DOÇ.DR. İLKER BÜYÜK    
Adı : İLKER
Soyadı : BÜYÜK
E-posta : buyuki@ankara.edu.tr, buyukilk@msu.edu
Tel : 03122126720 (1390)
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Doğum Yılı:

1986

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji A.B.D, Dögol Caddesi, Beşevler/ANKARA

Telefon :

0312 212 67 20 (1390)

Faks :

0312 223 23 95

e-posta :

ilker.buyuk@ankara.edu.tr; buyukilk@msu.edu

web-adresi:

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

T.C.

Celal Bayar Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2008

T.C.

Anadolu Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

Lisans

2009

T.C.

Celal Bayar Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Moleküler Biyoloji

Y.Lisans

2010 

T.C.

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Moleküler Biyoloji

Doktora

2014

U.S.

Michigan State University

Department of Plant, Soil and Microbial Sciences

Plant Science-Molecular Genetics

Post-Doc

-


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü 

Görev Dönemi 

Bozok Üniversitesi

T.C.

Yozgat

Biyoloji-Moleküler Biyoloji

Arş.Gör.

2009-2011

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoloji-Biyoteknoloji

Öğr.Gör.

2011-2014

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoloji-Biyoteknoloji

Öğr.Gör. Dr.

2014-

Michigan State University

U.S.

East Lansing/Michigan

Department of Plant Soil and Microbial Sciences

Visiting Research Scholar

2017-


UZMANLIK ALANLARI

Bitki biyoteknolojisi, genotoksisite, qRT-PCR, gen ifade analizi, abiyotik stres, dizi analizi, moleküler sistematik

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Botanik-Ziraat Fakültesi

 


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 


GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Tuğrul B., Büyük İ., Vatandaş G., Bozyiğit F., Yılmaz H., Onur E. 2009. Idyopatik Jeneralize Epilepsi ile EFHC1 Genindeki 662G>A ve 685 T>C Polimorfizmi İlişkisinin Araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: Fen 2009-080. Yardımcı Araştırmacı. Tamamlandı.

2.  Hamzaoğlu E., Aksoy A., Soydam S., Koç M., Büyük İ. Türkiye Dianthus (Caryophyllaceae) cinsinin revizyonu, Tübitak 1001, Proje No: 111T87. 2012, Tamamlandı.

3.  Soydam Aydın S., Aras S., Büyük İ. Cu+2 ve Zn+2 gibi ağır metal stresi altındaki patlıcan (Solanum melongena L.) bitkisinin katalaz (CAT)  antioksidant enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Yardımcı Araştırmacı, 2012, Tamamlandı.

4.  Candan F., Batır M.B., Büyük İ. Bakır (Cu) ve Kurşun (Pb) Ağır Metal Stresi Uygulanan Enginar (Cynarascolymus L.) ve Barbunya (Phaseolus coccineus L.) Tohumlarının Fidelerinde Oluşan DNA Değişikliklerinin Belirlenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2012, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı.

5.  Aras S., Büyük İ. Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA-3 Geninin Tuz ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif Real-Time PCR Yöntemleriyle İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2013, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı.

6. Aras S., Büyük İ. Yerli ve yabancı aspir (Carthamus tinctorius L) çeşitlerinde oleik asidin (Omega 9) linoleik aside (Omega 6) çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real-Time PCR aracılığıyla analizi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2014, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı.

7. Büyük İ. Ağır metal ve UV stresine maruz kalmış ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisinde ısı şoku proteini (Heat Shock Protein, HSP 17.7) kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi. Tübitak, 2014, Proje Yürütücüsü, Tamamlandı.

8. Cansaran-Duman D., Büyük İ., Aras S. Pb+2 ağır metal stresi altındaki Pseudovernia furfuraceae liken türünde lakkaz enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje no: 13H4143001, 2013, Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı.

9. Pınar M., Aras S., Büyük İ., Cansaran-Duman D. Türkiye Salix L. (Salicaceae) taksonlari üzerinde palinolojik, moleküler ve mikromorfolojik araştirmalar. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2014, Yardımcı Araştırmacı, Devam ediyor.


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Büyük İ*., Tuğrul B., Yılmaz H., Onur E., Vatandaş G., Bozyiğit D. F. Association Between Idiopathic Generalized Epilepsy and EFHC1 Gene Mutations of 662 G>A and 685 T>C, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2012, doi:10.5336/medsci.2011-25681

2.   Soydam S. , Gökçe E., Büyük İ., Aras S. Characterization of stress induced by copper and zinc on Cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings by means of molecular and population parameters, Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2012, doi:10.1016/j.mrgentox.2012.03.005

3.  Soydam S., Büyük İ., Aras S. Relationships Among Lipid Peroxidation, Enzyme Activity and Gene Expression Profiles of Superoxide Dismutase (SOD) In Lycopersicum   Esculentum L. Exposed To Cold Stress. Genetics and Molecular Research 12 (3): 3220-3229, 2013.

4.  Soydam S., Büyük İ., Aras S. Expression of SOD gene and evaluating its role in  stress  tolerance in NaCl and PEG stressed Lycopersicum esculentum. Turkish   Journal of Botany, 38:89-98, 2013.

5.  M.H. Öz, H. Vurgun, M. Bakir, İ. Büyük, C. Yüksel, H.M. Ünlü,K. Çukadar,B.Karadoğan,  Ö. Köse and A. Ergül, Molecular analysis of East Anatolian traditional plum and cherry accessions using SSR markers, Genetics and Molecular Research 12 (4): 5310-5320 (2013).

6. Hamzaoglu E., Koç M., Büyük İ., Aksoy A., Soydam S. A new serpentine-adapted carnation (Caryophyllaceae) from Turkey: Dianthus serpentinus sp. nov. Nordic Journal of Botany. Doi: 10.1111/njb.00582, 2014.

7. Cansaran D., Altunkaynak E., Aslan A., Büyük İ., Aras S. Application of Molecular Marker to Detect DNA Damage in Lichen Species Caused by Environmental Pollutants in the Province of Erzurum, Turkey. Genetics and Molecular Research. 14 (2), 4637-4650, 2015.

8. Hamzaoglu E., Koç M., Büyük İ., Aksoy A., Soydam S. Presence of Dianthus roseoluteus Velen. (Caryophyllaceae) in Turkey and a new Species: Dianthus macroflorus Hamzaoglu. Systematic Botany, 40(1) pp. 208-213, 2015.

9. Batır M.B., Candan F., Büyük İ., Aras S. The Determination of Physiological and DNA Changes in Seedlings of Maize (Zea mays L.) seeds exposed to the Waters of the Gediz River and Copper Heavy Metal Stress. Environmental Monitoring and Assessment, 187, 169, 2015.

10. Büyük İ*., Aras S. Screening of PVLEA3 gene mRNA expression levels with qRT-PCR in different bean varieties (Phaseolus vulgaris L.) subjected to salt and drought stress. Turkish Journal of Botany, 39, 2015.

11. Soydam S., Büyük İ., Cansaran-Duman D., Aras S. Roles of catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX) genes in stress response of eggplant (Solanum melongena L.) against Cu+2 and Zn+2 heavy metal stresses. Environmental Monitoring and Assessment, 187, 726, 2015

12. Soydam S., Büyük İ., Cansaran-Duman D., Aras S. Effects of lead (Pb) and cadmium (Cd) elements on lipid peroxidation, catalase enzyme activity and catalase gene expression profile in Lycopersicum esculentum L. Journal of Agricultural Sciences, Accepted for publication, 2015.

13. Batır M.B., Candan F., Büyük İ*. Determination of the DNA changes in the artichoke seedlings (Cynara scolymus L.) subjected to lead and copper stresses. Plant soil and environment, 62(3), 143-149, 2016.

14. Büyük İ*., Aras S., Cansaran-Duman D. Varied Expression Pattern of the Small Heat Shock Protein Gene Encoding HSP17.7 against UVA, UVB, Cu2+ and Zn2+ Stressed in Sunflower. Plant Protection Science, 52(2), 99-106, 2016.

15. Büyük İ*., Aras S. Genome-wide in silico identification, characterization and transcriptional analysis of the family of growth-regulating factors in common bean (Phaseolus vulgaris L.) subjected to PEG-induced drought stress. Archives of Biological Science, 2016. DOI:10.2298/ABS160204033B

16. Büyük İ*., İnal B., İlhan E., Tanrıseven M., Aras S., Erayman M. Genome-wide identification of salinity responsive HSP70s in common bean. Molecular Biology Reports, 2016, DOI 10.1007/s11033-016-4057-0

17. Büyük İ*., Bölükbaşı E., Aras S. Expression of CtFAD2 gene for early selection in safflower oleic/linoleic oil content. Journal of Animal and Plant Sciences, 2016, 26(5), 1388-1388.

18. Hamzaoğlu E., Koç M., Büyük İ. Dianthus ucarii (Caryophyllaceae): a new species from northwest of Turkey. Turkish Journal of Biology. 2017, DOI: 10.3906/bot-1612-41

19. Hamzaoğlu E., Koç M., Büyük İ. Bolanthus sandrasicus (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. Nordic Journal of Botany. 2017, DOI: 10.1111/njb.01521

20. İnal B., Büyük İ*. İlhan E. Aras S. Genome wide analysis of Phaseolus vulgaris C2C2-YABBY transcription factors under salt stress conditions. 3Biotech, 2017, 7:302.


21. İlhan E., Büyük İ., İnal B. Transcriptome-scale characterization of salt responsive bean TCP transcription factors. Gene,  2018, DOI: 10.1016/j.gene.2017.11.021


22.Kılıç N, Derici MK, Büyük İ, Aydın SS, Aras S, Cansaran-Duman D. Evaluation of in vitro Anticancer Activity of Vulpinic Acid and its Apoptotic Potential Using Gene Expression and Protein Analysis. Indian J of Pharmaceutical Education and Research. 2018;52(4):626-34.Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Buyuk İ., Soydam S., Aras S. Bitkilerin Stres Koşullarına Verdiği Moleküler Cevaplar. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 69(2): 97-110, 2012.

2. Soydam-Aydın S., Büyük İ., Çelikkol B.P., Aras S., A role of catalase (CAT) in detoxification of reactive oxygen species (ROS) in tomato (Lycopersicum esculentum) contaminated with manganese (Mn2+). Biological Diversity and Conservation, 6(3), 140-145, 2013. 

3. Begüm DEMİRALP, İlker BÜYÜK, Sümer ARAS, Demet CANSARAN-DUMAN. 2015. Lakkaz enziminin endüstriyel ve biyoteknoloji alanında kullanımı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. Yayınlanması için kabul edildi.

4. Esin BAŞARAN, Demet CANSARAN-DUMAN, İlker BÜYÜK, Sümer ARAS. 2015. Identification of some Lecidea, Porpidia and Lecidella species (lichen-forming ascomycetes) distributed in Turkey by sequence analysis of rDNA ITS region. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 72(1), 45-58, 2015.

5. Sümer Aras, Semra Soydam Aydın, Aslı Fazlıoğlu, Demet Cansaran-Duman, İlker Büyük, Kürşat Derici. 2015. Bitkilerde RNA interferans. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 72(3), 255-262, 2015.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Soydam S., Büyük İ., Aras S. Heavy metal induced gene expression profiles of catalase in Lycopersicum esculentum L. Current Opinion in Biotechnology. 22(1), p:S74, 2011.

2Büyük İ., Fazlıoğlu A., Aras S.    Relation between different concentrations of Cd+2 treatment and mRNA levels of 17.7 kDa heat-shock protein gene in Helianthus annuus plants. Journal of Biotechnology, 161, p:45, 2012.

3Büyük İ., Kazancık B. A., Aras S. Reactive oxygen species and antioxidant response of catalase in Helianthus annuus L. subjected to Cd+2 stress. Journal of Biotechnology, 161, p:45, 2012.

4Büyük İ. Aydın Soydam S., Altunkaynak E., Aras S. Expression analysis of catalase and superoxide dismutase genes in Lycopersicum esculentum L. under zinc stress. Journal of Biotechnology, 161, p:31, 2012.

5. Büyük İ., Aydın Soydam S., Bölükbaşı E., Aras S. Defence responses in tomato (Lycopersicum esculentum L.) contaminated with different concentration of Cu2+. Journal of Biotechnology, 161, p:30, 2012.

6Büyük İ., ‘Epilepsi Genetiği’ İstanbul Teknik Üniversitesi III. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik   Kongresi, 17-20 Ağustos 2009, İstanbul, Türkiye.

7. Büyük İ., Tuğrul B., Vatandaş G., Bozyiğit F., Yılmaz H., Onur E. 2010. Idyopatik Jeneralize Epilepsi ile EFHC1 Genindeki 662G>A ve 685 T>C Polimorfizmi İlişkisinin Araştırılması. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.

8. Pınar NM., Şimşek D., Aras S., Büyük İ., Coşkunçelebi K., Çeter T., Serdar B., Cansaran-Duman D., Acar A. The pollen morphology and genetic analysis of some Turkish salix L. based on SSR markers. 2nd International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS 2014), November 18-22, 2014, Kuching, Sarawak, Malaysia.

9. Büyük İ. Sözlü Sunum 'Obezite ve Aspir Kullanımı'. 2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu. 13-16 Kasım 2014, Kemer Antalya

10. Onlu H., Sakyp Z., Kıran F., Onlu H., Büyük İ., Aras S., Osmanağaoğlu Ö. The Effect of Oral Administration of Pediococcus pentosaceus OZF. New Biotechnology, 31, sayfa 151-152, 16th European Congress on Biotechnology, Edinburg, 2014.

11. Büyük İ., Soydam-Aydın S., Cansaran-Duman D., Aras S. Expression analysis of APX and CAT genes in eggplants subjected to Cu+ 2 and Zn+ 2 heavy metals. New Biotechnology, 31, sayfa 138, 16th European Congress on Biotechnology, Edinburg, 2014.

12. Büyük İ., Demiralp B., Özenoğlu S., Aras S., Cansaran-Duman D. Expression levels of the laccase gene in lichen Pseudevernia furfuraceae subjected to Pb+2 heavy metal stress. III. International Congress of the Molecular Biology Association. İzmir, 10-12 September 2014.

13. Hasanbaglo M., Süt İ., Cansaran-Duman D., Aras S., Büyük İ. Investigation of stress response of FAD2 gene to salt and drought stress in safflower at mRNA level with qRT-PCR. III. International Congress of the Molecular Biology Association. İzmir, 10-12 September 2014.

14. Büyük İ, Aydın S, Cansaran-Duman D., Aras S. 2014. Expression analysis of APX and CAT genes in eggplants subjected to Cu+2 and Zn+2 heavy metals. The European Congress on Biotechnology.15-18 May 2014, Lecce, Italy.

15. Ali Aslan, İlker Büyük, Sinem Özenoğlu, Begüm Demiralp, Sümer Aras, Demet Cansaran-Duman.. Erzurum İlinde Dört Farklı Liken Türü Kullanılarak Genotoksik Etkinin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2014. Eskişehir.

16. Büyük İ., İlhan E., Yıldırım D., İnal B., Aras S. Genome-wide identification of CAMTA  gene family members in Phaseolus vulgaris and their expression during salt stress. International DNA Day and Genome Congress, 24-28 Nisan 2017, Kırşehir.

17. Büyük İ., Özsoy A.U., Yıldırım D., Aras S. Expression Analysis of Pvul-CAMTA Genes in response to Cold Stress Conditions in Phaseolus vulgaris. International DNA Day and Genome Congress, 24-28 Nisan 2017, Kırşehir.

18. Büyük İ., Aras S., Coşkunçelebi K., Şimşek D., Acar A.,  Serdar B., Çeter T.,   Duman D.C.,  Büyük B.P.,  Pınar M.N. The Pollen Morphology And Genetic Analysis of Two Endemic Turkish Salix L. Based On SSR Markers. International DNA Day and Genome Congress, 24-28 Nisan 2017, Kırşehir.

19. Aras S., Büyük İ., Coşkunçelebi K., Şimşek D., Acar A.,  Serdar B., Çeter T.,   Duman D.C.,  Büyük B.P.,  Pınar M.N. The Genetic Analysis Of Some Salix L. Taxa Based On Ssr Markers In North And East Anatolian Regions Of Turkey. International DNA Day and Genome Congress, 24-28 Nisan 2017, Kırşehir.

  


Kitaplar

 1. Temel Biyolojik Psikoloji Kitabı, Çeviri, Bölüm 3. Sümer ARAS, İlker BÜYÜK, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.