ARŞ.GÖR. BURCU ÇABUK    
Adı : BURCU
Soyadı : ÇABUK
E-posta : cabuk@education.ankara.edu.tr
Tel : 90 (312) 363 33 50 / 5107
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
KİŞİSEL BİLGİLER
Ünvanı, Adı Soyadı:
Dr. Burcu ÇABUK

Çalıştığı Üniversite ve Adresi:        

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Cebeci, Ankara

Telefon: +90 (312) 363 33 50 / 5107

Faks: +90 (312) 363 61 45

e-posta: cabuk@education.ankara.edu.tr

 

ÖĞRENİM DURUMU

2009 - 2014 Doktora Öğrenimi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı

Doktora Tezi: "Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması"

2002 - 2008 Ed.S. (Educational Specialist)

University of Tennessee, Knoxville, A.B.D.

Theory and Practice in Teacher Education (Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik)

Early Childhood Education (Erken Çocukluk Eğitimi)     

1999 - 2001 Yüksek Lisans Öğrenimi

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi Programı

Yüksek Lisans Tezi: “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri"

1993 - 1997 Lisans Öğrenimi

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı

1990 - 1993 Lise Öğrenimi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi, Ankara

1986 - 1990 Orta Öğrenim

(İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)

TED Ankara Koleji Özel Lisesi

Orta Kısım, Ankara


1981 - 1986 İlk Öğrenim

Dr. Reşit Galip İlkokulu, Ankara

 

ÇALIŞMA DURUMU

 

Ekim 1999 - devam ediyor

Araştırma Görevliliği

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


Şubat 2007 - Şubat 2008

Graduate Assistantship (Lisansüstü Asistanlığı)

University of Tennessee, Knoxville, A.B.D.

Theory and Practice in Teacher Education (Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik)

 

Ağustos 1998 - Ağustos 1999 Anasınıfı Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu

 

Ağustos 1997 - Ağustos 1998 Anasınıfı Öğretmenliği

Özel Ayşe Abla İlkokulu

 

YAYINLARI

Hakemli Bilimsel Dergilerde Tam Metinli Makaleleri

a. SCI, SSCI ve AHCI ve Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Diğer Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri


Judge, S., Puckett, K. and Çabuk, B. (2004). Digital Equity: New Findings from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 36(4), 383-396.


b. Ankara Üniversitesi’nin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri Tarafından Yayınlanan Bilimsel Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri


Çabuk, B. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198. 


c. TÜBİTAK-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında Taranan Bilimsel Hakemli Dergiler


Çabuk, B. ve Alisinanoğlu F. (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin   Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212.


Çabuk, B. ve Yeni, E. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2439-2456.


Dinçer, Ç., Ergül, A., Şen, M. ve Çabuk, B. (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.


Karacaoğlu, Ö. C. ve Çabuk, B. (2002). İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156. 


d. Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamı Dışındaki Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

 

Bayraktar, A. and Çabuk, B. (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 4(10), 311-321. 

 

Çabuk, B. and Haktanır, G. (2010). What Should Be Learned  in Kindergarten? A Project Approach Example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555. 

 

Çabuk Özer, B., Duman, G. and Çabuk, B. (2009). Turkish Preschool Staff’s Opinions about Hormones, Additives and Genetically Modified Foods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1734-1743.

 

Kitapları

 

MEB (2002). “MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” Kitabı Hazırlama Grubu Üyeliği. MEB Basımevi, Ankara, 80 s.


Kitap Bölümleri


Çabuk, B., Baş, T. ve Teke, N. (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. Mafalda Carmo (Ed.) Education and New Developments. 333-337 s. InScience Press, Lizbon, Portekiz. 


Çabuk, B. ve Haktanır, G. (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Eylem Gökçe Türk (Ed.) Çocuk ve Çevre(si). 165-181 s. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.


Çabuk, B. ve Bayraktar, A. (2011). Öğretmen Adayları Öğrencilerine Kitap Okuyor mu? Öykü Kitaplarının Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında ve Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanımı. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 05-07 Ekim 2011. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), Ankara.

 

Bildirileri

 

a. Tam Metni Yayınlanmış Uluslararası Kongre Bildirileri


Çabuk, B., Baş, T. ve Teke, N. (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. International Conference on Education and New Developments. World Institute for Advanced Research and Science (WIARS). 24-26 Haziran 2017. Lizbon, Portekiz.


Çabuk, B. and Haktanır, G. (2012). Are Preschool Children Aware of the Environment? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya.

 

Çabuk, B. and Bayraktar, A. (2012). Teaching The Lesson vs Teaching The Classroom: Is Language Arts Block Fun? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya. (Poster)

 

Bayraktar, A. and Çabuk, B. (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 21-24 Haziran 2011. Anglo-American Üniversitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti.

 

Çakır İlhan, A. and Çabuk, B. (2011). Fine Arts in Early Childhood Teacher Education. International Journal of Arts & Design Conference (IJADE). 6-7 Ekim 2011. Chester Üniversitesi, Chester, İngiltere.

b. Tam Metni Yayınlanmış Ulusal Kongre Bildirileri

 

Gücük, G., Yılmaz, R., Dinçer, Ç. ve Çabuk, B. (2014). Akranları Tarafından “Kabul Edilen” ve “Reddedilen” Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi.   12-13 Mayıs 2014. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Yılmaz, E. H., Ören, İ., Çimen, Y., Dağ, Ö., Dinçer, Ç. ve Çabuk, B. (2014). Resimli öykü kitaplarında kavramlara yer verilme durumunun incelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 08-09 Mayıs 2014. Başkent Üniversitesi, Ankara.


Haktanır, G. ve Çabuk, B. (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Algıları. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 06-08 Eylül 2000. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

c. Özeti Yayınlanmış Uluslararası Kongre Bildirileri

 

Çabuk, B. (2016). Teacher Candidates' Perceptions on a New Method: In-Class Debate in Kindergarten. 24th International Academic Conference (IISES), 28 Haziran-01 Temmuz 2016. Barcelona, İspanya.


Çabuk, B. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International Early Childhood Education Congress, IGEDER. 18-20 Mart 2016. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

 

Çabuk, B. (2015). Okul öncesi dönemde okuma yazma öğretimi: Erken okuryazarlık erken mi? 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Çabuk, B. ve Alisinanoğlu, F. (2015). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Saranlı, G. and Çabuk, B. (2015). Investigating Changes in the Perceptions of Preschool Teacher Candidates on Gifted Preschool Children. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015). 13-15 Mayıs 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

Çabuk, B. (2014). Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? International Balkan Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014. Trakya Üniversitesi, Edirne.

 

Çabuk, B. (2014). Early Literacy Development Comparison of American and Turkish Practices. International Conference on New Trends in Education - Early Childhood Education. 12-14 Ağustos 2014. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 

Çabuk, B. ve Alisinanoğlu, F. (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Günenirlik Çalışmaları. 1st International Eurasian Educational Research Congress. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.


Dinçer, Ç., Akgün, E., Şen, M., Acer, D., Ergül, A., Karaman, G., Çabuk, B., Yılmaz, A. ve Kurtulmuş, Z. (2012). I'm Going to Kingergarten "I'm Playing and Learning". 3rd International Congress on Early Childhood Education. 12-15 Eylül 2012. Çukurova Üniversitesi, Adana.

 

Çabuk, B. (2012). Do We Include Arts and Literature in Early Childhood Teacher Training Programs? Comparisons of the Applications in Turkey and Europe, World Conference on Design, Arts and Education. 30 Nisan-5 Mayıs 2012. Antalya.

 

Çabuk, B. and Haktanır, G. (2010). What Should Be Learned in  Kindergarten? A Project Approach Example. World Conference on Educational Sciences (WCES). 04-08 Şubat 2010. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 

Gürkan, T., Dinçer, Ç. and Çabuk Özer, B. (2009) Using Multiple Intelligence To Integrate Into Lesson Plans of Preschools. 1st International Conference of Living Theorists: Howard Gardner. 23-24 Mayıs 2009. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (Poster)

 

Duman, G. and Çabuk Özer, B. (2009). Preschool Pre-Service Teachers’ Perception of Challenging Classroom Behavior and their Self Competence Evaluation. International Conference on Education. 25-28 Mayıs 2009. Athens Institude for Education and Research. Atina, Yunanistan.

 

Çabuk, B. (2007). Are Kindergarteners ready for Literacy Education? Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2007. University of North Carolina, NC, USA.

 

Çabuk, B. (2006). Early Literacy Education: Comparison of the Different Practices of Turkey and the USA. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 10-11 February 2006. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.

 

Çabuk, B. (2005). Literacy for young children. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2005. University of North Carolina, NC, USA.

 

Judge, S. and Çabuk, B. (2004). Digital Equity: New Findings from ECLS-K. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting. San Diego, CA, USA. 

 

d. Özeti Yayınlanmış Uluslararası Katılımlı Kongre Bildirileri

 

Dinçer, Ç., Çabuk Özer, B., Ergül, A. ve Şen, M. (2009). Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi - Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk. 07-09 Ekim 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


e. Özeti Yayınlanmış Ulusal Kongre Bildirileri

 

Yeni, E. ve Çabuk, B. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Münazara. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2016. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.


Çabuk, B. ve Haktanır, G. (2015). Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi - Çocuk ve Çevre. 12-14 Ekim 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Diğer Yayınları


Çabuk, B. (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Gezileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 437, 17-19.

Çabuk, B. (2004). Okul Öncesi Eğitimde Doğa. Günebakan Dergisi, 1.

 

Çabuk, B. (2003). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Proje Yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim, 77, 29-33.

 

Çabuk, B. (2001). Çocuk ve Çevre. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri Kitabı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

 

Sertifika


05 - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılmıştır.


Aldığı Ödül


Best Paper Award

24-26 Haziran 2017 tarihleri arasında World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) tarafından düzenlenen International Conference on Education and New Developments 2017'de "Are Illustrations and Texts in Picture Strybooks Innocent? Natural Environment Messages Transmitted" isimli makalesi "Best Paper" seçilmiştir.

Verdiği Lisans Dersleri

 

Okul Öncesi Eğitime Giriş - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Öğretim Yöntemleri    - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Eğitimi                          - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Deneyimi                     - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması    - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocukluk Eğitimi      - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Projeleri

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler 


"Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum.” Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı projesi. (Yardımcı Araştırmacı) (17 Aralık 2010 - 16 Aralık 2011)

Erasmus Hareketliliği

13-17.07.2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği'nden yararlanarak Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine lisans ve lisansüstü düzeyde "Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında ders verme ve çalıştay düzenleme.

Görevli Olarak Katıldığı Çalıştaylar

20-21.01.2016 tarihleri arasında İstanbul TEMA Vakfı Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı görevi.

Verdiği Seminerler

01.09-11.10.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık düzeyleri belirlenerek, "Ekolojik Okuryazarlık" konusunda 160 öğrenciye 10 saatlik seminer verme.

08-12.06.2015 tarihleri arasında Rize Çayeli'nde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulamaları" konusunda 120 öğretmene seminer verme.

16-20.06.2014 tarihleri arasında Ankara İli Altındağ İlçesi'nde görevli okul öncesi öğretmenlerine düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013’de yer alan etkinlik türlerine yönelik olarak Uygulamalı Değerler Eğitimi" konusunda 80 öğretmene seminer verme. 

Aldığı Burslar

YÖK Yurtdışı Yükseköğrenim Bursu


ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ GÖREVLERİ

Haziran 2000

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2001

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2002

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2011

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2012

Mezuniyet Töreni Görevi

2008-2013


Etik Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi


2008-2017

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

(ADEK) Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi2008-2009

II. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2009-2010

III. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2010-2011

IV. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2011-2012

I. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

II. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

III. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

IV. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

I. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

II. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

Eylül-Ekim 2011

Eylül-Ekim 2015

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Görevlisi

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Görevlisi

1 - 3 Mart 2010

“Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel

Olarak Öğretmen Çalıştayı”nda Düzenleme Kurulu

Üyeliği

2011-2014

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Komisyonu

Üyeliği

15 Nisan 2011

Kız meslek liselerine Fakülte Tanıtım Günü

düzenleme görevi

Kasım 2011

Öğretmenler Günü Programı Düzenleme

Komisyonu Üyeliği

Kasım 2011

Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği

Ekim 2012

Üniversite Açılış Toplantısında Öğrenci Temsilcileri

Sorumlusu

01.01.2013-15.05.2015

50. Yıl Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin

bölüm adına kongre sekreteryası görevi

1999-2002

                   Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Anabilim Dalı

                   Temsilcisi

1999-2002

                    Çevre Topluluğu Akademik Danışmanı

2000-2002

                    Çocuk Kütüphanesi Komisyonu Üyeliği


Nisan 2002

                    Çocuk Şenliği Düzenleme Kurulu Üyeliği

2000-2002

                    Mezuniyet Yıllığı ve Balosu Komisyonu Bölüm Temsilcisi

2008-devam

                    Mezuniyet Yıllığı Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi2008-devam

                   Çift Anadal/Yandal Komisyonu Üyeliği

2010-2011

                   III. Sınıf Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersi

                   Koordinatörü

2011-2012

                   III. Sınıf Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersi

                   Koordinatörü

2011-devam

2015-2016

                   Ders Denklik Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi

                   Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçimi Komisyonu

                   Üyeliği

2009-devam

                   Haftada 1 yarım gün Erken Çocukluk Gelişimi ve

                   Eğitimi Birimi'nde Okul Öncesi eğitim almayan

                   çocuklara okuma yazmaya hazırlık eğitimi verme

                   görevi

ALDIĞI ATIFLAR

Akademik çalışmaları 446 atıf almıştır.

                     
                     - 10.10.2017 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR. -