DR.ÖĞR.ÜYESİ CANER KOÇ    
Adı : CANER
Soyadı : KOÇ
E-posta : ckoc@ankara.edu.tr, canerkoc2011@gmail.com
Tel : 1125
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Bilgisayar Programlamaya Giriş Ders Notları

1. Hafta

2. Hafta

                                        

                                                    

   ÖZGEÇMİŞ

1.      GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ                   : 08.08.2014

T.C. KİMLİK NO                               : 

ÜNVANI ADI SOYADI                     :Yrd. Doç.Dr. Caner KOÇ 

YAZIŞMA ADRESİ                           : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

                                                                                                                 06110    Aydınlıkevler ANKARA

DOĞUM  YERİ              :  KARS

TEL : 0(312) 596 11 25

GSM: 0536 335 69 81

E-POSTA : ckoc@ankara.edu.tr

FAKS : +90 (312) 318 38 88

 

YABANCI DİL:  İngilizce

 

2.      EĞİTİM

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2002 – 2008

Doktora

A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Makinaları

Doktora Tez Konusu: Salınımlı Çalışan Tarım Makinalarında Zemine Paralellik Sağlayan Ayar Düzeninin                                                   Geliştirilmesi ve Modellenmesi  

Doktora Seminer Konusu:    Tarımda Mekatronik Uygulamaları.

1999 – 2002

Y. Lisans

A. Ü.  Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Makinaları

Yüksek Lisans Tez Konusu: Piezoelektrik Yöntemle Verdi Ölçüm Sistemi Tasarımı.

1995 – 1999

Lisans

A. Ü. Ziraat Fak.  Tarım Mak. Bl

Tarım Makinaları

1992 - 1994

Ön Lisans

Kırıkkale Üni. MYO.

İnşaat Bölümü

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

3.       AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2014- Devam ediyor

Yrd. Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarım Mak. Böl

2000 – 2014

Araş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarım Mak. Böl

4. UZMANLIK ALANLARI: 

1. Hassas tarım 

2. Tarımda Mekatronik

4. Mikroalg üretimi ve biyodizel elde edilmesi.

5.Tarım Makinaları Tasarımı

3.Bilgisayar Destekli Tasarım, Analiz, Simulasyon


5. EĞİTİM FAALİYETLERİ: 

Uygulamasına Girilen Dersler:

1. Makina Elemanları

2. Motorlar ve Traktörler

3. Bilgisayar Destekli Tasarım

4. Teknik Resim

5. Tarım Makinaları (Ekim, Dikim, Hasat, İlaçlama)

6. Tarım Makinaları Tasarımı

 

 6.YAYIN BİLGİLERİ

 

KOÇ C. (2017). Structural Analysis of Field Sprayer Boom. Journal of Agricultural Sciences, 23, 147-155., (Kontrol No: 1830855)

KOÇ C. (2015). Comparing Growth Phase Ofthree Microalgae Species Under Different illumination Sources In A Photo Bioreactor Pbr. Fresenius Environmental Bulletin, 24(12a), 4435-4445., (Kontrol No: 1684400)

 KOÇ C. (2017). Design and Development of a Low-cost UAV for Pesticide Applications. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 34(2017-1), 94-103., Doi: 10.13002/jafag4274 , (Kontrol No: 3476578)

KOÇ C.,VATANDAS MUSTAFA,KOÇ ALI BÜLENT (2012). Hibe Destekli Tarım Makinaları Ediniminin Degerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), 8(1), 9-12., (Kontrol No: 3451370)

KOÇ C.,VATANDAS MUSTAFA,KOÇ A BULENT,ANDERSON GARY A (2011). Biodiesel Potential of Chlorella Kessleri Grown under LED and Fluorescent Illumination Sources. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural 

 KOC, C., G.A. ANDERSON, B. KOC, M. VATANDAS. 2011. September 21-23, 2011. Biodiesel Potential of Chlorella Kessleri Grown under LED and Fluorescent Illumination Sources. 11th International Congress on Mecahanization And Energy in Agriculture. Istanbul, TURKEY.

 SILLELI, H., C.I. CAY, A. AKYUZ, C. KOC . September 21-23, 2011. Crash Test for Seat Belt Anchorage.  11th International Congress on Mecahanization And Energy in Agriculture. Istanbul, TURKEY.

 KOC, C. And ANDERSON, Gary A. The Impact of LED and Fluorescent Lights on Microalgae Growth in a Photobioreactor (PBR). August 7-10, 2011.  ASABE Annual International Meeting - Louisville, Kentucky. USA

 KOÇ, C. , R.  KESKİN,  2011. Tarla Pülverizatörleri İçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme Sisteminin Geliştirilmesi. Journal of Agricultural Sciences 17 (1) sf:24-33.

 KOÇ,C. And ANDERSON, Gary A. 2010. Use of RGB LEDs and Fluorescents Lamps as Light Sources to Grow Microalgae in a Photo-Bio Reactor (PBR). ASABE/CSBE North Central Intersectional Conference. October 7-9. Kanada

 VATANDAS,M., KOÇ, A.B., KOÇ,C., UYSAL, Ö., 2010. Bitkisel Üretimde Işık Ölçümü.Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi. HATAY.

 KOÇ,C., KOÇ, A.B.,UYSAL, Ö., VATANDAS,M., 2010. LED Lambalarının Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktörlerde Işık Kaynağı Olarak Kullanımı. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi. HATAY.

 KOÇ,C., VATANDAS,M., KOÇ, A.B., 2009. LED Aydınlatma Teknolojisi ve Tarımda Kullanımı. 2009. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi. ISPARTA

 KOÇ,C., ÖZTÜRK,R., ACAR, A.İ., HOCAOĞLU, O.Y., 2009. Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün Tasarlanması. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi. ISPARTA

  KOÇ, AB., C. KOC, M. VATANDAS. 2008. Software Tools for Teaching Microcontroller Programming in Agricultural Engineering Education. Session Number: 308-4. Kabul tarihi: 04.02.2008

  KOÇ, C. Tarımda Mekatronik Uygulamaları. 2007. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bölüm Semineri. Ankara.

  KOÇ, C. , R.  KESKİN,  2007. Tarla Pülverizatörlerinin Aktif Dengelenmesi İçin Mekatronik Bir Sistemin Geliştirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. ISSN 1306-0007.Sf:123-127. Kahramanmaraş.

 KOÇ, AB., C. KOC, M. VATANDAS. 2007.  Sıvılarda Ultrasonik Ölçümlere Uygun Bir Düzeneğin Geliştirilmesi.  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. ISSN 1306-0007.Sf:117-122. Kahramanmaraş

 KOÇ,A.B., H.SİLLELİ, , C.KOÇ, M.A DAYIOĞLU,. 2007.  Monitoring of Dry Powder Mixing With real-Time Image Processing. Journal of Applied Sciences. 7(8):1218-1223. Asian Network for Scientific Information.

 M. VATANDAS, A.B. KOC AND C. KOC, 2007.Ultrasonic velocity measurements in ethanol water and methanol water mixtures.  European Food Research and Technology.  Vol. 225: 525–532.

 KESKİN, R., C.KOÇ. 2006. Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler. Tarım Makinaları Bilimi  Dergisi. sf283-286. Çanakkale. 

KOÇ,A.B., C.KOÇ, Y.B YURTLU, M VATANDAŞ. 2006. Düşük Maliyetli Bir GPS Alıcısının Statik ve Dinamik Testi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. sf277-282.  Çanakkale.

KESKİN, R., C.KOÇ, 2005. Piezoelektrik Yöntemle Verdi Ölçüm Sisteminin Tasarımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi.  Cilt I. sf15-21. Aydın.

SARAL,A., M.VATANDAŞ, M. GÜNER,U.TÜRKER, T.YENİCE VE C.KOÇ. 2003. Ziraat Mühendisliği Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi,3–5 Eylül,sf99–106. Konya.

 

KOÇ, C. Piezoelektrik uygulamaları. 2002. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bölüm Semineri. Ankara

 7. ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

  KOÇ, C., KESKİN,R.. 2007. Tarla Pülverizatörlerinin Aktif Dengelenmesi İçin

Mekatronik Bir Sistemin Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi. KAHRAMANMARAŞ.

 KESKİN,R., KOÇ, C. 2006. Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi. ÇANAKKALE

  KESKİN, R., KOÇ, C., 2004. Piezoelektrik Yöntemle Verdi Ölçüm Sisteminin Tasarımı. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi. AYDIN.

  

8. ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 

 SILLELI, H., C.I. CAY, A. AKYUZ, C. KOC . September 21-23, 2011. Crash Test for Seat Belt Anchorage.  11th International Congress on Mecahanization And Energy in Agriculture. Istanbul, TURKEY.

 

KOC, C., G.A. ANDERSON, B. KOC, M. VATANDAS. 2011. September 21-23, 2011. Biodiesel Potential of Chlorella Kessleri Grown under LED and Fluorescent Illumination Sources. 11th International Congress on Mecahanization And Energy in Agriculture. Istanbul, TURKEY.

 KOC, C. And ANDERSON, Gary A. The Impact of LED and Fluorescent Lights on Microalgae Growth in a Photobioreactor (PBR). August 7-10, 2011.  ASABE Annual International Meeting - Louisville, Kentucky. USA

                         9. YURTİÇİ VE YURTDIŞI FAALİYETLER

 2010-2011 YÖK Yurtdışı Doktorası Araştırma Bursu  Konu: LED Lambalarının mikroalg yetiştiriciliğinde kullanılması ve biyodizel üretimi. Amerika Birleşik Devletleri

 2008 -… TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği.

 2007. TMMOB Enerji Sempozyumu danışma, düzenleme ve yürütme kurulu üyeliği. Ankara

 2002-... Ziraat Fakültesi ders ve sınav programı hazırlama komisyon üyeliği. Ankara.

 14.08.2006 – 25.08.2006. TÜBİTAK- Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. Balıkesir.

 18-20 Ağustos 2006. Zeytinli Barajı Çalıştayı. Balıkesir.

 1997. Staj- Kibbutz Program Center. İsrail.

 2003-… A.U.Z.F.  I.A.E.S.T.E. Temsilcisi.

Ankara

2014