ARŞ.GÖR. CEYDA KURTAR ANLI    
Adı : CEYDA
Soyadı : KURTAR ANLI
E-posta : ckurtar@ankara.edu.tr, ceykur3215@gmail.com
Tel : 3103280-1215
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

2012-devam ediyor, Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

2012, Yüksek Lisans, “Kentsel Kültürel Miras Yönetimi ve Rekreasyonla İlişkisi: Ankara Hamamönü Örneği” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

2007, Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü


AKADEMİK GÖREVLER
2010, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana bilim Dalı

TEZ KONUSU VE TEZ DANIŞMANI

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nuri YAVAN

Tez Konusu:Tüketimin Mekansallığı:Simit Sarayı Örneği

İLGİ ALANLARI

Ekonomik Coğrafya, Coğrafyanın Tarihi ve Felsefesi, Kent Çalışmaları, Perakende, Tüketim.

YAYINLAR

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale:

Kurtar, C. ve Somuncu, M.(2013) Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği. VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi. 1(2),35-48.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanmayan bildiri ve konferanslar:

Yavan,N. ve Kurtar,C. (2015). (Un)Making Human Geography Under the Dominance of Environmental Determinism.Association of American Geographers Annual Meeting 21-25 April 2015, Chicago,Illionis,ABD.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri ve konferanslar:

Kurtar,C. ve Somuncu, M. (2012) Kentsel Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları ve Alanda Yaşayanlara Etkisi: Ankara Hamamönü Örneği. 6-7 Aralık Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 3. Sempozyumu. ODTÜ.Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak özet olarak yayımlanmayan bildiri ve konferanslar:

Kurtar, C. ve Yavan, N. (2016). Perakende ve Tüketim Mekanlarının Dönüşümünde Yerel Küresel Etkileşimi ve Simit'in Yeri: Simit Sarayı Örneği. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi.1-2 Aralık 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Somuncu, M. ve Kurtar,C. (2011). Kentsel Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği ve Turizm-Rekreasyon ile İlişkisi: Ankara Hamamönü Örneği (Bildiri), Türk Coğrafya Kurumu Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi 7-10 Eylül 2011.İstanbul.

Sözlük Maddesi Çevirme:

Kuper, A. ve Kuper, J. (Eds) (2016). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi I-II. (A.K.Bayram, Çev. Ed.) (C. Kurtar, Çev. 13 madde). Ankara: Adres Yayınları.

Kitap Değerlendirme: 

Kurtar, C. vd. (2017). Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. Mülkiye Dergisi, 41 (2), 167-170.

BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİ

MIDETI Conference. (Re-)Migrants in the German-Turkish Innovation Network: Identification and Communication of Potentials for Science and Economy. 4 Eylül 2015, Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul. Katılımcı

MIDETI:Young Researcher Workshop.7 Temmuz 2015. Ankara Üniversitesi. Ankara (Katılımcı).

MIDETI: (Re-) Migrants in the German-Turkish Innovation Network.19-20 Şubat 2015. Ankara.

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mekânsal Ağ Analizleri Çalıştayı. (Eğitmen: Alain Chiaradia) 10-12 Eylül 2014. Ankara.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Geodizayn Çalıştayı (Eğitmen: Carl Steinz) 2-9 Mayıs 2014. Ankara. (Katılımcı)

Gediz Deltası- Spil Dağı Milli Parkı (Manisa) Kula ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi V. TÜBİTAK-Ege Üniversitesi. 3-14 Ağustos 2009. İzmir. (Katılımcı)

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME VE GÖREV ALMA
2017, Kongre Düzenleme Komitesi,Turkish Geographical Society International Congress on the 75 Anniversary of Turkish Geographical Society. 8-10 November 2017. Ankara Üniversitesi, Ankara.
2014, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü,Ankara.

2012, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü, , Ankara.

2012, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi, SEEmore Conference 2012 Mountain Resources and Their Response to Global Change, Ankara Üniversitesi, 5-8 Temmuz 2012, Ankara.

ÜYESİ OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞLAR ve DERNEKLER

Kentsel Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM)

Association of American Geographers (AAG)

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK)

Uluslararası Bölge Bilimi Derneği-Regional Science Association International (RSAI)

Avrupa Bölge Bilimi Derneği - European Regional Science Association (ERSA)