PROF.DR. FATMA ÇAĞLAYAN DİNÇER    
Adı : FATMA ÇAĞLAYAN
Soyadı : DİNÇER
E-posta : cdincer@education.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 363 33 50 /5114
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

  Adı ve Soyadı                                   :  Çağlayan DİNÇER

                              Çalıştığı Kurum ve Adresi    :  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, 06590 Cebeci, ANKARA

Telefon (İş)   :  312-363 33 50 / 5114

              Faks (İş)       :  312-363 61 45 

              e-posta          :  cdincer@education.ankara.edu.trÖĞRENİM DURUMU

 1990-95                     Doktora Öğrenimi

  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

                          Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı

1987-89                     Yüksek Lisans Öğrenimi

              Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

                          Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı

1980-85                     Lisans Öğrenimi

  Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

                          Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü


 ÇALIŞMA DURUMU

 15 Eylül 2006-devam ediyor            Profesörlük Kadrosuna Atanma

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

23 Haziran 2000                               Doçentlik Kadrosuna Atanma

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 8 Kasım 1999                                   Doçentlik Unvan ve Yetkisi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında

26 Aralık 1995                                  Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitimi Bölümü.

1 Mart 1990-95                                 Araştırma Görevliliği

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitimi Bölümü.

4 Ekim 1985-90                            Anaokulu Öğretmenliği ve Eğitim Uzmanlığı

Ankara'da bulunan Yuva Erken Başarı' da iki yıl 6 yaş grubu öğretmeni, iki yıl eğitim uzmanı.


MESLEK İLE İLGİLİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

·   Çağdaş Drama Derneği kurucu üyeliği

·   Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları  Derneği üyeliği

·   Türkiye Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği üyeliği

·   Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği 


YAYINLAR

 Uluslararası yayınevlerince yayınlanmış kitaplarda bölümler

(Yurt Dışında Yayınlanan Yayınlar)

 Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan (2006) The Effects of Interpersonal Cognitive

Problem Solving Program on Preschool Children. International Perspectives on Education and Training. Part I: Child Development (Edited by John Kelvyn Richards). Athens Institute for Education and Research. 19-26. ISBN: 960-6672-03-4

 Dinçer, Çağlayan (2008) The Effect and Permanance of Interpersonal Problem Solving Training on the Categories Used By Five-Year Olds. Change and Challenge in Education. (Edited by Leslie Stuart Woodcock). Athens Institute for Education and Research. 307-322. ISBN: 978-960-6672-35-4

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI kapsamındaki dergilerde tam metinli makaleler

 Beyazkürk, Derya, Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan (2007) Çocuklukta Akran İlişkileri ve Arkadaşlık. Eğitim Araştırmaları sayı.26, syf. 13-26.

 Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan (2009) The Changes in Interpersonal Cognitive   Problem Solving Skills of Children. (Çocuklarda Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme  Becerilerinin Zaman İçinde Değişimi) Eğitim Araştırmaları. sayı.37, syf. 71-90.

 

 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde tam metinli makaleler

 

Dinçer, Çağlayan., Güneysu,  Sibel  (1997). Examining The Effects of Problem Solving Training on The Acquisition of  Interpersonal  Problem  Solving   Skills  By Five-Year-Old Children  in  Turkey. International  Journal  of Early Years Education, vol.5, no.1, 37-46. (EJ 543 320)

 

Dinçer, Çağlayan, Güneysu, Sibel (2001). Examining the Permanence of Problem Solving Training Given for the Acquisition of Interpersonal Problem Solving Skills. International  Journal  of Early Years Education. vol. 9, no. 3, 207-219.

 Uysal, Hatice, Dinçer, Çağlayan (2012) Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı

       Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (4), 468-483.

 

Uluslararası indekslere girmeyen ve yabancı dilde yayınlanan tam metinli makaleler

(Yabancı Dilde Yayınlanan Yayınlar)

 

Dinçer, Çağlayan., Atakurt, Yıldır., Şimşek, Işıl (1999) A Study About the First Aid Knowledge of the Parents Having Preschool Children. Journal of Ankara Medical School, vol.21, no. 4, syf. 203-212.

 Demiriz, Serap., Dinçer, Çağlayan (2000) Examining The Effect of Mothers’ Educational Status in Children’s Self-Care Abilities. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. cilt.1, sayı.3, syf. 15-22.

Dinçer, Çağlayan, Akgün, Ege, Canarslan, Özgecan (2011) An Alternative To Preschool Education Settings: A Sample. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl.3, sayı.5,  syf. 36-45.

                                                 

Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan tam metinli makaleler

 

Dinçer, Çağlayan., Atakurt, Yıldır., Şimşek, Işıl (2000) Okulöncesi Eğitimcilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt. 53, sayı.1, syf. 31-38.

 Dinçer, Çağlayan., Cebeci, Ahsen (2000) Yüksek Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Çocuk Bakımı ve Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Çağdaş Eğitim, sayı. 262, syf.15-21.

 Demiriz, Serap., Dinçer, Çağlayan (2000) Okulöncesi Dönem Çocuklarının Özbakım Becerilerinin Annelerinin Çalışıp Çalışmama Durumlarına Göre İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı.19, syf. 58-65.

 Demiriz, Serap., Dinçer, Çağlayan (2001) 5-6 Yaş Çocuklarının Özbakım Becerilerinin Cinsiyet ve Okulöncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, sayı.150, syf. 11-19.

 Dinçer, Çağlayan, Demiriz, Serap, Şimşek, Işıl (2003) Okulöncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Sanat Etkinliklerine Yaklaşımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, sayı.129, cilt.28, syf. 50-63.

 

Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan (2005) Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi cilt. 38, sayı.1, syf. 149-166.

                                                                                              

Ulutaş, İlkay, Dinçer, Çağlayan (2006) İlköğretim Öğrencilerinin Trafik Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi. Milli Eğitim, yıl. 35, sayı.171, syf. 243-256.

 Dinçer, Çağlayan, Çabuk Özer, Burcu, Ergül, Ayşegül, Şen, Müge (2011) Bir Topluma Hizmet Uygulaması Örneği: Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.19, no.1, syf.19-38.

Akgün, Ege, Yarar, Melike, Dinçer, Çağlayan (2011) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.1 no.3, syf.1-9.

 

Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan araştırmaya dayanmayan yayınlar (derleme)

 Özgür, Ayşe., Atilla, Çağlayan (1988). Ben ve Diğerleri. Beni Tanıyormusun?: I. Pembe Bağcık Ana-Baba ve Okulöncesi  Çocuk Sorunları Dergisi, syf. 36-37, Mayıs, 1988.

Özgür, Ayşe.,  Atilla, Çağlayan (1988). Ben ve Diğerleri. Beni Tanıyormusun?: II. Pembe Bağcık Ana-Baba ve Okulöncesi  Çocuk Sorunları Dergisi, syf. 34-35,  Eylül-Ekim, 1988.

 

Dinçer Atilla, Çağlayan (1993). Okulöncesi Dönemde Hikaye Anlatma Teknikleri. 9.YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, syf.385-390, Ankara.

 

Dinçer (Atilla), Çağlayan., Güneysu, Sibel (1995). Okulöncesi Dönemde Problem Çözme. Yaşadıkça Eğitim,  sayı. 41, syf. 2-7.                                             

Dinçer, Çağlayan (1996).Yaratıcı Olmak. Yaşadıkça Eğitim, sayı: 46, syf. 24-27.

 Dinçer, Çağlayan.,Güneysu, Sibel (1998) Problem Çözücü Düşünmeyi Destekleyen Etkinlikler. Milli Eğitim Dergisi, sayı.140, syf:70-74. 

 Dinçer, Çağlayan (1999) Çocuklarda Öz Saygıyı Geliştirecek 20 Yol. Yaşadıkça Eğitim, sayı. 61, syf. 2-6.                                        

Dinçer, Çağlayan., Ulutaş, İlkay (1999) Yaşamımızdaki İlk Matematiksel Kavramlar ve Materyaller. Çağdaş Eğitim, sayı. 253, syf. 23-28, Nisan 1999.

 

Dinçer, Çağlayan., Ulutaş, İlkay (1999) Okulöncesi Eğitimde Matematik Kavramları ve Etkinlikleri. Yaşadıkça Eğitim, sayı. 62, syf. 6-11.

 Dinçer, Çağlayan (1999) Okulöncesi Dönem Çocuklarında Çevresel Farkındalıkları Artırma Yolları. Çevre ve İnsan, sayı. 44, syf. 28-31.

 Dinçer, Çağlayan (2000) Pozitif Disiplin Tekniği ve Çocuklarda Öz Denetimi Sağlama Yolları. Milli Eğitim Dergisi, sayı. 147, syf. 17-20, Temmuz-Ağustos-Eylül.

 Dinçer, Çağlayan (2002) Okulöncesi Çocuğunuzla Beraber Nasıl Yolculuk Yapabilirsiniz?. Çoluk Çocuk, sayı. 16, syf. 12-13.

 Dinçer, Çağlayan (2002) Eğitici Oyun Materyalleri. Çoluk Çocuk, sayı. 16, syf. 28-29.

 Dinçer, Çağlayan (2003) Pozitif Disiplin Tekniği. Çoluk Çocuk, sayı. 23, syf. 14-16.

 Dinçer, Çağlayan (2003) Çocukla Tatili Kolaylaştırmanın Yolları. Anne Bebek, Temmuz 2003,  sayı. 31, syf. 30-34.

Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan (2005) Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi.  Eğitim Araştırmaları sayı.20, syf. 122-134.

 

Dinçer, Çağlayan (2008) Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaygınlaştırılması Projesi, Artı Eğitimi,  sayı.39, syf. 38-40.

 Akgün, Ege, Dinçer, Çağlayan (2009)Çocuğum Nasıl Bir Okul Öncesi Eğitim

Kurumuna Gitmeli!. Meşale Dergisi. Türk Eğitim Derneği Yayını. Sayı 9,    syf. 46.

 Dinçer, Çağlayan (2011) Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceri Eğitimi, Eğitimci Öğretmen Dergisi,  sayı.5, syf. 6-11.

      Uysal, Hatice, Dinçer, Çağlayan (2012) “Zorba Olma Arkadaş Ol” Demeye Hazır Ol. Çoluk Çocuk, sayı. 94, syf. 23-25.

 Türkçe Kitaplar

 Dinçer, Çağlayan, Güneysu, Sibel. (1998) Çocukların Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerini Kazanmalarında Eğitimin Etkisi. Konak Kırtasiye Ltd. Şti. Ankara,. ISBN 975-94504-0-2.

 Baykoç Dönmez, Necate., Abidoğlu, Ülkü., Dinçer, Çağlayan., Erdemir, Nilay., Gümüşcü, Şebnem. (2000). Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri. III.Baskı, Ya-Pa Yayınları, İstanbul. I. Baskı 1993 (Sim Matbaası), II. Baskı 1997 (Sim Matbaası).

 Dinçer, Çağlayan, Akgün, Ege, Şen, Müge, Karaman, Gökçe, Ergül, Ayşegül, (2012) Anaokuluna Gidiyorum Oynuyorum Öğreniyorum, Anne Baba Kitabı. Promeda Matbaacılık, Ankara, ISBN 978-605-136-033-1.

 Dinçer, Çağlayan, Şen, Müge, Karaman, Gökçe, Ergül, Ayşegül, (2012) Anaokuluna Gidiyorum Oynuyorum Öğreniyorum, Etkinlik Kitabı. Promeda Matbaacılık, Ankara, ISBN 978-605-136-034-8.

Türkçe Kitap Bölümleri

 Dinçer, Çağlayan (2003) Kavram Oyuncakları. Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. Eskişehir. syf. 91-104.

 Dinçer, Çağlayan (2005) Çocukların Yaşam Değişikliklerine Uyumu. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Yayıma Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayla Oktay ve Dr. Özgül Polat Unutkan. MORPA Yayınları. İstanbul. syf. 101-129.

Tam metni yayınlanmış uluslararası kongre/sempozyum bildirileri

(Uluslararası Kongre Tam Metin)

 Çorbacı, Aybike, Haktanır, Gelengül, Dinçer Çağlayan (2003) 0-6 Yaşındaki Türk Çocukları İle İlgili Olarak Yapılmış Olan Araştırmaların Değerlendirilmesi (A Rewiew of the Researches Related with 0-6 Years Old Turkish Children). OMEP 2003 World Council and Conference., 5-11 October 2003, p. 91-117. Kuşadası, TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan (2003) Babaların 3-6 Yaş Grubundaki Çocukların Eğitimine ve Bakımına Katılım Durumlarının İncelenmesi (Investigation of Fathers’ Involvement in 3-6 Year Old Children’s Care and Education)OMEP 2003 World Council and Conference. 5-11 October 2003, p. 517-528. Kuşadası, TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

   Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan  (2006) 5 Yaş Grubu Çocukları Kişiler Arası Problemlerini Nasıl Çözüyorlar? (How Does 5 Years Old Children Solve Interpersonal Problems?) I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi  30 June – 3 July 2004, cilt II, p.162-172. İstanbul, TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri) 

Ece Bülbül, Nardane, Dinçer, Çağlayan (2009) 4 Yaş Çocuklarının Sosyal

Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. The 5th International Balkan Education and Science Congress. 1-3 October 2009, cilt  II, p.683-688. Edirne,  TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

 Akçamete, Gönül, Aslan, Berna, Dinçer, Çağlayan (2010) Uygulama Öğretmenlerinin Mentörlük Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Beytepe-ANKARA 16–18 Mayıs 2010,  syf. 1190-1200. (Sözlü Bildiri)

 Akgün, Ege,  Karaman, Gökçe,  Dinçer, Çağlayan (2011) A Sample Activity of Community Practices Course by Preschool Education Undergraduate Students (Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Gerçekleştirdikleri Etkinlikler: Bir Örnek Çalışma) EDULEARN 11 International Conference on Education and New Learning Technologies, Barselona İspanya Barceleno 4-6 July 2011, syf. 2847-2852. (Poster) 

Özeti yayınlanmış uluslararası kongre/sempozyum bildirileri

(Uluslararası Kongre Özet)

 

Arı, Meziyet., Güneysu, Sibel., Akman, Berrin., Dinçer, Çağlayan (1997). The Research of the Relation Between The Concept Development and the Ability to Solve Interpersonal Problems of the Turkish Children Between 55 and 78 Months. Childhood In A Chancing Society. 7th European Conference on the Quality of Early Childhood Education. Münih (GERMANY), 3-6 September 1997. Abstracts C13, p.19. (Burs: TÜBİTAK BAYG) (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan., Atakurt, Yıldır., Şimşek, Işıl (1998). A Study on the Level of the First Aid Knowledge of Educators Working in Preschools. 8th European Conference on Quality in Early Childhood Education. Santiago de Compostela (SPAIN), 2-5 September 1998. Abstracts S - 03 D,  p. 42. (ED 424 912) (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan., Güneysu, Sibel (1998). Examining the  Permanence of Education in Solving Social Problems. 8th European Conference on Quality in Early Childhood Education. Santiago de Compostela (SPAIN), 2-5 September 1998. Abstracts  S - 02 D,    p. 41-42. (ED 424 013) (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan (1999) Determination of the Knowledge Needs of the Parents Having Preschool Children in Turkey. Sharing Research in Early Childhood Education. The Third Warwick International Early Years Conference. University of Warwick, Coventry (UK), 12th -16th April 1999. (syf belli değil) (Poster)

 Dinçer, Çağlayan (1999) Ways for Increasing the Environmental Awareness of Preschool Children. Sharing Research in Early Childhood Education. The Third Warwick

International Early Years Conference. University of Warwick, Coventry (UK)   12th -16th April 1999.  (syf belli değil) (Poster)

 

Demiriz, Serap., Dinçer, Çağlayan (1999) Examining Children’s Self-Care Abilities Due to Mother’s Educational Status. 9th European Conference on Quality in Early Childhood Education. Helsinki (FINLAND), 1-4 September 1999. p. 117-118.(Poster)

 

Dinçer, Çağlayan., Güneysu, Sibel (1999) The Effect of Problem Solving Training on the Categories Used by Children in Solving Their Interpersonal Problems with Peers and Mothers and Permanence of This Training. 9th European Conference on Quality in Early Childhood Education. Helsinki (FINLAND), 1-4 September 1999. p. 118-119.  (Poster).

Anlıak, Şakire, Dinçer, Çağlayan  (2005) The Effects of Interpersonal Cognitive Problem Solving Program on Preschool Children. 7th International Conference on Education 20-22 May 2005, Athens (GREECE). (Sözlü Bildiri)            

 Dinçer, Çağlayan (2007) The Effect and Permanance of Interpersonal Problem  

     Solving Training on the Categories Used By Five-Year Olds. 9th International   Conference on Education. Athens Institute for Education and Research. 28-29 May,  2007, Athens, (GREECE). (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan, Ergül, Ayşegül (2008) Views from Preschools in Turkey. XXIX. International Congress of Psychology. Berlin (GERMANY ), 20-25 July 2008.  p. 136. (Poster)            

 Dinçer, Çağlayan, Gürkan, Tanju, Şen, Müge (2008) Comparison of Traditional and Modern Games in Turkey. XXIX. International Congress of Psychology. Berlin (GERMANY), 20-25 July 2008.  p. 436. (Sözlü Bildiri)

 Gürkan, Tanju, Dinçer, Çağlayan, Çabuk Özer, Burcu. (2009) Using Multiple

Intelligence To Integrate Into Lesson Plans of Preschools. “I Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı: Howard Gardner” (1st International Conference of Living Theorists- Howard Gardner) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur. 23-24 Mayıs 2009 p. 4. (Poster)

 Dinçer, Çağlayan, Akgün, Ege, Canarslan, Özgecan (2009) An Alternative To

Preschool Education Settings: A Sample Project “I Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı: Howard Gardner” (1st International Conference of Living Theorists- Howard Gardner) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur. 23-24 Mayıs 2009 p. 5. (Poster)

 Dinçer, Çağlayan (2011) Çocuklar Anaokuluna Gidiyor, Oynuyor, Öğreniyor. Small Hands/ Utopya 5th International Congress High Quality Early Childhood and Primary School Education 18th, 19th, 20th November 2011, Çekmeköy, İstanbul. (Sözlü Bildiri)

 Uysal Hatice, Dinçer Çağlayan, Bayhan Pınar (2012) Peer bullying in Turkish preschool children: an observational study BAPSCAN, 15-18 April 2012, İrlanda. syf. 246-247. (Sözlü Bildiri)

 Nowak-Fabrykowski, Krystyna, Dincer Caglayan, Sen Muge, Lewandowska Ewa, Wrobel Anna (2012) Cross- cultural Studies on Prosocial Behaviors Identified in Young Children in Three Countries: the USA, Turkey and Poland, ACEI, March 28-31, 2012, Washington, DC (USA). (Sözlü Bildiri)

 Uysal Hatice, Dinçer Çağlayan (2012) Kavram Oyuncaklarıyla Okul Öncesi

Eğitimin Önemine Dikkat Çekme: Topluma Hizmet Uygulaması Örneği. Applied Education Congress (APPED) 13th and 15th of September, 2012, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey. (Sözlü Bildiri)

 Dinçer Çağlayan,  Akgün Ege, Şen Müge, Acer Dilek, Ergül Ayşegül, Karaman Gökçe, Çabuk Burcu, Yılmaz Arif, Güler Tülin, Kurtulmuş Zeynep (2012) I’m Going to Kindergarten “I’m Playing and Learning”, 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi,  12-15 Eylül 2012, Çukurova, Adana. (Sözlü Bildiri)


Dinçer Çağlayan,  Demiriz Serap, Ergül Ayşegül (2012) Reliability and Validity Study of  the Preschool Children (36–72 months) Self-Care Skills Scale Teacher Form,  3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi,  12-15 Eylül 2012, Çukurova, Adana. (Sözlü Bildiri)

 Uysal Hatice, Dinçer Çağlayan (2013) Peer Bullying Among Turkish and British Children For Ages 6 to 7: across national comparison. 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, California, April 27-May 1, 2013. (Sözlü Bildiri)

 

Tam metni yayınlanmış ulusal kongre/sempozyum bildirileri

(Ulusal Kongre Tam Metin)

 Güneysu, Sibel., Dinçer, Çağlayan., Etikan, İlker (1997). 54-78 Aylık Çocukların Kişiler Arası Problemlere Getirdikleri Çözümleri Etkileyen Faktörler. I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Hacettepe, Ankara. 28-30 Mayıs 1997, syf. 56-72. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan (1997). Almanya’da Okulöncesi Eğitim. I.Ulusal  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Hacettepe, Ankara. 28-30 Mayıs 1997, syf.117-127, (Poster)

 

Dinçer, Çağlayan (1999) Okulöncesi Eğitim Kurumlarındaki Dışarı Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi.VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, 1-3 Eylül 1999, cilt.I, syf. 423-432. (Poster)

 

Dinçer, Çağlayan., Ulutaş, İlkay (2000) Teknoloji Araçlarının Okulöncesi Dönem Çocuklarını Bilimsel Düşünceye Yönlendirmek Amacıyla Kullanılması. IV. Fen Bilimleri Kongresi, Hacettepe, Ankara, 6-8 Eylül 2000, syf. 717-720. (Sözlü Bildiri)

Ulutaş, İlkay., Dinçer, Çağlayan (2001) İlköğretim Okullarına Devam Eden Öğrencilerin ve Ebeveynlerin Ev Ödevlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu, 7-9 Haziran 2001. syf. 1572-1578.  (Poster)

 

Gürkan, Tanju, Dinçer, Çağlayan (2006) Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Yıllık ve Günlük Plan Hazırlama İle İlgili İlkeleri Karşılama Durumları. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Girne (KIBRIS), 27-30 Haziran 2006. 2. Cilt, syf. 244-261. (Sözlü Bildiri)  

 

Karaman, Gökçe, Akgün Ege, Acer, Dilek, Şen Müge, Ergül Ayşegül, Dinçer Çağlayan, Haktanır Gelengül (2007) Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Derslerindeki Performanslarının Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. syf. 313-319. (Sözlü Bildiri)

 

Ergül, Ayşegül, Dinçer, Çağlayan (2009) Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi–3’ün 48-71 Aylık Çocuklar İçin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Ankara, 7-9 Ekim 2009. syf.579-583. (Sözlü Bildiri)

 

Elibol Gültekin, Sema, Dinçer, Çağlayan (2009) Okul Öncesi Dönem 5 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Ankara, 7-9 Ekim 2009. syf.193-201. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan, Gürkan, Tanju, Şen, Müge (2010) Geleneksel ve Günümüz Çocuk Oyunlarının Karşılaştırılması. Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu. Ankara. 9-10 Aralık 2010. syf .41-56. (Sözlü Bildiri)

 

Özeti yayınlanmış ulusal kongre/sempozyum bildirileri (Ulusal Kongre Özet)

 

Dinçer (Atilla), Çağlayan, Güneysu, Sibel (1995). Okulöncesi Dönem Çocuklarında Kişiler Arası Problemleri Çözmede Eğitimin Etkisi. II. Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-8 Eylül 1995, Beytepe, Ankara. (Poster)

 

Arı, Meziyet, Akman,  Berrin., Dinçer, Çağlayan (1995). Artikulasyon Bozukluğunun Tedavisinde Eğitimsel Yaklaşımlar. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11-13 Ekim1995, syf. 62.  Hacettepe, Ankara. (Poster)

 

Demiriz, Serap, Dinçer, Çağlayan (1998) 5-6 Yaş Çocuklarının Özbakım Becerilerinin Cinsiyet ve Okulöncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İncelenmesi. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya, 9-11 Eylül 1998. (Sözlü Bildiri)

 Dinçer, Çağlayan, Atakurt, Yıldır, Şimşek, Işıl (1998) Okulöncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya, 9-11 Eylül 1998. (Poster)


Dinçer, Çağlayan, Demiriz, Serap, Şimşek, Işıl (1999) Okulöncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Sanat Etkinliklerine Yaklaşımlarının İncelenmesi. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, 15-17 Eylül 1999. (Poster)

 Dinçer, Çağlayan (1999) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili bir Programa Devam Eden Üniversite Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımlarının İncelenmesi. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, 15-17 Eylül 1999. (Sözlü Bildiri)

       

Ulutaş, İlkay, Demiriz, Serap, Dinçer, Çağlayan (2000) Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Çocuklarında Görülen Davranış Farklılıklarının İncelenmesi. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000, syf.166. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan (2000) Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin  Mesleğe Yaklaşımları. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000, syf.156. (Sözlü Bildiri)

 

Ergül, Ayşegül, Dinçer, Çağlayan (2009) Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar

Testi–3’ün 36-47 Aylık Çocuklar İçin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri.18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir 1-3 Ekim, 2009, syf. 54. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan, Çabuk Özer, Burcu, Ergül, Ayşegül, Şen, Müge (2009) Bir Topluma Hizmet Uygulama Örneği: Haydi Kavram Oyuncaklarıyla Oynayalım. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Ankara, 7-9 Ekim 2009. syf. 76. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan, Anlıak, Şakire, Şahin, Derya, Karaman, Gökçe (2009) “Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaygınlaştırılması” Projesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Ankara, 7-9 Ekim 2009. syf. 78. (Sözlü Bildiri)

 

Dinçer, Çağlayan, Akgün, Ege (2010) “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimini Değerlendirme Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”. 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa 16-18 Eylül, 2010 syf. 255-256. (Sözlü Bildiri)

 Demiriz, Serap, Dinçer, Çağlayan (2011) Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarıyla Yaptıkları Etkinliklerin Bazı Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi 1-3 Haziran 2011. Marmara Üniversitesi, İstanbul. syf. 24. (Sözlü Bildiri)

 Uysal, Hatice, Dinçer, Çağlayan (2011) Okul Öncesi Dönem Çocuklarında

Görülen Saldırgan Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. UlusalOkul Öncesi Eğitim Kongresi 1-3 Haziran 2011. Marmara Üniversitesi, İstanbul. syf. 53. (Sözlü Bildiri)

 Dinçer, Çağlayan (2011) 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi 1-3 Haziran 2011. Marmara Üniversitesi, İstanbul. syf. 22. (Sözlü Bildiri)

Karaman, Gökçe, Dinçer, Çağlayan (2011) Son On Yılda Yayımlanan Resimli Öykü Kitaplarına Bakış3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara. 5-7 Ekim 2011. (Sözlü Bildiri)                                                                                  

Uysal, Hatice, Dinçer, Çağlayan (2012) 60-72 Aylık Çocuklar Arasında Oluşan Akran  Zorbalığı İçin Hikayeleştirilmiş Varsayımsal Durumlar. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. (Sözlü Bildiri)

 

YAYINLANMAMIŞ AKADEMİK ETKİNLİKLER

 

Yurtdışında verilen seminer/konferanslar

 Dinçer, Çağlayan (2006) Preschool Education in Turkey. The Academy of Humanities in Economics in Lodz, International Week, 24-28 April 2006, Lodz, Poland.

 Dinçer, Çağlayan (2009) Preschool Education in Turkey. National Institute for  Educational Policy Research of Japan (NIER). NIER Study Visit Programme on ECEC Policy and Practice 27 - 30 October 2009, Tokyo, Japan.

 Dinçer, Çağlayan (2011) University of Maribor, Faculty of Education, 12-16 September 2011, Maribor, Slovenia. (Erasmus Programme Staff Mobility-Staff Training)

  

Panelist olarak yer alınan ulusal kongre/bilimsel toplantılar ve atölye çalışmaları

 Dinçer, Çağlayan (1995). Etkin Öğretmen Modeli.“Öğretmenin Nitelikleri ve Yetiştirilmesi”  konulu panel, Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi, 24 Kasım 1995, Ankara. (Panelist)

 Dinçer, Çağlayan (2008) Okul Öncesi Eğitimde Matematik. Uluslar arası “Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim” Kongresi, Trabzon. 30 Nisan-3 Mayıs 2008 syf 53-60 (Çağrılı Bildiri)

 Dinçer, Çağlayan (2009) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulamaları Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar, Beklentileri ve Çözüm Önerileri. I. Üniversite Anaokulları Sempozyumu “Okul Öncesi Eğitimde Uygulama Alanındaki Gelişmeler, Gereksinimler ve Modeller” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Beytepe. 24-25 Aralık 2009 (Çağrılı Bildiri)

Dinçer, Çağlayan (2010) Çocuklarımız Kişiler Arası Problemlerini Çözebilirler. Çocuk ve Yaratıcılık Paneli, Atölye Çalışmaları. Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi. 30 Nisan 2010 (Çağrılı Bildiri)

 Dinçer, Çağlayan (2010) Ben Problem Çözebilirim. Çocuk ve Yaratıcılık Paneli, Atölye Çalışmaları. Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi. 30 Nisan 2010 (Atölye Çalışması)

Dinçer, Çağlayan (2011) “Sigara ve Çocuk”. IV. Sigara veya Sağlık Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigara Savaş Gurubu. 1 Nisan 2011 (Davetli Konuşmacı)

Dinçer, Çağlayan (2011) “Okumayı Öğrenmeden Önce”. Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı. “Okul Öncesi Çocuk Kitabı”  konulu 2010 yılı Ödülü, “Ödül Paylaşım Projesi” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. 2 Mayıs 2011 (Davetli Konuşmacı)

 Dinçer, Çağlayan (2012) “4+4+4 Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi” konulu panel, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: “Okul Kültürü ve Çocuk”, 17-19 Ekim 2012, Ankara. (Panelist)

 Dinçer, Çağlayan (2012) “Yeniden Oluşan İlk ve Ortaöğretim Sistemine 4­44 Çerçevesinde Genel Bir Bakış”. konulu panel, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 26 Kasım 2012, İstanbul. (Panelist)

 

EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

 Yüksek Lisans Dersleri

Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası Problem Çözme (3 kredi)

               Erken Çocukluk Döneminde Müdahale Programları (3 kredi)

Lisans Dersleri

AOÖ 206 Matematik Eğitimi (3 kredi)

AOÖ 308 Materyal Geliştirme (3 kredi)

MOÖ 301 Sınıf Yönetimi (2 kredi)

GOÖ 306 Topluma Hizmet Uygulamaları (2 kredi)

MOÖ 405 Öğretmenlik Uygulaması I (5 kredi)

AOÖ 403 Araştırma Projesi I (2 kredi)

AOÖ 404 Araştırma Projesi II (2 kredi)

ESP 118 Early Childhood Education in Turkey and the World (6 ECTS)

AOÖ 209 Okul Öncesinde Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme (S) (3 kredi) 

 

Sonuçlandırılmış Tez Yönetimi

 Yeşilay, Tuba (2013) Okul Öncesi Eğitimde Etkili Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programının Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 20 Haziran 2013.

 Tutkun, Cansu (2012) 60-72 Aylık Çocukların Sosyal Becerilerinin Anne ve Öğretmen Değerlendirmelerine Göre İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.  28 Aralık 2012       

Doğan, Tuğba (2012) Bünyesinde Anasınıfı Bulunan İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul Öncesi Eğitim İle İlgili Görüşleri (Tokat İli Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.  26 Ocak 2012.

 Uysal, Hatice (2011) Okul Öncesi Dönemde Görülen Akran Zorbalığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 4 Temmuz 2011.

Ece, Nardane (2008) 4 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 19 Eylül 2008.

 Elibol, Sema (2008) 5 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 3 Mart 2008.

 Ergül, Ayşegül (2007) Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi-3’ün 36-47 Aylık Çocuklar İçin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 31 Ağustos 2007.

 Anlıak Ocak, Şakire (2004) Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Becerisi Programının Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi (İkinci Tez Danışmanı)

 Ulusal kuruluşlarca desteklenenler projeler

 Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaygınlaştırılması. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Çağlayan Dinçer) (9.12.2005-1.7.2009)  Proje Bütçesi: 88.320,00 TL.

 

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler

 Comenius 2.1 Project: Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (TISSNTE) (Proje Ortağı Prof. Dr. Çağlayan Dinçer) (2006-2009) Ulusal Ajans, Proje No:  128825-CP-1-2006-1-UK-COMENIUS – C21 Proje Bütçesi: 130.000,00 TL

 Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı projesi. (Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Çağlayan Dinçer) (17 Aralık 2010-16 Aralık 2011) Proje Bütçesi: 88.250,40 EURO

DİĞER HİZMETLER 

 Eğitim Genel Koordinatörü

22 Ekim 2012-devam ediyor

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları  

 Birim Kurulu Başkanı

2 Ekim 2012-devam ediyor

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi

 Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

28 Eylül 2010-devam ediyor

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma  Merkezi

Fakülte Kurulu Üyeliği

23 Eylül 2010-devam ediyor

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi)

 Anabilim Dalı Başkanlığı

29 Eylül 2009 – devam ediyor

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

 Dekan Yardımcılığı 

21 Temmuz 2003-14 Temmuz 2006

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı             

 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

16 Haziran 2005- 2 Kasım 2006

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi                                                

 Bölüm Başkanlığı

3 Nisan 2000 - 22 Haziran 2000

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitimi Bölümü Başkanı

               

Bölüm Başkan Yardımcılığı

15 Ocak 1997 - 31 Mart 2000

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı                               

 Anabilim Dalı Başkanlığı

1 Mayıs 1998 - 22 Haziran 2000

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi Yaygın Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı                                    

7 Şubat 2003-devam ediyor

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı (ECTS) Komisyonu Fakülte Koordinatörü

 9 Ekim 2006-devam ediyor

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı (ECTS) Komisyonu Anabilim Dalı Koordinatörü           

ALANLA İLGİLİ BİLİMSEL OLMAYAN YAYINLAR/ÇALIŞMALAR

       1.   Dinçer, Çağlayan (2004) Şapka Uçtu Kime Kondu? Epsilon Çocuk Kulübü Yayınları. İstanbul. (Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Hazırlanmış Öykü Kitapları)

 

      2.   Dinçer, Çağlayan (2004) İp Adam’a Neler Oldu? Epsilon Çocuk Kulübü

Yayınları. İstanbul. (Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Hazırlanmış Öykü Kitapları)

  1. Dinçer, Çağlayan (2006) Eğlenceli Kartlar. MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. (Okul Öncesi Çocuklar İçin Hazırlanmış Kart Oyunları) (Baskıda)

KONFERANS KONULARI

 

·                       Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi ve Etkinlikleri.

·                       Siz ve Çocuğunuz İlkokula Hazırmısınız?

·                       Eğitimde Sihirli Yıllar: Okul Öncesi.

·                       Pozitif Disiplin Teknikleri.

·                       Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulama Örnekleri.

·                       Çocukların Yaşam Değişikliklerine Uyumu.

·                       Çocuklarımızla Birlikte Olma Yolları.

·                       Okul Öncesinde Matematik Eğitimi.

·                       Okul Öncesinde Farklı Öğretim Yöntem ve Teknikleri

·                       Kişilerarası Bilişsel Problem Çözme Becerileri.

·                       Sınıf Yönetimi.

·                       Okul Öncesi Eğitim Programı.

·                       Baba Çocuk İletişimi.

·                       Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Dil Etkinlik Uygulamaları.

·                       Çocuklar Arasındaki Problemler Nasıl Çözümlenir?

·                       Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar Arasındaki İlişkiler