ARŞ.GÖR. BURCU ÇABUK    
Adı : BURCU
Soyadı : ÇABUK
E-posta : cabuk@education.ankara.edu.tr
Tel : 90 (312) 363 33 50 / 5107
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Ünvanı, Adı Soyadı: Dr. Burcu ÇABUK

Çalıştığı Üniversite ve Adresi:  

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Cebeci, Ankara

Telefon: +90 (312) 363 33 50 / 5107

Faks: +90 (312) 363 61 45

e-posta: cabuk@education.ankara.edu.tr


ÖĞRENİM DURUMU

2009 - 2014 Doktora Öğrenimi

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı

Burcu Çabuk Doktora Tezi:

"Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması"

2002 - 2008 Ed.S. (Educational Specialist)

University of Tennessee, Knoxville, TN, A.B.D.

Theory and Practice in Teacher Education

(Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik)

Early Childhood Education

(Erken Çocukluk Eğitimi)

1999 - 2001 Yüksek Lisans Öğrenimi

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı

Burcu Çabuk Yüksek Lisans Tezi:

“Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile ilgili Farkındalık Düzeyleri"

1993 - 1997 Lisans Öğrenimi

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı

1990 - 1993 Lise Öğrenimi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi, Ankara

1986 - 1990 Orta Öğrenim

(İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)

TED Ankara Koleji Özel Lisesi

Orta Kısım, Ankara

1981 - 1986 İlk Öğrenim

Dr. Reşit Galip İlkokulu, Ankara


ÇALIŞMA DURUMU

Ekim 1999 - devam ediyor

Araştırma Görevliliği

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Şubat 2007 - Şubat 2008

Graduate Assistantship

(Lisansüstü Asistanlığı)

University of Tennessee, Knoxville, TN, A.B.D.

Theory and Practice in Teacher Education

(Öğretmen Eğitiminde Teori ve Pratik)

Ağustos 1998 - Ağustos 1999 Anasınıfı Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu, Ankara

Ağustos 1997 - Ağustos 1998 Anasınıfı Öğretmenliği

Özel Ayşe Abla İlkokul, Ankara


YAYINLARI


Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Tam Metinli Makaleleri


a. SCI, SSCI ve AHCI ve Ankara Üniversitesi Senatosu Tarafından Kabul Edilen Diğer Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Judge, Sharon; Puckett, Kathleen and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 36(4), 383-396.


b. Ankara Üniversitesi’nin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri Tarafından Yayınlanan Bilimsel Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Çabuk, Burcu ve Karacaoğlu, Ömer Cem (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198. 


c. TÜBİTAK-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında Taranan Bilimsel Hakemli Dergiler

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Resimli öykü kitaplarındaki görseller ve metinler masum mu? - İletilen doğal çevre mesajları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(3), 1010-1042.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu Fatma (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212.

Çabuk, Burcu ve Yeni, Ebru (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2439-2456.

Dinçer, Çağlayan; Ergül, Ayşegül; Şen, Müge ve Çabuk, Burcu (2011). Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.

Karacaoğlu, Ömer Cem ve Çabuk, Burcu (2002). İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.  


d. Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamı Dışındaki Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tam Metinli Makaleleri

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 4(10), 311-321. 

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned  in Kindergarten? A Project Approach Example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555. 

Çabuk Özer, Burcu; Duman, Gökhan and Çabuk, Burçak (2009). Turkish Preschool Staff’s Opinions about Hormones, Additives and Genetically Modified Foods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1734-1743.


Kitapları

MEB (2002). “MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” Kitabı Hazırlama Grubu Üyesi Burcu Çabuk. MEB Basımevi, Ankara, 80 s.


Kitap Bölümleri

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. Mafalda Carmo (Ed.) Education and New Developments. 333-337 s. InScience Press, Lizbon, Portekiz. 

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Eylem Gökçe Türk (Ed.) Çocuk ve Çevre(si). 165-181 s. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.

Çabuk, Burcu ve Bayraktar, Ayşegül (2011). Öğretmen Adayları Öğrencilerine Kitap Okuyor mu? Öykü Kitaplarının Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında ve Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanımı. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 05-07 Ekim 2011. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), Ankara.


Bildirileri


a. Tam Metni Yayınlanmış Uluslararası Kongre Bildirileri

Çabuk, Burcu; Baş, Tuğba ve Teke, Nergiz (2017). Are Illustrations and Texts in Picture Storybooks Innocent? - Natural Environment Messages Transmitted. International Conference on Education and New Developments. World Institute for Advanced Research and Science (WIARS). 24-26 Haziran 2017. Lizbon, Portekiz.

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2012). Are Preschool Children Aware of the Environment? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya.

Çabuk, Burcu and Bayraktar, Ayşegül (2012). Teaching The Lesson vs Teaching The Classroom: Is Language Arts Block Fun? International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 19-22 Haziran 2012. Floransa, İtalya. (Poster)

Bayraktar, Ayşegül and Çabuk, Burcu (2011). What K-2 Pre-Service Teachers Do For Reading Instruction. International Journal of Arts & Sciences Conference (IJAS). 21-24 Haziran 2011. Anglo-American Üniversitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Çakır İlhan, Ayşe and Çabuk, Burcu (2011). Fine Arts in Early Childhood Teacher Education. International Journal of Arts & Design Conference (IJADE). 6-7 Ekim 2011. Chester Üniversitesi, Chester, İngiltere.


b. Tam Metni Yayınlanmış Ulusal Kongre Bildirileri


Haktanır, Gelengül ve Çabuk, Burcu (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Algıları. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. 06-08 Eylül 2000. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 


c. Özeti Yayınlanmış Uluslararası Kongre Bildirileri

Çabuk, Burcu; Teke, Nergiz ve Baş, Tuğba (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğal Çevreye Yönelik Davranışlarla İlgili Algılarının Resimli Öykü Kitapları Yoluyla İncelenmesi. 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu. 26-28 Nisan 2018. Bodrum.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2017). Anaokullarındaki Kitap Merkezleri Etkili Kullanılıyor mu? - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Örnekleri. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi.18-21 Ekim 2017. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çabuk, Burcu (2016). Teacher Candidates' Perceptions on a New Method: In-Class Debate in Kindergarten. 24th International Academic Conference (IISES), 28 Haziran-01 Temmuz 2016. Barcelona, İspanya.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2016). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International Early Childhood Education Congress, IGEDER. 18-20 Mart 2016. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

Çabuk, Burcu (2015). Okul öncesi dönemde okuma yazma öğretimi: Erken okuryazarlık erken mi? 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2015). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 02-05 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Saranlı, Gülşah and Çabuk, Burcu (2015). Investigating Changes in the Perceptions of Preschool Teacher Candidates on Gifted Preschool Children. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015). 13-15 Mayıs 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çabuk, Burcu (2014). Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? International Balkan Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014. Trakya Üniversitesi, Edirne.

Çabuk, Burcu (2014). Early Literacy Development Comparison of American and Turkish Practices. International Conference on New Trends in Education - Early Childhood Education. 12-14 Ağustos 2014. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Çabuk, Burcu ve Alisinanoğlu, Fatma (2014). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Günenirlik Çalışmaları. 1st International Eurasian Educational Research Congress. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Dinçer, Çağlayan; Akgün, Ege; Şen, Müge; Acer, Dilek; Ergül, Ayşegül; Karaman, Gökçe; Çabuk, Burcu; Yılmaz, Arif ve Kurtulmuş, Zeynep (2012). I'm Going to Kingergarten "I'm Playing and Learning". 3rd International Congress on Early Childhood Education. 12-15 Eylül 2012. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çabuk, Burcu (2012). Do We Include Arts and Literature in Early Childhood Teacher Training Programs? Comparisons of the Applications in Turkey and Europe, World Conference on Design, Arts and Education. 30 Nisan-5 Mayıs 2012. Antalya.

Çabuk, Burcu and Haktanır, Gelengül (2010). What Should Be Learned in  Kindergarten? A Project Approach Example. World Conference on Educational Sciences (WCES). 04-08 Şubat 2010. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Gürkan, Tanju; Dinçer, Çağlayan and Çabuk Özer, Burcu (2009) Using Multiple Intelligence To Integrate Into Lesson Plans of Preschools. 1st International Conference of Living Theorists: Howard Gardner. 23-24 Mayıs 2009. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (Poster)

Duman, Gökhan and Çabuk Özer, Burcu (2009). Preschool Pre-Service Teachers’ Perception of Challenging Classroom Behavior and their Self Competence Evaluation. International Conference on Education. 25-28 Mayıs 2009. Athens Institude for Education and Research. Atina, Yunanistan.

Çabuk, Burcu (2007). Are Kindergarteners ready for Literacy Education? Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2007. University of North Carolina, NC, USA.

Çabuk, Burcu (2006). Early Literacy Education: Comparison of the Different Practices of Turkey and the USA. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. 10-11 February 2006. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.

Çabuk, Burcu (2005). Literacy for young children. Annual Conference of the Southeastern Association of Educational Studies. February 2005. University of North Carolina, NC, USA.

Judge, Sharon and Çabuk, Burcu (2004). Digital Equity: New Findings from ECLS-K. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting. San Diego, CA, USA. 


d. Özeti Yayınlanmış Uluslararası Katılımlı Kongre Bildirileri

Dinçer, Çağlayan; Çabuk Özer, Burcu; Ergül, Ayşegül ve Şen, Müge (2009). Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: “Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım”. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi - Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk. 07-09 Ekim 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


e. Özeti Yayınlanmış Ulusal Kongre Bildirileri

Er, Büşra; Karageyik, Sabiha; Tokgöz, Kübra ve Çabuk, Burcu (2018). Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle İlgili Algılarının İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

Çetin, Tuba Nur; Gönç, Lale; Güven, Aleyna; Yaşar, Sudem ve
Çabuk, Burcu (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Hazırlanan Resimli Öykü Kitaplarındaki Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

Er, Mustafa; Aykaç, Tuba ve Çabuk, Burcu (2018). Resimli Öykü Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Sosyal-Duygusal Gelişim Özelliklerine Yönelik Olumlu Davranışları İçerme Durumları. 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 07-09 Mayıs 2018. Karabük Üniversitesi, Karabük.

Yeni, Ebru ve Çabuk, Burcu (2016). Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Münazara. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2016. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Çabuk, Burcu ve Haktanır, Gelengül (2015). Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Okuryazarlıkla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi - Çocuk ve Çevre. 12-14 Ekim 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Gücük, Gülşah; Yılmaz, R.; Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Akranları Tarafından “Kabul Edilen” ve “Reddedilen” Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi. 12-13 Mayıs 2014. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


Yılmaz, Ece Hülya; Ören, İrem; Çimen, Yeşim; Dağ, Ömer; Dinçer, Çağlayan ve Çabuk, Burcu (2014). Resimli öykü kitaplarında kavramlara yer verilme durumunun incelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 08-09 Mayıs 2014. Başkent Üniversitesi, Ankara.


Diğer Yayınları

Çabuk, Burcu (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Gezileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 437, 17-19.

Çabuk, Burcu (2004). Okul Öncesi Eğitimde Doğa. Günebakan Dergisi, 1.

Çabuk, Burcu (2003). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Proje Yaklaşımı. Yaşadıkça Eğitim, 77, 29-33.

Çabuk,  Burcu (2001). Çocuk ve Çevre. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri Kitabı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ


Sertifikaları

05 - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Eğitimcilerin Eğitimi Programı"na katılım

1996-1997 Öğretmenlik Sertifikası


Ödülleri

Best Paper Award / En İyi Makale Ödülü

Burcu Çabuk 24-26 Haziran 2017 tarihleri arasında World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) tarafından düzenlenen International Conference on Education and New Developments - END 2017'de "Are Illustrations and Texts in Picture Strybooks Innocent? Natural Environment Messages Transmitted" isimli makalesi "Best Paper" ödülü almıştır.


Verdiği Lisans Dersleri

Okul Öncesi Eğitime Giriş - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Öğretim Yöntemleri - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Eğitimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Deneyimi - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Öğretmenlik Uygulaması - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Erken Çocukluk Eğitimi - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı


Projeleri

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Benzeri Kuruluşlarca Desteklenen Projeler


"Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum.” isimli Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı projesi (Yardımcı Araştırmacı: Burcu Çabuk) (17 Aralık 2010 - 16 Aralık 2011) Proje Bütçesi: 88.250,40 Euro.


Ulusal Kuruluşlarla Desteklenen Projeler


"Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım" isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 118B560 numaralı projesi (Eğitmen:
Burcu Çabuk) (10-14 Eylül 2018) Proje Bütçesi: 94.296 TL.


"Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları ile Çalışmaların Okuma Yazma Öğretimine Yansımalarına Yönelik Ebeveyn Algıları" isimli Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) SEADBAP2018-4 numaralı projesi (Yürütücü: Burcu Çabuk) (18 Mart 2018 - 18 Mart 2019) Proje Bütçesi: 3.053 TL.


Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği

Burcu Çabuk 13-17.07.2015 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile Malta Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine lisans ve lisansüstü düzeyde "Erken Okuryazarlık Eğitimi" ve "Çevre Eğitimi" konularında ders verip ve çalıştay düzenlemiştir.


Görevli Olarak Katıldığı Çalıştaylar

Burcu Çabuk 29.12.2017'de İstanbul TEMA Vakfı Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı görevinde bulunmuştur.

Burcu Çabuk 20-21.01.2016 tarihleri arasında İstanbul TEMA Vakfı Ekolojik Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalıştayı görevinde bulunmuştur.


Verdiği Seminerler

Burcu Çabuk 04.09.2018 tarihinde Ankara Eğitim Kurumları'nda görevli anasınıfı ve sınıf öğretmenlerine "İlkokuma Yazma Öğretiminin Yansımaları, Erken Okuryazarlık Eğitimi" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim vermiştir.

Burcu Çabuk 29.01.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi'nde MEB'na bağlı resmi ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve kurum anaokullarında görevli okul öncesi öğretmenlerine "Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" konulu 3 saatlik bir hizmet-içi eğitim vermiştir.

Burcu Çabuk 28.11.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Eğitim alanında öğrenim gören 20 yüksek lisans ve doktora öğrencisine "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Kitap Merkezleri'nin Etkili Kullanımı" konulu 3 saatlik bir seminer vermiştir.

Burcu Çabuk 23.11.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören 49 öğretmen adayına "Orman Okulları, Eko-Okullar ve Ekolojik Okuryazarlık" isimli yarım günlük bir seminer verilmiştir.

Burcu Çabuk 01.09-01.10.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık düzeyleri belirlenerek, "Ekolojik Okuryazarlık" konusunda 37 öğrenciye 10 saatlik seminer vermiştir.

Burcu Çabuk 08-12.06.2015 tarihleri arasında Rize Çayeli'nde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulamaları" konusunda 120 öğretmene seminer vermiştir.

Burcu Çabuk 16-20.06.2014 tarihleri arasında Ankara İli Altındağ İlçesi'nde görevli okul öncesi öğretmenlerine düzenlenen hizmet-içi eğitim programı kapsamında "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı-2013’de yer alan etkinlik türlerine yönelik olarak Uygulamalı Değerler Eğitimi" konusunda 80 öğretmene seminer vermiştir.


Aldığı Burslar ve Destekler

Burcu Çabuk Ağustos 2001 - Ağustos 2004 tarihleri arasında YÖK'ten Yurtdışında Yükseköğrenim Bursu almıştır.

Burcu Çabuk Nisan 2004'te Tennessee Üniversitesi'nden AERA Konferansı için sunu desteği almıştır.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Burcu Çabuk Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD)'ne üyedir.

Burcu Çabuk Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)'ne üyedir.

Burcu Çabuk Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği (American Educational Research Association - AERA)'ne üyedir.

Burcu Çabuk Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği (National Association for the Education of Young Children - NAEYC)'ne üyedir.


ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ GÖREVLERİ


Haziran 2000

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2001

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2002

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2011

Mezuniyet Töreni Görevi

Haziran 2012

Mezuniyet Töreni Görevi

2008-2013

Etik Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi

2008-devam

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

(ADEK) Komisyonu Anabilim Dalı Temsilcisi

2008-2009

II. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2009-2010

III. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2010-2011

IV. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2011-2012

I. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2012-2013

II. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2013-2014

III. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2014-2015

IV. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2015-2016

I. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

2016-2017

II. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı

Eylül-Ekim 2011

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Görevlisi

Eylül-Ekim 2015

Üniversite Yaşamına Uyum Programı Görevlisi

1 - 3 Mart 2010

“Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel

Olarak Öğretmen Çalıştayı”nda Düzenleme

Kurulu Üyeliği

2011-2014

Üniversite Yaşamına Uyum Programı

Komisyonu Üyeliği

15 Nisan 2011

Kız meslek liselerine Fakülte Tanıtım Günü

düzenleme görevi

Kasım 2011

Öğretmenler Günü Programı Düzenleme

Komisyonu Üyeliği

Kasım 2011

Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği

Ekim 2012

Üniversite Açılış Toplantısında Öğrenci

Temsilcileri Sorumlusu

01.01.2013-15.05.2015

50. Yıl Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin

bölüm adına kongre sekreteryası görevi

 

1999-2002

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Anabilim Dalı

Temsilcisi

1999-2002

Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan

Çevre Topluluğu Akademik Danışmanı

2000-2002

Çocuk Kütüphanesi Komisyonu Üyeliği

Nisan 2002

Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen

Çocuk Şenliği Düzenleme Kurulu Üyeliği

2000-2002

Mezuniyet Yıllığı ve Balosu Komisyonu Bölüm

Temsilcisi

2008-devam

                                   

Mezuniyet Yıllığı Komisyonu Anabilim Dalı

Temsilcisi2008-09.2018

Çift Anadal/Yandal Komisyonu Üyeliği

2010-2012

Okul Öncesi Öğretmenliği III. Sınıf dersleri

arasında yer alan Okul Deneyimi Dersi

Koordinatörü2011-devam

Ders Denklik Komisyonu Anabilim Dalı

Temsilcisi

2015-2016

Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçimi Komisyonu

Üyeliği

09.2009-devam

 

 

Haftada 1 yarım gün Erken Çocukluk Gelişimi

ve Eğitimi Birimi'nde okul öncesi eğitim

almayan çocuklara okuma yazmaya hazırlık

eğitimi verme görevi09.2017-devam

 

Seminer dönemlerinde Erken Çocukluk Gelişimi

ve Eğitimi Birimi'nde okul öncesi

öğretmenlerine okuma yazmaya hazırlık

eğitimi, münazara uygulamaları, çevre eğitimi

konularında seminer verme görevi

09.2017-09.2018Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi

Koordinatörlüğü görevi (Birimde; Mamak

Bölgesi'ndeki MEB'na bağlı ilkokulların

anasınıflarında öğrenim gören çocukların

kavram gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla

"Her Güne Bir Etkinlik Projesi" kapsamında

eğitimler verilmektedir.)                   


AKADEMİK ÇALIŞMALARININ ALDIĞI ATIF SAYISI

Akademik çalışmaları 513 atıf almıştır.

Kaynak:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=L2zZMPEAAAAJ&hl=tr

                     
                  

                      17.09.2018 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.