PROF.DR. BURHANETTİN ÇİÇEK    
Adı : BURHANETTİN
Soyadı : ÇİÇEK
E-posta : cicek@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 203 3306
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

1989 - 1994    Doktora, Chem. Eng. Dept., University of California at LA
1986 - 1988    Yüksek Lisans, Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi
1981 - 1985    Lisans, Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi

TEZLER
Doktora           Experimental and Computational Studies of the Flames of Chlorobenzene and Methane
Yüksek Lisans  Flash Piroliz Sırasında Linyit Kömürlerinde Bulunan Kükürtlü Bileşiklerin Değişiminin İncelenmesi ve Magnetik Ayrıması


UZMANLIK ALANLARI

Karbon nanotüpler ve fullerenler
Hidrokarbon pirolizi 
Yanma reaksiyonlarının detaylı kinetiği 
Matematiksel modelleme ve detaylı kinetik analiz
Yüksek sıcaklık reaksiyon kinetiği


AKADEMİK GÖREVLER

2009              Prof. Dr., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi
2002 - 2009   Doç. Dr., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi
1994 - 2002   Y. Doç. Dr., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi
1991 - 1993    Research and Teaching Assistant, Chem. Eng. Dep. 
                      University of California at Los Angeles, USA
1989 - 1990   Research Assistant, Chem. Eng. Dep. Illinois Institute o
                      Technology, Chicago, USA
1986 - 1989   Araş. Gör., Kimya Müh. Böl., Ankara Üniversitesi


İDARİ GÖREVLER

2016 -            Ankara Üniversitesi Senato Üyesi

2016 -            TÜBİTAK MAG Danışma Kurulu Üyesi
2013 -            Ankara Üniv. Elektron Mikroskobu Birimi Sorumlusu
2013 - 2016   Bölüm Başkanı
2012 -            Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi
2012 -            Türk Karbon Derneği Kurucu Üyesi
2012 - 2013   Ankara Üniversitesi BAP Proje Değ.Grubu Üyesi
2010 - 2013    Bölüm Bşk. Yard.
2007 - 2010   BAP İhale Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi
2002 - 2008   ERASMUS Koord., Kimya Müh. Böl.
2002 - 2007   Akreditasyon Komisyonu Üyesi, Kimya Müh. Böl.
2000 - 2008   IAESTE Temsilcisi, A.Ü. Mühendislik Fakültesi
1997 - 2000    Bölüm Bşk. Yard., Kimya Müh. Böl.
1997 - 1999     Fakülte Bilim Kurulu Üyesi, A.Ü. Fen Fakültesi


YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
2012 - 2014  TÜBİTAK MAG - 111M632, Gaz Fazı Yayınımının KNT Büyüme Hızı Kısıtlayıcı Etkisinin İnc.

2006 - 2009  BAP 20060745049, Karbon Nanotüp Oluşum Kinetiğinin İncelenmesi

2005 - 2008 TÜBİTAK MAG - 104M363, KNT Üretimi için Hibrit Yöntem Geliştirilmesi ve Üretim Kinetiği
2001 - 2003 TÜBİTAK MİSAG - 187, Reaksiyon Kalma Süresinin Fulleren Verim ve Seçimliğine Etkisi
1998 - 2000 TÜBİTAK MİSAG - 102, Reaktif Atmosferlerin Fulleren Üretimine Etkisi


YÖNETTİĞİ TEZLER
Merve Ulupınar,   YL, 

Akif Sesli,          Doktora, Kimyasal Buhar Biriktirme ile Nanotüp Üretimi Yapılan Borusal Reaktörün Mod.
Melike Güler,       YL, 2017, Karbon Nanotüp Üretiminde Metal Katalizörün Taban Malzemeye Tutunma Etkileri

Berrak Erkmen,   YL, 2011, Karbon Nanotüplerin Büyüme Kinetiğinin Araştırılması

Furkan Soysal,    Doktora, 2016, CVD ile Karbon Nanotüp Üretiminde Difüzyon Basamağının Hız Kısıtlayıcı Et.
Savaş Yağlıkçı,    YL, 2012, Karbon Nanotüp Üretiminde Katalizörün Gaz Fazı Derişim Profiline Etkisinin İnc.  
Mustafa Yalın,     ODTÜ YL, 2009, Investigation of Concentration Profiles in CNT Production Reactor  (Coad) 
Furkan Soysal,     YL, 2009, Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon Nanotüp Üretimi    
İbrahim Mutlay,    YL, 2007, Sürekli Karbon Nanotüp Üretimi 
U. Barış Ayhan,    ODTÜ YL, 2004, Nanotube Production in a CVD Reactor (Coad.)
Sinan Ok,             ODTÜ YL, 2005, Surface Properties of Fullerene Extracted Soot and Cathodic Dep. (Coad.) 

Mustafa Oymael,   YL, 2005, Katodik Depozitlerden Fulleren ve Nanotüp Üretimi
Akif Sesli,             YL, 2003, Borusal Reaktörde Fulleren Üretimi 
 
YAYINLAR
Soysal,F., Yalın,M., Çiçek,B., Kenar,A., Özbelge,Ö., ``Multivariate analysis for carbon nanotube production by floating catalyst,'' Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 23, 233-238, 2014


Sesli,A., Mutlay,İ., Oymael,M., Kenar,A., Çiçek,B., ``Fullerene Production from Cathodic Deposits,'' Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17:2, 151-158, 2009


Kenar, A., Yüzer, D., Nazır, H., Çiçek, B., ``A New Ion Selective PVC-Coated Graphite Rod Electrode Based on 4-Amino- Benzo-15-Crown-5-Derivatives of Fullerene,'' Reviews in Analytical Chemsitry, 26:3, 219-228, 2007


Göktaş, H., Ayhan, U.B., Gündüz, G., Dişbudak, H., Eryılmaz, E., Öke, G., Çiçek, B., Somer, B., ``Synthesis of Carbon nanotubes by a plasma based pulsed electron beam generator,'' Physica Scripta, T123, 145-147, 2006


Sesli, A.,Çiçek, B., Oymael, M. ``Fullerene Production in a Graphite Tubular Reactor,'' Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 13, 1-11, 2005


Karaduman, A., Çiçek, E. H., Çiçek, B., Bilgesu, A. Y., ``Thermal Degradation of Polystyrene Wastes in Various Solvents,'' Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62, 273-280, 2002


Çiçek, B., ``Effect of Residence Time on Fullerene Yield,'' Fullerene Science and Technology 9(1), 63-69, 2001


Çiçek, B., Kenar, A.,Nazır, H., ``Simultaneous Determination of C60 and C70 Fullerenes by a Spectrophotometric Method,'' Fullerene Science and Technology 9(1), 103-111, 2001


Karaduman, A., Şimşek, E. H., Çiçek, B., Bilgesu, A. Y., ``Flash Pyrolysis of Polystyrene Wastes in a Free-Fall Reactor under Vacuum,'' Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 60, 179-186, 2001


Atakol, O., Durmuş, S., Durmuş, Z., Arıcı, C., Çiçek, B., ``Investigations on Some Heterotrinuclear Complexes of Nickel (II) and Copper (II),'' Synth. Reac. Inorg. Met. Org. Chem., 31(9), 1689-1704, 2001


Yagmur, E., Çiçek, B., Olcay, A., ``Effect of O-methylation on Solubility and Swelling of Coals,'' Fuel Processing Technology 67, 191-204, 2000


Atakol, O., Nazır, H., Aksu, M., Arıcı, C., Ercan, F., Çiçek, B., ``Some di and trinuclear Complexes: Anion Induced Complex Formation,'' Synth. Reac. Inorg. Met. Org. Chem., 30, 709-718, 2000


Bayraktar, E., Çiçek, B, Mehmetoğlu, Ü., ``Mathematical Modeling of A Packed Bed Bioreactor for the citric Acid Production,'' Reviews in Chemical Engineering 15, 279, 1999


Çiçek, B., Bilgesu, A.Y.,Şenelt, A., Pamuk, V., ``Desulphurization of Coals by Flash Pyrolysis Followed by Magnetic Separation,'' Fuel Processing Technology 46, 133, 1996


Çiçek, B., Senkan S.M., ``Chemical Structures of Fuel-Rich Premixed Laminar Flames of C6H5Cl/CH4/O2/Ar Mixtures,'' Combustion Science and Technology 91, 53, 1993


Xiegi M., Çiçek, B., Senkan S.M., ``Chemical Structures of Fuel-Rich and Fuel-Lean Flames of CCl4/CH4 Mixtures,'' Combustion and Flame 94, 131, 1993


Lee W., Çiçek, B., Senkan S.M., ``Chemical Structures of Fuel-Rich and Fuel-Lean Flames of CHCl3/CH4 Mixtures,'' Environmental Science and Technology 27, 949, 1993


Mutlay, İ., Soysal, F., Çiçek, B., ``Düşük Maliyetli bir Raman Spektrometresinin Karbon Nanotüp Analizi için Modifikasyonu'', Eskişehir OsMühendislik Araştırma Destek Grubu - MAGmanGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 27-38, 2008


Gül, E., Çiçek, B., Olcay, A.,``Removal of Calcium by Dissolved CO2 and the Effects on Coal Liquefaction,'' Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series B 45, 1, 1999