ARŞ.GÖR. BURCU ÇABUK    
Adı : BURCU
Soyadı : ÇABUK
E-posta : cabuk@education.ankara.edu.tr
Tel : 90 (312) 363 33 50 / 5107
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Unvanı, Adı Soyadı: Dr. Burcu Çabuk

 

ÖĞRENİM DURUMU

2009 - 08.01.2014 Doktora Öğrenimi

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı


Burcu Çabuk’un Doktora Tezi:

Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu

 

02 Temmuz 2002 - 02 Temmuz 2008 Ed.S. (Educational Specialist)

(Eğitim Uzmanlığı)

University of Tennessee, Knoxville, TN, USA

Graduate School

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

Educational Specialist Program on Early Childhood Education

 

1999 - 2001 Yüksek Lisans Öğrenimi

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı


Burcu Çabuk’un Yüksek Lisans Tezi:

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri

Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Gelengül Haktanır

 

1993 - 1997 Lisans Öğrenimi

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı

 

1990 - 1993 Lise Öğrenimi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi

 

1986 - 1990 Orta Öğrenim

(İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)

TED Ankara Koleji Özel Lisesi Orta Kısım

 

1981 - 1986 İlk Öğrenim

Dr. Reşit Galip İlkokulu, Ankara

 

ÇALIŞMA DURUMU

27 Ekim 1999 - devam ediyor

Araştırma Görevliliği

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Şubat 2007 - Şubat 2008

Graduate Assistantship (Lisansüstü Asistanlığı)

University of Tennessee, Knoxville, TN, USA

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

 

Temmuz 2006 - Ocak 2007

Preschool Teacher (Anaokulu Öğretmenliği)

Cedar Bluff KinderCare, Knoxville, TN, USA

 

Ocak 2003 - Ocak 2004

Research Assistantship (Araştırma Asistanlığı)

through a grant from American Educational Research Association (AERA) worked with Dr. Sharon Judge

[American Educational Research Association (AERA) tarafından verilen bir hibe ile Prof. Dr. Sharon Judge ile çalışma]

University of Tennessee, Knoxville, TN, USA

College of Education, Health and Human Sciences

Department of Theory and Practice in Teacher Education

 

Eylül 1998 - Ağustos 1999

Anasınıfı Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu, Ankara


Aralık 1997 - Haziran 1998

Anasınıfı Öğretmenliği

Başkent Üniversitesi Özel İlkokulu, Ankara

 

YAYINLARI

Makaleleri

a. Web of Science Tarafından Taranan Q1 Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

Uluslararası Alan İndekslerince (ISI Database, Australian Education Index, British Education Index, ERIC ve Education Full Text) Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

Judge, Sharon; Puckett, Kathleen and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 36(4), 383-396.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ690936.pdf

SCImago Journal & Country Rank

 

b. Web of Science Tarafından Taranan Q4 Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

Karacaoğlu, Ömer Cem ve Çabuk, Burcu (2002). İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/155-156/karacaoglu.htm

SCImago Journal & Country Rank

 

c. ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

Çabuk, Burcu; Er, Büşra; Karageyik, Sabiha ve Tokgöz, Kübra (2018). Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Olan ve Olmayan Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle ilgili Öğretmen Algılarının İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 12-43.

http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/189256464_2.%20Burcu%20%C3%87abuk.pdf

 

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(3), 1010-1042.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337371

 

Çabuk, Burcu ve Yeni, Ebru (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2439-2456.

http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1438/453

 

Dinçer, Çağlayan; Ergül, Ayşegül; Şen, Müge ve Çabuk, Burcu (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.

http://www.kefdergi.com/pdf/19_1/19_1_3.pdf

 

Çabuk, Burcu ve Karacaoğlu, Ömer Cem (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423870064.pdf

 

Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Makaleleri ve Bildirileri

a. Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Makaleleri

a. 1. ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu Fatma (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/293643

 

b. Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Bildirileri

b. 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2016). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International Early Childhood Education Congress, IGEDER. 18-20 Mart 2016. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2015). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305658340_Anasinifi_ve_Sinif_Ogretmenlerinin_Mesleki_Yeterliklerine_Yonelik_Algi_Duzeyleri_Olceginin_Turkce'ye_Uyarlanmasi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismasi

 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle ilgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 1st International Eurasian Educational Research Congress. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

https://www.researchgate.net/publication/305658033_Anasinifi_ve_Sinif_Ogretmenlerinin_Okuma_Yazmaya_Hazirlik_Etkinlikleriyle_Ilgili_Algi_Duzeyleri_Olceginin_Gelistirilmesi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismalari

 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2012). Are Preschool Children Aware of the Environment? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya.

https://www.researchgate.net/publication/305657428_Are_Preschool_Children_Aware_of_the_Environment

 

Diğer Makaleleri

a. Web of Science Tarafından Taranan Makaleleri

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in Kindergarten? A Project Approach Example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555.

https://ac.els-cdn.com/S1877042810004118/1-s2.0-S1877042810004118-main.pdf?_tid=6e3ce72a-1217-48e6-8bf5-a7c50a9f557e&acdnat=1547411227_c86d3c52be42376380c28c2f10812aa9

 

Çabuk Özer, Burcu; Duman, Gökhan and Çabuk, Burçak (2009). Turkish Preschool Staff’s Opinions about Hormones, Additives and Genetically Modified Foods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1734-1743.

https://ac.els-cdn.com/S1877042809003103/1-s2.0-S1877042809003103-main.pdf?_tid=481ea181-52e7-49c5-8caf-fb6568874b4c&acdnat=1547411304_6ec2890a5b90a0a47fd314b42a3d4268


b. Diğer Yabancı Dilde Yazılmış Makaleleri

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 4(10), 311-321.

https://www.researchgate.net/publication/292961953_What_K-2_Pre-Service_Teachers_Do_For_Reading_Instruction


c. Diğer Türkçe Makaleleri

Çabuk, Burcu (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Gezileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 437, 17-19.

https://www.academia.edu/32455981/Erken_%C3%87ocukluk_E%C4%9Fitiminde_Alan_Gezileri

 

Çabuk, Burcu (2004). Okul Öncesi Eğitimde Doğa. Günebakan Dergisi, 1.

https://www.researchgate.net/publication/305659033_Okul_Oncesi_Egitimde_Doga

 

Çabuk, Burcu (2003). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Proje Yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim, 77, 29-33.

https://www.researchgate.net/publication/305658894_Okuloncesi_Donemde_Cevre_Egitimi_Proje_Yaklasimi

 

Kitapları

a. Tanınmış Uluslararası Yayınevlerince Yayımlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

Çabuk, Burcu (2019). Çevre Eğitimi. Deniz Kahriman Pamuk (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik. 1-49. Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Çabuk, Burcu. (2018). Okul Öncesi Dönemden Okul Dönemine Geçiş. Gelengül Haktanır (Ed.) Erken Çocukluk Eğitimine Giriş. 283-293. Ankara: Anı Yayıncılık.

https://www.researchgate.net/publication/327768376_Okul_Oncesi_Donemden_Okul_Donemine_Gecis

 

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba and Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. Mafalda Carmo (Ed.) Education and New Developments. 333-337. Lizbon, Portekiz: InPress.

http://insciencepress.org/wp-content/uploads/2017/11/Education-and-New-Developments_2017.pdf

 

b. Tanınmış Ulusal Yayınevlerinde Yayımlanmış Kitap Yazarlığı

MEB (2002). “MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” Kitabı Hazırlama Grubu Üyesi Burcu Çabuk. Ankara: MEB Basımevi, 80 s.

 

c. Tanınmış Ulusal Yayınevlerinde Yayımlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Eylem Gökçe Türk (Ed.) Çocuk ve Çevre(si). 165-181. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları.

https://www.researchgate.net/publication/316167184_Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Ogretmen_Adaylarinin_Ekolojik_Okuryazarlikla_Ilgili_Bilgi_Duzeylerinin_Incelenmesi

 

d. Diğer Kitapları

Çabuk, Burcu (2001). Çocuk ve Çevre. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları.


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

a. Avrupa Birliği Çerçeve Programı Araştırma Projeleri

"Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum.” Projesi’nde Yardımcı Araştırmacı Burcu Çabuk. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı projesi kapsamında, Ankara-Mamak'ta bulunan Atlıoğlu İlköğretim Okulu ve Ankara-Sincan'da bulunan Hayriye Andiçen Anaokulu'na birer anasınıfı düzenlenmiş ve okul öncesi eğitim almayan 20'şer çocuğun bu olanaktan faydalanması sağlanmıştır. (Proje Tarihleri: 17 Aralık 2010 - 17 Aralık 2011) (Proje Bütçesi: 88.250,40 Euro.)

 

b. Uluslararası Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri

"Okul Öncesi'nde Biyolojik Çeşitlilik - Büyük Bitki Araştırması” Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Danimarka'nın Foundation for Environmental Education kuruluşunun öncülüğünde, Türkiye'de Ulusal Koordinatörlüğü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gerçekleştirilen Eko-Okullar Programı kapsamında, 10 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve Toyota Fund For Europe destekli proje kapsamında, Yeşil Bayrak Ödüllü Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde bulunan 5 ve 6 yaş grubundaki 5 sınıfta öğrenim gören 80 okul öncesi dönem çocuğu ile sınıf içinde ve Eymir Gölü çevresi başta olmak üzere Ankara'nın çeşitli doğa alanlarında arazi çalışmaları yoluyla yerel flora ve fauna konuları üzerine yoğunlaşılarak çocukların biyolojik çeşitlilik konusundaki bilgi düzeylerinin arttırılması desteklenmektedir. (Proje Tarihleri: 01 Eylül 2018 - 30 Haziran 2019)

 

c. Üniversite Dışı Kaynaklarca Desteklenen Araştırma Projeleri

"Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ile Çalışmaların Okuma Yazma Öğretimine Yansımalarına Yönelik Ebeveyn Algıları" Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) SEADBAP2018-4 numaralı projesi kapsamında, ebeveynlerle çocuklarının aldıkları okuma yazmaya hazırlık eğitimleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmektedir. (Proje Tarihleri: 18 Mart 2018 - 18 Mart 2019) (Proje Bütçesi: 3.053 TL.)

 

"Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım" Projesi’nde Eğitmen Burcu Çabuk. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 118B560 numaralı projesi kapsamında, Burcu Çabuk tarafından 10 Eylül 2018 tarihinde 24 öğretmen ile "Çocukları Doğa ile Buluşturmanın Yaratıcı Yolları" çalıştayı ve "Öğretmenler Doğa ile Buluşuyor" semineri ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. (Proje Tarihleri: 04 Haziran 2018 - 04 Nisan 2019) (Proje Bütçesi: 94.429 TL.)


BİLİMSEL TOPLANTILARI

a. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

Çabuk, Burcu; Teke, Nergiz ve Baş, Tuğba (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğal Çevreye Yönelik Davranışlarla İlgili Algılarının Resimli Öykü Kitapları Yoluyla İncelenmesi. 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu. 26-28 Nisan 2018. Bodrum.

https://www.researchgate.net/publication/325270020_OKUL_ONCESI_DONEM_COCUKLARININ_DOGAL_CEVREYE_YONELIK_DAVRANISLARLA_ILGILI_ALGILARININ_RESIMLI_OYKU_KITAPLARI_YOLUYLA_INCELENMESI

  

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2017). Anaokullarındaki Kitap Merkezleri Etkili Kullanılıyor mu? - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Örnekleri. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi.18-21 Ekim 2017. Gazi Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/320708365_Anaokullarindaki_Kitap_Merkezleri_Etkili_Kullaniliyor_mu_-_Amerika_Birlesik_Devletleri_ve_Turkiye_Ornekleri?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba and Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. International Conference on Education and New Developments. World Institute for Advanced Research and Science (WIARS). 24-26 Haziran 2017. Lizbon, Portekiz.

http://end-educationconference.org/wp-content/uploads/2017/11/Education-and-New-Developments_2017.pdf

 

Çabuk, Burcu (2016). Teacher Candidates' Perceptions on a New Method: In-Class Debate in Kindergarten. 24th International Academic Conference (IISES), 28 Haziran-01 Temmuz 2016. Barcelona, İspanya.

https://www.researchgate.net/publication/305771697_TEACHER_CANDIDATES'_PERCEPTIONS_ON_A_NEW_TECHNIQUE_IN-CLASS_DEBATE_IN_KINDERGARTEN

 

Çabuk, Burcu (2015). Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Öğretimi: Erken Okuryazarlık Erken mi? 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305658093_ERKEN_OKURYAZARLIK_ERKEN_MI

 

Saranlı, Gülşah and Çabuk, Burcu (2015). Investigating Changes in the Perceptions of Preschool Teacher Candidates on Gifted Preschool Children. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015). 13-15 Mayıs 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/304283073_Investigating_the_Changes_in_the_Perceptions_of_Preschool_Teacher_Candidates_on_Gifted_Children_Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Adaylarinin_Ustun_Yetenekli_Okul_Oncesi_Cocuklariyla_Ilgili_Algilarindaki_Degis

 

Çabuk, Burcu (2014). Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? 9th International Balkan Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014. Trakya Üniversitesi, Edirne.

https://www.researchgate.net/publication/305657987_Erken_Cocukluk_Donemde_Cevre_Egitimi_Ogretmenler_Cevrenin_Farkindalar_mi?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Çabuk, Burcu (2014). Early Literacy Development Comparison of American and Turkish Practices. International Conference on New Trends in Education - Early Childhood Education. 12-14 Ağustos 2014. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

https://www.researchgate.net/publication/305657711_EARLY_LITERACY_DEVELOPMENT_COMPARISON_OF_AMERICAN_AND_TURKISH_PRACTICES?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Dinçer, Çağlayan; Akgün, Ege; Şen, Müge; Acer, Dilek; Ergül, Ayşegül; Karaman, Gökçe; Çabuk, Burcu; Yılmaz, Arif ve Kurtulmuş, Zeynep (2012). I'm Going to Kingergarten "I'm Playing and Learning". 3rd International Congress on Early Childhood Education. 12-15 Eylül 2012. Çukurova Üniversitesi, Adana.

https://www.researchgate.net/publication/305787421_I'm_Going_to_Kindergarten_I'm_Playing_and_Learning

 

Çabuk, Burcu (2012). Do We Include Arts and Literature in Early Childhood Teacher Training Programs? Comparisons of the Applications in Turkey and Europe. World Conference on Design, Arts and Education. 30 Nisan-05 Mayıs 2012. Antalya.

https://www.researchgate.net/publication/305657701_Do_We_Include_Arts_and_Literature_in_Early_Childhood_Teacher_Training_Programs_-_Comparisons_of_the_Applications_in_Turkey_and_Europe

 

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 21-24 Haziran 2011. Anglo-American Üniversitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti.

 

Çakır İlhan, Ayşe and Çabuk, Burcu (2011). Fine Arts in Early Childhood Teacher Education. International Journal of Arts & Design Conference (IJADE). 6-7 Ekim 2011. Chester Üniversitesi, Chester, İngiltere.

 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in Kindergarten? A Project Approach Example. World Conference on Educational Sciences (WCES). 04-08 Şubat 2010. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 

Duman, Gökhan and Çabuk Özer, Burcu (2009). Preschool Pre-Service Teachers’ Perception of Challenging Classroom Behavior and their Self Competence Evaluation. International Conference on Education. 25-28 Mayıs 2009. Athens Institude for Education and Research. Atina, Yunanistan.

https://www.researchgate.net/publication/305656509_Preschool_Pre-Service_Teachers'_Perception_of_Challenging_Classroom_Behavior_and_Their_Self_Competence_Evaluation

 

Çabuk, Burcu (2007). Are Kindergarteners ready for Literacy Education? Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2007. University of North Carolina, NC, USA.

 

Çabuk, Burcu (2006). Early Literacy Education: Comparison of the Different Practices of Turkey and the USA. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 10-11 February 2006. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.

 

Çabuk, Burcu (2005). Literacy for young children. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2005. University of North Carolina, NC, USA.

 

Judge, Sharon and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from ECLS-K. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting. San Diego, CA, USA.

 

b. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Poster Bildirileri

Çabuk, Burcu and Bayraktar, Ayşegül (2012). Teaching The Lesson vs. Teaching The Classroom: Is Language Arts Block Fun? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya.

 

Gürkan, Tanju; Dinçer, Çağlayan and Çabuk Özer, Burcu (2009). Using Multiple Intelligence To Integrate Into Lesson Plans of Preschools. 1st International Conference of Living Theorists: Howard Gardner. 23-24 Mayıs 2009. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

 

c. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

Er, Büşra; Karageyik, Sabiha; Tokgöz, Kübra ve Çabuk, Burcu (2018). Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle İlgili Algılarının İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

https://www.researchgate.net/publication/325119754_Ogretmenlerin_Okul_Oncesi_Donemdeki_Iki_Dilli_Cocuklarin_Okuma_Yazmaya_Hazirlik_Becerileriyle_ilgili_Algilarinin_Incelenmesi

 

Çetin, Tuba Nur; Gönç, Lale; Güven, Aleyna; Yaşar, Sudem ve Çabuk, Burcu (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Hazırlanan Resimli Öykü Kitaplarındaki Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

https://www.researchgate.net/publication/325119698_Okul_Oncesi_Donem_Cocuklarina_Hazirlanan_Resimli_Oyku_Kitaplarindaki_Toplumsal_Cinsiyet_Rollerinin_Incelenmesi?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Er, Mustafa; Aykaç, Tuba ve Çabuk, Burcu (2018). Resimli Öykü Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Sosyal-Duygusal Gelişim Özelliklerine Yönelik Olumlu Davranışları İçerme Durumları. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

https://www.researchgate.net/publication/325119928_Resimli_Oyku_Kitaplarinin_Okul_Oncesi_Egitim_Programi'ndaki_Sosyal-Duygusal_Gelisim_Ozelliklerine_Yonelik_Olumlu_Davranislari_Icerme_Durumlari?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Yeni, Ebru ve Çabuk, Burcu (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Münazara. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2016. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

https://www.researchgate.net/publication/325119928_Resimli_Oyku_Kitaplarinin_Okul_Oncesi_Egitim_Programi'ndaki_Sosyal-Duygusal_Gelisim_Ozelliklerine_Yonelik_Olumlu_Davranislari_Icerme_Durumlari?_sg=FCNvc5rhRLhzxtYEwyugfEJe4gnZoHhbYGMdamiQY_RtkqQQcbv7mFDmJqVgryhqRPbEZn4i0DBUEuFDLJ55BzCCbEqDcFJ56315SL_j.F_5FBCP96eAIIRPh4avNWE_X5-9qSbpR7cB0aeDAFbo48GZIQPURC6HlmRnUS9BAbgh_xpVYi0bybuRysSubXQ

 

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2015). Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi - Çocuk ve Çevre. 12-14 Ekim 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

Gücük, Gülşah; Yılmaz, Rabia, Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Akranları Tarafından “Kabul Edilen” ve “Reddedilen” Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 12-13 Mayıs 2014. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Yılmaz, Ece Hülya; Ören, İrem; Çimen, Yeşim; Dağ, Ömer; Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Resimli Öykü Kitaplarında Kavramlara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 08-09 Mayıs 2014. Başkent Üniversitesi, Ankara.

 

Çabuk, Burcu ve Bayraktar, Ayşegül (2011). Öğretmen Adayları Öğrencilerine Kitap Okuyor mu? Öykü Kitaplarının Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında ve Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanımı. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 05-07 Ekim 2011. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), Ankara.

 

Haktanır, Gelengül ve Çabuk, Burcu (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Algıları. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 06-08 Eylül 2000. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

https://www.researchgate.net/publication/305496624_Okul_Oncesi_Donemdeki_Cocuklarin_Cevre_Algilari

 

d. Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş ve Tam veya Özet Metni Basılmış Sözlü Bildirileri

Dinçer, Çağlayan; Çabuk Özer, Burcu; Ergül, Ayşegül ve Şen, Müge (2009). Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi - Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk. 07-09 Ekim 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

Verdiği Lisans Dersleri

Okul Öncesi Eğitime Giriş - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Deneyimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Öğretim Yöntemleri I - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Öğretim Yöntemleri II - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması I - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması II - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Araştırma Projesi I  - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Araştırma Projesi II - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişim Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (2019-2020 akademik yılı itibariyle verilecektir.)

Erken Çocukluk Eğitimi - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı


DERGİ YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Burcu Çabuk Sınırsız Eğitim Araştırma Dergisi’nin Alan Editörlüğü görevini yapmaktadır.

 

ÖDÜLLERİ

Uluslararası Tanınırlığı Olan Bilim Kurulları Tarafından Verilen Araştırma Ödülü

Burcu Çabuk, Tuğba Baş ve Nergiz Teke'nin "Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted" ("Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları") isimli makaleleri 24-26 Haziran 2017 tarihleri arasında World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) tarafından düzenlenen International Conference on Education and New Developments - END 2017'de "Best Paper Award" ("En İyi Makale Ödülü") almıştır.

 

DİĞER ETKİNLİKLERİ

Uluslararası Öğretim Elemanı Değişim Programına Katılmış Olmak

Burcu Çabuk 13-17.07.2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine yönelik olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde "Erken Okuryazarlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında 8 saat ders verip 4 saat çalıştay düzenlemiştir.

 

Ulusal/Uluslararası Nitelikte Bir Bilimsel Etkinliğin Düzenleme veya Bilimsel Değerlendirme Komitesinde Yer Almak 

13-15.05.2015

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin 50. Yıl Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen "International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges” (ICEFIC 2015) ("Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim") Kongre Sekreteryası Görevi

01-03.03.2010

“Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı” Düzenleme Kurulu Görevi

2008-2013

Etik Komisyonu Görevi

2011-2014

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Komisyonu Görevi

24.11.2011

Öğretmenler Günü Programı Düzenleme Komisyonu Görevi

2000-2002

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yer alan Çocuk Kütüphanesi'nin Komisyonu Görevi

2000-2002

Mezuniyet Yıllığı ve Balosu Komisyonu Görevi

2008-2018

Mezuniyet Yıllığı Komisyonu Görevi

2008-2018

Çift Anadal/Yandal Komisyonu Görevi

2015-2016

Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçimi Komisyonu Görevi

2011-devam

Ders Denklik Komisyonu Görevi

2008-devam

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Komisyonu Görevi

Haziran 2000

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2001

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2002

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2011

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

Haziran 2012

Mezuniyet Töreni Düzenleme Görevi

2008-2009

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2009-2010

III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2010-2011

IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2011-2012

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2012-2013

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2013-2014

III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2014-2015

IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2015-2016

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

2016-2017

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı Görevi

09.-10. 2011

Üniversite Yaşamına Uyum Programı’nı Yürütme Görevi

09.-10. 2015

Üniversite Yaşamına Uyum Programı’nı Yürütme Görevi

15.04.2011

Kız Meslek Liselerine Fakülte Tanıtım Günü Düzenleme Görevi

Kasım 2011

Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Görevi

Ekim 2012

Üniversite Açılış Toplantısında Öğrenci Temsilcileri Sorumluluğu Görevi

1999-2002

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Anabilim Dalı Temsilcisi

04.2002

Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nin Düzenleme Kurulu Üyeliği

2010-2012 

Okul Öncesi Öğretmenliği III. Sınıf Dersleri Arasında Yer Alan Okul Deneyimi Dersi Koordinatörü

09.2017-devam

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi Koordinatörlüğü Görevi

09.2009-devam 

Haftada 1 Yarım Gün Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuklara Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi Verme Görevi

09.2017-devam

Seminer Dönemlerinde Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde Okul Öncesi Öğretmenlerine Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi, Münazara Uygulamaları, Çevre Eğitimi Konularında Seminer Verme Görevi

 

Üniversite-Toplum İşbirliği Çerçevesinde Sosyal Sorumluluk Projeleri 

"Mamak'ta Bilim Yolculuğu" Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Ankara-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mamak İlçesi’ndeki MEB’na bağlı ilkokulların anasınıflarında ve bağımsız anaokullarında öğrenim gören 3-6 yaş grubu öğrencilerinin dil ve kavram gelişimlerini desteklemek amacıyla her Perşembe ve Cuma günleri 09:30-11:30 ve 15:30-17:30 saatleri arasında grup oyunları düzenlenmiş ve kavram oyuncaklarıyla eğitimler verilmiştir. (Proje Tarihleri: 1 Kasım 2018 - 04 Ocak 2019)

 

"Her Güne Bir Etkinlik" Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Ankara-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mamak İlçesi’ndeki MEB’na bağlı ilkokulların anasınıflarında öğrenim gören 5-6 yaş grubu öğrencilerinin kavram gelişimlerini desteklemek amacıyla hafta içi her gün 13:30-17:30 saatleri arasında kavram oyuncaklarıyla eğitimler verilmiştir. (Proje Tarihleri: 02 Nisan - 01 Haziran 2018)

 

"Okul Öncesinde Çevre Eğitimi" Projesi’nde Yürütücü Burcu Çabuk. Ankara-Çankaya İlçesi'ndeki MEB'na bağlı Doku Kültür Anaokulu'nda öğrenim gören 3-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen çevre eğitimi projesi kapsamında, danışmanlığını Burcu Çabuk'un yaptığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kozalak Çevre Topluluğu lisans öğrencileriyle birlikte 80 okul öncesi dönem çocuğuna çevre eğitimi verilmiştir. (Proje Tarihleri: 21 Şubat - 23 Nisan 2012)


Eğitim-Araştırma Faaliyetleri Sırasında Üniversite Komisyonlarında Görev Almak 

 

DİĞER FAALİYETLERİ

Görevli Olarak Katıldığı Çalıştaylar 

Burcu Çabuk 07.12.2018 tarihinde İstanbul'da Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 16.11.2018 tarihinde İstanbul'da Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 29.12.2017 tarihinde İstanbul-TEMA Vakfı'nda Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 20-21.01.2016 tarihleri arasında İstanbul-TEMA Vakfı'nda Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

 

Burcu Çabuk 26-27.06.2000 tarihleri arasında İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda "Eğitim" ve "Çevre" başlıklı çalıştaylarda görev yapmıştır.

 

Verdiği Seminerler 

Burcu Çabuk 20.02.2019 tarihinde Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde "Okul Öncesi Velilerine Yönelik Evde Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliğini Destekleme" konulu 2 saatlik bir veli semineri verecektir.


Burcu Çabuk 26.01.2019 tarihinde Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde görevli 18 öğretmenine "Ekolojik Okuryazarlığa Yönelik Uygulamalar: Yurtdışından Örnekler" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.  

 

Burcu Çabuk 24.12.2018 tarihinde Dadya Çocukları Anaokulu'nun Or-An ve Ümitköy şubelerinde görevli 33 kişiden oluşan ekibine (yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel) "Eğitimcilerin Ekolojik Okuryazarlıkları" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk 04.09.2018 tarihinde Ankara Eğitim Kurumları'nda görevli 12 anasınıfı ve sınıf öğretmenine "İlkokuma Yazma Öğretiminin Yansımaları, Erken Okuryazarlık Eğitimi" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk 29.01.2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde MEB'na bağlı resmi ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve kurum anaokullarında görevli 22 okul öncesi öğretmenine "Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk 28.11.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Eğitim alanında öğrenim gören 18 yüksek lisans ve doktora öğrencisine "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Kitap Merkezleri'nin Etkili Kullanımı" konulu 3 saatlik bir seminer vermiştir.

 

Burcu Çabuk 23.11.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 49 lisans öğrencisi öğretmen adayına "Orman Okulları, Eko-Okullar ve Ekolojik Okuryazarlık" isimli 3 saatlik bir seminer verilmiştir.

 

Burcu Çabuk 01.09-01.10.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık düzeyleri belirlenerek, "Ekolojik Okuryazarlık" konusunda 37 lisans öğrencisi öğretmen adayına 10 saatlik bir seminer vermiştir.

 

Burcu Çabuk 08-12.06.2015 tarihleri arasında Rize Çayeli'nde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulamaları" başlığı altında "Okul Öncesi Eğitim Programı", "Aile Katılım Çalışmaları", "Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinlikleri" ve "Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konularında 120 öğretmene hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk 11.02.2015 tarihinde Akademik Minik Anaokulu'nda görevli 12 okul öncesi öğretmenine "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013'ün Tanıtımı ve Programda Yer Alan Etkinlik Türlerine Yaratıcı Örnekler" başlıklı hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk 16-20.06.2014 tarihleri arasında Ankara İli Altındağ İlçesi'nde görevli okul öncesi öğretmenlerine düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013’de yer alan etkinlik türlerine yönelik olarak Uygulamalı Değerler Eğitimi" başlığı altında "Fen Eğitimi" ve "Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konularında 80 öğretmene hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

 

Burcu Çabuk 13 Mayıs 2011 tarihinde 40 öğretmen adayına Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı "Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum.” Projesi kapsamında "Okul Öncesinde Fen ve Doğa Eğitimi" konusunda eğitim semineri verilmiştir.

 

Aldığı Burslar ve Destekler

Burcu Çabuk Ağustos 2001 - Ağustos 2004 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ndan Yurtdışında Yükseköğrenim Bursu almıştır.

 

Burcu Çabuk Nisan 2004'te University of Tennessee'den American Educational Research Association (AERA) Konferansı için Sunu Desteği almıştır.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 

Burcu Çabuk Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD)'ne üyedir.

 

Burcu Çabuk Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)'ne üyedir.

 

Burcu Çabuk Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)'na üyedir.

 

Burcu Çabuk Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD)’a üyedir.

 

Burcu Çabuk American Educational Research Association (AERA)'a üyedir.

 

Burcu Çabuk National Association for the Education of Young Children (NAEYC)'a üyedir.

 

Danışmanı Olduğu Öğrenci Toplulukları

Burcu Çabuk Eylül 2013'den itibaren Ankara Üniversitesi Münazara Topluluğu'nun danışmanlık görevini yürütmektedir. (Topluluğu kuran danışmanıdır.) Topluluğun, ulusal çaplı yarışmalarda birçok ödülü bulunmaktadır. Topluluğun, ulusal çaplı birçok yarışmada ödülü bulunmaktadır.

 

Burcu Çabuk Ekim 1999 - Temmuz 2002 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Kozalak Çevre Topluluğu'nun danışmanlık görevini yürütmüştür. (Topluluğu kuran danışmanıdır.)

 

Sertifikaları 

Burcu Çabuk 05-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Eğitimcilerin Eğitimi Programı Sertifikası" almıştır.

 

Burcu Çabuk 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Ankara-Gölbaşı İlçesi'nde "Öğretmenlik Sertifikası" almıştır.

  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ DİĞER GÖREVLERİ 


ATIFLARI

a. Akademik çalışmaları 540 atıf almıştır.

 

b. SCOPUS veri tabanı "h indeksi" 2’dir.

https://scholar.google.com.tr/citations?user=L2zZMPEAAAAJ&hl=tr

 


18.02.2019 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.