ASSOC.PROF.DR. BİLAL ÇAKICI    
Name : BİLAL
Surname : ÇAKICI
E-Mail : cakicib@ankara.edu.tr
Phone Number : 0312 310 32 80-1292
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : DEPARTMENT OF TURKİSH LANGUAGE AND LITERATURE
Personal Information

Field of Interest

Old Turkish Literature

Education

PH.D.

Ankara University Graduate School of Social Sciences Turkish Language and Literature(Old Turkish Literature), Ankara 2005.

Dissertation: “Fedaî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni”

 

M.A.

Gazi University Sosyal Bilimler Enstitüsü  Turkish Language and Literature(Old Turkish Literature), Ankara 1996

Dissertation: “Eski Türk Edebiyatında Kaside Nazım Şekli (XVI. Yüzyıl)”

 

B.A.

Hacettepe University Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature, Ankara

1993

Foreign Language

Persian

Reading: advanced        Writing: advanced              Speaking: advanced

 

English

Reading: intermadiate      Writing: intermadiate           Speaking: intermadiate

 

Arabic

Reading: intermadiate      Writing: intermadiate           Speaking: intermadiate

Academic Titles

Assistant Professor

Ankara University  Faculty of Languages - History and Geography  Department of Turkish Language and Literature Old Turkish Literature Field, Ankara

2012

 

Assistant Professor

Çankırı Karatekin University Department of Turkish Language and Old Turkish Literature Field, Çankırı

Administrative Positions

Vice Chair

Ankara University Faculty of Languages - History and Geography Department of Turkish Language and Literature

Publications

Books

 Eşref Paşa Divanı, Ankara: Vizyon Yayınevi 2014.

 

Articles

"Türkistan'da Türk Düşüncesi: Ali Şîr Nevâî", Türk_islam Düşüncesi Tarihi, (Editör: Ömer Bozkurt) Ankara: Divan Kitap 2014.

“Burdur Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Fedaî Dede”, Mevlana Araştırmaları 3 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları 2009, s. 189-218.

“Hanyalı Nuri’nin Mevlana ve Mesnevi Konulu Medhiyeleri”, Mevlana Araştırmaları 2 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları 2008, s. 89-101.

"The Shahrangiz of Shtip by Za'fî", İnternational Journal of Central Asian Studies, Corea: The International Association of Central Asian Studies Korea University of International Studies 2010, Volume 14,  s. 96-107.

“Mehmed Bahâeddin’in Münâzara-i Seyf ü Kalem’i” ACTA TURCİCA (Online Thematic Journal of Turkic Studies/Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi), Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2010, (Kültür Tarihimizde Yarış), s. 110-130.

“Za’fî’nin Vardar Yenicesi Şehrengizi”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları ( JTS/TUBA), Harvard: Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University 2008, 32/I, s. 169-193.

“Mehmed Şakir bin Ahmed'in Manzum Mesnevi Tercümesi”, Erdem Journal of Ataturk Culture Center/Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Doğumunun 800. Yılında Mevlana Özel Sayısı, Sayı: 50, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 2008, s. 51-58.

“Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun Şiirleri”, Türkoloji Dergisi, C. XV, S. 1, Ankara: 2002, s. 203-245.

“Geçmişten Günümüze Gazete Sloganları”, Türk Yurdu, C. 31, s. 290, Ekim 2011, s. 230-234.

 

Presentations

“Manzûm ve Mensûr Bölümlerin Kitâb-ı Bahriyye'deki İşlevi Üzerine", Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, İstanbul: 26-29 Eylül 2013.

“Ahmet Paşa’nın İki Kerem Kasidesi”, II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 21-23 Kasım 2011.

“Ankara University Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Bölümü “Üniversite” ve “Mustafa Con” Koleksiyonlarında Bulunan Farsça Yazmalar”, Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul: 18-19 Haziran 2009.

“Metinden Hareketle Edebiyat Tarihi: Fedaî Divanı Örneği”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-24-25-26 Ekim 2007) Bildirileri, Isparta 2008, s. 149-154.

“Bir Sürgünün Hikayesi: Kerem Kasidesi Üzerine Bazı Düşünceler”, Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010, s. 185-193.

“Mehmet Âkif’in Geleneğin İzindeki Bir Şiiri: Terkîb-Bend”, Vefatının 72. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni 3: Mehmet Âkif Edebî ve Fikrî Akımlar, Ankara: 27-28 Aralık 2008, s. 201-208

Projects

 

Courses Taught

Undergraduate

Reading Ottoman Turkish I

Arabic and Persian Grammar in Ottoman Turkish

XIIIth-XVth Century Old Turkish Literature Texts

 

Postgraduate

Text Commentaries