PROF.DR. BİNNUR YEŞİLYAPRAK    
Adı : BİNNUR
Soyadı : YEŞİLYAPRAK
E-posta : byesilyaprak@ankara.edu.tr, binnur.yesilyaprak@gmail.com
Tel : 03123633350/3101
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora Sonrası Eğitim (Advanced Training Study Program on Teacher Education)

: Purdue University, Indiana, U.S.A.

1991-1992

 

Doktora (Eğitimde Psikolojik Hizmetler)

 

: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

1983-1988

 

Yüksek Lisans (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

 

: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

1980-1983

 

Lisansüstü Bilimsel Hazırlık (PDR)

 

: Hacettepe Üniversitesi

 

 

1978-1980

 

 

Lisans

 

: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi

 

1974-1978

                                                                                             

MESLEKİ DENEYİMLER

 

Profesör Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2011-halen

Konuk Profesör

College of Education Penn State University, U.S.A

2010-2011

Profesör Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2002-2010

Doçent Dr.

Gazi Üniversitesi

1995-2002

Yardımcı Doçent Dr.

Gazi Üniversitesi

1992-1994

Öğretim Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi

1988-1992

Öğretim Görevlisi

Mesleki Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi

1983-1988

Araştırma Görevlisi

Mesleki Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi

1979-1983

Branş Öğretmeni

Meslek Lisesi, İnebolu

1978-1979

Öğretmen

İlköğretim Okulu, Düzce

1970-1974

YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

 

·         Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

·         Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

·         Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Giriş

·         Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları

·         Kapsamlı Okul Rehberlik Programları

·         Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımları

·         Aile Rehberliği/Aile Eğitimi

·         Eğitimde Duygusal Zeka

·         Psikolojik Danışmada Yasal ve Etik Konular

·         Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Deneyimi

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 

1)                           Yeşilyaprak, B. (1989). “The Antecedents of Locus of Control in Adolescents” I. European Psychology Congress, 3 July, Amsterdam-Netherland.

2)                           Yeşilyaprak, B. (1990). “The Effects of Parental Attitudes on the LOC in Adolescents” V. European Personality Psychology Congress., 12-15 June, Rome-Italy

3)                           Yeşilyaprak, B. (1993). “A Critical Assessment of Locus of Control Scales and a Test of Nowicki-Strickland Scale in Turkey” III. European Psychology Congress, 4-9 July Tampere-Finland.

4)                           Yeşilyaprak, B. (1993). “Cooperative Learning and Evaluation: An Application” XVI. International School Psychology Collequium, 30 July-3 August, Banskâ, Slovakia.

5)                           Yeşilyaprak, B. (1995). “A Study Cencerning the Effects of Cooperative Learning” IV. European Congress of Psychology, July 2-7, Athen-Greece

6)                           Yeşilyaprak, B. (1995). “A Study Concerning the Effects of Cooperative Learning on Some Affective Dimensions of Personality” 7th European Conference on Personality. July 12-16, Madrid-Spain.

7)                           Yeşilyaprak, B. (1995). “A Study Cencerning the Effects of Cooperative Learning on Academic Achievement and Retaining of Learning” XII.International Congress of Cross-Culturel Psychology, 24-27 July 1995, Pomplano-Spain.

8)                           Yeşilyaprak, B. (1995). “A Study Concerning the Effects of Cooperative Learning in the Education of Teacher Candidates” The World Conference on Teacher Education, 27 Ağustos, 2 Eylül, Çeşme-İzmir-Turkey

9)                           Yeşilyaprak, B. (1996). “The Place and Function of Vocational Guidance from the Life-Centered Career Education Approach” Towards to 21 st. Century Reorganization of Two Year Colleges International Symposium, 22-23 Mayıs, Çankırı-Turkey.

10)                       Yeşilyaprak, B. (1999). “A Longitudinal Research on the Self-Esteem, Assertivenes and Locus of Control Characteristics of University Students” International School Psychology XXII.Annual Colloquium. July 30, August 3, Kreuzlingen/Konstanz, Switzerland/Germany.

11)                       Yeşilyaprak, B. and İ. Kısaç (2001). “Stress Reactions After Turkey-Marmara Region Earthquakes: A Comparative Study” 7. European Traumatic Stress Conference, Edinburg, Scotland.

12)                       Yeşilyaprak, B. and İ. Kısaç (2001). “Stress Reactions of People Still Live in Marmara Region (Turkey) After the Earthquakes: A Follow Up Study” 7. European Traumatic Stress Conference, 26-29 May, Edinburg, Scotland.

13)                       Yeşilyaprak, B and H.Özerk (2006). “Attitudes of parents toward child raising” I. International Social Services Symposium, 9-12 April, Antalya-Turkey.

14)                       Yeşilyaprak, B. and E. Durmuş (2007). “The Content and Teaching Emotional Intelligence in Education Course during Undergraduate Level” International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege University, İzmir-Turkey. 

15)                       Yeşilyaprak, B. and Köroğlu, G.  (2007). “Emotional Intelligence Level of Psychological Counselors According to Perceptions of Primary School Teachers” International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege University, İzmir-Turkey.   

16)                       Yeşilyaprak, B. (2008). “The Future of Psychological Counseling and Guidance in Turkey: Recent Advances and Future Prospects” (Keynote Speaker) International Coungress of Counseling, ,25-27 April, Bahçeşehir University, İstanbul-Turkey.

17)                       Yeşilyaprak, B. (2008). “Parent Education” International Congress on Preschool Education in the Context of Child-Family and School, 30 April-3 May, Trabzon-Turkey.

18)                       Yeşilyaprak,B.(2011). “Reeling in the years:Reflections on Counseling in Turkey from past to future” (Keynote Spekar) International Kongress of Education & Educational Psychology, (19-22.October.2011),İstanbul.

ULUSAL KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

 

(1988-2012 yılları arasında 90’dan fazla sunum yapılmıştır)

Not: Son iki yıl örnek olarak sunulmuştur:

1)        Yeşilyaprak,B. ve Akgün,E.(2010) “Aile Rehberliği Yüksek Lisans Dersi:Kuramdan     Uygulamaya” III.Uygulamalı PDR Kongresi (10-12 Aralık.2010) Ankara.

2)        Yeşilyaprak,B.(2011) “Using technology in parental education intervention program”,Symposium for Teaching and Learning with Technology,March 26, Penn State University,PA.

3)        Yeşilyaprak,B. ve Yalçın,İ.(2011) “Üniversite yaşamına uyum programı ve değerlendirme çalışmaları:Ankara Üniversitesi örneği”XI.Ulusal PDR Kongresi,(3-5.Ekim.2011) Ege Ünv.,İzmir.

4)        Yeşilyaprak,B.ve Poyrazlı,Ş.(2011) “Rehber öğretmenlerde iş doyumu ve yordayıcı bazı değişkenler” XI.Ulusal PDR Kongresi, (3-5.Ekim.2011) Ege Ünv.,İzmir.

5)        Yeşilyaprak,B.(2012) “Dünden bugüne öğretmen eğitimi üzerine değerlendirmeler” Köy Enstitülerinden Geleceğe Eğitim Sempozyumu, 18.Nisan.2012.Akdeniz Üniversitesi,Antalya.

6)        Yeşilyaprak,B.(2012) “21.yüzyılda kariyer danışmanlığında paradigma değişimi” I.Ulusal KKTC Psikolojik Danışmanlık Öğrencileri Kongresi, 4-5 Mayıs 2012,Girne

7)        Yeşilyaprak,B.(2012). “Küreselleşme ve İş Yaşamındaki Değişimlerin Kariyer Danışmanlığına Yansımaları” 9.Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi,12-14 Temmuz 2012,İnönü Üniversitesi, Malatya.

 

Konferans/ Panel /Seminer

Not: 2011-2012 yılı örnek olarak verilmiştir:

1)        “Duygusal zeka: Başarı ve uyum için anahtar” ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, (9.10.2011)

2)        “Üniversite Yaşamı Strese Değer (mi)?” A. Ü. Uyum Programında yer alan konferans (20.09.2011)ATAUM, Ankara.

3)        “Kariyer stili danışmanlığı” (3 saatlik seminer) I. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi (4 Mayıs 2012) Girne.

4)        “21.Yüzyılda kariyer danışmanlığı” (3 saatlik seminer) Final Eğitim Kurumları rehber öğretmenlere (22.Ocak 2012) Antalya.

5)        “Duygusal Zeka” Polis Akademisi, sınıf komiserleri hizmet-içi eğitim programı (3 saatlik seminer) 24 Ocak2012, Antalya.

6)         “Köy Enstitülerinden günümüze öğretmen eğitiminde öğrenci odaklı yaklaşım”. Hasan Ali Yücel’e Saygı Toplantısı (Açık oturumda konuşmacı) 29.Şubat.2012,A.Ü.,Ankara.

7)        “Eğitim Denetiminde Rehberlik” MEB denetçileri hizmet-içi eğitim (5+5 saatlik seminer) 13-17 Şubat 2012,Öğretmenevi, Ankara.

8)        “Mesleki değerler ve etik” MEB Uzaktan uyum eğitimi programı,13.Şubat.2012,Ankara.

9)        İş ve meslek danışmanlığı” Türkiye İş Kurumu-ANKÜSEM, İş ve Meslek Danışmanlığı sertifika programı (14.Eylül.2011-9.Aralık.2012) 156 saatlik ders verilmiştir.

10)    Kızların Eğitimi Projesi (2011-2012) MEB bölge okulları rehber öğretmenlerine “Formatör Eğitim” (3x18 saatlik eğitim verilmiştir) Başkent Öğretmenevi, Ankara.

11)    “Geçmişten günümüze Rehberlik ve Araştırma Merkezleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Gelişen RAM mutlu birey Çalıştayı, ( 23.05.2012)Keçiören RAM, Ankara

YAYIN LİSTESİ

 

I.                           SSCI tarafından taranan dergilerde basılan makaleler

 

Yeşilyaprak, B., Kısaç,İ., Şanlıer,N. (2007). Stres symptoms and nutritional status among survivors of the Marmara Region  earthquakes in Turkey. Journal of Loss and Trauma, 12: 1-8.

Akgün,E. ve Yeşilyaprak,B.(2011).Anne-çocuk etkileşiminde niteliksel boyut: Annelerin sözel ifedelerinin değerlendirilmesi. H.Ü. Journal of Education,40,11-20.

Yeşilyaprak,B.(2012). “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığında Paradigma Değişimi ve Türkiye Açısından Sonuçlar: Geçmişten Geleceğe Yönelik Bir Değerlendirme”.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi.12,1:97-118.

Poyrazlı,Ş. Yeşilyaprak,B., ve Millioğulları,A. (2012).”Predictors of life satisfaction among guidance counselors and administrators employed by the Ministry of National Education in Turkey”.Eurasian Journal of Educational Research, 12,48:175-192.

 

II.                Ulusal Hakemli Dergilerde Basılan Makaleler

(Ulusal dergilerde 80’den fazla makale yayımlanmıştır)

(Seçilenlerden bazıları):

Yeşilyaprak,B. ve Balanuye,I.D.(2012) “Okul zorbalığına ilişkin öğretmen tutumları ölçeği” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. vol.IV,sayı 37:38-48.

Akgün,E. & Yeşilyaprak,B. (2010) The scale of child-parent relation:Validity and relability study.Balikesir Univ.Journal of Institude for  Social Sciences.vol.13,24.

Akgün,E.& Yeşilyaprak,B. (2010) Effectiveness of the training program in improving mother child relationship through play.Ankara Univ.Journal of Faculty of Educatonal Sciences,vol.42,no.2:123-147.

Yeşilyaprak, B. (2009). The development of the field of psychological counseling and guidance in Turkey: Recent advances and future prospects. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42 (1), 193-213.

Yeşilyaprak, B. (2002). The psychological symptoms of the youngsters who attend and not attend the university education. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 2 (18), 35-42.

Yeşilyaprak, B. (2001)Predicting the Determinants of Job Satisfaction of Counselor in Elementary Education Schools. Journal of Educational Resarches 2(3-4)139-143.

Yeşilyaprak, B. Öztürk, B. Ve Kısaç, İ. (2001). The perceptions and evaluations of students of Faculty of Vocational Education of Gazi University to their faculties. Gazi University, Journal of Vocational Education, 3 (6), 1-15.

Yeşilyaprak,B.(2001) Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları. Eğitim Yönetimi Dergisi,Yıl.7,sayı:25.

Yeşilyaprak, B. (2000) “A longitudinal research of the self-esteem, assertiveness and locus of control characteristics of university students”. Mesleki Eğitim Dergisi, 1(3).

III.             YAYINLANMIŞ KİTAPLARI / BOOKS

1.         Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya (Vocational Guidance and Career Counseling:From theory to practice) (Editör ve bölüm yazarı ) (3.baskı) Ankara: PegemA.

2.         Yeşilyaprak, B. (2012). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri [Guidance Services in Education] (20.baskı) Ankara: Nobel Yayınları.

3.         Yeşilyaprak, B. (2012). Eğitim Psikolojisi [Educational Psychology], (9 baskı). (Editör ve bölüm yazarı) Ankara: PegemA.

4.         Yeşilyaprak, B. (2011).İlköğretimde Gelişimsel Rehberlik [Developmental Guidance in Elementary School] (2 baskı) .İstanbul: Morpa Yayınlar

5.         Yeşilyaprak, B. (2010). Rehberlik (5,6,7,8,9 ve 12.bölümlerin yazarı) [Guidance] (3.baskı) ., Eskişehir, Anadolu Üni. Yayınları

6.         Yeşilyaprak, B. (2010).Çalışan Anne ve Çocuk [The Woman is Working and Her Child] (6.baskı ) Ankara: Morpa Yayınları.

7.         Yeşilyaprak,B.(2009). Damla Söyleşiler. Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği Yayınları, İzmir.

8.         Yeşilyaprak, B. (2008). Kariyer Yolculuğu [Career Path] (Bölümyazarı), Türk PDR-     DER and  Euroguidance, Ankara: Ses Reklam.

9.         Yeşilyaprak, B .(2007). Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler [Developing Counseling: Advancement in the Profession] (Bölüm yazarı) Ankara: Nobel Yayınları

10.     Yeşilyaprak,B.(2006).Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi [Developmental and Learning Psychology] Editor (10.baskı),Ankara, Pegem A.

11.     Yeşilyaprak,B.(2006).Eğitimde Bireysel Farklılıklar [Individual Differences in Education] (Bölüm yazarı), (2.baskı.), Ankara, Nobel Publ.

12.     Yeşilyaprak,B.(2006). Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programı. (Editör). Yazarı: Kuzucu,Y. Nobel Yayın Dağıtım,Ankara.

13.     Yeşilyaprak,B.,Kurç,G.ve Güngör,A.(2000).Öğretmenler İçin Eğitsel ve Mesleki Rehberlik [Educational and Vocational Guidance for Teachers], (6.baskı), Ankara, Varan Publ.

14.     Yeşilyaprak,B.ve G.Kurç, (1988).Ruh Sağlığı ve Uyum Problemleri [Mental Health and Problems of Adjustment] , Ankara:Gazi Un. Publ.

IV. Diğer Akademik/ Eğitim Dergilerinde Basılan Makaleler

 

Not: 2011-2012 yılı örnek olarak sunulmuştur:

1.         Yeşilyaprak, B.(2012) “İletişimin ABC’si: Duygusal okuryazarlık” Eğitimci Dergisi, Sayı 11: 36-40.

2.         Yeşilyaprak, B.(2012). “Bir keşiftir yaşamak” Eğitimci Dergisi, Sayı 12: 58-59.

3.         Yeşilyaprak, B.(2012). “Temel eğitimin yeniden yapılandırılması ve yönlendirme sistemi üzerine eleştirel bir değerlendirme” Yeniden İmece Dergisi, 9, 33: 57-59.

4.         Yeşilyaprak, B. (2012). “21.Yüzyılda Kariyeriniz ve Siz” İstihdamda 3İ Dergisi, İşkur,sayı 6, 92-93.

5.         Yeşilyaprak, B.(2012).”Kişisel Rehberlikte Sınıf Öğretmeninin Ajandası: Tanışma-Kaynaşma Etkinlikleri” Eğitimci Dergisi, sayı 13: 6-10.

6.         Yeşilyaprak, B.(2012).”Davranışı Biçimlendirmede Davranışçı Teknikler” Eğitimci Dergisi, sayı 14: 38-42.

7.         Yeşilyaprak, B. (2011). “Bibliyoterapi: Masalların iyileştirici gücü”. Eğitimci Dergisi, Sayı 3: 6-8.

8.         Yeşilyaprak, B.(2011) “Çevre için değil, çevre içinde yaşayabilmek”. Eğitimci Dergisi, Sayı 4: 52-54.

9.         Yeşilyaprak, B. (2011). “Gençler kariyerinizi siz yönlendirin” Eğitimci Dergisi, Sayı 5: 14-18.

10.     Yeşilyaprak, B.(2011). “Kariyer soy ağacı” Eğitimci Dergisi, Sayı 7: 17-21.

11.     Yeşilyaprak, B. (2011). “Aile katılımını sağlama” Eğitimci Dergisi, Sayı 8: 6-10.

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans:

1.        Sevgi Sezer (2001) ‘Özsaygı Düzeyini Artırma Programının İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi’ Gazi Üniversitesi Eğit. Bil. Enstitüsü.

2.        Mücahit Kağan (2005) ‘Devlet Ve Özel İlköğretim Okulları İle Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi (Ankara İli Örneği)’ A.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

3.        Gülay Semiz Köroğlu (2006) ‘Sınıf Rehber Öğretmenlerin Algılarına Göre Psikolojik Danışmanların Duygusal Zeka Düzeyleri’ A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

4.        Işık Dursun Baluniye (2007) ‘Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi’ A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

5.        Seda Çakır (2008) ‘Evli Bireylerin Evlilik Uyumlarının Ana-Babalarına Bağlanma Düzeyleri Ve Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi’ A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

6.        Esen Spahi (2010) ‘ Kosova Ve Türkiye’de Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Ve Denetim Odağı Düzeylerinin İncelenmesi’ A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

Doktora Tezleri:

1.        Gürcan Özhan (2001) ‘Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerle Yapılan Bireysel Danışmanın Sürekli Kaygı ve Uyum Düzeylerine Etkisi’.G.Ü.Eğitim Bilimleri Ens.

2.        Binnaz Kıran (2002) ‘Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Öğrencilerin Risk Alma, Sigara İçme Davranışı Ve Okul Başarılarının İncelenmesi’ G. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

3.        Zihni Koç (2006) ‘Lise Öğrencilerinde Zorbalık Düzeylerinin Yordanması’ G. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

4.        Halis Özerk (2006) ‘Ana Babaların Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Tutumlarının, Bilgi Düzeylerinin Ve 11- 18 Yaş Grubu Öğrencilerin Kendilerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi’  A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

5.        Yaşar Kuzucu (2006) ‘Duyguları Fark Etmeye Ve İfade Etmeye Yönelik Bir Psiko-Eğitim Programının, Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Düzeylerine, Duyguları İfade Etme Eğilimlerine, Psikolojik Ve Öznel İyi Oluşlarına Etkisi’ A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

6.        Ege Akgün (2008) ‘‘Anne Çocuk İlişkisini Oyunla Geliştirme Eğitimi’nin Anne – Çocuk Etkileşim Düzeyine Etkisi’ A. Ü. Eğit. Bil. Enstitüsü.

BİLİMSEL VE EĞİTSEL KURUMLARDAKİ ÜYELİK VE GÖREVLER

I.                   Uluslararası Kongrelerde Organizson/Bilim Kurulu Üyelikleri:

1.       Iceepsy 2011 ve iceepsy 2012  International Kongress of Education & Educational Psychology, İstanbul.

2.       ISEP 2012-International Symposium on Education and Psychology (March 30-April 1,2012),Hong Kong.

3.       I.Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu (10-11 Mayıs 2012) Ataum,Ankara.

4.       InPACT 2012-International Psychology Application and Trends (24-26 May 2012).Lisbon,Portugal.

5.       InPACT 2013-International Psychology Application and Trends (26-28 April 2013).Madrid,Spain.

II.    Bilimsel Dergilerdeki Görevler:

A.    Editör Olarak:

1.         Türk PDR Dergisi:          (2002 – 2004)

2.         Çoluk Çocuk Dergisi (2007 – 2010)

3.         Eğitimci Dergisi (2010 – Halen)

B.     Yayın Kurulu Başkanı Olarak:

1.      Türk PDR Dergisi (2002 – 2005)

C. Bilimsel Hakem Olarak

1.         EJER –Eurasian Journal of Educational Reearch

2.         TED Dergisi

3.         Ü. Eğitim Fak. Dergisi

4.         H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi

5.         Çukurova Ünv. Eğt. Fak. Dergisi

6.         Anadolu Ünv. Eğt. Fak. Dergisi

7.         Milli Eğitim Dergisi

8.         G. Ü. Eğt. Fak. Dergisi

9.         G. Ü. Kastamonu Eğt. Fak. Dergisi

10.     Balıkesir Ünv. Eğt. Fak. Dergisi

11.     Ege Ünv. Eğt. Fak. Dergisi

12.     Diğer Bazı Eğitim Fakülteleri ve / veya Eğt. Bil. Enstitüsü Dergileri

III.             Mesleki Örgütlerdeki Görevler:

1.         Türk PDR Derneği:         Yönetim kurulu üyeliği

Genel başkan (2002 – 2008)

Etik komisyonu başkanı

Eğitim komisyonu üyeliği

Genç Araştırmacı Ödülü ve Araştırmacı Öğrenci Ödülü Sponsoru (2009 – Halen)

IV.             Akademik/ Eğitsel Kurullardaki Görevleri:

1.         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı

2.         Ankara Üniversitesi Gençlik Danışma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

3.         Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma  Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

4.         Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

5.         Ankara Üniversitesi Üniversite Yaşamına Uyum Programı Yönetim Kurulu Üyeliği

6.         Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

7.         Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Projesi Danışmanlığı

8.         Adalet Bakanlığı, ilgili davalar eğitsel ve psikolojik bilirkişilik

9.         T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyeliği