DOÇ.DR. SUNA CEBESOY    
Adı : SUNA
Soyadı : CEBESOY
E-posta : cebesoy@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312-2126720/1128
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

  

Doğum Yılı:

1964

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06100 Tandoğan ANKARA

Telefon :

3122126720/1128

Faks :

3122232395

e-posta :

cebesoy@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara  Üniversitesi

 Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1986

Türkiye

Ankara  Üniversitesi

 Fen Bilimleri

Biyoloji

Y. Lisans

1990

Türkiye

Ankara  Üniversitesi

 Fen Bilimleri

Biyoloji

Doktora

1998AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara  Üniversitesi

Türkiye

Ankara

 Fen Fakültesi Biyoloji

Arş.Gör.

1988-1998

Ankara  Üniversitesi

Türkiye

Ankara

 Fen Fakültesi Biyoloji

Dr.Arş.Gör.       

1998-2010             

Ankara  Üniversitesi

Türkiye

 Ankara

Fen Fakültesi Biyoloji

Yrd.Doç.Dr

2010-2012

Ankara  Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi Biyoloji

Doçent

2012-

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Hücre Biyolojisi, Histoloji,  Histokimya, Anatomi,  Işık ve Elektron Mikroskop Teknikleri

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B.201 Sitoloji C Gr.

 804561 Omurgasızlar Endokrinolojisi

B.251 Sitoloji Lab. C Gr.

804580 Yaşlanma Biyolojisi

B.485 Özel Mikroskop Teknikleri 

804576 Karşılaştırmalı Omurgalı Endokrinolojisi

VET103  Medikal Biyoloji A ve B Gr. (Veteriner Fak.)

804558 Işık mikroskobisi ve Tipleri

B.202 Hayvan Histolojisi C

 

B.252 Hayvan Histolojisi Lab. C

 

B.424 Radyobiyoloji

 

B.466 İnsan Anatomisi

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

5

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

    13

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

3

4

Doktora

 

2

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Fakülte Kurulu Üyeliği

 

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Bazı Yarasa Türlerinin Uçma Kaslarında Morfolojik ve Histokimyasal Araştırmalar,  Doktora Projesi, A.Ü. Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırıcı,1994-1996

2. Sıçanlarda (Rattus norvegicus) Alloksan Diyabetin İskelet Kas Hücrelerine Etkisi,  2000.07.05031 A.Ü. Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2004

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Cebesoy, S. “Morphology and histochemistry of primary flight muscles in Rhinolophus mehelyii” Afr. J. Biotechnol, 8 (6) 1160–1164, (2009) (SCI-Exp.)
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N.,  Gül, N. “Ultrastructure of Extensor Digitorum Longus (EDL) Muscle Fibers of Alloxan-Diabetic Rats.” Afr. J. Biotechnol ,7 (10) 1409-1413 (2008).(SCI-Exp.)
 1. Gül, N., Cebesoy, S., Özsoy, N., “Lectins binding during alloxan-induced diabetes in rat soleus muscle” Afr. J. Biotechnol. 7 (8) 926-930 (2008). (SCI-Exp.)
 1. Özsoy, N., Selmanoğlu, G., Koçkaya, E. A., Gul, N. and Cebesoy, S. “Effect of patulin on the interdigitating dendritic cells (IDCs) of rat thymus” Cell Biochem Funct. 26, 192–196 (2008). (SCI)
 1. Yıldız, M., Bayazıt, S.,  Cebesoy,  S. and Aras, S. “Molecular diversity in persimmon (Diospyros kaki L.) cultivars growing around Hatay province in Turkey”. Afr. J.Biotechnol. 6 (20) 2393-2399 (2007). (SCI-Exp.)

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Cebesoy, S., ve Ayvalı, C. “Myotis myotis’in (Borkhausen) Esas Uçma kaslarında Morfolojik ve Histokimyasal Çalışmalar” G.Ü.Fen Bil.Der. 16 (2) 245-252 (2003).
 1. Karakaş, M., Özsoy, N., Gül, N., Cebesoy, S. “Cuticle Ultrastructure of Second Stage Juvenile of Anguina tritici (Steinbuch, 1799) (Nematoda: Anguinidae)”, F.Ü.Fen Müh.Bil.Der. 15 (3) 321-327 (2003).
 1. Karakaş, M., Gül, N.,  Özsoy, N.,  Cebesoy, S. “Anguina tritici (Steinbach, 1799)İkinci Devre Juvenil morfolojisi”,G.Ü.Fen Bil.Der.13 (1)171-178 (2000)
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Gül, N., Ayvalı, C., Kutlu, İ. “Alloksan Diabetik Sıçanlardaİskelet Kaslarının Histokimyasal İncelenmesi”G.Ü.Fen Bil.Der. 13 (2) 599- 611 (2000).
 1. Karakaş, M., Gül, N., Özsoy, N., Cebesoy, S. “Buğday Gal Nematodu, Anguina tritici (Steinbach, 1799)’in İn Vitro Kültürü” ,C.Ü.Fen-Edb.Fak.Fen.Bil.Der. 21,5-15 (1999).
 1. Cebesoy, S., ve Ayvalı, C. “Agrotis segetum (Dennis ve schiff.) (Lepidoptera:Noctoidae) Hemositlerinde Bazı Histokimyasal İncelemeler”, Tr.J.Zool. 20, 231-239 (1996).

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

ULUSLARARASI KONGRE

 

 1. Saçmaözü, N., Cebesoy, S. “Histological alterations of rat testes in experimental diabetes” First International Biology Congress, 24-27 September 2012, Kyrgyzstan ( Sözlü sunum)
 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç.  “Thymus tissue eosinophils in exogeneously vitamin C treated streptozotocin diabetic rats”  First International Biology Congress, 24-27 September 2012, Kyrgyzstan ( Sözlü sunum)
 1. Okan, D., Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "Distribution of Connective Tissue Fibres in Diabetic and Vitamin C Treated Diabetic Group of Rat Spleen", Turkish FEPS Physiology meeting 2011, İstanbul.
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Okan, D., Öztürk, G., Akbulut, G. and Güney, Ş. "Histochemical Properties of Gastronecmius Muscle Fibers in The Young and Aged Rats", Turkish FEPS Physiology meeting 2011, İstanbul.
 1. Cebesoy, S., “Histochemical and Morphological Properties Of Primary Flight Muscles in Miniopterus schrebersi “ 34. Febs Congress,192, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2009
 1. Okan, D., Özsoy, N., Cebesoy, S., “ Role Of Vitamin C On Mitotic Activity Of Lymphocytes İn Thymus Of Streptozotocin-İnduced Diabetic Rats “ 34. Febs Congress, 332, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2009
 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Okan, D., “Protective Effect Of Vitamin C Treatment On Diabetes-İnduced Ultrastructural Changes İn The Thymic Capillaries Of Rats “ 34. Febs Congress, 334, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2009
 1. Cebesoy, S. " Ultrastructure of the Spleen in Diabetes Mellitus" 1.st İnternational Conference on Immunochemotherapy,54, Paris France, 2008.
 1. Cebesoy, S., Sarı Kılıçaslan, S., Özsoy, N., Özer Ç. “ Effects of intake of exogenous vitamin C on spleen ultrastructure in experimental diabetes”. Apoptosis World From Mechanism to Applications, 77, Luxembourg, 2008
 1. Cebesoy,  S., Özsoy, N. and Gül, N. “Effects of vitamin C on muscle ultrastructure in experimental diabetes” 32nd FEBS Congress Molecular Machines, 275,Vienna, 2007.

ULUSAL KONGRE

 

 1. Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "Streptozotosin diyabet ve ekzojen C vitamin uygulamalı diyabetik sıçanlarda timik dendritik hücrelerin hücre yapısı", Uluslarası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim 2011, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Okan, D. "Diyabetik ve Vitamin C tedavili sıçanların timusunda kan-timus bariyerinin ince yapısı", Uluslarası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim 2011, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum)
 1. Okan, D., Özsoy, N., Cebesoy, S., Özer, Ç. "C Vitamini uygulanmış diyabetik sıçan timusundaki mast hücrelerinin histolojik olarak incelenmesi", Uluslarası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25-28 Ekim 2011, Kemer, Antalya. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Miniopterus schreibersi’ NİN YARDIMCI UÇMA KASLARINDA MORFOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR" 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Sarı Kılıçaslan, S. M., Özsoy, N.” Streptozotosin Diyabetik ve Benfluorex Tedavili Sıçanlarda Dalak Plazma Hücresinin İnce Yapısı” 19.Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi,49, Trabzon, 2009. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Sarı Kılıçaslan, S. M., Özsoy, N., Özer, Ç. “Diyabet ve Benfluorex Tedavili Sıçanların Dalak Lenfositlerinin İnce Yapısı” 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 68, Erzurum, 2008. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., “Rhinolophus mehelyi’nin Yardımcı Uçma Kaslarında Morfolojik Ve Histokimyasal Araştırmalar” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi , 183, Trabzon, 2008. (Sözlü sunum)
 1. Gül, N., Cebesoy, S., Özsoy, N., Özer, Ç. “ Diyabetli ve benfluoreks tedavili sıçanlarda kılcal damarların incelenmesi” Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 163, Eskişehir, 2007. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Özer, Ç., Gül, N. “Sreptozotocin Diyabetik ve Benfluorex Tedavili Sıçanların Gastronecmius Kasının İnce Yapısı” Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 151, Eskişehir, 2007. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S. “Rhinolophus mehelyi’nin Esas Uçma Kaslarında Morfolojik Ve Histokimyasal Araştırmalar” 18.Ulusal Biyoloji Kongresi, 86, Kuşadası-Aydın, 2006. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S. ve Ayvalı, C. “Myotis myotis ‘in ( Borkhausen) Esas Uçma Kaslarında Morfolojik Ve Histokimyasal Araştırmalar” 16. Ulusal Biyoloji Kongresi ,63, Malatya, 2002. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N.,  Gül, N., Ayvalı, C. “Alloksan diyabetik ratların Extensor Digitorum Longus (EDL) ve Soleus Kaslarının ince yapısı” 15. Ulusal Biyoloji Kongresi, 60, Ankara, 2000. (Sözlü sunum)
 1. Cebesoy, S., Özsoy, N., Gül, N., Ayvalı, C. “Alloksan Diabetik Sıçanlarda İskelet Kaslarının Histokimyasal İncelenmesi “ 14. Ulusal Biyoloji Kongresi, 139, Samsun, 1998. (Sözlü sunum)

 

Kitaplar