ARŞ. GÖR. DR. CEREN KAÇAR SELVİ    
Adı : CEREN
Soyadı : KAÇAR SELVİ
E-posta : ckacar@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20/1269-1293
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Kimya Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ceren-kacar-selvi
Kişisel Akademik Bilgiler

1. Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Ceren KAÇAR SELVİ

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü (A Blok), Oda No: Z55-Z58 Tandoğan/Ankara

Telefon: 0312 212 67 20/1269-1293

e-mail 1: cerenkacar@gmail.com

e-mail 2: ckacar@science.ankara.edu.tr

 

2.Eğitim Durumu

Doktora: Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya A.B.D. (Ocak 2016)

Yüksek Lisans: Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya A.B.D. (Ağustos 2010)

Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (2008)

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi, Dış Ticaret Bölümü (2009)

 

3. Çalıştığı Kurumlar:

* Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Araştırma Görevlisi (2010 - )

 

4. Araştırma Alanı:

* Bazı elektroaktif maddelerin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi

* Amperometrik enzim biyosensörleri geliştirme

 

5. Burslar:

* ERASMUS-Hayatboyu Öğrenme Programı, Gent University - Belgium, Temmuz-Ekim 2007.

* ERASMUS, ERASMUS+ Programı, Complutense University of Madrid - Spain, Haziran-Ağustos 2014.

 

6. Projeler:

* Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi-“Birden Çok İlaç Etken Maddesinin İlaçlarda ve Biyolojik Ortamlarda Aynı Anda Nicel Tayini İçin Modifiye Elektrotların Hazırlanması”-11B4240005, BAP, Araştırmacı, 2011-2013.

* Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi-“Bazı Türlerin Tayini için Modifiye Amperometrik Enzim Elektrotların Geliştirilmesi”-13L4240002, BAP, Araştırmacı, 2013-2014.

* Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi-“Çeşitli Modifikasyon Yöntemleriyle Yeni Amperometrik Enzim Elektrotlar Hazırlanması”-14L0430005, BAP, Araştırmacı, 2014-2015.

* Ankara Üniversitesi Hızlandırılmış Destek Projesi-“Enzim Elektrot Hazırlamada Çeşitli Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Etkinliğinin Karşılaştırılması”- 16H0430007, BAP, Yardımcı Araştırmacı, 2016-2017.

* TÜBİTAK (1001-Tübitak Temel Bilimler Araştırma Projesi)-“Gıdalarda Biyojenik Aminlerin Eşzamanlı Tayini İçin Tek Kullanımlık Amperometrik Sıralı Biyosensör Grubu Geliştirilmesi”-116Z159, Araştırmacı, 2017-2019.

 

7. Yayınlar ve Bildiriler:

7.1 Uluslararası bilimsel dergilerde basılan makaleler

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Şule Pekyardımcı, Esma Kılıç. An Fe3O4-nanoparticles-based amperometric biosensor for creatine determination. Artificial cells, Nanomedicine and Biotechnology, 2013, 41(1): 2-7.

* Ceren Kaçar, Zehra Durmus, Esma Kılıç. Electrochemical Behavior of Trazodone at Mercury and Glassy Carbon Electrodes and Voltammetric Methods for its Determination. Asian Journal of Chemistry, 2014, 26 (7), 1931-1937.

* Funda Öztürk, Semahat Kücükkolbaşı, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. Electrochemical studies of olmesartan medoxomil and its detection in pharmaceutical dosage forms and biological fluids by cathodic adsorptive stripping voltammetric method. Journal of the Brazilian Chemical Society, 2014, Vol. 25, No. 5, 920-927.

* Pınar Esra Erden, İbrahim Hüdai Taşdemir, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. Simultaneous Determination of Valsartan and Amlodipine Besylate in Human Serum and Pharmaceutical Dosage Forms by Voltammetry. International Journal of Electrochemical Science, 2014, 9, 2208-2220.

* Funda Özcan Öztürk, Pinar Esra Erden, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. Amperometric Biosensor for Xanthine Determination Based On Fe3O4 Nanoparticles. Acta Chimica Slovenica, 2014, 61, 19–26.

* Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Amperometric Xanthine Biosensors Based on Chitosan-Co3O4 Nanoparticle-Multiwalled Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode. Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 200, 83-91.

* Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. An Amperometric Hydrogen Peroxide Biosensor Based on Co3O4 Nanoparticle/Multiwalled Carbon Nanotube/Gelatin/Nafion Modified Glassy Carbon Electrode. Applied Surface Science, 2014, 311, 139-146.

* Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Funda Öztürk, Esma Kılıç. Amperometric uric acid biosensor based on poly (vinylferrocene)-gelatin-carboxylated multiwalled carbon nanotube modified glassy carbon electrode. Talanta, 2015, 134, 488-495.

* Ceren Kaçar, Rebeca M Torrente-Rodríguez, María Pedrero, Susana Campuzano, Esma Kilic, José M Pingarrón. Amperometric magnetoimmunoassay for the determination of lipoprotein (a). Microchimica Acta, 2015, 182 (7), 1457–1464.

* Ali Cihan Çelik, Funda Öztürk, Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. Amperometric lactate biosensor based on carbon paste electrode modified with benzo[c]cinnoline and multiwalled carbon nanotubes. Electroanalysis, 2015, 27 (12), 2820–2828.

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Amperometric L-lysine enzyme electrodes based on carbon nanotube/redox polymer and graphene/carbon nanotube/redox polymer composites. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2017, 409, 2873–2883.

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Amperometric L-lysine biosensor based on carboxylated multiwalled carbon nanotubes-SnO2 nanoparticles-graphene composite. Applied Surface Science, 2017, 419, 916–923.

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Graphene/Poly(vinylferrocene) Composite Based Amperometric Biosensor for L-lysine Determination. Electroanalysis, 2017, 29 (9), 2114-2124.

Dilek Söğüt Özdemir, Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Semahat Küçükkolbaşı, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Effect of hexaammineruthenium chloride and/or horseradish peroxidase on the performance of hydrogen peroxide (bio)sensors: a comparative study. Journal of Materials Science, 2019, 54, 5381–5398.

* Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. Disposable Amperometric Biosensor Based on Poly-L-lysine and Fe3O4 NPs-chitosan Composite for the Detection of Tyramine in Cheese. Electroanalysis, 2019, 31, 1324–1333.

Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Berna Dalkıran, Emine Kübra İnal, Esma Kılıç. Amperometric biogenic amine biosensors based on Prussian blue, indium tin oxide nanoparticles and diamine oxidase–or monoamine oxidase–modified electrodes. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412, 1933–1946.

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden. An amperometric biosensor based on poly(L-aspartic acid), nanodiamond particles, carbon nanofiber, and ascorbate oxidase–modified glassy carbon electrode for the determination of L-ascorbic acid.  Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412, 5315–5327.

* Ceren Kaçar. Disposable bienzymatic choline biosensor based on MnO2 nanoparticles decorated carbon nanofibers and poly(methylene green) modified screen printed carbon electrode.  Electroanalysis, 2020, 32, 2118 – 2127.

* Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Erdinç Can, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Disposable biosensors based on platinum nanoparticle‑modified screen‑printed carbon electrodes for the determination of biogenic amines. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2020, 151, 1773–1783.


7.2 Ulusal bilimsel dergilerde basılan makaleler

* Ceren Kaçar, Funda Öztürk, Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. Magnetite Nanoparticles and Prussian Blue Modified Amperometric Biosensor for Lactic Acid Determination. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 2016, 42 (1), 17-29.

Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden,  Esma Kılıç. Electrochemical xanthine biosensor based on zinc oxide nanoparticles‒multiwalled carbon nanotubes‒1,4-benzoquinone composite. JOTCSA, 2018, 5(1), 317-332.

Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. Ksantin Biyosensörlerin Performansına Çeşitli Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018, 22 (2), 832-839.

Ceren Kaçar, Berna Dalkıran. Amin Fonksiyonlu Karbon Nanotüp, Kalay Oksit Nanopartikül ve Diamin Oksidaz Temelli Triptamin Biyosensörü. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020, 8, 631-641.

 

7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

* Ceren Kaçar, Zehra Durmuş, Esma Kılıç. “Voltammetric Stripping Methods to Assay of Trazodone HCl in Pharmaceutical Formulations and Biological Medium”. 7th Aegean Analytical Chemistry Days-AACD2010, Sayfa 151 (P2-09), 29 Eylül - 3 Ekim 2010, Midilli, Yunanistan (Poster).

* Pınar Esra Erden, İbrahim Hüdai Taşdemir, Ceren Kaçar, Nevin Erk, Esma Kılıç. “Square-Wave Voltammetric Method for Simultaneous Assay of Amlodipine and Valsartan ”. EUROanalysis 16 (European Conference on Analytical Chemistry, Challenges in Modern Analytical Chemistry), 11-15 Eylül 2011, Belgrad, Sırbistan (Sözlü Bildiri).

* Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Şule Pekyardımcı, Esma Kılıç. “Fe3O4 Nanoparticles Modified Carbon Paste Enzyme Electrodes for Amperometric Determination of Creatinine and Creatine”. EUROanalysis 16 (European Conference on Analytical Chemistry, Challenges in Modern Analytical Chemistry), Poster Session A (SE19), 11-15 Eylül 2011, Belgrad, Sırbistan (Poster).

* Ceren Kaçar, İbrahim Hüdai Taşdemir, Zehra Durmuş, Esma Kılıç. “Electrochemical Behavior of Trazodone and Voltammetric Methods for its Direct Determination”. 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Sayfa 107 (MON-PP19), 25-29 Eylül 2011, Çeşme, Türkiye (Poster).

* Funda Öztürk, Semahat Küçükkolbaşı, Ceren Kaçar, Nevin Erk, Esma Kılıç. “Adsorptive Stripping Method to Assay of Olmesartan in Pharmaceutical Formulations and Biological Medium”. 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Sayfa 108 (MON-PP20), 25-29 Eylül 2011, Çeşme, Türkiye (Poster).

* H. Elif Kormalı Ertürün, Ceren Kaçar, Ayça Demirel Özel, İbrahim Hüdai Taşdemir, Esma Kılıç. “Preparation of Hydrogen Ion-Selective Electrode Based on Zofenopril Calcium”. 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Sayfa 266 (TUE-PP88), 25-29 Eylül 2011, Çeşme, Türkiye (Poster).

* Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Funda Özcan Öztürk, Esma Kılıç. “Simultaneous Determination Of Uric Acid and Ascorbic Acid At Fe2O3 Nanoparticles Modified Carbon Paste Electrode”. XVII Euroanalysis, 25-29 Ağustos 2013, Varşova, Polonya (Poster).

* Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Amperometric Xanthine Biosensor Based on Xanthine Oxidase Immobilized on Chitosan-Co3O4 Nanoparticles-Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode”.  XVII Euroanalysis, 25-29 Ağustos 2013, Varşova, Polonya (Poster).

* Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Construction and Characterization of Co3O4 Nanoparticles/Multiwall Carbon Nanotubes in Gelatin Matrix for the Development of Horseradish Peroxidase Based H2O2 Biosensor”. XVII Euroanalysis, 25-29 Ağustos 2013, Varşova, Polonya (Poster).

* Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Galactose Biosensor Based on Chitosan-Co3O4 Nanoparticle-Multiwalled Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode”. Biosensors, 27-30 Mayıs 2014, Melbourne, Avustralya (Poster).

* Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Xanthine Biosensor Based on Cobalt Oxide/Graphene/Chitosan Nanocomposite Film Modified Glassy Carbon Electrode”. XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 14-18 Haziran 2015, Malmoe, Sweden (Poster).

* Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Construction of Graphene-Poly(vinylferrocene)-Lysine Oxidase Modified Glassy Carbon Electrode for L-lysine Determination”. XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 14-18 Haziran 2015, Malmoe, Sweden (Poster).

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Comparison of Graphene, Graphene Oxide and MWCNT Modified Biosensors for L-lysine Determination”. 2nd International Congress on Biosensors, 10-12 Haziran 2015, İzmir, Türkiye (Poster).

* María Pedrero, Ceren Kaçar, Rebeca M Torrente-Rodríguez, Susana Campuzano, José M Pingarrón, “Amperometric Magnetoimmunoassay for the Determination of Lipoprotein (a)”.  XVIII Euroanalysis (The European Conference on Analytical Chemistry, Challenges in Modern Analytical Chemistry), P320, 6-10 Eylül 2015, Bordeaux, France (Poster).

* Dilek Söğüt, Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Semahat Küçükkolbaşı, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Amperometric hydrogen peroxide biosensor based on TiO2-carboxylated multiwalled carbon nanotube-graphene oxide modified glassy carbon electrode”. Biosensors 2016, 25–27 Mayıs 2016, Gothenburg, Sweden (Poster).

* Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Graphene/ MWCNTs/Poly(vinylferrocene) Composite Based Amperometric Biosensor for Determination of L-lysine in Pharmaceuticals and Cheese”. 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 21-26 Ağustos 2016, The Hague, The Netherlands (Poster).

* Ceren Kaçar, Berna Dalkıran, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “The Effect of Various Multiwalled Carbon Nanotubes on the Performance of Xanthine Biosensors”. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications (IMA 2017), 17-21 September 2017, Heraklion, Greece (Sözlü Bildiri).

Berna Dalkıran, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Fabrication of amperometric xanthine biosensor based on ZnO nanoparticles-multiwalled carbon nanotubes-1,4-benzoquinone composite”. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications (IMA 2017), 17-21 September 2017, Heraklion, Greece (Sözlü Bildiri).

* Ceren Kaçar. Amperometric Detection of Cadaverine with c-MWCNTS-Co3O4 Modified Screen-Printed Electrode. 4th International Conference on New Trends in Chemistry, 11-13 May 2018, St Petersburg-Russia (Sözlü Bildiri).

* Ceren Kaçar. Nickel oxide nanoparticles decorated poly (L-Cysteine) on screen-printed electrodes by one-step electrodeposition for amperometric detection of glucose. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28-29 June 2019, Ankara, Turkey (Sözlü Bildiri).

7.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Şule Pekyardımcı, Esma Kılıç. “Kreatin Tayini için Fe3O4 Nanopartikül Temelli Amperometrik Karbon Pasta Enzim Elektrot Geliştirilmesi”. Uluslararası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye (Poster).

* Ayça Demirel Özel, Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “Biyoyakıt Hücreleri için Co3O4 Nanopartikülle Modifiye Edilmiş Horseradish Peroksidaz Enzim Elektrot Hazırlanması”. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay, Türkiye (Poster).

* Ceren Kaçar, Funda Özcan Öztürk, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç.” Fe3O4 Nanopartikül Temelli Laktik Asit Enzim Elektrot”. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay, Türkiye (Poster).

* Funda Özcan Öztürk, Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. “Ksantin Tayini için Fe3O4 Nanopartikül Temelli Amperometrik Karbon Pasta Enzim Elektrot Geliştirilmesi”. 03-07 Eylül 2012, Hatay, Türkiye (Poster).

* Ali Cihan Çelik, Funda Öztürk, Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Esma Kılıç. “Laktik Asit Tayini için Benzo[c]sinnolin ve Karbon Nanotüp Temelli Enzim Elektrot Geliştirilmesi”. I. Ulusal Biyosensör Kongresi, 22-26 Haziran 2014, Tekirdağ, Türkiye (Poster).

* Pınar Esra Erden, Ceren Kaçar, Funda Öztürk, Esma Kılıç. “Ürik Asit Tayini İçin PVF ve Karbon Nanotüp Modifiye Amperometrik Biyosensör”. I. Ulusal Biyosensör Kongresi, 22-26 Haziran 2014, Tekirdağ, Türkiye (Poster).

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. “MWCNT-Jelatin/Poli(Vinilferrosen)/Lizin Oksidaz Nanokompozit Filme DayalI L-lizin Biyosensörü”. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, Türkiye (Sözlü Bildiri).

* Ceren Kaçar, Pınar Esra Erden, Esma Kılıç. L-lysine Biosensor Based on Graphene/C-MWCNTs/SnO2 Composite Film Modified Glassy Carbon Electrode. 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 15-21 Ağustos 2016, Mersin, Türkiye (Sözlü Bildiri).