ARŞ.GÖR. ŞULE CAMCIOĞLU    
Adı : ŞULE
Soyadı : CAMCIOĞLU
E-posta : camcioglu@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 34 65
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU


Doktora                                   Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
                                                       Kimya Mühendisliği ABD, 2010-2016

Yüksek Lisans 
                      Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
                                                       Kimya Mühendisliği ABD, 2007-2010

Lisans                                       Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
                                                       Kimya Mühendisliği Bölümü, 2002-2007İŞ TECRÜBESİ


2009-  Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

               Kimya Mühendisliği Bölümü


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER


 • Alpbaz, M., Ozkan, G., Hapoglu, H., Camcioglu, S., An adaptive single neuron based control application to a batch reactor, Applied Automatic Systems: Proceedings of Selected AAS 2009 Papers, Ohrid September 2009, Published by the Society for ETAI of Republic of Macedonia, Pages 99-101 (Sözlü sunum).
 • Camcioglu, S., Zeybek, Z., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Akpinar, A., Generalized Minimum Variance (GMV) control in waterborne wastewater treatment, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE-7, August 28-September 1 2010 Prague Czech Republic (Poster sunum). 
 • Akpinar, A., Pekel, L.C., Camcioglu, S., Togrul, H., Alpbaz, M., System identification of process control simulator, 8th European Congress of Chemical Engineering, September 25-29 2011, Berlin Germany (Sözlü sunum).
 • Camcioglu, S., Vural, N., Polat, K., Alpbaz, M., Hapoglu,H., The dynamic analysis of wastewater treatment with electrocoagulation method in pulp and paper making industry, 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 September 2011, Çeşme İzmir (Poster sunum).
 • Camcioglu, S., Polat, K., Zeybek, Z., Togrul, H., Hapoglu, H., Investigation of current density, NaCl concentration and electrolysis time effects for the treatment of pulp and paper wastewater with electrocoagulation, 7th Chemical Engineering Conference for Colloborative Research in Eastern Mediterranean Countries, April 27-May 1 2012, Corfu Greece (Poster sunum).
 • Pekel, L.C., Camcioglu, S., Vural, N., Alpbaz, M., The effect of operating parameters on textile wastewater electrochemical treatment, 7th Chemical Engineering Conference for Colloborative Research in Eastern Mediterranean Countries, April 27-May 1 2012, Corfu Greece (Poster sunum).
 • Giwa, S.O., Camcioglu, S., Ertunc, S., Aldemir, A., Hapoglu, H., Turbidity removal from petrochemical wastewater by electrocoagulation, 7th Chemical Engineering Conference for Colloborative Research in Eastern Mediterranean Countries, April 27-May 1 2012, Corfu Greece (Poster sunum).
 • Camcioglu, S., Pekel, L.C., Polat, K., Hapoglu, H., Application of statistical experimental design methodology to pulp and paper mill wastewaters treatment process, International Conference on Recycling and Reuse, 4-6 June 2012, İstanbul, Turkey (Poster sunum).
 • Pekel, L.C., Camcioglu, S., Polat, K., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Electrocoagulation treatment of textile wastewater, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, 22-24 May 2013, Istanbul Turkey (Sözlü sunum).
 • Giwa, S.O., Pekel, L.C., Camcioglu, S., Ertunc, S., Alpbaz, M., Hapoglu, H., Aluminium electrode dissolution in electrocoagulation process, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, 22-24 May 2013, Istanbul Turkey (Sözlü sunum).
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoglu, H., Effect of MIMO pH and temperature control in pulp and paper mill wastewater treatment with electrocoagulation process, 2nd International Conference on Recycling and Reuse, 4-6 June 2014, İstanbul Turkey (Poster sunum).
 • Camcıoğlu, Ş., Doğan, İ. C., Özyurt, B., Hapoğlu, H., Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul Turkey (Sözlü sunum).
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Hapoğlu, H., MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul Turkey (Sözlü sunum).
 • Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., NARX model based nonlinear dynamic system identification of an electrocoagulation process using artificial neural networks, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul Turkey (Poster sunum).
 • Özyurt, B.Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul Turkey (Poster sunum).
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Fırtın, M., Hapoğlu, H., Experimental treatment of sunflower oil refinery wastewater by means of electrochemical methods, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara Turkey (Poster sunum).
 • Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Fırtın, M., Hapoğlu, H., Chemometric evaluation of effective process parameters on electrocoagulation treatment of pulp and paper mill wastewater, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara Turkey (Poster sunum).
 • Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Fırtın, M., Hapoğlu, H., Reaction kinetics of electrochemical sunflower oil refinery wastewater treatment, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara Turkey (Poster sunum).
 • Özyurt, B., Ateş, Ç., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., Effect of initial pH on boron removal from industrial wastewater by means of consecutive chemical and electrochemical coagulation, International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017), 5-7 October 2017, Ankara Turkey (Poster sunum).


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Camcıoğlu, Ş., Zeybek, Z., Hapoğlu, H., Alpbaz, M., Su Bazlı Boya Atıksularının Arıtılmasında Uygun Koşulların pH Kontrol Çalışmalarında Uygulanmak Üzere Belirlenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran 2010, Ankara (Poster sunum).
 • Sarıgül, G., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., Kağıt Endüstrisi Atık Sularında Kirlilik Parametrelerinin İncelenmesi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi - UKMÖK2, 4-6 Mayıs 2013, Ankara (Sözlü sunum).
 • Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Hale Hapoğlu, Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Kağıt Atık Suyu Arıtımında pH Kontrolu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir (Sözlü sunum).


SCI KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDE BASILAN MAKALELER

 • Camcıoğlu, Ş.Özyurt, B., Zeybek, Z., Hapoğlu, H., 2016. Su bazlı boya atık suyu arıtımında bir adım ileri gelişmiş deneysel pH kontrol uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (3), 655-664.
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoglu, H., 2017. Effect of process control on optimization of pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation, Process Safety and Environmental Protection, 111 C, 300-319.
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoglu, H., 2017. MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation, Desalination and Water Treatment,  93,  200-213.
 • Ozyurt, B., Camcioglu, S., Hapoglu, H., 2017. A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater, Desalination and Water Treatment,  93,  214-228.
 • Camcioglu, S., Ozyurt, B., Doğan, İ.C., Hapoglu, H., 2017. Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case, Water Science and Technology, 76 (12), 3410-3427.

DİĞER DERGİLERDE BASILAN MAKALELER

 • Camcioglu, S., Zeybek, Z., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Akpinar, A., 2010. Generalized Minimum Variance (GMV) control in waterborne wastewater treatment, Chemical Engineering Transactions, 21, 823-828.
 • Giwa, S. O., Pekel, C., Camcioglu, S., Ertunc, S., Alpbaz, M., Hapoglu, H., 2013. Aluminium electrode dissolution in electrocoagulation process, International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 4 (3),  127-136.
 • Camcioglu, S., Pekel, L. C., Polat, K., Hapoglu, H., 2014. Experimental design of wastewater treatment with electro-coagulation, Management of Environmental Quality: An International Journal, 25 (1), 86-95.
 • Camcıoğlu, Ş., Ozyurt, B.,  Hapoglu, H., 2015. Elektrokoagülasyon yöntemiyle kağıt atık suyu arıtımında pH kontrolu, Anadolu University Journal of Science and Technology–A Applied Sciences and Engineering16 (2), 107-115.


PROJELER

 • Endüstriyel Atık Su Arıtımında Kullanılacak Bilgisayar Kontrollü Elektrokoagülasyon Prosesinin Geliştirilmesi ve İşletim Koşullarının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2012-2014.
 • Kapalı Kıyısal Sularda Su Kalitesinin İzlenmesi ve Modellenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2014-2016.
 • Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2014-2016.
 • Birleşik Elektrokoagülasyon ve Elektro-Oksidasyon Prosesi ile Kağıt Endüstrisi Atık Sularının Arıtımında En Uygun İşletim Koşullarının Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2016-2018.


TEZLER

 • Su bazlı boya üretim tesislerinin atık sularının arıtılmasında genelleştirilmiş minimum değişmeli (GMV) algoritma ile pH kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2010.
 • Kağıt endüstrisi atıksularının elektrokimyasal yöntemle arıtılması, Doktora Tezi, Mart 2016.


ÇALIŞMA ALANLARI

 • Atık su arıtımı
 • Proses kontrol
 • Elektrokoagülasyon, Elektro-oksidasyon
 • Kimyasal çöktürme ve floklaştırma

ÖDÜLLER

 • Best Poster Presentation Award (Özyurt, B.Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., "A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, 28-30 September 2016, İstanbul, Turkey.)

UYGULAMALAR

KYM 101, KYM 136, KYM 137, KYM 138, KYM 202, CHE 236, KYM 301, KYM 306, KYM 312, KYM 342, KYM 351, CHE 407, KYM 411,  KYM 453, KYM 454