609 (2010).

72.  Kul, D., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electrochemical investigation and determination of anti hyperlipidemic drug ezetimibe based on its oxidation on solid electrodes” Analytical Letters, 44, 1341-1357 (2011).

73. Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electroanalytical methods for the determination of pharmaceuticals: A review of recent trends and developments” Analytical Letters 44 (16), 2644-2702 (2011).

74.   Dogan-Topal, B., Kul, D., Ozkan, S.A., Uslu, B. “Anodic behavior of fulvestrant and its voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum on highly boron-doped diamond electrode using differential pulse adsorptive stripping voltammetry” Journal of Applied Electrochemistry, 41 (11), 1253-1260 (2011).

75.  Bozal, B., Doğan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S.A. “Electrochemical study of the interaction between the antibacterial drug gemifloxacine and dsDNA using pencil graphite electrode” Current Analytical Chemistry, 8, 528-534 (2012).

76.   Kurbanoglu S, Gumustas M., Uslu B., Ozkan S.A. “A sensitive and selective RP-LC method for the simultaneous determination of the antihypertensive drugs, enalapril, lercanidipine, nitrendipine and their validation” Chromatographia, 76(21-22), 1477-1485 (2013).

77.  Bozal, B., Gümüştaş, M., Doğan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S.A. “Fully Validated Simultaneous Determination of Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide in Their Dosage Forms Using Different Voltammetric, Chromatographic, and Spectrophotometric Analytical Methods” Journal of AOAC International, 96, 42-51 (2013).

78.    Kurbanoglu S., Dogan-Topal B., Uslu B., Can A., Ozkan S.A. “Electrochemical investigations of anticancer drug idarubicin using multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon and pyrolytic graphite electrodes” Electroanalysis, 25(6), 1473-1482 (2013).

79. Doğan-Topal, B., Bozal-Palabıyık, B., Uslu, B., Özkan, S.A. “Multi-walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode as a voltammetric nanosensor for the sensitive determination of anti-viral drug valganciclovir in pharmaceuticals” Sensors and Actuators B: Chemicals, 177, 841-847 (2013).

80.   Agin, F., Karadas, N., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electroanalytical characterization of levodropropizine and its voltammetric determination in pharmaceuticals” Current Pharmaceutical Analysis 9, 299-309 (2013).

81.  Ashrafi A.M., Gumustas M., Vytřas K., Nematollahi D., Uslu B., Mikysek T., Jirasko R., Ozkan S.A. “Determination and detailed mechanism study of antiviral drug fosamprenavir using carbon paste electrode in the presence of Triton X-100” Electrochimica Acta, 109, 381-388 (2013).

82. Uslu B., Özden T. “HPLC and UPLC methods for the simultaneous determination of enalapril and hydrochlorothiazide in pharmaceutical dosage forms” Chromatographia, 76, 1487-1494 (2013).

83.   Karadas N., Bozal-Palabiyik B., Uslu B., Ozkan S.A. “Functionalized carbon nanotubes-with silver nanoparticles to fabricate a sensor for the determination of zolmitriptan in its dosage forms and biological samples” Sensors & Actuators B: Chemical, 186, 486-494 (2013).

84.    Agin, F., Karadas, N., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Voltammetric and RP-LC Assay on Antidepressant drug Mirtazapine: A validated method from pharmaceutical dosage forms”  Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 32(1), 41-55 (2013).

85.    Bozal-Palabıyık B., Doğan-Topal B., Uslu, B., Can A., Ozkan, S.A. “Sensitive voltammetric assay of etoposide using modified glassy carbon electrode with a dispersion of multi-walled carbon nanotube” Journal of Solid State Electrochemistry, 17, 2815-2822 (2013).

86. Bozal-Palabıyık B., Kurbanoglu S., Gumustas M., Uslu B., Ozkan S.A. “Electrochemical approach for the sensitive determination of anticancer drug epirubicin in pharmaceuticals in the presence of anionic surfactant” Revue Roumanie de Chimie, 58 (7-8), 647-658 (2013).

87.  Gumustas M., Kurbanoglu S., Uslu B., Ozkan S.A. “UPLC versus HPLC on drug analysis: Advantageous, applications and their validation parameters” Chromatographia, 76(21-22), 1365-1427 (2013).

88.  Doğan-Topal B., Bozal-Palabıyık B., Ozkan, S.A., Uslu, B. “Investigation of anticancer drug lapatinib and its interaction with dsDNA by electrochemical and spectroscopic techniques” Sensors and Actuators B: Chemical, 194, 185-194 (2014).

89.    Kurbanoglu S., Bozal-Palabıyık B., Gumustas M., Kamacı S., Uslu B., Ozkan S.A. “Development and validation of a stability-indicating RP-LC method for the determination of anticancer drug epirubicin in pharmaceuticals” Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 37, 1583-1596 (2014).

90.  Yağmur G., Yılmaz S., Sağlıkoğlu G., Uslu B., Sadıkoğlu M., Özkan S.A. “Sensitive voltammetric determination of famotidine in human urine and tablet dosage forms using ultra trace graphite electrode”, Journal of the Serbian Chemical Society, 79, 53–62, 2014.

91.    Ashrafi A.M., Kurbanoglu S., Vytřas K., Uslu B., Ozkan S.A. “Electrochemical mechanism and sensitive assay of antiretroviral drug abacavir in biological sample using multiwalled carbon nanotube modified pyrolytic graphite electrode” Journal of Electronalytical Chemistry, 712, 178-184 (2014).

92.    Kul D., Doğan-Topal B., Özkan S.A., Uslu B. “Poly(acridine orange)-modified glassy carbon electrodes: Electrosynthesis, characterisation and sensor application with uric acid” Journal of Applied Electrochemistry, 44(7), 831-840 (2014).

93. Kurbanoglu S., Rodriguez San Miguel P., Uslu B., Ozkan S.A. “Stability-indicating UPLC method for the determination of bisoprolol fumarate and hydrochlorothiazide: Application to dosage forms and biological sample” Chromatographia, 77(3-4), 365-371 (2014).

94.   Dogan-Topal B., Özkan S.A., Uslu B. “Direct electrochemistry of native and denatured alpha-2-macroglobulin by solid electrodes” Journal of Electroanalytical Chemistry, 719, 14-18 (2014).

95.    Demir E., Inam R., Ozkan S.A., Uslu B. “Electrochemical behavior of tadalafil on TiO2 nanoparticles-MWCNT composite paste electrode and its determination in pharmaceutical dosage forms and human serum samples using adsorptive stripping square wave voltammetry” Journal of Solid State Electrochemistry, 18, 2709-2720 (2014).

96. Gumustas M., Uslu B., Ozkan S.A., Aboul-Enein H.Y. “Validated stability- indicating HPLC and UPLC assay methods for the determination of entacapone in pharmaceutical dosage forms” Chromatographia, 77 (23-24), 1721-1726 (2014).

97.  Brycht M., Skrzypek S., Karadas-Bakirhan N., Smarzewska S., Bozal-Palabiyik B., Ozkan S.A., Uslu B., “Voltammetric behavior and determination of antidepressant drug paroxetine at carbon-based electrodes” Ionics, 21, 2345-2354 (2015).

98.  Yakar C., Bozal-Palabıyık B., Doğan-Topal B., Ozkan S.A., Uslu B., Recent analytical applications on antihypertensive drugs, Revue Roumaine de Chimie, 60 (5-6), 427-445 (2015).

99.   Kurbanoglu S., Dogan-Topal B., Hlavata L., Labuda J., Ozkan S.A., Uslu B., Electrochemical investigation of an interaction of the antidepressant drug aripiprazole with original and damaged calf thymus dsDNA, Electrochimica Acta, 169, 233-240 (2015).

100. Dogan-Topal, B., Bozal-Palabıyık B., Ozkan S.A., Uslu B., Electrochemical oxidation mechanism of anticancer drug Nilotinib, Revue Roumaine de Chimie, 60 (5-6), 467-475 (2015).

101.Kurbanoglu, S., Bozal-Palabıyık B., Gümüştaş M., Ozkan S.A., Uslu B., Investigation of voltammetric behavior and electroanalytical determination of anticancer epirubicin via glassy carbon electrode using differential pulse and square wave voltammetry techniques, Revue Roumaine de Chimie, 60 (5-6), 491-499 (2015).

102.Ozen, G., Gümüştaş M., Satana Kara H.E., Gunden Goger N., Uslu B., Ozkan S.A. “Quantitative determination of isoconazole nitrate and diflucortolone valerate in pharmaceutical creams by UPLC, HPLC and improved derivative UV spectrophotometry” Revue Roumaine de Chimie, 60(5-6), 527-535 (2015).

103. Bozal-Palabiyik B.,  Uslu B. “A novel electroanalytical nanosensor based on MWCNT/Fe2O3 nanoparticles for the determination of antiparkinson drug ropinirole” Ionics, 22, 115-123 (2016).

104. Karadas-Bakirhan, N., Gumustas M., Uslu B., Ozkan S.A. “Simultaneous determination of amlodipine besylate and rosuvastatin calcium in binary mixtures by voltammetric and chromatographic techniques” Ionics, 22, 277-288 (2016).

105. Bozal-Palabiyik B., Uslu B. “Voltammetric investigation and determination of piribedil in pharmaceutical dosage forms using carbon-based electrodes” Current Pharmaceutical Analysis, 13, 91-98 (2016).

106. Karadurmus, L., Kurbanoglu S., Uslu B., Ozkan S.A. “Electrochemical DNA biosensors on drug analysis” Current Pharmaceutical Analysis, 13(3), 195-207 (2016).

107. Gumustas, M., Alshana U., Ertas N., Gunden-Goger N., Ozkan S.A., Uslu B. “Determination of antazoline and tetrahydrozoline in ophthalmic solutions by capillary electrophoresis and stability-indicating HPLC methods” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 124, 390–398 (2016).

108. Kurbanoglu, S.,  Dogan-Topal B.,  Rodriguez E.P.,  Bozal-Palabiyik B., Ozkan S.A., Uslu B. “Advances in electrochemical DNA biosensors and their interaction mechanism with pharmaceuticals” Journal of Electroanalytical Chemistry, 775, 8-26 (2016).

109. Ozkan S.A., Uslu B. “From  mercury to nanosensors: past, present and the future perspective of electrochemistry in pharmaceutical and biomedical analysis” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 130, 126–140 (2016).

110. Bozal-Palabıyık B., Kurbanoğlu S., Uslu B., Ozkan S.A., Zuman P. “Diffusion, adsorption and electrode kinetics of electro-oxidatons on a stationary solid electrode” Electroanalysis, 28, 2947-2955 (2016).

111. Brycht M., Kaczmarska K., Uslu B., Ozkan S.A., Skrzypek S. “Sensitive determination of anticancer drug imatinib in spiked human urine samples by differential pulse voltammetry on anodically pretreated boron-doped diamond electrode” Diamond and Related Materials, 68, 13-22 (2016).

112.  Bozal-Palabiyik B., Uslu B. “Comparative study for voltammetric investigation and trace determination of pramipexole at bare and carbon nanotube modified glassy carbon electrodes” Ionics, 22, 2519-2528 (2016).

113. Bozal-Palabiyik B., Uslu B., “Voltammetric determination of ropinirole at glassy carbon electrode employing pulsed techniques” Revue Roumaine de Chimie, 62(6-7), 559-567 (2017).

114.  Kauffmann J.-M., Bakirhan N.K., Bozal-Palabiyik B., Uslu B., Gomez R.R., M. Vandeput, S.A. Ozkan, “Electrochemical detectors in liquid chromatography: recent trends in pharmaceutical and biomedical analysis” Current Medicinal Chemistry, 24, 1-16 (2017).

115. Doulache M., Bakirhan N.K., Uslu B., Saidat B., Trari M., . Ozkan S.A., “Simple and sensitive adsorptive stripping voltammetric assay of granisetron from its dosage form by platinum nanoparticles modified electrodes” Sensors and Actuators B, 251, 572–582 (2017).

116. Karadurmus L., Kurbanoglu S., Uslu B., Ozkan S.A., “Differential pulse voltammetric determination of rosuvastatin via glassy carbon electrode” Revue Roumaine de Chimie, 62(6-7), 579-586 (2017).

117. Gumustas, A., Caglayan, M.G., Eryilmaz, M., Suludere, Z., Acar Soykut, E., Uslu, B., Boyaci, I.H., Tamer, U. “Paper based lateral flow immunoassay for the enumeration of: Escherichia coli in urine” Analytical Methods, 10 (10),  1213-1218 (2018).

118. Baymak, M.S., Celik, H., Bakırhan, N.K., Uslu, B., Ozkan S.A., “Polarographic Investigation of Dienogest” Journal of The Electrochemical Society, 165 (10) G128-G132 (2018).

119.Bakirhan, N.K., Celik, M.S.B., Celik, H., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Electrochemical Approach on Mechanism of an Oral Progestin in Aqueous Media and its Fully Validated Detection via a Carbon-Metal Based Composite Sensor”, Electroanalysis (DOI: 10.1002/elan.201800373).

120. Bozal-Palabiyik, B., Uslu, B., Ozkan, Y., Ozkan S.A. “In-Vitro Drug Dissolution Studies in Medicinal Compounds” Current Medicinal Chemistry, 25, 1-17 (2018).

121.  Bozal-Palabiyik, B., Dogan-Topal, B., Bayandori Moghaddam, A., Ozkan, S.A, Kazemzad, M., Uslu, B. “Electrochemical Detection of ct-dsDNA on Nanomaterial-modified Carbon Based Electrodes” Current Analytical Chemistry (DOI: 10.2174/1573411014666180426165425).

13.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Uslu B., Bozal B., Kuscu M.E. “Anodic voltammetry of ciprofloxacin and its analytical applications” The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, 3, 108-114 (2010).

2.    Dogan-Topal B., Ozkan S.A, Uslu B. “The analytical applications of square wave voltammetry on pharmaceutical analysis” The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, 3, 56-73 (2010).

3.    Bozal B., Uslu B., Özkan S.A. “A review of electroanalytical techniques for determination of anti-HIV drugs” International Journal of Electrochemistry, Article ID: 343947 (2011).

4.  Dogan-Topal, B., Ozkan, S.A., Uslu, B. “Differential pulse voltammetric determination of fulvestrant in pharmaceutical dosage forms and serum samples” International Journal of Electrochemistry, DOI:10.4061/2011/941583 (2011).

5.      Cubuk Demiralay, E., Basat, D., Seçilmiş Canbay, H., Alsancak, G., Uslu, B., “Determination of pKa values of opipramol in acetonitrile-water binary mixtures by using chromatographic and spectrophotometric methods” Global Journal of Analytical Chemistry, 3: 11, 1-9 (2012).

6.       Altunsoy S., Bozal Palabıyık B., Uslu B. “Validation of liquid chromatographic method for simultaneous determination of quinapril and hydrochlorothiazide in pharmaceutical dosage forms” Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 10 (2), 255-262 (2013).

7        Kurbanoğlu S., Asrafi A.M., Vytras K, Uslu B., Ozkan S.A., Determination and validation of the antiviral drugs using reverse phase high performance liquid chromatographic method with UV detection, Current Drug Therapy, 9 (4), 256-260 (2015).

13.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.    İ. Biryol, B. Özkan “Voltammetric determination of imipramine” 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 15-18 June, Ankara, Turkey, Abstract P 68, 1993.

2.  B. Uslu, İ. Biryol, S.A. Özkan, Z. Şentürk “Electrochemical behaviour of promethazine at different solid electrodes” 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27–30 June, Ankara, Turkey, Abstract P 82, 1995.

3.       Z. Şentürk, S. Özkan, S. Dermiş, B. Özkan, İ. Biryol “Voltammetric studies on a glassy carbon electrode. Application of a new pretreatment method” 35th IUPAC Congress, 14-19 August, İstanbul, Turkey, Abstract page 1161, 1995.

4.      S. Özkan, Z. Şentürk, B. Uslu, İ. Biryol “Anodic voltammetry of fluphenazine at different solid electrodes” 5th International Symposium on Drug Analysis, 12–15 September, Leuven, Belgium, Abstract page 373, 1995.

5.     B. Uslu, İ. Biryol “Voltammetric investigation of physostigmine” 5th International Symposium on Drug Analysis, 12-15 September, Leuven, Belgium, Abstract page 405, 1995.

6.      İ. Biryol, B. Uslu “Voltammetric determination of amitriptyline using a polymer modified carbon paste electrode” Euroanalysis IX, 1-7 September, Bologna, Italy, Abstract We P105, 1996.

7.  İ. Biryol, Z. Şentürk, S.A. Özkan, S. Dermiş, B. Uslu “Voltammetric determination of some phenothiazines using glassy carbon electrode” Euroanalysis IX, 1-7 September, Bologna, Italy, Abstract We P106, 1996.

8.     S.A. Özkan, Z. Şentürk, B. Uslu, N. Yılmaz, İ. Biryol “Voltammetric oxidation and determination of trazodone” 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24–27 June, Ankara, Turkey, Abstract P-24, 1997.

9.      N. Yılmaz, S.A. Özkan, B. Uslu, Z. Şentürk, İ. Biryol “Electrochemical oxidation of the sympathomimetic agent terbutaline sulfate” 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24–27 June, Ankara, Turkey, Abstract P-26, 1997.

10.  Z. Şentürk, B. Uslu, S.A. Özkan, N. Yılmaz, İ. Biryol “Determination of prazosin by voltammetry using a bentonite-modified carbon paste electrode” 2nd Mediterenian Basin Conference on Analytical Chemistry, 23–28 November, Rabat, Morocco, Abstract PI–87, 1997.

11.  B. Uslu, İ. Biryol “Electrooxidation of physostigmine using platinum and ruthenium electrodes” 2nd Mediterenian Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-28 November, Rabat, Morocco, Abstract PII–132, 1997.

12.   B. Uslu, İ. Biryol “Voltammetric determination of amoxicillin using a poly (N-vinyl imidazole) modified carbon paste electrode” Drug Analysis’98, 11-15 May, Brussels, Belgium, Abstract page 262, 1998.

13.  B. Uslu, İ. Biryol “Voltammetric determination of ampicillin in pharmaceutical dosage forms” Drug Analysis’98, 11-15 May, Brussels, Belgium, Abstract page 262, 1998.

14.   B. Uslu, N. Yılmaz, N. Erk, S.A. Özkan, Z. Şentürk, İ. Biryol “The study of the voltammetric behaviour of flunarizine” Drug Analysis’98, 11-15 May, Brussels, Belgium, Abstract page 263, 1998.

15.   S.A. Özkan, N. Erk, B. Uslu, N. Yılmaz, İ. Biryol “Determination of cefadroxil monohydrate by differential pulse voltammetry” 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, 22-24 September, Ankara, Turkey, Abstract P40, 1999.

16. B. Uslu, B.T. Demirciğil, S.A. Özkan, Z. Şentürk, H.Y. Aboul-Enein “Simultaneous voltammetric determination of melatonin and pyridoxine HCl in pharmaceutical dosage forms” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27-29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 144, 2000.

17.  E. Dinç, B. Uslu, S.A. Özkan “Spectral resolution of a binary mixture containing valsartan and hydrochloridethiazide in tablets by the ratio spectra derivative and inverse least square (ILS) techniques” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27–29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 145, 2000.

18. S.A. Özkan, B. Uslu, E. Dinç “A chemometric study for simultaneous determination of losartan potassium and hydrochlorothiazide in tablets by classical least square and inverse least square techniques” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27–29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 146, 2000.

19.     N. Erk, S.A. Özkan, B. Uslu, N. Yılmaz, İ. Biryol “Voltammetric investigation of cefoperazone” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27-29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 181, 2000.

20.  İ. Biryol, B. Uslu, Y. Özkan “Voltammetric determination of penicillin V in pharmaceutical dosage forms” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27–29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 182, 2000.

21.   E. Şatana, B. Uslu, Ö. Çoruh, S.A. Özkan, Z. Şentürk “Voltammetric behaviour and determination of β-blocker drug sotalol hydrochloride” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27–29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 183, 2000.

22. N. Erk, S.A. Özkan, B. Uslu, N. Yılmaz, İ. Biryol “Differential pulse voltammetric determination of cefuroxime axetil” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27–29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 185, 2000.

23.   S. Yılmaz, B. Uslu, S.A. Özkan “Anodic oxidation of etodolac and its square wave and differential pulse voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum” 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 27-29 June, Ankara, Turkey, Abstract page 187, 2000.

24.  H.Y. Aboul-Enein, B. Uslu, S.A. Özkan “Electrooxidation of S-adenosyl-L-methionine and its differential pulse and square wave voltammetric determination” Pittcon 2002 (A Global Technical Conference & Exposition), 17-22 March, New Orleans, LA, Abstract 1540P, 2002.

25.   A. Savaşer, C.K. Özkan, Y. Özkan, B. Uslu, S.A. Özkan, “Drug dissolution studies and determination of valacyclovir in tablets and human serum by RP-HPLC” 11th International Pharmaceutical Technology Symposium, 9-11 September, İstanbul, Turkey, Abstract page 190, 2002.

26.    S.A. Özkan, B. Uslu “Anodic voltammetry and determination of amisulpride in pharmaceutical and biological media” 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September-3 October, Polihnitos, Lesvos, Greece, Abstract P2-08, 2002.

27.  A. Savaşer, Y. Özkan, B. Uslu, S.A. Özkan “Drug dissolution studies and analysis of deflazacort in pharmaceuticals, biological samples by RP-HPLC” 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September–3 October, Polihnitos, Lesvos, Greece, Abstract P2-34, 2002.

28. B. Uslu, S.A. Özkan “Electrochemical oxidation of piribedil and its determination in tablets and human serum” 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September-3 October, Polihnitos, Lesvos, Greece, Abstract P2-37, 2002.

29.    B. Uslu, S.A. Özkan, Z. Şentürk “Voltammetric oxidation and determination of Valacyclovir” 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September-3 October, Polihnitos, Lesvos, Greece, Abstract P2-77, 2002.

30. H.Y. Aboul Enein, S.A. Özkan, B. Uslu “Electrochemical Behaviour and voltammetric determination of tamsulosin HCl in pharmaceutical preparations and human serum” Pittcon2003, Bringing Together the Elements of Science, 9-14 March, Orlando, Florida,  Abstract 1850-47P, 2003.

31.    S.A. Özkan, B. Uslu, P.Zuman “Electrochemical oxidation of sildenafil citrate (viagra) on carbon electrodes” 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24- 27 June, Ankara, Turkey, Abstract page 163, 2003.

32.   B. Uslu, S.A. Özkan, H.Y. Aboul-Enein “Spectrophotometric determination of melatonin and pyridoxine HCl in binary mixture using first derivative of the ratio spectra method” Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII, 7-12 September, Granada, Spain, Abstract page 186, 2003.

33.  B. Uslu, S.A. Özkan “Determination of lamivudine and zidovudine in binary mixture using first derivative spectrophotometric, first derivative of the ratio spectra and HPLC-UV methods” Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII, 7-12 September, Granada, Spain, Abstract page 201, 2003.

34.  B. Uslu “Voltammetric analysis of alfuzosin HCl in pharmaceuticals, human serum and simulated gastric juice” The Fourth International Conference on Electrochemistry, 16-19 February, Aswan, Egypt, Abstract page 84, 2004.

35. S.A. Özkan, B. Uslu, Z. Şentürk “Electroanalytical characteristics of amisulpride and voltammetric determination of the drug in pharmaceuticals and biological media” The Fourth International Conference on Electrochemistry, 16-19 February, Aswan, Egypt, Abstract page 91, 2004.

36. B. Uslu, S.A. Özkan “Determination of binary mixtures of levodopa and benserazide in pharmaceuticals by ratio-spectra derivative spectrophotometry” 15th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2004), 2-6 May, Florence, Italy, Abstract page 166, 2004.

37.   B. Uslu, S.A. Özkan “Anodic voltammetry of abacavir and its determination in pharmaceuticals and biological fluids” 10th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2004), 6–10 June, Galway, Ireland, Abstract page 153, 2004.

38.   P. Talay, B. Uslu, S.A. Özkan, Z. Şentürk “Electrooxidation of the antiviral drug valacyclovir at glassy carbon electrode in aqueous and micellar media” 10th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2004), 6–10 June, Galway, Ireland, Abstract page 154, 2004.

39.  B. Uslu, A. Savaşer, S.A. Özkan, Y. Özkan “Determination of zalcitabine in pharmaceutics and human serum using a HPLC-UV method” Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIV, 4–9 September, Antwerp, Belgium, Abstract page 383, 2005.

40.   B. Uslu, B. Dogan, S.A. Özkan “Voltammetric oxidation and determination of Atorvastatine in pharmaceuticals and biological media” 11th Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis (RDPA), 25-28 September, Rimini, Italy, Abstract page 152, 2005.

41.  R. İnam, H. Mercan, E. Yılmaz, B. Uslu “Electrochemical behavior of the antibacterial drug moxifloxacin and its differential pulse polarographic estimation in bulk form, tablets and biological fluids” 11th Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis (RDPA), 25-28 September, Rimini, Italy, Abstract page 153, 2005.

42.   A. Savaşer, C.K. Özkan, Y. Özkan, B. Uslu, S.A. Özkan “Fully validated HPLC-UV detection method for rapid assay of valacyclovir in tablets and human serum” Ninth International Symposium on Hypnated Techniques (HTC–9), 8–10 February, York, United Kingdom (UK), Abstract P183, 2006.

43.   S.A. Özkan, B. Dogan, B. Uslu, S. Süzen “Cathodic voltammetric behavior and determination of nucleoside analogue lamivudine in pharmaceutical dosage forms and biological fluids” Drug Analysis, 16–19 May, Namur, Belgium, Abstract PG 18, 2006.

44.    Y .Altun, B. Doğan, S.A. Özkan, B. Uslu “Voltammetric methods for analytical determination of nabumetone in pharmaceutical dosage forms, human serum and urine” 8th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-8), 13–16 June, Ankara, Turkey, Abstract page 247, 2006.

45.  B. Doğan, B. Uslu, S.A. Özkan “Electrochemical oxidation of pefloxacin at boron-doped diamond electrode and its direct determination in serum and pharmaceutics by square wave and differential pulse voltammetry” 8th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-8), 13–16 June, Ankara, Turkey, Abstract page 265, 2006.

46.  S.A. Özkan, B. Doğan, B. Uslu “Anodic voltammetry of quetiapine and its determination in pharmaceuticals and biological fluids” International Congress on Analytical Science (ICAS–2006), 25-30 June, Moscow, Russia, Abstract page 563, 2006.

47.  B. Uslu, B. Doğan, S.A. Özkan “Electrochemical studies of ganciclovir at glassy carbon electrodes and its direct determination in serum and pharmaceutics by square wave and differential pulse voltammetry” International Congress on Analytical Science (ICAS-2006), 25-30 June, Moscow, Russia, Abstract page 565, 2006.

48. B. Doğan-Topal, S.A. Özkan, B. Uslu “Simulatneous Determination of Abacavir, Efavirenz and Valganciclovir in Human Serum Samples by Isocratic High Performance Liquid Chromatography with DAD Detection” 12th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (ECSBM 2007), 1-6 September, Bobigny-Paris, France, Abstract page 211, 2007.

49. A. Savaser, S. Goraler, A. Tasoz, B. Uslu, H. Lingeman, S.A. Özkan “Simultaneous Determination of Abacavir, Lamivudine and Zidovudine in Pharmaceutical Tablets, Human Serum and in Drug Dissolution Studies using by RP-LC-DAD Detection” 12th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (ECSBM 2007), 1-6 September, Bobigny-Paris, France, Abstract page 215, 2007.

50. B. Doğan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan “Development and Validation of Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography Method for Determination of Valganciclovir in Human Serum and Tablets.” 12th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (ECSBM 2007), 1-6 September, Bobigny-Paris, France, Abstract page 325, 2007.

51.    B. Doğan-Topal, D. Kul, S.A. Ozkan, B. Uslu “Electroanalytical determination of fulvestrant in pharmaceutical formulations on boron-doped diamond electrode using, differential pulse adsorptive stripping voltammetry” International Symposium on Drug Research & Development 2009, 4-7 May, Ankara, Turkey, Abstract P-36, 2009.

52.    Y. Altun, B. Dogan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan “Anodic behavior of sertindole and its voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum using glassy carbon and boron-doped diamond electrodes” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-12, 2009.

53.  S. Yağmur, S. Yılmaz, G. Saglikoglu, B. Uslu, M. Sadikoglu, S.A. Özkan “Electroanalytical investigation and determination of famotidine in human urine and tablet dosage forms on ultra trace graphite and glassy carbon electrodes” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-29, 2009.

54.   D. Kul, B. Dogan-Topal, T. Kutucu, B. Uslu, S.A. Özkan “High-performance liquid chromatographic determination of amlodipine and valsartan in their binary mixtures” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-35, 2009.

55. E. Çubuk Demiralay, A. Kaşarcı, G. Alsancak, S.A. Özkan, B. Uslu “Determination of ionization constants of pefloxacin and moxifloxacin by RP-HPLC method” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-39, 2009.

56.  G. Alsancak, D. Başat, E. Çubuk Demiralay, B. Uslu “Determination of dissociation constants of opipramol by RP-HPLC method in acetonitrile-water binary mixtures” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-40, 2009.

57. B. Dogan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan “Electrochemical studies of the interaction of the HIV-1 inhibitory drug efavirenz with dsDNA on disposable pencil graphite electrode” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-44, 2009.

58.    B. Bozal, B. Uslu “Voltammetric determination of lornoxicam in pharmaceutics and human serum using a boron-doped diamond electrode” 9th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara, Turkey, Abstract P-46, 2009.

59.     B. Uslu, D. Canbaz “Electrochemical oxidation of zolmitriptan at boron-doped diamond electrode and its direct determination in pharmaceutics and serum samples” EuroAnalysis 2009, 6-10 September, Innsbruck, Austria, Abstract P124-B2, 2009.

60.     M. Gumustas, B. Bozal, B. Dogan-Topal, S.A. Ozkan, B. Uslu “Optimization of LC Methods for the Simultaneous Determination of Bisoprolol and Hydrochlorothiazide in Their Pharmaceutical Dosage Form” 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010), 12-16 September, Valencia, Spain, Abstract page 288, 2010.

61.  B. Uslu, B. Bozal, M. Gumustas, B. Dogan Topal, S.A. Ozkan “Analytical Applications of Voltammetric Methods for The Simultaneous Determination of Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide in Their Dosage Forms” The 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE 2011), 8-11 May, Turku, Finlandiya, Abstract P-114, 2011.

62.   S. Tunçagil, M. Gumustas, B. Bozal, B. Uslu, S.A. Özkan “Electrochemical Behavior of Epirubicin at Boron-Doped Diamond Electrode and Its Determination in the Presence of Surfactants” 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 September, İzmir, Turkey, Abstract page 132, 2011.

63.  S. Tunçağıl, M. Gumustas, B. Bozal, B. Uslu, S.A. Özkan “Understanding Electrochemical Mechanism of Epirubicin on Glassy Carbon Electrode via Model Pharmaceutials” 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 September, İzmir, Turkey, Abstract page 250, 2011.

64.   B. Bozal-Palabıyık, B. Doğan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan, H.Y. Aboul-Enein “Electrochemical study of the interaction of antibacterial drug gemifloxacin with dsDNA on pencil graphite electrode” 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS 10), 26-29 June, Ankara, Turkey, Abstract P-151, 2012.

65.    F. Agın, N. Karadaş, B. Uslu, S.A. Özkan “Different analytical applications on mirtazapine” 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS 10), 26-29 June, Ankara, Turkey, Abstract P-170, 2012.

66.     N. Karadaş, F. Ağın, B. Uslu, S.A. Özkan “Development and validation of RP-LC method for the determination of levodropropizine” 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS 10), 26-29 June, Ankara, Turkey, Abstract P-205, 2012.

67.   S. Tuncagil, B. Doğan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan “Novel sensor based on multi walled carbon nanotubes modified glassy carbon electrode for the determination of idarubicin” 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS 10), 26-29 June, Ankara, Turkey, Abstract P-221, 2012.

68. B. Uslu, F. Ağın, N. Karadaş, S.A. Özkan “Voltammetric behavior of mirtazapine at carbon based electrodes: a study of its determination from pharmaceutical dosage forms” 14th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2012), 3-7 June, Portoroz, Slovenya, Abstract P2-5, 2012.

69.  B. Bozal Palabıyık, B. Doğan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan “Voltammetric determination of the anticancer drug etoposide using carbon nanotubes modified glassy carbon electrode” 14th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2012), 3-7 June, Portoroz, Slovenya, Abstract P2-7, 2012.

70. N. Karadas, F. Agın, B. Uslu, S.A. Özkan “Voltammetric oxidation of levodropropizine and application to its determination in pharmaceutical dosage forms” 14th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2012), 3-7 June, Portoroz, Slovenya, Abstract P2-8, 2012.

71. S. Tuncagil, M. Gümüştaş, B. Bozal-Palabıyık, B. Uslu, S.A. Özkan “Determination of anticancer drug epirubicine in pharmaceutical preparations via glassy carbon electrode” 14th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2012), 3-7 June, Portoroz, Slovenya, Abstract P2-9, 2012.

72.   S. Tuncagil, B. Dogan Topal, B. Uslu, S. A. Ozkan, Carbon nanotube modified electrodes for electrochemical assay of idarubicine, 1st International Conference on Analytical Chemistry, 18-21 September, Targoviste, Romania, Abstract S3-OP02, 2012 (Oral presentation).

73.     A.M. Ashrafi, M. Gumustas, K. Vytras, D. Nematollahi, B. Uslu, T. Mikysek, R. Jirasko, S.A. Özkan “Determination and mechanism study of antiviral drug fosaprenavir using carbon paste electrode in presence of triton X-100” 24th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2013), 30 June-3 July, Bologna, Italy, Abstract P1.58, 2013.

74.   N. Karadas, B. Bozal Palabiyik, B. Uslu, S.A. Ozkan “COOH-functionalized carbon nanotubes with silver nanoparticles to fabricate a sensor for the determination of zolmitriptan” XVII Euroanalysis, 24-29 August, Warsaw, Poland, Abstract page 305, 2013.

75.  E. Demir, R. Inam, B. Uslu, S.A. Ozkan “Electrochemical behavior of tadalafilon the TiO2-modified carbon nanotube electrode and its application to pharmaceutical drugs” XVII Euroanalysis, 24-29 August, Warsaw, Poland, Abstract page 214, 2013.

76.   B. Dogan-Topal, B. Bozal-Palabıyık, S.A. Ozkan, B. Uslu “Electrochemical and spectroscopic studies of the interaction between anticancer drug lapatinib and calf thymus DNA” XVII Euroanalysis, 24-29 August, Warsaw, Poland, Abstract page 224, 2013.

77. B. Bozal-Palabıyık, B. Dogan-Topal, S.A. Ozkan, B. Uslu “Voltammetric investigation of Lapatinib at glassy carbon electrode” 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September, Trabzon, Turkey, Abstract P-88, 2013.

78. B. Uslu, B. Dogan-Topal, B. Bozal-Palabıyık, S.A. Ozkan “Sensitive determination of antiviral drug valganciclovir based on multi-walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode in pharmaceutical dosage forms” 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September, Trabzon, Turkey, Abstract P-89, 2013.

79.   B. Dogan-Topal, B. Uslu, S.A. Ozkan “Electrochemical oxidation of alpha-2-macroglobulin on carbon electrodes” 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September, Trabzon, Turkey, Abstract P-93, 2013.

80.    F. Ağın, N. Karadaş, B. Uslu, S.A. Özkan “Development and validation of RP-LC method for the determination of mirtazapine” 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September, Trabzon, Turkey, Abstract P-265, 2013.

81.     N. Karadaş, F. Ağın, B. Uslu, S.A. Özkan “RP-LC assay fort he determination of mirtazapine and its degradation products” 20th International Symposium on Electro-and Liquid Phase-Separation Techniques, 6-9 October, Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Island, Spain, Abstract PS2-14, 2013.

82.    B. Uslu, T. Özden “Sensitive and selective HPLC and UPLC methods for the simultaneous determination of enalapril and hydrochlorothiazide in pharmaceuticals” 20th International Symposium on Electro-and Liquid Phase-Separation Techniques, 6-9 October, Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Island, Spain, Abstract PS2-15, 2013.

83.  S. Kurbanoğlu, M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Özkan “A novel, sensitive and selective RP-LC method for the simultaneous determination of the antihypertensive drugs, enalapril-lercanidipine” 20th International Symposium on Electro-and Liquid Phase-Separation Techniques, 6-9 October, Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Island, Spain, Abstract PS2-16, 2013.

84.  B. Dogan-Topal, B. Bozal Palabıyık, S.A. Ozkan, B. Uslu “Electrochemical mechanism and kinetic studies of nilotinib” 2nd International Conference on Analytical Chemistry, 17-21 September, Targoviste, Romania, Abstract S4-P06, 2014.

85. B. Bozal Palabıyık, B. Uslu “New perspectives for determination of pramipexole: Multi-walled carbon nanotubes modified electrode” 2nd International Conference on Analytical Chemistry, 17-21 September, Targoviste, Romania, Abstract S4-P07, 2014.

86. B. Bozal Palabıyık, B. Uslu “Design of a novel nanosensor for the determination of the antiparkinson drug ropinirole from pharmaceutical dosage forms” 2nd International Conference on Analytical Chemistry, 17-21 September, Targoviste, Romania, Abstract S4-P08, 2014.

87.    S. Kurbanoglu, B. Dogan-Topal, L. Hlavata, J. Labuda, S.A. Ozkan, B. Uslu “Electrochemical interaction of antidepressant drug aripiprazole with DNA and DNA damage induced by UV-C radiation and chemical agents” 15th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2014), 11-15 June, Malmö, Sweden, Abstract page 60, 2014.

88.  B. Dogan Topal, B. Bozal-Palabiyik, B. Uslu, S.A. Ozkan “Electrochemical mechanism of anticancer drug lapatinib and its interaction with dsDNA by comparison spectroscopoic techniques” SPQ-Analitica-2014, 14-15 April, Coimbra, Portugal, Abstract O-8, 2014.

89.    S. Kurbanoglu, A.M. Ashrafi, K. Vytřas, B. Uslu, S.A. Ozkan “Electrochemical mechanism and sensitive assay of antiretroviral drug Abacavir in biological sample using multiwalled carbon nanotube modified pyrolytic graphite electrode” SPQ-Analitica-2014, 14-15 April, Coimbra, Portugal, Abstract O-24, 2014.

90.  B. Dogan-Topal, B. Bozal-Palabiyik, S.A. Ozkan, B. Uslu, Application of various electrochemical biosensors, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June, Ankara, Turkey, 2015.

91.   B. Bozal-Palabiyik, B. Uslu, Voltammetric determination of entacapone from pharmaceutical dosage forms, 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015), 05-08 July, Tbilisi, Georgia, PP3, 2015.

92.    S. Kurbanoglu, B. Dogan-Topal, L. Hlavata, J. Labuda, S. A. Ozkan,  B. Uslu, Detection of Damaged DNA-Antidepressant Drug Interaction Through Electrochemical DNA Biosensor, 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015), July 5-8, 2015, Tbilisi, Georgia, YS01.

93.    B. Dogan-Topal, S. Kurbanoglu, L. Hlavata, J. Labuda, S. A. Ozkan, B. Uslu, UV-visible spectrophotometric study of the interaction of aripiprazole with dsDNA, 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015), July 5-8, 2015, Tbilisi, Georgia, PP4.

94.   M. Gumustas, B. Uslu, S. A. Ozkan, Optimization and validation of a RP-LC method for the sensitive determination of antazoline and tetrahydrozoline, 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015), July 5-8, 2015, Tbilisi, Georgia, PP23.

95. L. Karadurmus, S. Kurbanoglu, B. Uslu, S.A. Ozkan, Electrochemical determination of rosuvastatin and ezetimibe from human serum and urine, 3rd International Conference on Analytical Chemistry, Analytical Chemistry for a Better Life, August 28-31, 2016, Yaş, Romanya.

96.   B. Uslu, S.A. Ozkan, M. Brycht, K. Kaczmarska, S. Skrzypek, Voltammetric oxidation and determination of ımatinib in spiked human urine samples, 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2016), 29 Eylül-2 Ekim 2016, Çanakkale, Türkiye, Poster (P4-16).

97.    S.A. Ozkan, B. Bozal-Palabiyik, S. Kurbanoglu, B. Uslu, P. Zuman, Diffusion, adsorption and electrode kinetics of electro-oxidations on a stationary solid electrode, 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2016), 29 Eylül-2 Ekim 2016, Poster Çanakkale, Türkiye, (P4-17).

98. L. Karadurmus, S. Kurbanoglu, B. Uslu, S.A. Ozkan, Electrochemical determination of rosuvastatin, 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2016), 29 Eylül-2 Ekim 2016, Çanakkale, Türkiye, Poster (P4-07).

99.  A. Gumustas, E.E. Ahi, M.G. Cağlayan, B. Uslu, D. Çetin, Z. Suludere, U. Tamer, CTAB-free generation of SERS active gold nanoparticle and lateral flow ımmunoassay application, 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2016), 29 Eylül-2 Ekim 2016, Çanakkale, Türkiye Poster (P3-48).

100. B. Bozal-Palabiyik, B. Uslu, E. Demir, R. Inam, Modified electrode design for sensitive detection of vardenafil from pharmaceutical dosage forms, 7th Szeged International Workshop on Advances in Nanaoscience, 12-15 Ekim 2016, Szeged, Macaristan (Poster, T04_09).

101. C. Erkmen, M. Gumustas, S.A. Ozkan, B. Uslu, The role of HILIC separation for the simultaneous determination of some antivirals, 27th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13-16 Kasım 2016, Guangzhou, Çin (Poster, S1-P15).

102. B. Uslu, N.K. Bakirhan, M. Gumustas, S.A. Ozkan, A validated voltammetric assay for simultaneous detection of amlodipine besylate and rosuvastatin calcium in binary mixtures, XXVIII International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2-5 Haziran 2017, Madrid, İspanya (Poster-PO-BIOP-02).

103.L. Karadurmus, S. Kurbanoglu, M. Gumustas, B. Uslu, S.A. Ozkan, Simultaneous determination of perindopril, indapamide and amlodipine ternary mixtures using ratio derivative spectrophotometric method, XXVIII International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2-5 Haziran 2017, Madrid, İspanya (Poster-PO-PHAR-05).

104.B. Uslu, B. Bozal-Palabiyik, “Electrochemical study of anti-parkinson drug piribedil at boron-doped diamond and edge plane pyrolytic graphite electrodes” XXVIII International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2-5 Haziran 2017, Madrid, İspanya (Poster-PO-PHAR-09).

105.L. Karadurmus, M. Gumustas, S. Kurbanoglu, B. Uslu, S.A. Ozkan, Simultaneous determination of perindopril, indapamide and amlodipine in pharmaceutical dosage form by HPLC, Euroanalysis 2017, 28 Ağustos-1 Eylül 2017, Stokholm, İsveç (Poster No 13).

106. B. Uslu, K. Ozturk, N.K. Bakirhan, Sensitive and rapid adsorptive stripping square wave voltammetry for quantification of antihistamine drug; levocetirizine dhydrochloride, Euroanalysis 2017, 28 Ağustos-1 Eylül 2017, Stokholm, İsveç (Poster No 47).

107. B. Bozal-Palabiyik, B. Uslu, “Quantitative analysis of ropinirole from tablets and serum samples by voltammetric techniques” 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 11-13 Ekim 2017, Ankara, Türkiye (Poster No: 318).

108. Munir, A., Bozal Palabiyik, B., Shah, A., Uslu, B., “Electrochemical detection of nasal decongestant drug oxymetazoline by -COOH functionalized MWCNTs and titania nanoparticles modified electrode” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS12), Ankara, Turkey, 26-29 June 2018, Oral, OP-056. 

109. Erkmen, C., Gumustas, M., Ozkan, SA., Uslu, B., “Stability-indicating HILIC method for the determination of some antivirals from their pharmaceutical dosage forms” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS12), Ankara, Turkey, 26-29 June 2018, Poster, P-189.

110. Bakirhan, NK. Ozturk, K., Uslu, B., Ozkan, SA., “Electrochemical behaviours of anthistamines; levocetrizine and desloratadine in aqueous solutions” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS12), Ankara, Turkey, 26-29 June 2018, Poster, P-243.

111. Zengin Kurnali, S., Ozturk, C., Uslu, A., Uslu, B., “Stability-indicating UPLC method for the determination of montelukast sodium, desloratadine and their impurities from fixed dose combination tablets” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS12), Ankara, Turkey, 26-29 June 2018, Poster, P-257. 

112. Karadurmus, L., Gumustas, M., Kurbanoglu, S., Uslu, B., Ozkan, SA., “Comparison between liquid chromatography and ratio derivative spectrophotometry for the simultaneous determinatıon of perindopril, indapamide, and amlodipine ternary mixtures” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS12), Ankara, Turkey, 26-29 June 2018, Poster, P-262.

13.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      Özkan S.A., Electroanalytical Methods in Pharmaceutical Analysis and Their Validation. Chapter 6, Uslu B., Özkan S.A. “Controlled   Potential and Pulse Voltammetric Techniques in Pharmaceutical Analysis”, HNB Pub., USA, ISBN: 978-0-9664286-7-4, 2012.

2.   Özkan S.A., Electroanalysis in Biomedical and Pharmaceutical Sciences. Chapter 7, Özkan S.A., Uslu B., Sarakbi A., Kauffmann J.-M. “Electrochemical and hyphenated electrochemical detectors in liquid chromatography and flow injection systems for drug compound analysis”, Springer, New York, ISBN: 978-3-662-47138-8, 2015.

3.   Özkan S.A., Electroanalysis in Biomedical and Pharmaceutical Sciences. Chapter 9, Özkan S.A., Uslu B., Kauffmann J.-M. “Applications for drug assays”, Springer, New York, ISBN: 978-3-662-47138-8, 2015.

4.  Grumezescu A.M. (Ed), Multifunctional Systems for Combined Delivery, Biosensing and Diagnostics. Gumustas M., Sengel-Turk C.T., Gumustas A., Ozkan S.A., Uslu B., “Chapter 5: Effect of Polymer-Based Nanoparticles on the Assay of Antimicrobial Drug Delivery Systems”, Elsevier, Amsterdam, ISBN: 978-0-323-52725-5, pp. 67-108, 2017.

5.      Grumezescu A.M. (Ed), Nano- and Microscale Drug Delivery Systems: Design and Fabrication. Sengel-Turk C.T., Gumustas M., Uslu B., Ozkan S.A., “Chapter 10: Nanosized Drug Carriers for Oral Delivery of Anticancer Compounds and the Importance of the Chromatographic Techniques”, Elsevier, Amsterdam, ISBN: 978-0-323-52727-9, pp. 165-195, 2017.

6.     Ficai A., Grumezescu A.M. (Eds), Nanostructures for Antimicrobial Therapy: Nanostructures in Therapeutic Medicine Series. Bakirhan N.K., Uslu B., Ozkan S.A., “Chapter 3: Sensitive and Selective Assay of Antimicrobials on Nanostructured Materials by Electrochemical Techniques”, Elsevier, Amsterdam, ISBN: 978-0-323-46152-8, pp. 55-83, 2017.

7.     Andronescu E., Grumezescu A.M. (Eds), Nanostructures for Oral Medicine: Nanostructures in Therapeutic Medicine Series. Kurbanoglu S., Uslu B., Ozkan S.A., “Chapter 28: Carbon-Based Nanostructures for Electrochemical Analysis of Oral Medicines”, Elsevier, Amsterdam, ISBN: 978-0-323-47720-8, pp. 885-938, 2017.

8.   Atta-ur-Rahman, Ozkan S.A., Ahmed (Eds), Recent Advances in Analytical Techniques, Volume: 2, Novel Developments in Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Bozal-Palabiyik, B., Dogan-Topal, B., Uslu, B., Ozkan S.A. “New Trends in Electrochemical Sensors Modified with Carbon Nanotubes and Graphene for Pharmaceutical Analysis” Bentham e-book, ISBN: 978-1-68108-448-0, pp. 249-301, 2018.

9.    Atta-ur-Rahman, Ozkan S.A., Ahmed (Eds), Recent Advances in Analytical Techniques, Volume: 2, Novel Developments in Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Gumustas, M., Uslu, B., Ozkan S.A. “Novel Validated UHPLC Method for the Estimation of Drug Active Compounds” Bentham e-book, ISBN: 978-1-68108-448-0, pp. 44-97, 2018.

10.  Holban A.M., Grumezescu A.M. (Eds), Foodborne Diseases, Handbook of Food Bioengineering, Volume 15. Bozal-Palabiyik B., Gumustas A., Ozkan S.A., Uslu B., “Chapter 12: Biosensor-Based Methods for the Determination of Foodborne Pathogens”, Elsevier, Amsterdam, ISBN: 978-0-12-811444-5, pp. 379-420, 2018.

13.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.     Özkan B., Biryol İ., Şentürk Z. “Modifiye elektrotlara genel bir bakış” FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 18 (2), 95-101 (1993).

2.       Biryol İ., Uslu B. “Elektrokataliz” FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 22 (1), 13-20 (1997).

3.      Karadaş Bakırhan N., Çelik H., Bozal Palabıyık B., Uslu B., “Elektrokimyasal Yöntemler” Türk Farmakope Dergisi, 2(1), 93-113 (2017).

13.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   B. Özkan, İ. Biryol, Z. Küçükyavuz “Modifiye karbon pasta elektrotla imipramin’in miktar tayini” IX. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 20-24, Trabzon, Özet sayfası 223, 1993.

2.      İ. Biryol, B. Uslu “İmipramin’in elektrokimyasal incelenmesi” X. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 19-21 Eylül, Bursa, Abstracts page 222, 1994 (Sözlü bildiri).

3.       N. Yılmaz, S.A. Özkan, B. Uslu, Z. Şentürk, S. Dermiş, İ. Biryol “Voltammetric determination of salbutamol in pharmaceutical preparations based on electrochemical oxidation at platinum and glassy carbon electrodes” XI Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Van, Özet sayfası 522, 1997.

4.   B. Uslu, S.A. Özkan “Nefazodon’un ilaçlardan ve insan kan serumundan voltametrik yöntemle tayini” 1.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-05 Temmuz, Bursa, Özet sayfası 84, 2002.

5.  B. Uslu, S.A. Özkan “Lamivudin’in farmasötik preparatlardan ve insan serumundan yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile tayini” 1.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-05 Temmuz, Bursa, Özet sayfası 86, 2002.

6.       C.S. Erdurak, B. Uslu, B. Doğan, U. Özgen, S.A. Özkan, M. Coşkun “Askorbik asit’in ilaçlarda ve bazı Rosa türleri ekstrelerinde voltametrik ve yüksek basınç sıvı kromatografisi yöntemleri ile tayini” XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2004), 6-9 Ekim, Antalya, Özet sayfası 72, 2004.

7.   S. Yağmur, S. Yılmaz, Y. Dilgin, S. Özkan, B. Uslu “Famotidin’in elektrokimyasal davranışı ve ilaçlarda voltametrik yöntem ile tayini” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, Kuşadası, Özet AKP88, 2005.

8.       G. Haskılıç, S. Yılmaz, Y. Dilgin, S.A. Özkan, B. Uslu “Voltametrik metodlar ile asiklovir’in ilaçlarda tayini” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, Kuşadası, Özet AKP89, 2005.

9.    R. İnam, H. Mercan, E. Yılmaz, B. Uslu “Diferansiyel puls polarografisi ile moksifloksasin kullanılarak Co (II) tayini için yöntem geliştirilmesi” 6. Elektrokimya Günleri, 29 Haziran-1 Temmuz, Eskişehir, Özet sayfası 28, 2005 (Sözlü bildiri).

10.   B. Uslu, B. Doğan, S.A. Özkan, H.Y. Aboul-Enein “Vardenafil’in ilaçlardan ve kan serumundan voltametrik yöntemlerle tayini” III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz, Çanakkale, Özet sayfası 118, 2006.

11.  B. Doğan, S. Tuncel, B. Uslu, S.A. Özkan “İlaçlardan fluvastatin’in elmas elektrot ile voltametrik tayini” IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran, Elazığ, Özet sayfası 50, 2008.

12.  B. Bozal, B. Doğan, B. Uslu, S.A. Özkan “İlaçlardan ve kan serumundan irbesartan’ın elektrokimyasal yöntemlerle tayini” IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran, Elazığ, Özet sayfası 51, 2008.

13.   B. Uslu, E. Turhan “İlaçlarda ve biyolojik sıvılarda opipramol’un voltametrik tayini” IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran, Elazığ, Özet sayfası 52, 2008.

14.  B. Uslu, B. Doğan-Topal, S.A. Ozkan “Electrochemical characterization of pefloxacin and rapid determination of the drug in pharmaceuticals and serum at boron-doped diamond and glaassy carbon electrodes” XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, Mağusa, KKTC, Özet AKP 21, 2008.

15.  B. Bozal-Palabıyık, B. Dogan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan “Etopozit’in farmasötik dozaj şekillerinden karbon nanotüp ile modifiye edilmiş elektrot kullanarak tayini” 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül, Hatay, Özet sayfası 13, 2012 (Sözlü bildiri).

16.    M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Özkan “Antiparkinson etkili maddelerin farmasötik dozaj formundan HPLC yöntemiyle eş zamanlı miktar tayini” 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül, Hatay, Özet sayfası 27, 2012. (Sözlü bildiri).

17.  T. Özden, B. Uslu “Enalapril maleat ve hidroklortiyazit’in farmasötik dozaj şekillerinden UPLC ile aynı anda analizi” 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül, Hatay, Özet sayfası 83, 2012.

18.     N. Karadaş, F. Ağın, B. Uslu, S.A. Özkan “Levodropropizin’in farmasötik dozaj formlarından ters faz YPSK-UV yöntemleriyle analizi” 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül, Hatay, Özet sayfası 237, 2012.

19.  T. Özden, B. Uslu “Stabilite göstergeli YPSK yöntemi kullanılarak enalapril maleat ve hidroklortiyazit’in farmasötik dozaj şekillerinden aynı anda analizi” Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran, Bursa, Özet sayfası 83, 2013.

20.      B. Bozal-Palabıyık, B. Uslu “Voltammetrik Determination of Ropinirol in Tablet Dosage Forms” I. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran, Muğla, Özet E8, 2013.

21.      B. Dogan-Topal, B. Bozal, B.T. Demircigil, B. Uslu, S.A. Ozkan “Simultaneous Determination of Amlodipine and Atorvastatine from Pharmaceutical Dosage Forms by Voltammetric Methods” I. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran, Muğla, Özet E14, 2013.

22.    S. Kurbanoglu, B. Dogan-Topal, B. Uslu, A. Can, S.A. Ozkan “Electrochemical Investigations of Anticancer Drug Idarubicin Using Multi-Walled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon and Pyrolytic Graphite Electrodes” I. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran, Muğla, Özet E27, 2013.

23.   B. Bozal Palabıyık, B. Dogan Topal, B. Uslu, S.A. Ozkan, H.Y. Aboul-Enein “Electrochemical investigation for gemifloxacin and dsDNA interaction” 1. Ulusal Biyosensor Kongresi, 22-26 Haziran, Tekirdağ, Özet P-21, 2014.

24.   S. Kurbanoglu, B. Dogan-Topal, L. Hlavata, J. Labuda, S.A. Ozkan, B. Uslu “Electrochemical DNA Biosensor for Antidepressant Drug Aripiprazole” 1. Ulusal Biyosensor Kongresi, 22-26 Haziran, Tekirdağ, Özet P-23, 2014.

25.     M. Brycht, S. Skrzypek, N. Karadas, S. Smarzewska, B. Bozal-Palabiyik, S.A. Ozkan, B. Uslu “Voltammetric behavior and determination of antidepressant drug paroxetine at carbon based electrodes” 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül, Kahramanmaraş, Özet P-21, 2014.

26. B. Dogan Topal, B. Uslu, S.A. Ozkan “Doğal ve denatüre alfa-2-makroglobulinin karbon esaslı elektrotlar ile elektrokimyasal yükseltgenmesi” 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül, Kahramanmaraş, Özet P-26, 2014.

27. B. Bozal Palabıyık, B. Uslu “Ropinirolün modifiye karbon pasta elektrot kullanarak voltametrik tayini” 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül, Kahramanmaraş, Özet P-28, 2014.

28.   S. Kurbanoğlu, M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Özkan “Antihipertansif Enalapril, Lerkanidipin, Nitrendipin’in TF-SK İle Eş Zamanlı Tayin Yöntemleri ve Validasyonu” 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, 8-10 Nisan, Uşak, Poster sunumu 92, 2015.

29. C. Yakar, B. Bozal-Palabiyik, B. Doğan-Topal, S.A. Özkan, B. Uslu “Antihipertansif İlaçların Kromatografik Yöntemlerle Analizinde Son Gelişmeler” 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, 8-10 Nisan, Uşak, Poster sunumu 118, 2015.

30.   B. Dogan-Topal, B. Bozal-Palabıyık, S.A. Ozkan, B. Uslu “Voltametri, UV ve florimetrik spektroskopi yöntemleri ile lapatinib-dsDNA etkilesim mekanizmasının aydınlatılması” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 23-27 Agustos 2015.

31.      E. Demir, R. İnam, B. Bozal-Palabıyık, B. Uslu “Vardenafil’in farmasötik dozaj şekillerinden duyarlı tayini için modifiye elektrot tasarımı” 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, s. 41, 2016 (Sözlü bildiri).

32.   B.B. Barut, A. Gümüştaş, M. Gümüştaş, S.A. Ozkan, B. Uslu “Dutasterit ve Tamsulosin’in eş zamanlı kromatografik analizi” 8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s.64, 2016.

33.   C. Erkmen, M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Ozkan “Oseltamivir’in farmasötik dozaj şekillerinden tayininde core-shell parçacıkların etkisi” 8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s.68, 2016.

34.   D. Kul, B. Doğan-Topal, S.A. Ozkan, B.Uslu “Elektroaktif pili(akridin turuncusu) polimer filmlerinin elektrokimyasal sentezi, karakterizasyonu ve sensor uygulamaları” 8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s.72, 2016.

35.     L. Karadurmuş, S. Kurbanoğlu, B. Uslu, S.A. Ozkan “Anti-lipemik rosuvastatin ‘in elektrokimyasal tayini” 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s 112, 2016.

36.    H. Memiş, M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Ozkan “Entekapon’un farmasötik dozaj formundan UV spektrofotometrik tayini” 8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s.115, 2016.

37.   I. İşbilir, M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Ozkan “Tenofovir’in farmasötik dozaj şekillerinden analizi için UV sspektrofotometrik yöntem geliştirilmesi”8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s.116, 2016.

38.     H. Konuaralp, H. Memiş, M. Gümüştaş, B. Uslu, S.A. Ozkan “Valgansiklovir’in UV spektrofotometrik yöntemle analizi ve validasyonu” 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta, Poster bildiri s.117, 2016.

13.7. Diğer yayınlar

Ulusal kitaplarda yayımlanan bölümler:

1.   Onur F., Biryol İ., Yücesoy C., Erk N., Özkan S.A., Dermiş S., Dinç E., Uslu B., Yılmaz N., (Redaksiyon: Onur F.) Analitik Kimya Laboartuvar Föyü; 2. Kantitatif Analiz, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 80, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN: 975-482-476-2, 1999.

2.   Doğan-Topal B., Ozkan S.A., Uslu B.,  Eczacılıkta Yenilikler 2 , “DNA biyosensörlerinin ilaç analizinde kullanımı” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 99, Ankara Üniversitesi Yayın No: 284, ISBN: 978-975-482-918-1, 2010.

3.    Uslu B., Gümüştaş M., Savaşer A., Özkan Y., Özkan S.A., Sözlük Dergisi, 3 (2), Analiz terimleri sözlüğü, ISSN: 1308-1500, 2012.

4.   Onur F., Biryol İ., Yücesoy C., Erk N., Özkan S.A., Dermiş S., Dinç E., Uslu B., Yılmaz N., (Editör: Onur F.) Analitik Kimya Pratikleri; Kantitatif Analiz, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 111, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 445, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN: 978-605-136-186-4, 2014.

Çeviri metinleri:

1.   Uslu B. (Editörler: Uyar T., Aksoy S., İnam R.) Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar Cilt 2 (Onuncu baskıdan çeviri)  Palme Yayıncılık, ISBN 978-605-355-042-6, 2013.

2.   Uslu B. (Editörler: Uyar T., Aksoy S., İnam R.) Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar Cilt 1 (Onuncu baskıdan çeviri)  Palme Yayıncılık, ISBN 978-605-355-059-4, 2013.

3.   U slu B. (Genel Kimya, Chang R., Goldsby K.A.) Öğrenciler için problem çözümleri (Onbirinci basıdan çeviri) Palme Yayıncılık,- ISBN 978-605-355-456-1, 2014.

14.   Ulusal & Uluslararası Projeler

1.   Modifiye elektrotlarla bazı moleküllerin elektrooksidasyonu. A.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:  93-00-00- 01, 1993.(Münferit proje)

2.  İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve modifiye elektrot olarak kullanımı, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-1275, 1997. (Projede araştırmacı)

3.     Bazı antibiyotiklerin elektroanalitik incelenmesi. A.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 97-03-0006, 1997. (Projede araştırmacı)

4.    Bazı antiviral ve antibakteriyel ilaçların elektroanalitik incelenmesi, A.Ü. Bilimsel Araştırma ve Projeler Müdürlüğü, Proje No: 20030803037, 2003. (Projede araştırmacı)

5.     Bazı hipolipidemik ilaçların elektroanalitik incelenmesi, A.Ü. Bilimsel Araştırma ve Projeler Müdürlüğü, Proje No: 20030803043, 2003. (Projede yürütücü)

6.  Bazı ilaç aktif maddelerin farmasötik preparatlarda ve insan serumu gibi biyolojik sıvılarda elektroanalitik metotlar (voltametrik ve polarografik teknikler) ile tayini, TÜBİTAK, Proje No: TBAG- 2173 (102T062), 2005. (Projede araştırmacı)

7.  Bazı antiviral ilaçların DNA ile etkileşmesinin elektrokimyasal olarak incelenmesi ve DNA biyosensörleri tasarımınında kullanılması, A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü, Proje No: G-8, 2006. (Projede yürütücü)

8.     Yeni nesil nanosensör tasarımı ve antiparkinson ilaç analizlerinde kullanımı, A.Ü. BAP Doktora Tez Projesi, Proje No: 13L3336001, 2015. (Projede yürütücü)

9.    Paroksetin’in elektrokimyasal incelenmesi, A.Ü. BAP Hızlandırılmış Destek Projesi, Proje No: 15H0237002, 2015. (Projede yürütücü)

10. Dutasterit ve tamsulosin HCl`nin yeni nesil kolonlar kullanarak bazi sivi kromatografik yöntemlerle es zamanli analizi ve optimizasyonu, A.Ü. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: 15L0237004, 2016. (Projede yürütücü)

11.  Modifiye edilmiş karbon esaslı elektrotlar ile bazı ilaçların elektrokimyasal analizleri, A.Ü. BAP Hızlandırılmış Destek Projesi, Proje No: 15H0237007, 2016. (Projede yürütücü)

12.  Yeni nesil HILIC kolon kullanılarak bazı antiviral ilaçların farmasötik dozaj şekillerinden sıvı kromatografisi ile analizi, A.Ü. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: 16L0237001, 2017. (Projede yürütücü)

13.     Yeni tasarım karbon bazlı elektrotlarla antihistaminik ilaçların elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi ve analizleri, A.Ü. BAP Doktora Tez Projesi, Proje No: 17L0237001, 2017. (Projede yürütücü)

14.   Yeni nesil kolonlar kullanılarak bazı antihistaminik ilaçların farmasötik dozaj şekillerinden sıvı kromatografisi ile analizi, A.Ü. BAP Hızlandırılmış Destek Projesi, Proje No: 17H0237010, 2017. (Projede yürütücü)

15.    İdari Görevler/Komisyonlar

1.    Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-devam ediyor)

2.    Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı (Şubat 2017-devam ediyor)

3.  12 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12) Kongre Sekreterliği ve Organizasyon Komitesi Üyeliği ( 2015-2018)

4.    Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Komisyon Üyeliği (2016-devam ediyor)

5.      Ankara Üniversitesi UBED Komisyon Üyeliği ( 2016- devam ediyor)

6.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bologna Komisyonu (2015-devam ediyor)

7.     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu (2015-devam ediyor)

8.    Ankara Üniversitesi Kalite Birim Özdeğerlendirme Komisyon Üyeliği ( 2018-devam ediyor)

9.      ECZAKDER İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği ( 2015-devam ediyor)

10. 10 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) Organizasyon Komitesi Üyeliği (2010-2013)

11. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sempozyum ve Öğrenci Sosyal Faaliyetler Komisyonu Üyeliği (1999-2015)

12. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2017)

13.    Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2009)

14.    Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu Üyesi (2012- 2016)

15.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2008)

16.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Muayene Komisyonu Üyeliği (2008-2010)

17.    Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İhale Komisyonu Üyeliği (2006-2011)

18.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 40. Yıl Almanak Komisyonu Üyeliği (2011)

16.    Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.      FABAD Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

2.      European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM) 10A Grup Üyeliği (devam ediyor)

17.    Ödüller

1.          2015 Türk Eczacılar Birliği Bilim Ödülü

2.          2014 Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü (Sağlık Bilimleri)

3.          2008 Ankara Üniversitesi Teşvik Ödülü (Sağlık Bilimleri)