Y.DOÇ.DR. CEMİL KUTLUTÜRK    
Adı : CEMİL
Soyadı : KUTLUTÜRK
E-posta : ckutluturk@ankara.edu.tr
Tel : 2126800-1265
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Fesefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi)
Kişisel Akademik Bilgiler

Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK

(1985/Ankara)

email: cemilkutluturk@gmail.com 

EĞİTİM:

Doktora Sonrası Araştırma: 2015-2016 Columbia Üniversitesi, NewYork.

Doktora: 2009-2014 Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Tez Adı: "Hinduizm'de Avatar İnancı"

Banaras Hindu Üniversitesi (Kaşi Hindu Vişvavidyalay)-Hindistan, Misafir Araştırmacı, 2011-2013 yılları arası.

Yüksek Lisans-2:  2011-20013 Banaras Hindu Üniversitesi, Hint Dini ve Felsefesi (IPR) Bölümü, Hindistan.

Tez Adı: "Concept of "Varna" (Caste System) in Viewpoint of Bhagavadgita"

Yüksek Lisans-1:  2007-2009 Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Tez Adı: "Upanişadlar'ın Hinduizm'in Kutsal Metinleri Arasındaki Yeri ve Önemi"

Lisans: 2003-2007 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


TELİF KİTAPLAR:

Hindu Kutsal Metinleri – Upanişadlar, Dergâh Yayınları, İstanbul-2014.


YAYINLAR:


“A Critical Analysis of Akbar’s Religious Policy: Dini Ilahi”, Journal of International Relations and Diplomacy 4: 6 (2016), pp. 407-418.


“Hindu Muslim Interaction: The Impact of Hinduism on the Ginans”, fortcoming in Internatinal Journal of Religion in Society, 2016.    


“Hinduizm’de Cenaze Törenleri (Antyeşti Samskara)”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 8:1 (2016), ss. 177-196.


“Hinduizm’e Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin (Avatara/Hulul) Temel Nedenleri”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 55:1 (2015), ss. 141-160.

“Cayinizm” Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, ed. Bayram ali Çetinkaya & Ali Osman Kurt, İnsan Yayınları İstanbul 2015, C. 1, ss. 755-772.

“Hindu Dini Geleneğinde Rama Avatarasının Örnekliği”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss. 17-33.

“Islam and Gandhi on Peace and Nonviolence”, Dini Araştırmalar 44:17 (2014), ss. 209-224.

“Hindistan’da Din Olgusunun Sosyal Hayata Etkileri: Hinduizm Örneği”, Araştırmalar Dergisi 62 (2014), ss.147-163.

“Significance of Varanasi in terms of Indian Religions”, International Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 10:2 (2013), ss. 36-40.

“Notions of Two Religions about Concept of Incarnation of God: Islam and Hinduism” Banaras Hindu University Arts Faculty Research Journal of Indian Cultural, Social & Philosophical Stream 27 (2013), ss. 11-19.

“Barış ve Kalkınma Konusunda Dinlerin Rolü", (Peace and Progress: Role of Religions) (Sempozyum Değerlendirmesi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:1 (2013), ss. 201-207.


“Holy Sites in Neo-Liberal World: Indian-Banaras Model”, International Conference on Religious Tourism and Tolerance (Sempozyum Bildiri Kitabı), Aybil Yayınları, Konya-2013, ss. 31-43.

“Upanişadların Temel Kavramları, Getirdiği Yeni Yaklaşımlar ve Hint Dini ve Felsefi Dünyasına Katkıları”, Dini Araştırmalar 35:12 (2009), ss. 31-47.


ULUSAL/ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA BİLDİRİ

“The Impact of Hindu Religion and Culture on the Khojas Branch of Ismailis”, International Conference on Religion and Spirituality in Society, , 22-23 March 2016, Catholic University, Wahnigton D.C.


“Akbar’s Religious Policy: Dini Ilahi”, 70th Annual Conference New York State Political Science Association, 22-23 April 2016, New Paltz, NewYork.

“The Subtle Influence of Hindu Doctrines on Film Industry: A Case Study of Movie Avatar”, International Conference on Film and Media Studies, 06-07 June 2016, Waset, New York. 

“Peace and Nonviolence: Islamic and Gandhian Perspective”, International Conference on “Peace and Progress: Role of Religions”, Aligarh Muslim University, Hindistan/Aligarh-2012.

“Incarnation of God from the Viewpoint of Hinduism in Comparison to Christianity and Islam”, 1st International Conference of Comparative Theology, Ankara Universitesi, Ankara- 2014.


ÇEVİRİLER

“Delhi Müslümanları Arasında Eğitimle İlgili Meseleler”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), (2014), ss. 207-216.  (Uzma Azhar, “Issues in Education Among the Muslims of Delhi”, Islam and Muslim Societies: A Social Science Journal, 5:1 (2012), ss.30-38) 


KATILDIĞI KURSLAR VE İLMİ AKTİVİTELER

Hindi-Urdu Reading Group, Eylül 2015 - Şubat 2016 Columbia Univ. NY.

Hindu Muslim Interaction: Discussion Class, Ocak 2016 - Mayıs 2016Columbia Univ. NY.

Temel Hintçe Dil Kursu, Eylül 2011 - Şubat 2012, Benares Hindistan.
Hintçe Diploma Kursu, Eylül 2012 - Mayıs 2013, Central Hindi Directorate, Yeni Delhi, Hindistan.
Sanskritçe Temel Dini Kavramlar Üzerine Dersler, Aralık 2011 - Ocak 2012.
ICCR ile birlikte Hindistan Gezi Turu, Ocak 2012; Şubat 2013.


YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER


Koordinatör: Başbakanlık Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Çift Dilli Eğitim Projesi, Paterson Mevlana Camii, New Jersey, USA.

İLGİ ALANLARI

Hinduizm, Budizm, Cayinizm, Sihizm

Hint İnanç ve Kültür Tarihi

Başlangıçtan Günümüze Hindu Müslüman İlişkileri

Hindistan'da Türkler ve Müslümanlar

Ortaçağ Hint Metinlerinde İslam Algısı

İslam Tasavvufu ve Hint Mistisizminin Etkileşimi

Bhakti geleneği ile Sufizm arasındaki ilişki

"Amrakunda" / "Hawd'ul Hayat" adlı yazmanın tahkik ve tercümesi


DİLLER: İngilizce, Arapça, Hintçe


BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN KULLANILAN BURSLAR

TUBİTAK 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu, Ağustos 2015-Ağustos 2016.

J.1. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu, 01.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay 20 gün, Benares Hindu Üniversitesi-Hindistan.

J.2. Indian Council For Cultural Relationship (ICCR) (Hindistan Kültürel İlişkiler Kurulu) Araştırma Bursu, 20.07. 2011 tarihinden itibaren 12 ay, Benares Hindu Üniversitesi-Hindistan.

J.3. TUBİTAK Doktora Araştırma Bursu