ARŞ.GÖR. BURCU ÇABUK    
Adı : BURCU
Soyadı : ÇABUK
E-posta : cabuk@education.ankara.edu.tr
Tel : 90 (312) 363 33 50 / 5107
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel Eğitim Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Ünvanı, Adı Soyadı: Dr. Burcu ÇABUK 

Çalıştığı Üniversite ve Adresi:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Cebeci, Ankara 

Telefon: +90 (312) 363 33 50 / 5107 

Faks: +90 (312) 363 61 45 

e-posta: cabuk@education.ankara.edu.tr


ÖĞRENİM DURUMU

2009 - 08.01.2014 Doktora Öğrenimi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı

Burcu Çabuk’un Doktora Tezi: "Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması"


02 Temmuz 2002 - 02 Temmuz 2008 Ed.S. (Educational Specialist)

University of Tennessee, Knoxville, TN, A.B.D. Theory and Practice in Teacher Education (Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik) Early Childhood Education Educational Specialist Program (Erken Çocukluk Eğitimi)


1999 - 2001 Yüksek Lisans Öğrenimi

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı

Burcu Çabuk’un Yüksek Lisans Tezi: “Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri"

 

1993 - 1997 Lisans Öğrenimi

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı


1990 - 1993 Lise Öğrenimi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi, Ankara

1986 - 1990 Orta Öğrenim

(İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil) TED Ankara Koleji Özel Lisesi Orta Kısım, Ankara 


1981 - 1986 İlk Öğrenim

Dr. Reşit Galip İlkokulu, Ankara

 

ÇALIŞMA DURUMU

27 Ekim 1999 - devam ediyor

Araştırma Görevliliği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


Şubat 2007 - Şubat 2008

Graduate Assistantship (Lisansüstü Asistanlığı)

University of Tennessee, Knoxville, TN, A.B.D. Theory and Practice in Teacher Education (Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik)

 

Temmuz 2006 - Ocak 2007

Preschool Teacher (Anaokulu Öğretmenliği)

Cedar Bluff KinderCare, Knoxville, TN, A.B.D.


Ocak 2003 - Ocak 2004

Research Assistantship through a grant from American Educational Research Association (AERA)

(Araştırma Asistanlığı - American Educational Research Association (AERA) tarafından verilen bir hibe ile)

University of Tennessee, Knoxville, TN, A.B.D. Theory and Practice in Teacher Education (Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik)


 
Eylül 1998 - Ağustos 1999

Anasınıfı Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu, Ankara

 

Aralık 1997 - Haziran 1998

Anasınıfı Öğretmenliği

Başkent Üniversitesi Özel İlkokulu, Ankara


YAYINLARI

Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Tam Metinli Makaleleri

a. SCI, SSCI ve AHCI ve Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Diğer Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Judge, Sharon; Puckett, Kathleen and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 36(4), 383-396.


b. Ankara Üniversitesi’nin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri Tarafından Yayınlanan Bilimsel Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Çabuk, Burcu ve Karacaoğlu, Ömer Cem (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198. 


c. TÜBİTAK-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında Taranan Bilimsel Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Çabuk, Burcu; Er, Büşra; Karageyik, Sabiha ve Tokgöz, Kübra (Basım Aşamasında). Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle İlgili Algılarının İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(3), 1010-1042.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu Fatma (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212.

Çabuk, Burcu ve Yeni, Ebru (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2439-2456.

Dinçer, Çağlayan; Ergül, Ayşegül; Şen, Müge ve Çabuk, Burcu (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38. 

Karacaoğlu, Ömer Cem ve Çabuk, Burcu (2002). İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.  


d. Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamı Dışındaki Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 4(10), 311-321. 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in Kindergarten? A Project Approach Example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555. 

Çabuk Özer, Burcu; Duman, Gökhan and Çabuk, Burçak (2009). Turkish Preschool Staff’s Opinions about Hormones, Additives and Genetically Modified Foods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1734-1743.


Kitapları

MEB (2002). “MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” Kitabı Hazırlama Grubu Üyesi Burcu Çabuk. MEB Basımevi, Ankara, 80 s.


Kitap Bölümleri

a. Uluslararası Yayınevlerinde Yayınlanmış Kitaplarda Bölümleri

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba and Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. Mafalda Carmo (Ed.) Education and New Developments. 333-337. InScience Press, Lizbon, Portekiz. 


b. Ulusal Yayınevlerinde Yayınlanmış Kitaplarda Bölümleri

Çabuk, B. (basım aşamasında). Çevre Eğitimi. Deniz Pamuk (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Çabuk, Burcu. (2018). Okul Öncesi Dönemden Okul Dönemine Geçiş. Gelengül Haktanır (Ed.) Erken Çocukluk Eğitimine Giriş. 283-293. Anı Yayıncılık, Ankara.

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Eylem Gökçe Türk (Ed.) Çocuk ve Çevre(si). 165-181. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.

 

Bildirileri

a. Tam Metni Yayınlanmış Uluslararası Kongre Bildirileri

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba and Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. International Conference on Education and New Developments. World Institute for Advanced Research and Science (WIARS). 24-26 Haziran 2017. Lizbon, Portekiz.

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2012). Are Preschool Children Aware of the Environment? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya.

Çabuk, Burcu and Bayraktar, Ayşegül (2012). Teaching The Lesson vs. Teaching The Classroom: Is Language Arts Block Fun? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya. (Poster)

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 21-24 Haziran 2011. Anglo-American Üniversitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Çakır İlhan, Ayşe and Çabuk, Burcu (2011). Fine Arts in Early Childhood Teacher Education. International Journal of Arts & Design Conference (IJADE). 6-7 Ekim 2011. Chester Üniversitesi, Chester, İngiltere.


b. Tam Metni Yayınlanmış Ulusal Kongre Bildirileri

Çabuk, Burcu ve Bayraktar, Ayşegül (2011). Öğretmen Adayları Öğrencilerine Kitap Okuyor mu? Öykü Kitaplarının Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında ve Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanımı. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 05-07 Ekim 2011. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), Ankara.

Haktanır, Gelengül ve Çabuk, Burcu (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Algıları. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 06-08 Eylül 2000. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

c. Özeti Yayınlanmış Uluslararası Kongre Bildirileri

Çabuk, Burcu; Teke, Nergiz ve Baş, Tuğba (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğal Çevreye Yönelik Davranışlarla İlgili Algılarının Resimli Öykü Kitapları Yoluyla İncelenmesi. 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu. 26-28 Nisan 2018. Bodrum. 

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2017). Anaokullarındaki Kitap Merkezleri Etkili Kullanılıyor mu? - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Örnekleri. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi.18-21 Ekim 2017. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çabuk, Burcu (2016). Teacher Candidates' Perceptions on a New Method: In-Class Debate in Kindergarten. 24th International Academic Conference (IISES), 28 Haziran-01 Temmuz 2016. Barcelona, İspanya.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2016). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International Early Childhood Education Congress, IGEDER. 18-20 Mart 2016. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

Çabuk, Burcu (2015). Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Öğretimi: Erken Okuryazarlık Erken mi? 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2015). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Saranlı, Gülşah and Çabuk, Burcu (2015). Investigating Changes in the Perceptions of Preschool Teacher Candidates on Gifted Preschool Children. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015). 13-15 Mayıs 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çabuk, Burcu (2014). Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? 9th International Balkan Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014. Trakya Üniversitesi, Edirne.

Çabuk, Burcu (2014). Early Literacy Development Comparison of American and Turkish Practices. International Conference on New Trends in Education - Early Childhood Education. 12-14 Ağustos 2014. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle ilgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 1st International Eurasian Educational Research Congress. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

Dinçer, Çağlayan; Akgün, Ege; Şen, Müge; Acer, Dilek; Ergül, Ayşegül; Karaman, Gökçe; Çabuk, Burcu; Yılmaz, Arif ve Kurtulmuş, Zeynep (2012). I'm Going to Kingergarten "I'm Playing and Learning". 3rd International Congress on Early Childhood Education. 12-15 Eylül 2012. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çabuk, Burcu (2012). Do We Include Arts and Literature in Early Childhood Teacher Training Programs? Comparisons of the Applications in Turkey and Europe. World Conference on Design, Arts and Education. 30 Nisan-05 Mayıs 2012. Antalya.

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in  Kindergarten? A Project Approach Example. World Conference on Educational Sciences (WCES). 04-08 Şubat 2010. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Gürkan, Tanju; Dinçer, Çağlayan and Çabuk Özer, Burcu (2009) Using Multiple Intelligence To Integrate Into Lesson Plans of Preschools. 1st International Conference of Living Theorists: Howard Gardner. 23-24 Mayıs 2009. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (Poster)

Duman, Gökhan and Çabuk Özer, Burcu (2009). Preschool Pre-Service Teachers’ Perception of Challenging Classroom Behavior and their Self Competence Evaluation. International Conference on Education. 25-28 Mayıs 2009. Athens Institude for Education and Research. Atina, Yunanistan.

Çabuk, Burcu (2007). Are Kindergarteners ready for Literacy Education? Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2007. University of North Carolina, NC, USA.

Çabuk, Burcu (2006). Early Literacy Education: Comparison of the Different Practices of Turkey and the USA. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 10-11 February 2006. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.

Çabuk, Burcu (2005). Literacy for young children. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2005. University of North Carolina, NC, USA.

Judge, Sharon and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from ECLS-K. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting. San Diego, CA, USA. 


d. Özeti Yayınlanmış Uluslararası Katılımlı Kongre Bildirileri

Dinçer, Çağlayan; Çabuk Özer, Burcu; Ergül, Ayşegül ve Şen, Müge (2009). Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi - Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk. 07-09 Ekim 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

e. Özeti Yayınlanmış Ulusal Kongre Bildirileri

Er, Büşra; Karageyik, Sabiha; Tokgöz, Kübra ve Çabuk, Burcu (2018). Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle İlgili Algılarının İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

Çetin, Tuba Nur; Gönç, Lale; Güven, Aleyna; Yaşar, Sudem ve Çabuk, Burcu (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Hazırlanan Resimli Öykü Kitaplarındaki Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

Er, Mustafa; Aykaç, Tuba ve Çabuk, Burcu (2018). Resimli Öykü Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Sosyal-Duygusal Gelişim Özelliklerine Yönelik Olumlu Davranışları İçerme Durumları. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

Yeni, Ebru ve Çabuk, Burcu (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Münazara. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2016. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2015). Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi - Çocuk ve Çevre. 12-14 Ekim 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Gücük, Gülşah; Yılmaz, Rabia, Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Akranları Tarafından “Kabul Edilen” ve “Reddedilen” Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 12-13 Mayıs 2014. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, Ece Hülya; Ören, İrem; Çimen, Yeşim; Dağ, Ömer; Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Resimli öykü kitaplarında kavramlara yer verilme durumunun incelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 08-09 Mayıs 2014. Başkent Üniversitesi, Ankara.


Diğer Yayınları

Çabuk, Burcu (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Gezileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 437, 17-19.

Çabuk, Burcu (2004). Okul Öncesi Eğitimde Doğa. Günebakan Dergisi, 1.

Çabuk, Burcu (2003). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Proje Yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim, 77, 29-33.

Çabuk, Burcu (2001). Çocuk ve Çevre. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri Kitabı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

Sertifikaları

Burcu Çabuk 05-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Eğitimcilerin Eğitimi Programı Sertifikası" almıştır.

Burcu Çabuk 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Ankara-Gölbaşı İlçesi'nde "Öğretmenlik Sertifikası" almıştır.


Ödülleri

Best Paper Award / En İyi Makale Ödülü

Burcu Çabuk,Tuğba Baş ve Nergiz Teke'nin "Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted" ("Resimli Öykü Kitaplarındaki Görseller ve Metinler Masum mu? - İletilen Doğal Çevre Mesajları") isimli makaleleri 24-26 Haziran 2017 tarihleri arasında World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) tarafından düzenlenen International Conference on Education and New Developments - END 2017'de "Best Paper Award" ("En İyi Makale Ödülü") almıştır.


Verdiği Lisans Dersleri

Okul Öncesi Eğitime Giriş - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Öğretim Yöntemleri - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Deneyimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocukluk Eğitimi - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı


Projeleri

a. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Benzeri Kuruluşlarca Desteklenen Projeleri

"Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum.” Projesi:

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı projesi kapsamında, Ankara-Mamak'ta bulunan Atlıoğlu İlköğretim Okulu ve Ankara-Sincan'da bulunan Hayriye Andiçen Anaokulu'na birer anasınıfı düzenlenmiş ve okul öncesi eğitim almayan 20'şer çocuğun bu olanaktan faydalanması sağlanmıştır. Proje kapsamında Burcu Çabuk tarafından 40 öğretmen adayına yönelik olarak 13 Mayıs 2011 tarihinde "Okul Öncesinde Fen ve Doğa Eğitimi" konusunda eğitim semineri verilmiştir.

Yardımcı Araştırmacı: Burcu Çabuk

Proje Tarihleri: 17 Aralık 2010 - 17 Aralık 2011

Proje Bütçesi: 88.250,40 Euro.


b. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projeleri

"Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım" Projesi: 

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 118B560 numaralı projesi kapsamında, Burcu Çabuk tarafından 10 Eylül 2018 tarihinde 24 öğretmen ile "Çocukları Doğa ile Buluşturmanın Yaratıcı Yolları" çalıştayı ve "Öğretmenler Doğa ile Buluşuyor" semineri ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Eğitmen: Burcu Çabuk

Proje Tarihleri: 04 Haziran 2018 - 04 Nisan 2019

Proje Bütçesi: 94.429 TL.

 

"Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ile Çalışmaların Okuma Yazma Öğretimine Yansımalarına Yönelik Ebeveyn Algıları" Projesi:

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) SEADBAP2018-4 numaralı projesi kapsamında, ebeveynlerle çocuklarının aldıkları okuma yazmaya hazırlık eğitimleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Proje Yürütücüsü: Burcu Çabuk

Proje Tarihleri: 18 Mart 2018 - 18 Mart 2019

Proje Bütçesi: 3.053 TL.

 

c. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri

"Mamak'ta Bilim Yolculuğu" Projesi: 

Ankara-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mamak İlçesi’ndeki MEB’na bağlı ilkokulların anasınıflarında ve bağımsız anaokullarında öğrenim gören 3-6 yaş grubu öğrencilerinin dil ve kavram gelişimlerini desteklemek amacıyla her Perşembe ve Cuma günleri 09:30-11:30 ve 15:30-17:30 saatleri arasında grup oyunları düzenlenecek ve kavram oyuncaklarıyla eğitimler verilecektir.

Proje Yürütücüsü: Burcu Çabuk

Proje Tarihleri: 1 Kasım 2018 - 04 Ocak 2019

 

"Her Güne Bir Etkinlik" Projesi:

Ankara-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mamak İlçesi’ndeki MEB’na bağlı ilkokulların anasınıflarında öğrenim gören 5-6 yaş grubu öğrencilerinin kavram gelişimlerini desteklemek amacıyla hafta içi her gün 13:30-17:30 saatleri arasında kavram oyuncaklarıyla eğitimler verilmiştir.

Proje Yürütücüsü: Burcu Çabuk

Proje Tarihleri: 02 Nisan - 01 Haziran 2018

 

"Okul Öncesinde Çevre Eğitimi" Projesi:

Ankara-Çankaya İlçesi'ndeki MEB'na bağlı Doku Kültür Anaokulu'nda öğrenim gören 3-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen çevre eğitimi projesi kapsamında, danışmanlığını Burcu Çabuk'un yaptığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kozalak Çevre Topluluğu lisans öğrencileriyle birlikte 80 okul öncesi dönem çocuğuna çevre eğitimi verilmiştir.

Proje Yürütücüsü: Burcu Çabuk

Proje Tarihleri: 21 Şubat - 23 Nisan 2012

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği

Burcu Çabuk 13-17.07.2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine yönelik olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde "Erken Okuryazarlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında 8 saat ders verip 4 saat çalıştay düzenlemiştir.


Görevli Olarak Katıldığı Çalıştaylar

Burcu Çabuk 16.11.2018 tarihinde İstanbul'da Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

Burcu Çabuk 29.12.2017 tarihinde İstanbul-TEMA Vakfı'nda Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

Burcu Çabuk 20-21.01.2016 tarihleri arasında İstanbul-TEMA Vakfı'nda Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı'nda görev yapmıştır.

Burcu Çabuk 26-27.06.2000 tarihleri arasında İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda "Eğitim" ve "Çevre" başlıklı çalıştaylarda görev yapmıştır.


Verdiği Seminerler

Burcu Çabuk 04.09.2018 tarihinde Ankara Eğitim Kurumları'nda görevli 12 anasınıfı ve sınıf öğretmenine "İlkokuma Yazma Öğretiminin Yansımaları, Erken Okuryazarlık Eğitimi" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

Burcu Çabuk 29.01.2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde MEB'na bağlı resmi ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve kurum anaokullarında görevli 22 okul öncesi öğretmenine "Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim semineri vermiştir.

Burcu Çabuk 28.11.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Eğitim alanında öğrenim gören 18 yüksek lisans ve doktora öğrencisine "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Kitap Merkezleri'nin Etkili Kullanımı" konulu 3 saatlik bir seminer vermiştir.

Burcu Çabuk 23.11.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 49 lisans öğrencisi öğretmen adayına "Orman Okulları, Eko-Okullar ve Ekolojik Okuryazarlık" isimli 3 saatlik bir seminer verilmiştir.

Burcu Çabuk 01.09-01.10.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık düzeyleri belirlenerek, "Ekolojik Okuryazarlık" konusunda 37 lisans öğrencisi öğretmen adayına 10 saatlik bir seminer vermiştir.

Burcu Çabuk 08-12.06.2015 tarihleri arasında Rize Çayeli'nde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulamaları" başlığı altında "Okul Öncesi Eğitim Programı", "Aile Katılım Çalışmaları", "Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinlikleri" ve "Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konularında 120 öğretmene seminer vermiştir. 

Burcu Çabuk 16-20.06.2014 tarihleri arasında Ankara İli Altındağ İlçesi'nde görevli okul öncesi öğretmenlerine düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013’de yer alan etkinlik türlerine yönelik olarak Uygulamalı Değerler Eğitimi" başlığı altında "Fen Eğitimi" ve "Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları" konularında 80 öğretmene seminer vermiştir.


Aldığı Burslar ve Destekler

Burcu Çabuk Ağustos 2001 - Ağustos 2004 tarihleri arasında YÖK'ten Yurtdışında Yükseköğrenim Bursu almıştır.

Burcu Çabuk Nisan 2004'te Tennessee Üniversitesi'nden American Educational Research Association (AERA) Konferansı için Sunu Desteği almıştır.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Burcu Çabuk Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD)'ne üyedir.

Burcu Çabuk Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)'ne üyedir.

Burcu Çabuk American Educational Research Association (AERA)'a üyedir.

Burcu Çabuk National Association for the Education of Young Children (NAEYC)'a üyedir.

Burcu Çabuk Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)'na üyedir.


Danışmanı Olduğu Öğrenci Toplulukları


Burcu Çabuk Ekim 1999 - Temmuz 2002 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Kozalak Çevre Topluluğu'nun danışmanlık görevini yapmıştır.

Burcu Çabuk Eylül 2013'den itibaren Ankara Üniversitesi Münazara Topluluğu'nun danışmanlık görevini yapmaktadır.

  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ GÖREVLERİ

Haziran 2000

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2001

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2002

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2011

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2012

Mezuniyet Töreni Görevi

2008-2013

Etik Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi

2008-2009

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2009-2010

III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2010-2011

IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2011-2012

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2012-2013

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2013-2014

III. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2014-2015

IV. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2015-2016

I. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2016-2017

II. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

Eylül-Ekim 2011

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Görevi

Eylül-Ekim 2015

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Görevi

01-03 Mart 2010

“Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak

Öğretmen Çalıştayı” Düzenleme Kurulu Üyeliği

2011-2014

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Komisyonu Üyeliği

15 Nisan 2011

Kız Meslek Liselerine Fakülte Tanıtım Günü Düzenleme

Görevi

Kasım 2011

Öğretmenler Günü Programı Düzenleme Komisyonu Üyeliği

Kasım 2011

Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği

Ekim 2012

Üniversite Açılış Toplantısında Öğrenci Temsilcileri Sorumlusu

01.01.2013-15.05.2015

50. Yıl Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin

Bölüm Adına Kongre Sekreteryası Görevi

1999-2002

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Anabilim Dalı Temsilcisi2000-2002

Çocuk Kütüphanesi Komisyonu Üyeliği

Nisan 2002

Eğitim Bilimleri Fakültesi Tarafından Düzenlenen Çocuk

Şenliği Düzenleme Kurulu Üyeliği

2000-2002

Mezuniyet Yıllığı ve Balosu Komisyonu Bölüm Temsilcisi

2008-2018                      

Mezuniyet Yıllığı Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi

2008-09.2018

Çift Anadal/Yandal Komisyonu Üyeliği

2010-2012

Okul Öncesi Öğretmenliği III. Sınıf Dersleri Arasında Yer Alan

Okul Deneyimi Dersi Koordinatörü

2015-2016

Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçimi Komisyonu Üyeliği

09.2017-devam

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi Koordinatörlüğü 

Görevi                  

2011-devam

Ders Denklik Komisyonu Üyeliği

2008-devam

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK)

Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi

09.2009-devam

 

 

Haftada 1 Yarım Gün Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi

Birimi'nde Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuklara Okuma

Yazmaya Hazırlık Eğitimi Verme Görevi

09.2017-devam

Seminer Dönemlerinde Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi

Birimi'nde Okul Öncesi Öğretmenlerine Okuma Yazmaya 

Hazırlık Eğitimi, Münazara Uygulamaları, Çevre Eğitimi

Konularında Seminer Verme Görevi

AKADEMİK ÇALIŞMALARININ ALDIĞI ATIF SAYISI

Akademik çalışmaları 523 atıf almıştır.

Kaynak: https://scholar.google.com.tr/citations?user=L2zZMPEAAAAJ&hl=tr

                  
                    

                           17.11.2018 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.