ARŞ.GÖR. CEYDA KURTAR ANLI    
Adı : CEYDA
Soyadı : KURTAR ANLI
E-posta : ckurtar@ankara.edu.tr, ceydakurtar@hotmail.com
Tel : 3103280-1215
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

2012-devam ediyor, Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

2012, Yüksek Lisans, “Kentsel Kültürel Miras Yönetimi ve Rekreasyonla İlişkisi: Ankara Hamamönü Örneği” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

2007, Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü


AKADEMİK GÖREVLER
2010, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana bilim Dalı

TEZ KONUSU VE TEZ DANIŞMANI

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nuri YAVAN

Tez Konusu:Tüketimin Mekansallığı:Simit Sarayı Örneği

İLGİ ALANLARI

Tüketim Coğrafyası, Perakende ve Ekonomik Coğrafya, Coğrafyanın Tarihi ve Felsefesi, Kent Çalışmaları

YAYINLAR

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale:

Kurtar Anlı, C. ve Yavan, N. (2019). Deneyim Yaratmada Mekanın Rolü: Starbucks ve Kahve Dünyası'nın Deneyim Ekonomisi ve Üçüncü Yer Bakımından Analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 100-132.

Yavan, N. ve Kurtar Anlı, C. (2018). (Un) Making Human Geography in Turkey under the Dominance of Environmental Determinism. Posseible Düşünme Dergisi, 7(13), 77-98.

Kurtar, C. ve Somuncu, M.(2013) Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği. VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi. 1(2),35-48.

BİLDİRİLER VE KONUŞMALAR

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Kurtar Anlı, C. ve Yavan, N. (2018). Production of Consumer Spaces: The Case of Simit and Simit Sarayı. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. 3-6 Ekim 2018, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kurtar Anlı, C. ve Yavan, N. (2018). The Contradiction Between the Representation of Space and the Space of Meaningful Experience: Case of Simit Sarayı.Fifth Global Conference on Economic Geography, 24-28 July 2018, Collogne-Germany.

Yavan,N. ve Kurtar,C. (2015). (Un)Making Human Geography Under the Dominance of Environmental Determinism.Association of American Geographers Annual Meeting 21-25 April 2015, Chicago,Illionis,ABD.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiriler

Kurtar,C. ve Somuncu, M. (2012) Kentsel Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları ve Alanda Yaşayanlara Etkisi: Ankara Hamamönü Örneği. 6-7 Aralık Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 3. Sempozyumu. ODTÜ.Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak özet olarak yayınlanan bildiri

Kurtar Anlı, C ve Yavan, N. (2018). Deneyim Ekonomisi ve Tüketim Mekanı: Deneyim Yaratmada Mekanın Rolü (Bildiri). 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Kurtar, C. ve Yavan, N. (2016). Perakende ve Tüketim Mekanlarının Dönüşümünde Yerel Küresel Etkileşimi ve Simit'in Yeri: Simit Sarayı Örneği (Bildiri). 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi.1-2 Aralık 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Somuncu, M. ve Kurtar,C. (2011). Kentsel Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği ve Turizm-Rekreasyon ile İlişkisi: Ankara Hamamönü Örneği (Bildiri), Türk Coğrafya Kurumu Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi 7-10 Eylül 2011.İstanbul.

DİĞER SUNUMLAR

2018, Spatiality of Consumption: Case of Simit Sarayı (Presentation of Thesis), Universitat Osnabrück/Institut Für Geographie, Research Group of Economic Geography, 23 April 2018, Germany

2018, Spatiality of Consumption: Case of Simit Sarayı (Preliminary Research Findings), Universitat Osnabrück/Institut Für Geographie, Research Group of Economic Geography, 28 May 2018, Germany.

2018, The Bakery Chain Simit Sarayı in Germany within the Context of Local-Global Interaction-Preliminary Results, Prof. Dr. Martin Franz (Supervisor). Universitat Osnabrück /Institut Für Geographie, Research Group of Economic Geography, 19 September 2018, Germany.

ÇEVİRİLER

Makale:

Livinstone, D. (2018). Coğrafyanın Kısa Bir Tarihi. Çev. N. Yavan ve C.K. Anlı. International Journal of Geography and Geography Education, 38, 311-317.

Sözlük Maddesi

Kuper, A. ve Kuper, J. (Eds) (2016). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi I-II. (A.K.Bayram, Çev. Ed.) (C. Kurtar, Çev. 13 madde). Ankara: Adres Yayınları.

KİTAP DEĞERLENDİRME

Kurtar, C. vd. (2017). Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. Mülkiye Dergisi, 41 (2), 167-170.

YURT DIŞI GÖREVİ

Ankara Üniversitesi Erasmus Öğrenim Hareketliliği (2017-2018 Dönemi). Osnabrueck Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü, Almanya (6 Ay).

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Araştırmacı, Proje Adı: Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi-II Etap, Proje Yürütücüsü: T.C. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Danışman: Doç. Dr. Nuri YAVAN, Proje Başlama Tarihi: 5.06.2017, Proje Bitiş Tarihi: 31.03.2018

SERTİFİKALAR

Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi, 4 Aralık 2017-9 Ocak 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen” Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”na katılım, Ankara, Sertifika, 04.12.2017 -9.01.2018 (Ulusal)

BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİ

MIDETI Conference. (Re-)Migrants in the German-Turkish Innovation Network: Identification and Communication of Potentials for Science and Economy. 4 Eylül 2015, Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul. Katılımcı

MIDETI:Young Researcher Workshop.7 Temmuz 2015. Ankara Üniversitesi. Ankara (Katılımcı).

MIDETI: (Re-) Migrants in the German-Turkish Innovation Network.19-20 Şubat 2015. Ankara.

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mekânsal Ağ Analizleri Çalıştayı. (Eğitmen: Alain Chiaradia) 10-12 Eylül 2014. Ankara.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Geodizayn Çalıştayı (Eğitmen: Carl Steinz) 2-9 Mayıs 2014. Ankara. (Katılımcı)

Gediz Deltası- Spil Dağı Milli Parkı (Manisa) Kula ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi V. TÜBİTAK-Ege Üniversitesi. 3-14 Ağustos 2009. İzmir. (Katılımcı)

BİLİMSEL TOPLANTI VE ETKİNLİK DÜZENLEME
2018, International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM Proceedings, Necla Türkoğlu, Rüya Bayar, Kerime Karabacak, Ceyda Kurtar Anlı, Hatice Kılar ve Ergin Gökkaya (Eds). ISBN: 978-605-136-416-2, Ankara: Ankara Üniversitesi Yay.
2018, Kongre Düzenleme Komitesi, International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. 3-6 Ekim 2018, Ankara Üniversitesi, Ankara
2017, Kongre Düzenleme Komitesi,Turkish Geographical Society International Congress on the 75 Anniversary of Turkish Geographical Society. 8-10 November 2017. Ankara Üniversitesi, Ankara.
2014, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü,Ankara.

2012, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü, , Ankara.

2012, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi, SEEmore Conference 2012 Mountain Resources and Their Response to Global Change, Ankara Üniversitesi, 5-8 Temmuz 2012, Ankara.

DİĞER ETKİNLİKLER
Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Türk Eğitim Derneği Katkılarıyla, “Somalı Çocuklar İçin Soma’dayız Etkinliği”, 4-5 Temmuz 2015, Soma.

ÜYESİ OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞLAR ve DERNEKLER

Kentsel Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM)

Association of American Geographers (AAG)

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK)

Uluslararası Bölge Bilimi Derneği-Regional Science Association International (RSAI)

Avrupa Bölge Bilimi Derneği - European Regional Science Association (ERSA)