DOÇ.DR. BÜLENT YILMAZ    
Adı : BÜLENT
Soyadı : YILMAZ
E-posta : bulent.yilmaz@science.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 2126720 - 1222
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I. Eğitim

1995 - 2000  Lisans:   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2000 - 2003  Yüksek Lisans:   Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü

2003 - 2007  Doktora:   Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü


II. Akademik ve Mesleki Deneyim

2002 - 2007  Arş. Gör. :   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 

2007 - 2013  Arş. Gör. Dr. :  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 

2007 - 2008  Araştırmacı :  GANIL Nükleer Fizik Araştırma Merkezi, Fransa   

2012             Doçentlik Ünvanı

2013 - 2015  Yrd. Doç. Dr. :   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 

2015 -           Doç. Dr. :   Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 


III. Araştırma Alanı

NÜKLEER FİZİK: Atom Çekirdeklerinin Stokastik Füzyon and Fisyon Dinamiği, Çekirdek Dinamiğine Ortalama Alan Yaklaşımı, Zamana Bağlı Hartree-Fock (TDHF) Teorisinin Uygulamaları, Sayısal Simülasyon Teknikleri