ASSOC.PROF.DR. HALİL ÇAĞLAR ENNELİ    
Name : HALİL ÇAĞLAR
Surname : ENNELİ
E-Mail : cenneli@ankara.edu.tr, cenneli@hotmail.com
Phone Number : 312 3103280 / 1175
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : Anthropology Department
Personal Information

Assistant Professor Doctor H. Çağlar Enneli

Place and Date of Birth:

Ankara, 1974

Contact Details:

Address: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhıye, Ankara
Phone Number: 312 310 32 80 / 1175
E-mail: cenneli@ankara.edu.tr v cenneli@hotmail.com
Educational Background:

1997, Undergraduate Degree: Hacettepe University, Faculty of Arts and Sciences, Sociology Department, Ankara Undergraduate Thesis: Civil Society and Non-governmental Organisations

2001, Master Degree (M.Sc.): University College London (UCL), Anthropology Department, Social Anthropology, London M.Sc. Thesis: Classifying Nation and Marking Identity with the Terms of Essentialist Truths: Turkish Nationalism, Purity, and Threat

2007, Doctorate Degree: Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, Anthropology Department, Social Anthropology Sub-department, Ankara Doctorate Thesis: Social Consumption of Television and the Reproduction of Social: In the case of Spiritually-Contended Islamic Television Programs.

Courses:

Undergraduate Program of Anthropology Department: ANT117 Introduction to Social Anthropology, ANT134 Key Ethnographic Texts in Social Anthropology, ANT247 Kinship and Social Organisation, ANT238 Anthropology of Art, ANT319 Anthropology of Religion, ANT318 Fieldwork Practices in Social Anthropology, ANT425 Globalisation, Capitalism and Locality, ANT414 Anthropology of Mass Consumption

Master Program of Social Anthropology: 9035021 Kinship and Social Organisation, 9035024 Anthropology of Mass Consumption

Doctorate Program of Social Anthropology: 9036025 Daily Forms of Religious Life, 9036022 Anthropology, Art and Design

Research Interests:

Anthropology of Kinship: Kinship terminology and classifications; Rural and urban kinship relations; social organisations and networks

Anthropology of Consumption: Popular consumption products and patterns; Consumption and anthropological means of class; Consumption and identity formation; Media and consumption

Anthropology of Religion: Daily religiosity; Daily religious formations, discourses, and practices; Religious fields and classifications

Projects:

9.2007-8.2012: A researcher in Tübitak project called ‘Disadvantaged Young People's Transition to Adulthood in the Metropolitan Areas-Being a Part of the Problem or the Solution'

List of Publications:

Facsimile Edition of Thesis:

Enneli, Çağlar (2007). Televizyonun Toplumsal Tüketimi ve Toplumsalın Yeniden Üretimi: Maneviyat İçerikli Dizilerin Tüketimi Özelinde. Ankara University Open Access System. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3532.

DOI: 10.1501/0003790


E-book Edition of Thesis:


Enneli, Çağlar (2010). Televizyondaki İslam ve Gündelik Hayatın Siyaseti. Ankara University Publications: 255, Books Section of Ankara University's Online Publications.http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=827

Edited Book Articles:

Enneli, Çağlar (2009). ‘Geç Dönem Osmanlıdan Cumhuriyete Toplumsal Yaşamı Düzenleme Siyasetinin Pozitivistik Kökleri ve Araçsal Şeriat Tehlikesi Söylemi’. Fikret Başkaya (ed.), Resmi Tarih Tartışmaları 7: 31 Mart’tan Günümüze “Gericilik” Söylemi İçerisinde s. 189-231. Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.

Enneli, Çağlar (2010). ‘Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar ve Milliyetçilik: Bir Kavramsallaştırma Denemesi’. Rasim Özgür Dönmez, Pınar Enneli ve Nezahat Altuntaş (ed.), Türkiye’de Kesişen-Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler İçerisinde s. 145-173. Ankara: Say Yayınları.

Enneli, Çağlar (2010). ‘Sosyal Çalışmalarda Kültürel Yaklaşımın Vaatlerine Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme’, Nesrin Kalyoncu, Derya Erice ve Metin Akyüz (ed.) Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes: Proceedings of the 18th EAS Congress içerisinde s. 192-200. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.

Articles of Peer-Reviewed Journals on National Scale:

Enneli, Çağlar (2007). Very Brief Review of First, Second, and Third Generation Turks’ Identity Politics in Germany through Following the Content of the Movie, Berlin in Berlin. Antropoloji 22: 143-161.

Enneli, Çağlar (2009). Televizyonda Dinsel Siyaset: Dini İçerikli Dizilerin Kamusal Alan Projesinde Kadın veya Erkek Olmak. Alternatif Politika 1: 42-74.

Enneli, Çağlar (2010). Civil Society and Appearances of Resistance. Antropoloji 23: 1-20.

Enneli, Çağlar (2013). Milliyetçilik ve ideoloji: dışlayıcı bir dilin kuruluşu. Alternatif Politika 5(1): 28-51.

Courses and Presentations Given in National Symposiums and Conferences:

Enneli, Çağlar (2003). ‘Watching Television and Consuming Messages: Social Anthropological Study of the Identity Conflicts in the Case of a Television Program, Turkish Big Brother’. A presentation given in a symposium called “Displacing Canons, Dislocating Cultures” held in Bilkent University in 21-22 February, 2003.

Enneli, Çağlar (2003). ‘Eğitimde Verimliliğe Uzanan Bir Yol Olarak Resmi Üniversite Müfredatında Öğrenci Tercihlerinin Kabulü: Öğrencilerin Sesi Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Çalışma’. A presentation given in a symposium called “Üniversitelerde Öğretimden Eğitime Yeni Açılımlar” held in Bahçeşehir University in 1-2 May, 2003.

Enneli, Çağlar (2009). ‘Yoksulluğun Yarattığı Dezavantajlılığın Gençler Temelinde Tartışılması: Ankara Altındağ Örneği’. A presentation given in a symposium called “Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Farklı Dinamikleri” held in Abant İzzet Baysal University in 8 May, 2009.

Enneli, Çağlar (2012). ‘Küresel Demokrasi ve Yoksulluk.’ A presentation given in a seminar called “Küresel Demokrasi ve Toplumsal Eşitsizlikler Semineri” held in Abant İzzet Baysal University in 9-10 November, 2012.

Enneli, Çağlar (2013). ‘Medyada Kadın Temsili.’ A presentation given in a conference called "Medyada Temsil Sorun (Mu)?" held in Abant İzzet Baysal University in 5 April, 2013.

Courses and Presentations Given in International Symposiums and Conferences:

Enneli, Çağlar (2010). ‘Sosyal Çalışmalarda Kültürel Yaklaşımın Vaatlerine Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme / A Critical Analysis of the Promises of Cultural Approach in Social Studies’. A course given bilingually in 18. EAS Congress with the main theme of “Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Müzik ve Müzik Eğitimi / Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes” held in Abant İzzet Baysal University in 26-29 April, 2010.

Enneli, Çağlar (2010). ‘Discrimination Based on Living in Poor Neighbourhoods: A Case of Young People in Altındağ, Ankara, Turkey’. A presentation given in 22. International Housing Research Conference conducted by European Network for Housing Research (ENHR)  with the main theme of “Urban Dynamics and Housing Change” held in İstanbul Teknik University in 4-7 July, 2010.

Enneli, Çağlar (2013). ‘Transformation of Knowledge in Social Sciences and the New Approach Proposed for Academic Production and Education’. A presentation given in 5. International Congress of Educational Research with the main theme of “Peace, Memory & Educational Research” held in Çanakkale Onsekiz Mart University  in 6-9 June, 2013.