DR.ÖĞR.ÜYESİ CANSU EKİN GÜMÜŞ    
Adı : CANSU EKİN
Soyadı : GÜMÜŞ
E-posta : cegumus@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2033300- 3680
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Gıda Mühendisliği
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

CANSU EKİN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

İş Telefonu: +90 0312 2033300- 3680

E-mail: cegumus@ankara.edu.tr

ORCID ID: 0000-0003-3137-5617

Scopus Author ID: 56899084300

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Cansu_Gumus

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cegumus/

 

EĞİTİM

 

 

2012-2017

University of Massachusetts Amherst, ABD

Gıda Bilimi Bölümü

(Danışman: Prof. Dr. David Julian McClements)

 

2010-2012

Ankara Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Danışman: Prof. Dr. Aziz TEKİN)

 

2006-2010

Ankara Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

İŞ DENEYİMİ

 

2019-

Dr. Öğr. Üyesi

Ankara Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

2017-2019

Öğretim Görevlisi Dr.

Hitit Üniversitesi, Çorum

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi

2014-2017

Araştırma görevlisi

University of Massachusetts Amherst, ABD

Gıda Bilimi Bölümü

2011-2012

Araştırma görevlisi

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

İDARİ GÖREVLER

 

2019-

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

BURSLAR ve ÖDÜLLER

 

2018

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Faaliyeti- Avrupa Konseyi

Wageningen University & Research

2017

Öğrenci Başarı Bursu- Phi Tau Sigma Gıda Bilimi Onursal Topluluğu

1.lik ödülü- STEM Slam 3 dakikada bilim Yarışması/ UMass Amherst INFORMS (Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Enstitüsü) Öğrenci Birimi

2016

Lisansüstü Öğrenci Bursu- Kuzeydoğu Süt İşletmesi Birliği (NDA)

Tedarikçi Ödülü- IFT Kuzeydoğu Şubesi (NEIFT)

Hans Kaunitz Ödülü- Amerikan Yağ Kimyagerleri Birliği (AOCS)

Feeding Tomorrow Lisansüstü Öğrenci Bursu- Gıda Teknologları Enstitüsü (IFT)

2015

Lisansüstü Öğrenci Bursu- NEIFT

Teranishi Bursu- Amerikan Kimya Derneği- Tarım ve Gıda Kimyası Departmanı (ACS/AGFD)

1.lik ödülü- IFT Eğitim, Gelişme & Sosyal yardım Lisansüstü Öğrenci Makale Yarışması

3.lük ödülü- IFT Öğrenci Birliği Developing Solutions for Developing Countries Ürün Geliştirme Yarıştırması

2012-2017

MEB-YLSY

Uluslararası Doktora Öğrenim Bursu

2010-2012

TÜBİTAK 2228

Son Sınıf Öğrencileri için Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı

2011

Yoğunlaştırılmış Almanca Kursu Bursu- Alman Akademik Değişim Birimi (DAAD)

 

PROJELER

 

Proje no

Proje Adı

Başlama ve bitiş tarihi

Bütçe

 

119O805

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı

Gıda Emülsiyonlarının 3-Kloropropan-1,2-Diol ve Glisidil Esterlerinin Salınımı Üzerine Etkisi ve Bu Maddelerin Emilimlerinin Azaltılmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi

 

 

01/11/2019-

 

 

328.600 TL

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Eğitim Yılı / Dönemi

Eğitim seviyesi

Eğitim dili

Dersin Kodu

Dersin Adı

2019/2020 Güz

Lisans

İngilizce

FDE209

Food Biochemistry

2019/2020 Güz

Yüksek Lisans

Türkçe

800900715021

Gıda Emülsiyonları

 

SCI ve SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.            Gumus CE, Davidov-Pardo G, and McClements DJ. (2016). “Lutein-enriched emulsion-based delivery systems:  Impact of Maillard conjugation on physicochemical stability and gastrointestinal fate”, Food Hydrocolloids, 60: 38-49.

2.            McClements DJ, and Gumus, CE. (2016). “Natural Emulsifiers - Biosurfactants, Phospholipids, Biopolymers, and Colloidal Particles: Molecular and Physicochemical Basis of Functional Performance”, Advances in Colloid and Interface Science, 234: 3-26.

3.             Davidov-Pardo G, Gumus CE, and McClements DJ. (2016). “Lutein-enriched emulsion-based delivery systems: Influence of pH and temperature on physical and chemical stability”, Food Chemistry, 196: 821-7.

4.            Gumus CE, Decker EA, and McClements DJ. (2017). “Formation and Stability of ω -3 Oil Emulsion-based Delivery Systems using Plant Proteins as Emulsifiers: Lentil, Pea, and Faba Bean proteins”, Food Biophysics, 2 (12): 186-197.

5.             Gumus CE, Decker EA, and McClements DJ. (2017). “Gastrointestinal Fate of Emulsion-based ω-3 Oil Delivery Systems Stabilized by Plant Proteins: Lentil, Pea, and Faba Bean proteins”, Journal of Food Engineering, 207: 90-98.

6.            Gumus CE, Decker EA, and McClements DJ. (2017). “Impact of legume protein type and location on lipid oxidation in fish oil-in-water emulsions: Lentil, pea, and faba bean proteins”, Food Research International, 100: 175-185.

7.            Gumus CE, Yorulmaz A, and Tekin A. (2016). “Differentiation of Mechanically and Chemically Extracted Hazelnut Oils Based on their Sterol and Wax Profiles”, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 93: 1625.

8.          Walker RW, Gumus CE, Decker EA, and McClements DJ. (2017). “Improvements in the Formation and Stability of Fish oil-in-water Nanoemulsions using carrier oils: MCT, Thyme Oil, & Lemon Oil”, Journal of Food Engineering, 211: 60-68.

9.            Kadappan AS, Guo C, Gumus CE, Bessey A, Wood RJ, McClements DJ, and Liu Z. (2018). “The Efficacy of NanoemulsionBased Delivery to Improve Vitamin D Absorption: Comparison of in Vitro and in Vivo Studies”, Molecular nutrition & food research, 1700836.

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SÖZLÜ SUNUMLAR

1.            Gumus, C.E. and Uluata, S.  “Potential of Emulsion-based Delivery Systems to Enhance Vitamin D Bioavailability”, 14th Euro Fed Lipid Congress and Expo, 20-23 October 2019, Seville, İSPANYA.

2.            Gumus, C. E., and McClements, D. J. “Clean Label, Natural Emulsifiers”, 2017 AOCS Annual Meeting, 30 April- 3 May 2017, Orlando, FL, ABD.

3.            Gumus, C. E., Decker EA, and McClements, D. J. “Influence of legume proteins on the lipid oxidation of omega-3 emulsions”, 2017 AOCS Annual Meeting, 30 April- 3 May 2017, Orlando, FL, ABD.

4.            Gumus, C. E., and McClements, D. J. “Influence of legume proteins on the gastrointestinal digestion of omega-3 emulsions”, ACS 253rd National Meeting, 2-6 April 2017, San Francisco, CA, ABD.

5.            Gumus, C. E., and McClements, D. J. “Utilization of Novel Protein Sources as Emulsifiers to Encapsulate Functional Lipids”, 14th Euro Fed Lipid Congress: "Fats, Oils and Lipids: Innovative Approaches towards a Sustainable Future", 18-21 September 2016, Ghent, BELÇİKA.

6.           Gumus, C. E., and McClements, D. J. “Legume proteins as alternative emulsifiers to encapsulate omega-3 oils”, ACS 252nd National Meeting, 21-25 August 2016, Philadelphia, PA, ABD.

7.         Gumus, C. E., Davidov-Pardo, G., and McClements, D. J. “Influence of Maillard Conjugation on the Stability of Emulsion-based Delivery Systems: Lutein-enriched Corn Oil Emulsions at Different pH and Temperature Conditions”, 107th AOCS Annual Meeting & Expo, 1-4 May 2016, Salt Lake City, UT, ABD.

8.        Gumus, C. E., Barden, L., Vieira, S., McClements, D. J.,Villeneuve, P. and Decker, E. A. “Lipid Oxidation in Low-Moisture Foods”, Cake Symposium, 25-26 August 2014, Boston, MA, ABD.

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE POSTER SUNUMLAR

1.            Gumus, C. E., Davidov-Pardo, G., and McClements, D. J. “Evaluation of physical and chemical stability of lutein-enriched corn oil emulsions under different pH and temperature conditions”, 13th Euro Fed Lipid Congress: "Fats, Oils and Lipids: New Challenges in Technology, Quality Control and Health", 27-30 September 2015, Florence, ITALY.   

2.            Gumus, C. E., Barden, L., and Decker, E. A. “Comparison of Lipid        Oxidation          Behavior in Surface Oil vs. Total Lipid in Low-moisture Foods”, 105th AOCS Annual Meeting & Expo, 4-7 May 2014, San Antonio, TX, USA.

3.     Gumus, C. E., Yorulmaz A., and Tekin A. “Comparison of Sterol and Wax Composition of Hazelnut Oils Obtained by Pressing or Solvent Extraction”, 11th Euro Fed Lipid Congress and 30th ISF lecture series: "Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future", 27-30 October 2013, Antalya, TURKEY.

4.            Balkan, C., Ozdemir, N., Gumus, C. E., and, Bayrak, A. “Pesticide Residues in Olive Oil”, AOCS World Conference on Oilseed Processing, Fat & Oils Processing, Biofuels & Applications, 21-23 June 2011, Izmir, Turkey.

 

ULUSAL KONGRELERDE POSTER SUNUMLAR

1.            Gumus, C. E. “Gıdaların Biyoaktif Maddelerle Zenginleştirilmesinde Emülsiyon Bazlı Gıdalardan Yararlanma: Potansiyeller ve Zorluklar”, YABİTED 4. Bitkisel Yağ Kongresi, 17-19 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye.

2.            Gumus, C. E. “Rafinasyon İşleminde 3-MCPD oluşumu”, YABİTED 1. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana, Türkiye.

 

ÜYESİ OLUNAN KURULUŞLAR 

 Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED)

 Institute of Food Technologists (IFT)

 American Oil Chemists’ Society (AOCS)

 American Chemical Society (ACS)

 European Federation for the Science and Technology of Lipids (EUROFED LIPID) 

 Phi Tau Sigma- The HonorSociety of Food Science and Technology

 ACS/Agriculture and Food Division (AGFD)