ARŞ.GÖR. CEREN ATİLA DİNÇER    
Adı : CEREN
Soyadı : ATİLA DİNÇER
E-posta : catila@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 34 81
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Yüksek Lisans Konusu: Süperkritik akışkan ortamında dijitoksin ve glimepridin tanecik büyüklüğünün incelenmesi

Doktora Konusu: Atmosferik koşullarda ve süperkritik akışkan ortamında Fe3O4-PLGA nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu


Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Tandoğan, 06100 Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90-312-203 34 81 – Fax: +90-312-212 15 46

2009- Araş.Gör. Ankara Üniversitesi Kimya Müh. Böl

Makaleler

• Atila Dinçer, C., Yıldız, N., Aydoğan N. and Çalımlı, A., 2014, “A Comparative Study of Fe3ONanoparticles Modified with Different Silane Compounds”, Applied Surface Science, 318, 297-304.

• Atila, C., Yıldız, N. and Çalımlı, A., 2010, “Particle size design of digitoxin in supercritical fluids”,  Journal of Supercritical Fluids, 51 (3), 404-411.

Uluslararası Tebliğler
• Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., Surface Modification and Characterization of Iron Oxide Nanoparticles, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20-22 January 2014, Portugal.

• Utkan (
Guven) G.
, Sayar F., Batat P., Ide S., Yılmaz M., 
Atila Dinçer, C.,
 Kriechbaum M., Pişkin E., Nanomagnetic Particle Synthesis and Characterization for Separation of Plasmid DNA, Nanomagnetism and Spintronics, 24-25 November 2010, Grenoble, France.

• Atila, C., Yıldız, N., Çalımlı A, Applications of  SC-CO2 to Pharmaceutical Active Agent as a Green Solvent, BIOTECH, METU, 27-30 September 2009, Ankara, Turkey.

Ulusal Tebliğler

• Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A.,“Investigation of PLGA Coating Efficiency for Fe3O4 Nanoparticles Modified by Triethoxyvinylsilane (VS)”, 11. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-11, 22-25 Haziran 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara.

• Eraslan S., Atila Dinçer C., Çıplak Z., Çalımlı A., "Süperkritik Karbondioksit Ortamında (SK-CO2) Ortamında Grafen Sentezi", 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), 2-5 Eylül 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

• Atila Dinçer C., Yıldız N., Çalımlı A., “Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles Modified by a Silane Compound”, 9. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-9, 24-28 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

• Zeren Y., Atila Dinçer C., Yıldız N., “Demiroksit (Fe3O4) Nanoparçacıklarının Sentezi ve Karakterizasyonu”, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs 2013, Ankara Üniversitesi, Ankara.

• Üye G., Atila Dinçer C., Çıplak Z., Çalımlı A., “Süperkritik Akışkan Ortamında Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu”, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs 2013, Ankara Üniversitesi, Ankara.

• Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., “Süperkritik Akışkan Ortamında PLGA Polimerizasyonuna Yüzey Aktif Madde Etkinliğinin İncelenmesi”, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.

• Atila C., Yıldız, N., Çalımlı A, ”Particle Size Design of Glimepiride in Supercritical Fluids’’ 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-5, 8-12 Haziran, 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

• Atila C., Yıldız, N., Çalımlı A,“Süperkritik Akışkan Ortamında Dijitoksinin Tanecik Büyüklüğünün İncelenmesi”8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-30 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Projeler:

Süperkritik Akışkan Ortamında Fe3O4@PLGA Çekirdek / Kabuk Nanotaneciklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (BAP, 2013-), Araştırmacı

Uygulamalar:
Lisans: KYM 207, 212, 236, 312, 342, 407, 411, 453, 454; CHE 311, 407

Çalışma Konuları:
• Süperkritik Akışkanlar
• Süperkritik Akışkanlarla Tanecik Tasarımı
• Manyetik Nanoyapılar

• Manyetik Polimerik Nanoyapılar