UNIVERSITY LECTURER SEHER EROL ÇELİK    
Name : SEHER
Surname : EROL ÇELİK
E-Mail : celikse@ankara.edu.tr
Phone Number : 0312 736 40 46
Title : UNIVERSITY LECTURER
Unit :
Department :
Personal Information

CURRICULUM VITAE

 

Personal Information

Sirname, name                      : EROL ÇELİK, SEHER

Nationality                              : Turkish Republic                                                                

Birth date and place             : 04.10.1985, HACIBEKTAŞ

Phone number                      : 0312- 736 40 46/ 3606

Fax                                           : -

Email Addressing                 : celikse@ankara.edu.tr

 

Education                   School/ Programme                                     Graduation Year

 

 

 

 

         Okul/Program                                 Mezuniyet tarihi

 

 

Doctorate

 

Master

Hacettepe University/ Prosthetics-Orthotics-Biomechanics

Hacettepe University/ Prosthetics-Orthotics-Biomechanics

 

present

 

2012

 

 

Undergraduate

Dokuz Eylül University/ Physical Theapy and Rehabilitation

2007

 

 

High School

Nermin-Mehmet Çekiç Anadolu High School

2003

 

 

 

 

 

Work Experience,

Year                                                  Workplace                                      Position

2017-halen                                       Ankara University                       Lecturer

2015- 2017                                       İnönü University                           Research Assistant

2011-2015                                          Kula Public Hospital                    Physical Therapist

2011-2012                                          Keşan Public Hospital                 Physical Therapist

2010-2011                                          Kula Yeni Deniz ÖERM              Physical Therapist

2008-2009                                          Aldem ÖERM                               Physical Therapist

2007-2008                                          Beyaz İnci ÖERM                        Physical Therapist

 

                                                

Language

English

 

Publications

Articles (SCI, SSCI)

- Ülger Ö., Yıldırım Şahan T., Erol Çelik S., A systematic literature review of physiotherapy and rehabilitation approaches to lower-limb amputation, Physiotherapy Theory and Practice, 2018.

 

Presentations (Oral and Poster)

1.    Erol Çelik S., Yangırhep A.T., Yıldız N.N., Yontan C., Çelik H., Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Bel Ve Boyun Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sözel Bildiri, Uluslararası Katılımlı 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, Ankara, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2017, 28 (3).

2.    Erol Çelik S., Yıldırım Şahan T., Çelik H., Fizyoterapi Öğrencilerinin Fizyoterapistlik Mesleği Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 1. Sağlık Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Aydın, 2017.

3.    Erol Çelik S., Seven A., Yangırhep A.T., Yontan C., Yıldız N.N., Staj Yapan Üniversite Öğrencilerinde Bel Ve Boyun Sağlığı İle Tükenmişlik Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sözel Bildiri, 1. Sağlık Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Aydın, 2017.

4.    Erol Çelik S.,Bek N., Profesyonel Futbolcularda Ayak Biyomekanik Özelliklerinin Yürüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi”  Poster Bildiri, Protez Ortez Kongresi, Ankara, 2014. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2014, 25 (2).

5.    Erol Çelik S.,Bek N., Genç Erişkin Erkeklerde Ayağın Antropometrik Özellikleri ile Yürüme ve Fiziksel Performans Arasında İlişki Var mıdır?, Sözel Bildiri, Protez Ortez Kongresi, Ankara, 2014 . Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2014, 25 (2).

6.    Erol Çelik S., Bek N., Profesyonel Futbolcularda Ön Ayağa Ait Parametreler ile Performans Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sözel Bildiri, 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2014, 25 (1).

7.    Yurt Y., Erol S., Şener G., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Klinik Problem Çözme Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2013;24(2).

8.    Ünver B., Karatosun V., Bakırhan S., Cilli B., Çakıroğlu GN., Erol S., Oran A,Sedanter Bireylerde Hamistring Esnekliğinin Vertikal Sıçramaya Etkisi.,  XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, 2007.

 

Chapters in Books


1.    EROL ÇELİK Seher (2018). Tarsal Tünel Sendromu. Ayak Bileği ve Ayak Problemleri. Ankara: Hipokrat Kitabevi. s. 151-160.

 

Conference Presentatıons 

1.    “Orthosis in Multiple Sclerosis” 3. Symposium of Physiotherapy and Neurorehabilitation in Multıple Sklerosis. Samsun, May 2018.

 

Congress Tasks

 

1.     Organızıng Commıttee, 10th Internatıonal Congress Of Prosthetıcs And Orthotıcs. 18-20 October 2018, Ankara.

 

Administrative Task:

 

Ankara University, Kızılcahamam Vocational School. Assistant Director, 2017- present