PROF.DR. BURHANETTİN ÇİÇEK    
Adı : BURHANETTİN
Soyadı : ÇİÇEK
E-posta : cicek@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 203 3306
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. BURHANETTİN ÇİÇEK

Kimya Mühendisliği Bölümü
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Tandoğan 06100 ANKARA


EĞİTİM

1989 - 1994   Doktora 

                     Chem. Eng. Dept., University of California at LA

1986 - 1988   Yüksek Lisans

                     Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi

1981 - 1985    Lisans 

                     Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi


 

TEZLER

Doktora              Experimental and Computational Studies of the  

                           Flames of Chlorobenzene and Methane

Yüksek Lisans     Flash Piroliz Sırasında Linyit Kömürlerinde 

                           Bulunan Kükürtlü Bileşiklerin Değişiminin 

                           İncelenmesi ve Magnetik Ayrılması

UZMANLIK ALANLARI

Karbon nanotüpler ve fullerenler

Yüksek sıcaklık reaksiyon kinetiği

Hidrokarbon pirolizi 

Yanma reaksiyonlarının detaylı kinetiği 

Matematiksel modelleme ve detaylı kinetik analiz


AKADEMİK GÖREVLER

2009              Prof. Dr., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi

2002 - 2009   Doç. Dr., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi

1994 - 2002   Y. Doç. Dr., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi

1991 - 1993   Research and Teaching Assistant, Chem. Eng. Dep. 

                     University of California at Los Angeles, USA

1989 - 1990   Research Assistant, Chem. Eng. Dep. Illinois Institute o

                     Technology, Chicago, USA

1986 - 1989   Araş. Gör., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi


İDARİ GÖREVLER

2013 -            Ankara Üniv. Elektron Mikroskobu Birimi Sorumlusu

2012 -            Ankara Üniversitesi BAP Proje Değ.Grubu Üyesi

2012 -            Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi

2012 -            Türk Karbon Derneği Kurucu Üyesi

2010 -            Bölüm Bşk. Yard.

2007 -            BAP İhale Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi

2002 - 2008   ERASMUS Koord., Kimya Müh. Böl.

2002 - 2007   Akreditasyon Komisyonu Üyesi, Kimya Müh. Böl.

2000 - 2008   IAESTE Temsilcisi, A.Ü. Mühendislik Fakültesi

1997 - 2000   Bölüm Bşk. Yard., Kimya Müh. Böl.

1997 - 1999   Fakülte Bilim Kurulu Üyesi, A.Ü. Fen Fakültesi

 

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

2012 -           TÜBİTAK MAG - 111M632 

                     Gaz Fazı Yayınımının Karbon Nanotüp Büyüme Hızı 

                     Üzerindeki Kısıtlayıcı Etkisinin İncelenmesi

2006 - 2009  BAP 20060745049

                     Karbon Nanotüp Oluşum Kinetiğinin İncelenmesi

2005 - 2008 TÜBİTAK MAG - 104M363 

                     Karbon Nanotüp Üretimi için Hibrit Yöntem 

                     Geliştirilmesi ve Üretim Kinetiğinin İncelenmesi

2001 - 2003 TÜBİTAK MİSAG - 187 

                     Reaksiyon Kalma Süresinin Fulleren Verim ve 

                     Seçimliğine Etkisi

1998 - 2000 TÜBİTAK MİSAG - 102 

                     Reaktif Atmosferlerin Fulleren Üretimine Etkisi


YÖNETTİĞİ TEZLER

Melike Güler,        Yüksek Lisans, 2012 -

Merve Ulupınar,    Yüksek Lisans, 2012 -

Savaş Yağlıkçı,      Doktora, 2012 -

Berrak Erkmen,     Yüksek Lisans, 2011 - 

                            Karbon Nanotüplerin Büyüme Kinetiğinin 

                            Araştırılması 

Furkan Soysal,      Doktora, 2009 -

                           CVD ile Karbon Nanotüp Üretiminde Difüzyon 

                           Basamağının Hız Kısıtlayıcı Etkisi

Akif Sesli,             Doktora, 2009 -

                           Kimyasal Buhar Biriktirme ile Nanotüp Üretimi 

                           Yapılan Borusal Reaktörün Modellenmesi

Burça Salgara,      Yüksek Lisans, 2009 -

                           Kimyasal Buhar Biriktirme  ile Nanotüp Üretiminde 

                           Oksidatif Atmosfer Etkisinin İncelenmesi

Hülya Madakbaş, Yüksek Lisans, 2009 -

Savaş Yağlıkçı,    Yüksek Lisans Tezi, 2009 - 2012

                           Karbon Nanotüp Üretiminde Katalizörün Gaz Fazı 

                           Derişim Profiline Etkisinin İncelenmesi  

Mustafa Yalın,     ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, 2007 - 2009

                           Investigation of Concentration Profiles in Carbon 

                           Nanotube Production Reactor  (Coadvisor), 

Furkan Soysal,     Yüksek Lisans Tezi, 2006 - 2009

                           Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon 

                           Nanotüp Üretimi    

İbrahim Mutlay,    Yüksek Lisans Tezi, 2004 - 2007

                                              Sürekli Karbon Nanotüp Üretimi 

U. Barış Ayhan,    ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, 2001 - 2004

                            Nanotube Production in a CVD Reactor (Coad.)

Sinan Ok,              ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, 2003 - 2005

                            Surface Properties of Fullerene Extracted Soot and  

                            Cathodic Deposits, (Coadvisor)

Mustafa Oymael,   Yüksek Lisans Tezi, 2003 - 2005

                            Katodik Depozitlerden Fulleren ve Nanotüp 

                            Üretimi

Akif Sesli,             Yüksek Lisans Tezi, 2001 - 2003

                            Borusal Reaktörde Fulleren Üretimi 

 

YAYINLAR

Soysal,F., Yalın,M., Çiçek,B., Kenar,A., Özbelge,Ö., ``Multivariate analysis for carbon nanotube production by floating catalyst,'' Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, accepted, 2013


Sesli,A., Mutlay,İ., Oymael,M., Kenar,A., Çiçek,B., ``Fullerene Production from Cathodic Deposits,'' Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17:2, 151-158, 2009


Kenar, A., Yüzer, D., Nazır, H., Çiçek, B., ``A New Ion Selective PVC-Coated Graphite Rod Electrode Based on 4-Amino- Benzo-15-Crown-5-Derivatives of Fullerene,'' Reviews in Analytical Chemsitry, 26:3, 219-228, 2007


Göktaş, H., Ayhan, U.B., Gündüz, G., Dişbudak, H., Eryılmaz, E., Öke, G., Çiçek, B., Somer, B., ``Synthesis of Carbon nanotubes by a plasma based pulsed electron beam generator,'' Physica Scripta, T123, 145-147, 2006


Sesli, A.,Çiçek, B., Oymael, M. ``Fullerene Production in a Graphite Tubular Reactor,'' Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 13, 1-11, 2005


Karaduman, A., Çiçek, E. H., Çiçek, B., Bilgesu, A. Y., ``Thermal Degradation of Polystyrene Wastes in Various Solvents,'' Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62, 273-280, 2002


Çiçek, B., ``Effect of Residence Time on Fullerene Yield,'' Fullerene Science and Technology 9(1), 63-69, 2001


Çiçek, B., Kenar, A.,Nazır, H., ``Simultaneous Determination of C60 and C70 Fullerenes by a Spectrophotometric Method,'' Fullerene Science and Technology 9(1), 103-111, 2001


Karaduman, A., Şimşek, E. H., Çiçek, B., Bilgesu, A. Y., ``Flash Pyrolysis of Polystyrene Wastes in a Free-Fall Reactor under Vacuum,'' Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 60, 179-186, 2001


Atakol, O., Durmuş, S., Durmuş, Z., Arıcı, C., Çiçek, B., ``Investigations on Some Heterotrinuclear Complexes of Nickel (II) and Copper (II),'' Synth. Reac. Inorg. Met. Org. Chem., 31(9), 1689-1704, 2001


Yagmur, E., Çiçek, B., Olcay, A., ``Effect of O-methylation on Solubility and Swelling of Coals,'' Fuel Processing Technology 67, 191-204, 2000


Atakol, O., Nazır, H., Aksu, M., Arıcı, C., Ercan, F., Çiçek, B., ``Some di and trinuclear Complexes: Anion Induced Complex Formation,'' Synth. Reac. Inorg. Met. Org. Chem., 30, 709-718, 2000


Bayraktar, E., Çiçek, B, Mehmetoğlu, Ü., ``Mathematical Modeling of A Packed Bed Bioreactor for the citric Acid Production,'' Reviews in Chemical Engineering 15, 279, 1999


Çiçek, B., Bilgesu, A.Y.,Şenelt, A., Pamuk, V., ``Desulphurization of Coals by Flash Pyrolysis Followed by Magnetic Separation,'' Fuel Processing Technology 46, 133, 1996


Çiçek, B., Senkan S.M., ``Chemical Structures of Fuel-Rich Premixed Laminar Flames of C6H5Cl/CH4/O2/Ar Mixtures,'' Combustion Science and Technology 91, 53, 1993


Xiegi M., Çiçek, B., Senkan S.M., ``Chemical Structures of Fuel-Rich and Fuel-Lean Flames of CCl4/CH4 Mixtures,'' Combustion and Flame 94, 131, 1993


Lee W., Çiçek, B., Senkan S.M., ``Chemical Structures of Fuel-Rich and Fuel-Lean Flames of CHCl3/CH4 Mixtures,'' Environmental Science and Technology 27, 949, 1993


Mutlay, İ., Soysal, F., Çiçek, B., ``Düşük Maliyetli bir Raman Spektrometresinin Karbon Nanotüp Analizi için Modifikasyonu'', Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 27-38, 2008


Gül, E., Çiçek, B., Olcay, A.,``Removal of Calcium by Dissolved CO2 and the Effects on Coal Liquefaction,'' Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series B 45, 1, 1999

 

TEBLİĞLER

Soysal, F., Yalın, M., Çiçek, B., Özbelge, Ö., ``Chemometric Analysis of Carbon Nanotube Production by Floating Catalyst CVD'', 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, S1-B.15, 27 June - 01 July, İstanbul, 2011


Salgara,B., Yağlıkçı, S., Madakbaş, H., Çiçek, B., ``Effect of Gas Phase on Carbon Nanotube Production`` 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, P2.B.17,27 June - 01 July, İstanbul, 2011


Soysal, F., Çiçek, B., “CVD ile Nanotüp Üretimi”, UKMK8, Malatya, Ağustos 2008


Mutlay, İ., Çiçek, B., “Sürekli Nanotüp Üretimi”, UKMK8, Malatya, Ağustos 2008


Mutlay, İ., Çiçek, B., Development of a Continuous Production Method for Carbon Nanotubes, International Workshop on

Nanostructured Materials, NANOMAT 2006, Antalya, Turkey, June 2006


Ok, S., Özbelge, H.Ö., Çiçek, B., Balcı, S., Surface Properties of Carbon Nanomaterials, International Workshop on Nanostructured Materials, NANOMAT 2006, Antalya, Turkey, June 2006


Oymael, M., Sesli, A., Çiçek, B., Fullerene Production from Cathodic Deposits, 4th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Mediterranean Countries, Dead Sea, Israel, January 2006


Ok, S., Özbelge, H. O., Çiçek, B., Balcı, S., Carbon Nanoparticles for Hydrogen Storage Applications, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, Istanbul, Turkey, July 2005


Oymael, M., Çiçek, B., Katodik Depozitlerden Fulleren ve Nanotüp Üretimi, UKMK-6, İzmir, Eylül, 2004


Ayhan, U.B., Gündüz, G., Göktaş, H., Çiçek, B., Dişbudak,H., Kimyasal Buhar Çökeltme (CVD) ve E-demet yöntemleri ile Karbon Nanotüplerin Üretilmesi, UKMK-6, İzmir, Eylül, 2004


Ayhan, U.B., Gündüz, G., Çiçek, B., Göktaş, H., Dişbudak,H., Karbon Nanotüplerin Kimyasal Buhar Çökeltme (CVD) ve E-demet yöntemleri ile üretilmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Temmuz, 2004


Ayhan, U.B., Gündüz, G., Çiçek, B., Göktaş, H., Dişbudak, H., Şengönül, M., Karbon Nanotüplerin Üretimi, SAVTEK Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Ankara, Haziran 2004


Sesli, A., Çiçek, B.,Temperature Effects on Fullerene Production, 3rd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 2003


Sesli,A., Çiçek, B., Borusal Reaktörde Fulleren Üretimi, UKMK-5, Ankara, Eylül 2002


Harbec, D., Meunier, J.-L., Alexakis, T., Çiçek, B., Pacheco, M., Razafinimanana, M., Fullerene Synthesis Using C2Cl4: Results Using A Modified Cylindrical Reactor Design, 15th International symposium on Plasma Chemistry, Orleans,France, Temmuz 2001


Harbec, D., Çiçek, B., Meunier, J-L., Continuous Production of Fullerenes, 2nd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, Ankara, Mayıs 2001


Bayraktar, E., Çiçek, B., Mehmetoğlu, Ü., Modeling of a Packed Bed Bioreactor for the Citric Acid Production, 35th Annual Conference and Tri-National American-Turkish-Israeli, Techion, Haifa, March, 1999


Karaduman, A., Özdemir, O., Çiçek, B., Bilgesu, A.Y., Alçak Yoğunluk Polietilen Atıkların Çözücü Ortamında Değerlendirilmesi,XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Haziran, 1997


Karaduman, A., Çiçek, B., Bilgesu, A.Y., Polistiren ve Polietilen Plastik Atıkların Çabuk Pirolizi, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Haziran, 1997


Karaduman, A., Çiçek, B., Bilgesu, A.Y., Plastik Atıkların Çabuk Piroliz ile Geri Kazanımı, UKMK-2, İstanbul, Eylül, 1996


Cicek, B., Senkan, S.M., Flame Structures of Chlorobenzene, Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers, Miami Beach, Florida, Kasım 1992


Cicek, B., Senkan, S.M., Combustion of Chlorobenzene, Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers, Los Angeles, California, Kasım 1991


Çiçek, B., Bilgesu, A.Y., Olcay, A., Erşahan, H., Flaş Pirolize Uğratılmış Kömürlerde Kükürt Dağılımı ve Magnetik Ayırmanın Kükürt Dağılımına Etkisi, V.Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Ankara, Eylül, 1988