DOÇ. DR. CEMİL KUTLUTÜRK    
Adı : CEMİL
Soyadı : KUTLUTÜRK
E-posta : ckutluturk@ankara.edu.tr
Tel : 2126800-1265
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Fesefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/cemil-kutluturk
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK

email: ckutluturk@ankara.edu.tr


"Asıl erdem başkasından değil, dünkü halinden üstün olmandır."

(Hint Atasözü)


A. EĞİTİM

 

Derece

Üniversite

Bölüm/Program

YILPost-Doc.

ABD, Columbia University, NewYork

South Asian Studies

2015-16

Doktora

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi

2009-14Yüksek Lisans-2

Hindistan, Kaşi Hindu Vişvavidyalay

(Benares Hindu University)

Hindu Dharma aur Dharşan

(Indian Philosophy and Religion)

2011-13

Yüksek  Lisans-1

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi

2007-09

Lisans

Ankara Üniversitesi

İlahiyat

2003-07   

B. İDARİ GÖREVLER

 •     AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 •     AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

 

C. YURT DIŞINDAKİ EĞİTİM KURUMLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

1. Delege: Indian Technic and Economic Cooperation (ITEC), Şubat-Mart, 2019, Administ. Staff Collage of India, Haydarabad - Hindistan.

2. Misafir Araştırmacı: TUBİTAK desteği ile 28/08/2015 - 28/08/2016 tarihleri arasında Columbia University The Department of MESAAS'da "15-17. Yüzyılda Hindu Müslüman İlişkileri: Bhakti ve Din-i İlahi Hareketleri" başlıklı konuda araştırmalarda bulundu.

3. Misafir Araştırmacı: YÖK desteği ile 1/9/2012-1/9/2013 tarihleri arasında Hindistan, Benares Hindu Üniversitesi’inde “Hinduizm’de Kast sistemi ve Avatara İnancı” başlıklı konuda araştırmalarda bulundu.

4. Misafir Araştırmacı: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu, 01.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay 20 gün, Benares Hindu Üniversitesi-Hindistan.

 

D. YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

1. Koordinatör: DİB Yayınlarından Çıkan Temel Eserlerin Hintçeye Kazandırılması, Şubat 2021 - Devam Ediyor.

2. Koordinatör: Başbakanlık Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Çift Dilli Eğitim Projesi, Paterson Mevlana Camii, Ocak-Eylül 2016, New Jersey, USA.

3. Yürütücü: TUBİTAK destekli "15-17. Yüzyılda Hindu Müslüman İlişkileri: Bhakti ve Din-i İlahi Hareketleri, Columbia University- MESAAS, 2015-2016.

4. Araştırmacı: TİKA tarafından desteklenen "Kırgızistan'da Din Eğitiminin Geliştirilmesi" başlıklı projede akademik destek ve danışmanlık.

5. Araştırmacı: TİKA tarafından desteklenen “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurum Tarihi Projesi (70. Yıla Hazırlık)”, 01.01.2018-08.11. 2019.

6. Araştırmacı: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Tarihte Müslümanlar" başlıklı projede akademik destek.

 

E. YAYINLAR

 

E.1- TELİF KİTAPLAR:

1. C. Kutlutürk, Hint Kutsal Metinleri – Upanişadlar, Dergâh Yayınları, İstanbul-2014 (İkinci Baskı, 2021)

2. C. Kutlutürk, Hinduizm'de Avatar İnancı, Otto Yayınları, Ankara-2017.

3. C. Kutlutürk, Hint Düşüncesinde İslam Algısı, Dergâh Yayınları, İstanbul-2019.

 

 

E.2- WEB OF SCIENCE (WOS) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

1. C. Kutlutürk, "Transnational Sufi Networks in India and Anatolia: Naqshbandiyah Mujaddidiyah Order", Journal of History Culture and Art Research, 9/2 (2020): 267-278.

2. C. Kutlutürk, “Müslüman Türklerin Hint Dili ve Edebiyatına Katkısı”, BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 87 (2018), ss. 33-58.

3.  C. Kutluturk, "Has Kalki Already Appeared as Ali? The Influence of Hindu Bliefs on the Nizari Ismaili Khojas: A Case Study of the Ginans", Journal of Shia Islamic Studies 10:1 (2017), ss: 35-60.

4. C. Kutlutürk, Hilmi Ömer Budda’nın Dinler Tarihi Disiplinine Katkısı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19:36 (2017), ss. 139-197.

 

E.3- BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

1.  C. Kutlutürk, “A Critical Analysis of Akbar’s Religious Policy: Dini Ilahi”, Journal of International Relations and Diplomacy 4: 6 (2016), pp. 407-418.

     2.  C. Kutlutürk, “Hindu Düşünür Dayananda Sarasvati'nin Kurana Yönelik Eleştirleri, Milel ve Nihal Dergisi, 15 (2018), ss. 32-53.

    3. C. Kutlutürk, Hindistan’daki İsmâilî Hocalarda Hint Kültürü Etkisi ve Bunun Ginan Külliyatındaki Yansımaları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:2 (2017), ss. 1-29.

4. C. Kutlutürk, “İslam Dünyasının Kanayan Yarası: Myanmar’ın Arakan Bölgesindeki Rohingya Müslümanları”, Yeni Türkiye Dergisi -İslam Dünyası Özel Sayısı II- 96 (2017): 127-134.

5. C. Kutlutürk, “Hinduizm’de Cenaze Törenleri (Antyeşti Samskara)”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 8:1 (2016), ss. 177-196.

6. C. Kutlutürk, “Hinduizm’e Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin (Avatara/Hulul) Temel Nedenleri”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 55:1 (2015), ss. 141-160.

7. C. Kutlutürk,  “Hindu Dini Geleneğinde Rama Avatarasının Örnekliği”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss. 17-33.

     8. C. Kutlutürk, “Islam and Gandhi on Peace and Nonviolence”, Dini Araştırmalar 44:17 (2014), ss. 209-224.

9. C. Kutlutürk, “Hindistan’da Din Olgusunun Sosyal Hayata Etkileri: Hinduizm Örneği”, Araştırmalar Dergisi 62 (2014), ss.147-163.

     10. C. Kutlutürk, “Significance of Varanasi in terms of Indian Religions”, International Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 10:2 (2013), ss. 36-40.

     11. C. Kutlutürk, “Notions of Two Religions about Concept of Incarnation of God: Islam and Hinduism” Banaras Hindu University Arts Faculty Research Journal of Indian Cultural, Social & Philosophical Stream 27 (2013), ss. 11-19.

     12. İsra Güngör, C. Kutlutürk, “Upanişadların Temel Kavramları, Getirdiği Yeni Yaklaşımlar ve Hint Dini ve Felsefi Dünyasına Katkıları”, Dini Araştırmalar 35:12 (2009), ss. 31-47.

 

     E.4- KİTAP BÖLÜMLERİ:

 

1. C. Kutlutürk, "Turuka Dharma (Türklerin Dini): Modern Dönem Öncesi Hint Kaynaklarında Türkler ve Müslümanlar", içinde Türkiye’de Hindistan Çalışmaları-I, ed. M. Dündar, Y. Kayalı, Ankara Üniv. Yayınları, 2021, ss. 81-96.

2. C. Kutlutürk, "Sibirya Şamanizm’inde Hint ve Budist Etkileri", içinde Kökler: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı (I-III), ed. S. Yalçın, Ötüken Yayınları, 2021, III/247-268.

3. C. Kutlutürk, "Sihizm'de Aile", içinde Dinlerde Aile, ed. S. Turan, A. Unal, Eğitim Yayınları, 2021, ss. 241-258.

4. C. Kutlutürk, "Hinduism in Turkey: A General Approach to Indian-Turkish Relations and Activities of Indian Religious Groups” in Hinduism in Europe (I-II), ed. Prof. Dr. Knut A. Jacobsen, Brill Publishing, Leiden 2020.

5. C. Kutlutürk, a-"Panipat Zaferi ve Babürlülerin kuruluşu", b- "Baharat Ticaretinin Gerileyişi ve Hindistan’da Tekstil Ticaretinin Hollandalılarca Öne Çıkarılması", c- "Plessey Savaşı (1761-1800 Hindu Marahaları ve Sihlerinin Hindistan Babür İktidarına meydan okumaları", d- "İngilizlerin Hindistan’ı İşgali ve Delhi’nin İngilizlerin eline geçmesi ve İngiliz yönetiminin kurulması (1803-1818)", içinde Tarihte Müslümanlar, ed. İ. Aycan, Otto Yayınları-2020.

6. C. Kutluturk, "Hint Kıtasında Türk-İslam Varlığı: Tarihi Kaynaklar Işığında Hintlilerin Türklere Bakışı," içinde Hindistan -Türkiye İlişkileri, ed. Hilal Şahin, Bilge Kültür Yay. 2020. 

7. C. Kutlutürk, "Hinduizm’in Hayvanlara Bakışı", içinde Kutsal ve Hayvan, ed. Süleyman Turan, Nobel akademi Yay, 2020.

8. “AÜİF Hakkında Yurtdışında Yayımlanan Yazıların Değerlendirilmesi”. İçinde Türkiye’nin İlahiyat Birikimi: Ankara İlahiyatın 70 Yılı, Eyüp Baş (Editör), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2019.

9. C. Kutlutürk, “Hinduizm’in Bağımlılığa Bakışı”. İçinde Bedenimizin İşgalcileri Dinlerin Bağımlılığa Bakışı, Süleyman Turan (Editör), Okur Akedemi Yay., 2019, ss.167-188.

10. C. Kutlutürk, “Hint Dinleri”.  İçinde Dünya Dinleri, Şinasi Gündüz (Editör), Milel Nihal Yayınları, 2019.

11. C. Kutlutürk, “Güney Asya’da Dini ve Mistik Akımlar Konulu Panelde Sunulan Bildirilerin Müzakeresi”, içinde Tematik Tasavvuf Toplantıları, Fikriyat/Kişiler/Kurumlar, Cahit Haksever (Editör), Sonçağ Akademi Yayınları, 2019.

12. C. Kutlutürk, "Hint Dinleri Açısından Diğer Dinler ve Mensupları". İçinde  Dinler Arası İlişkiler, Prof. Dr. A. İsra Güngör (Editör), Grafiker Yayıncılık, Ankara-2017, ss. 179-206.

13. C. Kutlutürk, "Tasavvuf Alanında Yazılmış İlk Hintçe Eserlerde Hindu İnanç ve Kültürüne Ait İzler". İçinde Prof.Dr. A. Küçük'e Armağan, A. Hikmet Eroğlu (Editör), Berikan Yay., Ankara-2016, ss. 625-645.

14. C. Kutlutürk, “Cayinizm”. İçinde Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya & Ali Osman Kurt (Editör), İnsan Yayınları, İstanbul-2015, C. 1, ss. 755-772.

15. C. Kutlutürk, “Farklı Dinlerde Vahyin Semantik Alanı (Hinduizm ve Sihizm Örneği)”, Vahiy Zincirinin Son Halkası Kur’ân Vahyi Sempozyumu (Bildiri Kitabı), Matsis Matbaa, İstanbul-2017, ss.17-48.

16. C. Kutlutürk, “Akaid ve Kelam”, İçinde Konu Anlatımlı Mesleki Bilgiler, Recai Doğan (Editör), Epa-Mat Yayıncılık Ankara-2016, ss. 117-184.

17. C. Kutlutürk, “Dinler ve Mezhepler Tarihi”, İçinde Konu Anlatımlı Mesleki Bilgiler, Recai Doğan (Editör), Epa-Mat Yayıncılık Ankara-2016, 449-522.

18. C. Kutlutürk, “Birlikte Yaşama kültürüne Katkısı Bağlamında Ekber Şah’ın Dini ve Siyasi Uygulamaları”, Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Sempozyumu (Bildiri Kitabı), Sude Ajans ve Matbaacılık, Ankara-2017, ss. 325-328.

19. C. Kutlutürk, “Akbar’s Religious and Imperial Implements in the Context of Contribution of Culture of Living Together, International Conference on The Effects of Common Values on European Peace (Bildiri Kitabı)Sude Ajans ve Matbaacılık, Ankara-2017, pp. 335-340.

20. C. Kutlutürk, Hinduizm’deki Kurtarıcı Fikrinin Kadıyanilik Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Mehdilik Sempozyumu (Bildiri Kitabı), Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas-2017.

21. C. Kutlutürk, “Holy Sites in Neo-Liberal World: Indian-Banaras Model”, International Conference on Religious Tourism and Tolerance (Bildiri Kitabı), Aybil Yayınları, Konya-2013, ss. 31-43.

 

E.5- ARAŞTIRMA NOTU / KİTAP KRİTİĞİ / BİL. DEĞERLENDİRME / ÇEVİRİ:

1. C. Kutlutürk, "Yeğeninin Gözünden Dr. Muhammed Hamidullah: Muhammad Saifullah Saheb ile Bir Söyleşi ve Hamidullah’ın Kendisine Gönderdiği Bir Mektubun Neşri". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 60 (2019): 207-220.

2. C. Kutlutürk, Education, Poverty and Gender: Schooling Muslim Girls in India, İslam Araştırmaları Dergisi 41 (2019): 183-187.

3. C. Kutlutürk, “Barış ve Kalkınma Konusunda Dinlerin Rolü", (Peace and Progress: Role of Religions) (Sempozyum Değerlendirmesi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:1 (2013), ss. 201-207.

4. C. Kutlutürk, “Delhi Müslümanları Arasında Eğitimle İlgili Meseleler”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), (2014), ss. 207-216.  (Uzma Azhar, “Issues in Education Among the Muslims of Delhi”, Islam and Muslim Societies: A Social Science Journal, 5:1 (2012), ss. 30-38.

 

F. ULUSLARARASI/ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1.  C. Kutluturk, "Ötekinin Gözünden Hz. Muhammed: Hindistan Ulusal Kongre Liderlerinden ve BHU Kurucularından A. Besant'in Hz. Peygamber ve Vefa Algısı", DİB Uluslararası Mevlidi Nebi ve Vefa Sempozyumu, 29-31 Ekim, 2021.

2. C. Kutluturk, İqtidar Mohd Khan, "Islamic İlahiyat Tradition in the Indian Subcontinent: The Experience of Aligarh Muslim University and its Comparison with Ankara İlahiyat", 70. Yılında Ankara Ilahiyat Fakültesi- Geçmiş ve Gelecek Perspektifleri - Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Kasım 2019, Ankara.

3. C. Kutluturk, “Princess Durru Shehvar’s Contribution on Indian Society, International conferance on Indian Turk Relationships, 23-24 May, 2019, Giresun.

4. C. Kutluturk, “R. Tagore’s Concept of Religion and Ethic”, Indian Embassy of Ankara, 8 May 2019.

5. C. Kutluturk, “The Unique Contributions of Turks on the Evolution of Hindi Language”, International 11th Hindi Conference, 15-20 Agust 2018, Mauritius.

6. C. Kutlutürk, “Türkiye’de Dinler Tarihi Disiplinin Teşekkülünde Hilmi Ömer Budda’nın Rolü”, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık-Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, 10-13 Nisan 2017, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

7. C. Kutlutürk, “Birlikte Yaşama kültürüne Katkısı Bağlamında Ekber Şah’ın Dini ve Siyasi Uygulamaları”, Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Sempozyumu, 25-26 Mart 2017, Ankara.

8. C. Kutlutürk, “Hinduism in Turkey”, International Conference on Hinduism in Europe, Stockholm University, 26-28 April 2017, Stockholm.

9. C. Kutlutürk, “Mehdilik Düşüncesi Bağlamında Kadıyanilik Üzerinde Hint Kültürünün Etkisi”, Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Cumhuriyet Universitsi İlahiyat Fakültesi, 29-20 Eylül 2017, Sivas.

10. C. Kutlutürk, “Diğer Dinlerde Vahyin Semantik Alanı”, Kuran Vahyi Sempozyumu, 7 Ekim 2017, İstanbul.

11. C. Kutlutürk, “Akbar’s Religious Policy: Dini Ilahi”, 70th Annual Conference New York State Political Science Association, 22-23 April 2016, New Paltz, NewYork.

12. C. Kutlutürk, “The Subtle Influence of Hindu Doctrines on Film Industry: A Case Study of Movie Avatar”, International Conference on Film and Media Studies, 06-07 June 2016, Waset, New York. 

13. C. Kutlutürk, “Peace and Nonviolence: Islamic and Gandhian Perspective”, International Conference on “Peace and Progress: Role of Religions”, Aligarh Muslim University, Hindistan/Aligarh-2012.

14. C. Kutlutürk, “Incarnation of God from the Viewpoint of Hinduism in Comparison to Christianity and Islam”, 1st International Conference of Comparative Theology, Ankara Universitesi, Ankara- 2014.

15. C. Kutlutürk, “Holy Sites in Neo-Liberal World: Indian-Banaras Model”, International Conference on Religious Tourism and Tolerance Nisan-2013, Konya.

 

POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYINLANAN MAKALELER

1. C. Kutlutürk, "Ortaçağ Hint Kaynaklarında İslam", Derin Tarih Dergisi, İstanbul 2021, ss. 90-99.

2. C. Kutlutürk, “Diğer Dinlerde Oruç ve Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Forum USA –Amerika’da Ramazan Özel Sayısı- (2016), ss. 46-47.

3. C. Kutlutürk Peterson Mevlana Camii’nden Örnek Proje”, Diyanet Aylık Dergi Haber Bülteni 309 (2016), s. 38.

4. C. Kutlutürk, “Sevgi Toplumu”, Milli Eğitim Müdürlüğü Dergisi 2 (2010), ss. 10-11.

ANALİZ / KÖŞE YAZILARI

 • "Hindistan’ın Kovid-19 İle Mücadelesi ve Aşı Üretiminde Üstleneceği Kritik Rol" Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), 04 Nisan 2020.
 • "Hindistan’ın Ayodhya Kararı Tarihi Gerçeklerle Örtüşmüyor”, Anadolu Ajansı, Aralık, 2019.
 • "Keşmir Meselesinde Arabuyluculuk Mümkün Mü?", Anadolu Ajansı, 24.10.2019.
 • Keşmir'in Ardından Assam: Kuzey Hİndistan'da Sular Isınıyor", Anadolu Ajansı, 02.09.2019
 • Prof. Dr. Halil İnalcık Anısına: Tarih ve Tarihçilik (Anayurt, 6 Mayıs 2017)
 • Prof.Dr. Abdurrahman Küçük Hocamıza Armağan (Anayurt, 13 Şubat 2017)
 • İslam Dünyası (Anayurt, 24 Ocak 2017)
 • Metodist’ten Mevlana’ya (Anayurt, 22 Ekim 2016)
 • YTB - Çift Dilli Eğitim Projemiz (Anayurt, 22 Ağustos 2016)
 • Canı Cananı alsın da Hüda... (Anayurt, 8 Ağustos 2016)
 • ABD’de Türkiye Çalışmaları Merkezi (Anayurt, 11 Temmuz 2016)
 • Ey Oruç, Tut Bizi! (Anayurt, 29 Haziran 2016)
 • Bangla Deş’i İdama Mahkum Eden Zihniyet – II (Anayurt, 10 Haziran 2016)
 • Bangla Deş’i İdama Mahkum Eden Zihniyet – I (Anayurt, 21 Mayıs 2016)
 • Kimsin Sen? (Anayurt, 5 Mayıs 2016)
 • Sevgilinin Gönlünde Sevgini Yitirmek (Anayurt, 21 Nisan 2016)
 • Amerika Diyanet Merkezi (Diyanet Center of America) (Anayurt, 4 Nisan 2016)
 • Noel ve Yılbaşı Üzerine (Anayurt, 2 Ocak 2016)

 

SEMİNERLER / KONFERANSLAR

1.  C. Kutluturk"Dinler Tarihi Okumaları", TDV Kagem, Ankara Eylül- Ekim 2021.

2. C. Kutluturk, "Ezoterik, Heretik, Paganist Dinler: New Age Akımları," Anadolu İlahiyat Akademisi, Ekim 2021.

3. C. Kutluturk"Dinler Tarihi Metodolojisi" SZ Univ., Temmuz-Ağustos 2021

4. C. Kutluturk "Bîrûnî'nin Tahkîk mâ li’l-Hind adlı eserinden Örnek Okumalar", Sahnı Seman Araştırma Merkezi, Agustos-2021.

5. C. Kutluturk, “Hint Kaynaklarında Türkler ve Müslümanlar”, Milel Nihal Derneği, Mayıs 2021.

6. C. Kutluturk,  “Hindistan’daki çok Dinli ve çok Kültürlü Yapı”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 4.7.2019.

7. C. Kutluturk, “Dinler Tarihi ve Tasavvuf”, Akademiar Topluluğu, 24.12.2019, Ankara.

8. C. Kutluturk, “Modoratör”, “Geçmişten Günümüze Mehdici Hareketler” başlıklı panel, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, 28.12.2019.

9. C. Kutluturk, “Hint Araştırmaları ve Hint Alt kıtasının Teo-Politiğini Anlamak”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Kulübü, 23.10.2019, İstanbul.

10. C. Kutluturk, “R. Tagore’s Concept of Religion and Ethic”, Indian Embassy of Ankara, 8 May 2019.

11. C. Kutluturk,  "Dinler Tarihi ve Tasavvuf”, AÜİF Akademiar Topluluğu, 24 Aralık 2019, Ankara.

12. C. Kutlutürk, "Türki Cumhuriyetlerde Faaliyet Gösteren Yeni Dini Hareketler", Murat Hüdevandigar Uluslararası İmam Hatip Lisesi Seminer Salonu, 4.8.2017, Bursa.

13.C. Kutlutürk, "Müslüman Türklerin Hint ve Uzakdoğu Dinleriyle Teması", Murat Hüdevandigar Uluslararası İmam Hatip Lisesi Seminer Salonu, 7.8.2017, Bursa.

14. C. Kutlutürk, “Hindistan’da Kutsal Mekanların Din Mensupları Açısından Önemi”, Dinler Tarihi Çalıştay Toplantısı, 21-22 Eylül 2013, Rize.

15. C. Kutlutürk, “Bilinmeyen Yöneriyle Hindistan, Ankara Üiversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 11.06.2013, Ankara.

16. C. Kutlutürk, ''Hindistan'da Dinî ve Sosyal Hayat: Varanasi Örneği'' Türkiye Dinler Tarihi Derneği 26.05.2012, Ankara.

17. C. Kutlutürk, “Müslüman Türklerin Hint Alt Kıtasındaki İzleri”, Gönüllerde Birlik Vakfı, 4.6.2012, Ankara.


BASIN YAYIN ORGANLARINDA BASILI, GÖRSEL VEYA İŞİTSEL ETKİNLİKLER 

1.  C. Kutlutürk, “Hz. Muhammed’in Örnekliği”, Kanal 3 - Sahur Özel Programı, 17 Haziran 2017.

2.  C. Kutlutürk, “Banglades’te Yaşananlar Üzerine”, TRT Diyanet - Neden Programı, 13 Mayıs 2016.

3.  C. Kutlutürk, “Hint Alt Kıtası: Türkler, Müslümanlar ve Hindular”, TRT Avaz - Ay ışığı Programı, 22 Mayıs 2015.

4.  C. Kutlutürk, “Ramazan Ayının Önemi”, TRT Ankara Radyosu (R-1) Ramazan Özel Programı, Temmuz 2012.

5.  C. Kutlutürk, “Dinlerde Kurban İbadeti”, TRT Ankara Radyosu (R-1) Kurban Bayramı Özel Programı, 7.11.2011.


     KATILDIĞI KURSLAR VE İLMİ AKTİVİTELER  

 • Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC), “Leadership Development and Management- Liderlik Yönetimi ve Gelişimi Uluslararası Sertifika Kursu, in Hyderabad, Feb-March-2019.
 • İSAM Uluslararası Tahkik Kursu, 15 Ocak – 4 Şubat 2017, İstanbul.
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Kursu, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Mayıs-30 Mayıs 2017, Ankara.
 • Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Değerlendirme Komite Üyesi, Nisan 2018, Oş, Kırgızistan. 
 • Hindi-Urdu Reading Group, Eylül 2015 - Şubat 2016 Columbia Univ. NY
 • Hindu-Muslim Interaction: Discussion Class, Ocak 2016 - Mayıs 2016 Columbia Univ. NY.
 • Temel Hintçe Dil Kursu, Eylül 2011 - Şubat 2012, Benares, Hindistan.
 •  Hintçe Diploma Kursu, Eylül 2012 - Mayıs 2013, Central Hindi Directorate, Yeni Delhi, Hindistan.
 • Sanskritçe Temel Dini Kavramlar Üzerine Dersler, Aralık 2011 - Ocak 2012, Brindavan, Hindistan.
 •  ICCR ile birlikte Hindistan Gezi Turu, Ocak 2012; Şubat 2013. 


          BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN KULLANILAN BURSLAR

 •  Indian Tecnic and Economic Cooperation (ITEC), Şubat-Mart, 2019, Administrative Collage of India, Haydarabad.
 • TUBİTAK 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu, Ağustos 2015-Ağustos 2016.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu, 01.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay 20 gün, Benares Hindu Üniversitesi-Hindistan.
 •  Indian Council For Cultural Relationship (ICCR) (Hindistan Büyükelçiliği) Araştırma Bursu, 20.07. 2011 tarihinden itibaren 12 ay, Benares Hindu Üniversitesi-Hindistan.
 • TUBİTAK Yurtiçi Doktora Araştırma Bursu 2009-2011.

 

EDİTÖRLÜKLER, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

 • Editör Kurulu, Prof. Dr. A. Küçük'e Armağan, A. Hikmet Eroğlu (Ed.), Berikan Yay., Ankara-2016.
 • Uluslararası İlişkiler Editörü, Dini Araştırmalar Dergisi 20:52, Ankara-2017.
 • Editör Kurulu Üyeliği: Dini Araştırmalar Dergisi 20:51, 2017

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • AÜ İlahiyat Vakfı
 • Türkiye Dinler Tarihi Derneği
 • International Association for the History of Religions (IAHR)

 

DİLLER

 • İngilizce
 • Arapça
 • Hintçe
 • Urduca (b. level)

 

VERDİĞİ DERSLER

 • “History of Religions” in Divinity in English Programme (Undergraduate)
 • “Readings in Christian Thought”, in Divinity in English Programme (Und)
 • "Hindi Language Intermdiate /Mediate", in Divinity in English Programme (Graduate)
 • Dinler Tarihi (Lisans)
 • Hintçe – Seçmeli (Lisans)
 • Hint Dinleri (Lisans)
 • Hint İnanç ve Kültür Tarihi (Yüksek Lisans)
 • Hindu-Budist-Müslüman İlişkileri (Doktora)

 

     YÖNETTİĞİ LİSANSÜSTÜ TEZLER

 • Nusayrilerle İlgili Fransızca Kaynaklarda Yer Alan Bilgilerle Mülakat Sonucu Elde Edilen Verilerin Mukayesesi: Hatay Nusayriliği Örneği (Tamamlandı)
 • Sinoptik İnciller'de Yahudiliğe Ait İzler: Mesih, Tanrı'nın Krallığı, Yasa ve Temizlik (Tamamlandı)
 • Hinduizm'de Bhakti Öğretisi: Doğuşu ve Gelişimi (Tamamlandı)
 • Rigveda ve Avesta Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Devam Ediyor)
 • Birlikte Yaşama Tecrübesi: Malezya Örneği (Devam Ediyor)
 • Kast Sistemi ve Günümüz Hint Kıtasındaki Yansımaları (Devam Ediyor)
 • Taoizm'de İlk Sebep, Evren ve İnsan Arasındaki İlişki (Devam Ediyor)
 • Therevada ve Mahayana Budizm'i Arasındaki Temel Farklar (Devam Ediyor)
 • Brahma Samac Hareketi ve Hintli Müslümanlarla Münasebeti (Devam Ediyor)
 • Budizmde Kurtarıcı (Maitreya) İnancı (Devam Ediyor)


İLGİ ALANLARI

 • Geçmişten Günümüze Hint-Türk İlişkileri
 • Türklerin Hint Medeniyetine Katkıları
 • DürrüŞehvar ve Nilüfer Sultan’ın Hint Kültürüne Katkıları
 • Muhammed Hamidullah’ın Neşredilmemiş Bazı Mektupları
 • Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm
 • Hint İnanç ve Kültür Tarihi
 • Başlangıçtan Günümüze Hindu- Budist- Müslüman İlişkileri
 • Hindistan'da Türkler ve Müslümanlar
 • Ortaçağ Hint Metinlerinde/Düşüncesinde İslam ve Müslüman Algısı
 • İslam Tasavvufu ve Hint Mistisizminin Etkileşimi
 • "Amrakunda" / "Hawd'ul Hayat" adlı yazmanın tahkik ve tercümesi