PROF.DR. ERCÜMENT ÇOLAK    
Adı : ERCÜMENT
Soyadı : ÇOLAK
E-posta : colak@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20 /1082
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

09.08.1960

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06100 Beşevler/ANKARA

Telefon :

03122126720/1082

Faks :

 

e-posta :

colak@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1986

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

1989

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

 1995AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

1987-1997

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doçent

1997-2004

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Türkiye

 Ankara

Biyoloji

Profesör

2004----

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Hayvan sistematiği, Filocoğrafya

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Genel Biyoloji

Taksonomik Araştırma ve Yayınlar

Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi

Türkiye Kemiricileri

Evrim

 

Memeli Hayvan Bilimi

 

Hayvan Coğrafyası

 

Yaban Hayatı

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı:

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı:

7

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı:

160

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

23

10

Doktora

4

5

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 1. Turkish Journal of Zoology (TÜBİTAK) Başeditör

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1.      "Türkiye’deki Apodemus Kaup, 1829 ve Mesocricetus Nehring, 1989 (Mammalia: Rodentia) Cinslerinin Taksonomik Durumları ve Yayılışları”, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1574, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

2.      “Türkiye’deki  Apodemus Kaup, 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Kan Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemiyle İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (No: 96 05 03 02) Yardımcı Araştırıcı, 2001

3.      “Batı Türkiye Spermophilus' larının Karyolojik ve Elektroforetik Özellikleri”, Gazi Üniversitesi
Araştırma Fonu (GEF. 14/97-3)
,  Yardımcı Araştırıcı, 2002.

4.      “Türkiye‘deki Rattus Fisher, 1803 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Enzim Polimorfizmi ve Genetik Farklılıklar” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (No: 2000 07 05 037) Yardımcı Araştırıcı, 2004.

5.      “Türkiye‘deki Microtus Schrank, 1798 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (No: 98 05 03 02), Proje Yöneticisi, 2004.

6.       “Taxonomic study of the genera Mesocricetus and Cricetulus migratorius (Mammalia: Rodentia) in the Palaearctic Region using morphological, karyological and genetic characteristics”, TÜBİTAK-JULICH (Alman) uluslararası proje, Yardımcı Araştırıcı, 2004.

7.      “Doğu Anadolu Türkiye ve Kuzey Batı İran Spermophilus Bennet (1835)
(Mammalia: Rodentia)'larının Karyolojik ve Elektroforetik Özelliklerinin Analizi”,  Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu (GEF.4/2003-01),  Yardımcı Araştırıcı, 2005.

8.       Türkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis (Rodentia: Gliridae)’te Allozim Varyasyonları” TÜBİTAK (No: TBAG-HD/43 105T068) Yardımcı Araştırıcı, 2006.

9.      “Kuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Clethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları ve Genetik Farklılaşmalar”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No:2003-07-05-077) Yardımcı Araştırıcı, 2007.

10.  “Türkiye’de Yayılış Gösteren Dryomys nitedula (Pallas,1779) ve Dryomys laniger Felten and Storch,1968 (Mammalia: Rodentia)’in Allozim Varyasyonları” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2005-070-51-02) Yardımcı Araştırıcı, 2008.

11.  “Türkiye’deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR Analizi  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2005-07-05-099) Yardımcı Araştırıcı, 2009.

12.  “Türkiye’deki Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Allozim Varyasyonları”      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2005-07-05-104) Proje Yöneticisi, 2009.

13.   “Türkiye’deki Arvicola terrestris L., 1758 (Mammalia: Rodentia)’in Morfolojik Analizi ve Allozim Varyasyonları” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2008-07-05-003) Proje Yöneticisi, 2011

14.  “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Clethrionomys glareolus (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarında RAPD ve mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) Analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No:2009-07-05-001 No: 09 B 4240 001) Yardımcı Araştırıcı, 2012

15.  “Güneydoğu Anadolu’da Yayılış yapan Tarla Farelerinin (Microtus socialis Group) Taksonomisi ve Moleküler Sistematiği” TÜBİTAK- MHEST ikili işbirliği (proje No: 109T593) Program kodu ve adı: 2508-Slovenya Yüksek Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MHEST) Yardımcı Araştırıcı, (devam ediyor)

16.  “Türkiye’deki Mustela Linnaeus, 1758 Cinsinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı.” TÜBİTAK Projesi, TBAG - 110T930 (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şakir ÖZKURT) Yardımcı Araştırıcı, (2011- devam ediyor).

17.  Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) ve Nükleer DNA Sekans Analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAPRO) (No: 11B4240002) Yardımcı Araştırıcı (2011- devam ediyor).

18.  Türkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mikrosatellit mt DNA (Sitokrom b) dizi analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAPRO) (No: 12B4240013) Yardımcı Araştırıcı , (2012- devam ediyor).

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 1. HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., MICHAUX, J., ÇOLAK, R., KANKILIC, T., KANDEMIR, I., YIGIT, N., COLAK, E. 2012. Morphometric and genetic structure of the edible dormouse (Glis glis): a consequence of forest fragmentation in Turkey. BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY:107 (3) 611-623.
 2. KANDEMIR, I., SOZEN, M., MATUR, F., KANKILIÇ, T., MARTINKOVA, N., COLAK, F., OZKURT, S. O., COLAK, E. 2012. Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequencees. FOLIA ZOOLOGICA: 61(1)  25-33  
 3. YIĞIT, N., MARKOV, G., ÇOLAK, E, KOCHEVA, M., SAYGILI, F., YUCE, D., ÇAM, P. 2012. Phenotypic Features of the 'Guentheri' Group Vole (Mammalia: Rodentia) in Turkey and Southeast Bulgaria: Evidence for Its Taxonomic Detachment. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA :64(1) 23-32   
 4. SELCUK, S. E., COLAK, R., KARACAN, G. O., COLAK, E. 2012.  Population Structure of Edible Dormouse, Glis glis (Linnaeus, 1766) in Turkey, Inferred from RAPD-PCR. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA. 64(1)    77-83   
 5. YIGIT, N., COLAK, E., COLAK, R., OZLUK, A.,  GUL, N.,  SAYGILI, F., ÇAM, P., SAYGILI, F. 2011. Biometric and Allozymic Variations in the Genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) in Turkey. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA (63): 67-75.
 6. KANKILIC, T., KANKILIC, T.,  SEKER, P.S. ÇOLAK, R.,  SELVI, E.,  COLAK, E. 2010. Contributions to the Karyology and Distribution Areas of Cytotypes of Nannospalax leucodon (Rodentia: Spalacidae) in Western Anatolia. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA (62): 161-166.
 7. YIGIT, N., COLAK, E., OZKURT, S., OZLUK, A.,  COLAK, R.,  GUL, N.,  SAYGILI, F.,  YUCE, D. 2010. Allozyme Variation in Wild Rats Rattus norvegicus (BERICENHOUT 1769) (Mammalia: Rodentia) from Turkey. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA  (62): 79-88. 
 8. OLGUN, G., COLAK, R., KANDEMIR, I., COLAK, E., YIGIT, N. 2009. Genetic Variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford & Alston 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Inferred from RAPDs. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA  (61): 123-129. 
 9. MARKOV, G., YIGIT, N., COLAK, E., KOCHEVA, M. 2009.  A refined method for craniometrical identification of the sibling vole species Microtus arvalis and Microtus rossiaemeridionalis in Europe and the Asiatic part of Turkey. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY  (5): 1-7   
 10. SOZEN, M., OZKURT, S.O., KARATAS, A., COLAK, E., MATUR, F. 2009. On the karyology, morphology and biology of Chionomys gud (Satunin, 1909) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY (5): 121-129.
 11. KANKILIÇ, T., COLAK, E., KANKILIÇ, T. 2009. Macro-Anatomical and Karyological Features of Two Blind Mole Rat Subspecies (Rodentia: Spalacidae) from Turkey. Anatomıa Hıstologıa Embryologıa    38 (2):145-153 
 12. GATTERMANN, R., JOHMSTON, R.E., YİĞİT, N., FRITZSCHE, P., LARIMER, S., ÖZKURT, S., NEUMANN, K., SONG, Z., COLAK, E., JOHNSTON, J., MCPHEE, M.E. 2008. Golden hamsters are nocturnal in captivity but diurnal in nature. Biology Letters 4 (3) :253-255
 13. YİĞİT, N., COLAK, E., KANDEMİR, I., KANKILIC, T., ÇOLAK, R., BULUT, Ş., ÇAM, P., SAYGILI, F., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş. 2008. Allozyme variation in Rattus rattus (Rodentia: Muridae) in Turkey, with particular emphasis on the taxonomy. Zoology In the Middle East, 45: 19-28

14.  ŞAKİR, Ö.Ö., SÖZEN, M., YİĞİT, N., KANDEMIR, İ., ÇOLAK, R., GHARKHELOO, M. M., ÇOLAK, E. 2007. Taxonomic status of the genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia) in Turkey and Iran with description of a new species. Zootaxa 1529: 1-15                          

15.  NEUMANN, K., MİCHAUX, J.,  LEBEDEV, V., YİGİT, N., ÇOLAK, E., IVANOVA, N., POLTORAUS, A., SUROV, A., MARKOV, G., MAAK, S., NEUMANN, S.,  GATTERMANN, R. 2006. Molecular phylogeny of the Cricetinae subfamily based on the mitochondrial cytochrome b and 12S rRNA genes and the nuclear vWF gene. Molecular Phylogenetics and Evolution, 17: 131-148.

 1. SÖZEN, M., MATUR, F., ÇOLAK. E., ÖZKURT, Ş. and KARATAŞ, 2006. Some karyological records and a new chromosomal form for Spalax (Mammalia: Rodentia) in Turkey . Folia Zool.,3: 247-258
 2. ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KANDEMIR, and SÖZEN, M., 2005. Morphometric and Biochemical Variations and the Distribution of Genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta Zool. Hung. 53 (3), 239–256,
 3. YIGIT, N., NEUMANN, K., OZKURT, Ş., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R. 2005. Biometric and genetic evaluation of Spermophilus (Mammalia: Rodentia) populations in western Turkey. Isr. J. of Zoology, 51: 191-198.
 4. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., 2003. Data to the Cranial and Tooth Development of Glis glis orientalis Nehring, 1903 (Rodentia: Gliridae). Acta zool. hung. 49 (Suppl.1): 49 (Suppl. 1), pp. 33–38.
 5. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÖZKAN, B., and ÖZKURT, Ş., 2003. On the Turkish Population of Dryomys nitedula (Pallas, 17779) and Dryomys laniger Felten and Storch, 1968 (Mammalia: Rodentia). Acta zool. hung. 49 (Suppl. 1),  147–158.
 6. KARATAŞ, A., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and KANKILIÇ, T., 2003. Contribution to Rousettus aegyptiacus (Mammalia: Chiroptera) from Turkey. Folia Zool. 52 (2): 137 - 142.
 7. SÖZEN, M., YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 2000. A study on Karyotypic evoluation of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Isr. J. of Zoology, 46: 239-242.
 8. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., 2002. Karyotype variation in Turkish populations of Spermophilus (Mammalia: Rodentia). Z. Säugetierkunde. 67: 117-119.
 9. SÖZEN, M., ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 2000. Contributions to the karyology and taxonomy of Spalax leucodon nehringi Satunin, 1898 and Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Z. Säugetierkunde. 65: 309-312.
 10. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., VERİMLİ, R., 2000. The distribution, morphology, and karyology of the genus Mesocricetus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Folia Zool. 49(3): 167-174.
 11. ÇOLAK, E., YİĞİT, N. VERİMLİ, R., 1999. On the karyotype of the Long-clawed mole rat, Prometheomys schaposhnikowi Satunin, 1901 (Mammalia: Rodentia), in Turkey. Z. Säugetierkunde. 64: 126- 127.
 12. YİĞİT, N., KIVANÇ, E. and ÇOLAK, E. 1998. Contribution to Taxonomy and Karyology of Meriones meridianus (Pallas, 1773) and Meriones crassus Sundevall,1842 (Rodentia: Gerbillinae) from Turkey. Z. Säugetierkunde. 63: 311 - 314.
 13. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN. M. and ÖZKURT, Ş.1997. On the karyotype of Long eared hedgehog, Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey. Z. Säugetierkunde, 62: 372 - 374.
 14. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KIVANÇ, E and SÖZEN, M. 1997. Distribution and taxonomic Status of the genus Microtus (Mammalia: Rodentia) in southeastern Turkey. Israel J. of Zoology 43: 391-396.
 15. KIVANÇ, E., SÖZEN, M., ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 1997. Karyological and Phallic Characteristics of Dryomys laniger (Rodentia: Gliridae) Felten and Storch, 1972 in Turkey. Israel J. of Zoology 43: 401-403.
 16. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. and SÖZEN, M. 1997. A new Gerbil from Turkey: Gerbillus dasyurus Wagner, 1836 (Rodentia: Gerbillinae). Israel J. of Zoology 43: 13-18.
 17. ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. and YİĞİT, N., 1994. A Study on Taxonomic Status of Allactaga euphratica Thomas, 1881 and Allactaga williamsi Thomas, 1897 (Rodentia: Dipodidae) in Turkey. Mammalia 58: 591 – 600.

 

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 1. KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., KANKILIÇ, T. and YİĞİT, N. 2007. Contributions to The Karyological Evolution of Spalax leucodon (Nordmann, 1840) in Turkey. Zoology in the Middleast. 42 :15

2.      YİĞİT, N., T. KANKILIÇ, R. ÇOLAK, E. ÇOLAK, R. GATTERMANN, K. NEUMANN, Ş. ÖZKURT, M.MOURADI GHARAKHELOO. 2007. Allozyme Variations and Genetic Differentiation in Mesocricetus brandti Nehring, 1898 and Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839) (Mammalia: Rodentia). Turk. J. Zool., 31, 219-227

3.      YİĞİT, N., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2007. Reproductive Biology and Postnatal Development of Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924 (Mammalia: Rodentia) Distributed in Turkey. Turk.J. Zool., 31, 287-294.

4.      YİGİT, N., GHARKHELOO, M. M., ÇOLAK, E., OZKURT, Ş., BULUT, Ş., TOLGA, K., ÇOLAK, R. 2006. The karyotypes of some rodent species (Mammalia: Rodentia) from Eastern Turkey and Northern Iran with a new record, Microtus schidlovskii Argyropulo, 1933, from Turkey. Turk. J. Zool., 30, 459-464.

 1. KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2006. Additional data to morphology and karyology of Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 and Spalax leucodon cilicicus Mehely, 1909 (Rodentia: Spalacidae) from Turkey. Acta zool Bulgarica, 59 (1): 41-46
 2. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., GATTERMANN, R., NEUMANN, K., ÖZKURT, Ş., GHARKHELOO, M. M., FRITZSCHE, P., ÇOLAK, R. 2006. Morphological and biometrical comparisons of Mesocricetus Nehring, 1898 (Mammalia: Rodentia) Species distributed in the Palaearctic Region. Turk. J. Zool, 30:291-299.
 3. GÖZCELİOĞLU, B., ÇOLAK, E. and ÇOLAK, R. 2006. Karyotype of Arvicola terrestris (Mammalia: Rodentia) in Turkish Thrace. Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (12): 2387-2388
 4. ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. 2006. Esterase variation in rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta zool. Bulgarica (Baskıda).
 5. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., ÇOLAK, R., ÖZKURT, Ş., KANKILIÇ, T., KANKILIÇ, T. 2006. The morphological analysis of Mus domesticus and Mus macedonicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool, 30/3.
 6. KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., YİĞİT, N. 2005. Allozyme variation in Spalax leucodon Nordmann, 1842 (Rodentia: Spalacidae) in the area between Ankara and Beyşehir. Turk. J. Zool., 29: 377-384.
 7. ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. 2005. Morphometric, Karyotypic and Electrophoretic Analysis of the Genus Apodemus Kaup, 1826 (Mammalia: Rodentia) in Thrace. Turk. J. Zool., 29: 147-153.
 8. GÖZCELİOĞLU, B., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. 2005. A Study on Mus domesticus Rutty, 1772 and Mus macedonicus Petrov and Ruzíc, 1983 (Mammalia: Rodentia) Distributed along the Line of Ankara, Bolu and Zonguldak. Turk. J. Zool., 29, 133-140.
 9. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., GHARKHELOO, M. M. 2005. Observations on the Ecology, Reproduction and Behavior of Spermophilus Bemnett, 1835 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk J Zool., 29 (29): 91-99
 10. KASPAREK, M., KASPAREK, A., GÖZCELİOĞLU, B., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., 2004. On the status and distribution of the Striped Hyaena, Hyaena hyaena, in Turkey. Zoology in the Middle East 33: 93-109.
 11. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÇOLAK, R., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., KANKILIÇ,T., 2004. Taxonomic Status and Distribution of Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Türkey. Turk J. Zool., 28: 30-42.

16.  KARATAS, A., YİĞİT, N., KANKILIÇ, T., COLAK, E., 2004. Contribution to the distribution and karyology of some vespertilionid bats (Mammalia: Chiroptera) from Turkey, Zoology in the Middle East, 31: 5-12

 1. ÇOLAK, E., 2003. A study on Apodemus iconicus Heptner, 1948 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk J Zool. 27: 61-63

18.  ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., 2003. The distributional Records of Turkish Carnivores Bibliographic Approach. Methoden Feldökologischer Säugetierforschung, Band 2. Halle / Saale, 105 - 120.

 1. KARATAŞ, A., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and KANKILIÇ, T., 2003. On the Distribution, Taxonomy and karyology of the genus Plecotus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey. Turk J. Zool., 27: 293- 300.
 2. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M and ÖZKURT, Ş., 2003. A study on the geographical distribution along with habitat aspects of rodent species in Turkey. Bonn. zool. Beitr., Bd. 50, H.4: 355-368.
 3. BEYTULLAH, Ö., YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., 2003. A study on Micromys minitus (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkish Thrace. Turk. J. Zool., 27: 55 - 60.
 4. YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 2002. On the distribution and taxonomic status of Microtus guentheri (Danford and Alston, 1880) and Microtus lydius Blackler, 1916 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 26 (2): 197 - 204.
 5. VERİMLİ, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., 2002. SDS - PAGE Patterns of Blood Serum Proteins in some Species of the Genus Meriones (Mammalia: Rodentia). Turk. J. Zool., 26 (2): 177 - 181.
 6. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., VERİMLİ, R., 2001. Observations on the reproduction biology of Meriones meridianus Pallas, 1773 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in The Middle East. 23: 23 - 29.
 7. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., VERİMLİ, R., 2001. Observations on the feeding biology and behaviour of the Fat Dormouse, Glis glis orientalis Nehring, 1903 (Mammalia: Rodentia) in captivity. Zoology in the Middle East. 22: 17-24.
 8. VERİMLİ, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2001. Blood-Serum Proteins of Apodemus flavicollis and Apodemus hermonensis (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 25 (1): 89-92.
 9. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., 2001. A study on the distribution, morphology and karyology of Tatera indica (Hardwicke, 1807) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 25 (1): 67-70.
 10. YİĞİT, N., VERİMLİ, R., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2001. Blood-Serum Proteins of Rattus rattus and Rattus norvegicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Biol., 25 (1): 83-88.
 11. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., 2000. On coloration and karyology of the Marbled Polecat, Vormela peregusna, in Turkey. Zoology in the Middle East. 21: 13-18.
 12. YİĞİT, N., VERİMLİ, R., SÖZEN, M., ÇOLAK, E., and ÖZKURT, Ş., 2000. The Karyotype of Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in the Middle East. 20: 21-23.
 13. VERIMLI, R., ÇOLAK, E., YIĞIT, N., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2000., Electrophoretic Aspect of Blood-Serum Proteins of Apodemus mytacinus and Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Turk. J. Zool., 24 (2): 225-229.
 14. VERIMLI, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2000. Nonspecific Esterase Patterns of Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) in Western. Turkey. Turk. J. Biol. 24 (4): 825-832.
 15. YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E., and SÖZEN, M., 2000., A study on the Hibernation of Spermophilus xanthoprymnus (Bennett,1835) (Mammalia:Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 24 (1): 87-93.
 16. VERIMLI, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., 2000., Blood Serum Proteins of the Genus Mesocricetus Nehring, 1898 (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Turk. J. Biol. 24 (4): 855-858.
 17. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M. 1999. Türkiye Kemiricilerinin (Mammalia: Rodentia) Habitatları ve Tarım Alanları Üzerine Etkileri, Gazi Üniv. Fen Ed. Fak. Biyoloji Der. Cilt 12, No: 4: 885-906.
 18. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YIĞIT, N. and ÇOLAK, E., VERIMLI, R., 1999. Contributions to Karyology and Morphology of Sciurus anomalus Gmelin, 1778 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in the Middle East. Vol.:18: 9-15.
 19. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. ve SÖZEN, M., 1999. İç Anadolu bölgesinde yaşayan Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia)`nin tarım alanları üzerine etkisi ve mücadele yöntemleri, Gazi Üniv. Fen Ed. Fak. Biyoloji Der. Cilt 12, No: 4: 907-922.
 20. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., VERİMLİ, R. and ÖZKURT, Ş., 1999. A study on Karyology and Morphology of Prometheomys schaposhnikovi Satunin, 1901 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23 (4): 415-421.
 21. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M., 1999. Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia)`nin Diş Gelişimi, Diş Aşınımı ve Yaş Tayini, Turk. J. Zool., 23 (Turkish Supplement 3): 965-971.
 22. SÖZEN, M., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and ÖZKURT Ş., 1999. Age variations of Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23: 145 - 155.
 23. YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., 1999. A study on Taxonomy and Karyology of Meriones persicus (Blanford, 1875) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23: 269 - 274.
 24. ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and VERİMLİ, R., 1999. Contributions to karyology and morphology of Arvicola terrestris (Lin., 1758) in Central Anatolia. Turk. J. Zool., 23: 253 - 257.
 25. ÇOLAK, E., SÖZEN, M., YİĞİT, N. and ÖZKURT Ş., 1999. Observations on Biology and Ecology of Gerbillus dasyurus (Wagner, 1842) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 23: 243 – 246
 26. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M. 1999. A study on Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (Mammalia : Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 23: 119 - 122.
 27. ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., 1999. A study on Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770 (Mammalia: Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 23: 141 - 144.
 28. YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 1998. Contribution to the Geographic Distribution of Rodent Species and Ecological analyses of Their Habitats in Asiatic Turkey, Turk. J. Biol., 22: 435 - 446.
 29. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., 1998. Contribution to the Taxonomy, Distribution and Karyology of Martes foina (Erxleben, 1777) (Mammalia: Carnivora) in Turkey, Turk. J. Zool., 22: 297 - 301.
 30. ÇOLAK, E., SÖZEN, M., YİĞİT, N., and ÖZKURT Ş., 1998. A study on Ecology and Biology of Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 22: 289 - 295.
 31. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., 1998. A study on taxonomy and karyology of Rattus norvegicus Berkenhaut, 1769 and Rattus rattus Linnaeus, 1758 in Turkey. Turk. J. Zool., 22 (3): 203 - 212.
 32. YİĞİT, N., KIVANÇ, E. and ÇOLAK, E., 1998. Taxonomic Status of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) in Turkey. Zoology in The Middle East. 16: 19 - 30.
 33. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN. M. and ÖZKURT, Ş.1998. A study on Long-eared hedgehog, Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey. Turk. J. Zool., 22: 131 - 136.
 34. YİĞİT, N., and ÇOLAK, E. 1998. A new Subspecies of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis (Southeastern Turkey); Meriones tristrami kilisi subsp. n. Turk. J. Zool., 22: 99 - 103.
 35. ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 1998. A new Subspecies of Jerboa from Turkey Allactaga euphratica kivanci subsp. n. Turk. J. Zool., 22: 93 - 98.
 36. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş.1998. Hibernation and Body Weight in Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae), Maintained under Uncontrolled Conditions. Turk. J. Zool., 22: 1 - 7.
 37. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KIVANÇ, E ve SÖZEN, M. 1997. Türkiye`deki Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae)`in Üreme Biyolojisi. Turk. J. Zool., 21: 375 -380.
 38. YİĞİT, N., KIVANÇ, E. and ÇOLAK, E. 1997. Türkiye`deki Meriones Illıger, 1811 (Rodentia: Gerbillininae) Türlerinin Teşhis Karakterleri ve Yayılışı. Turk. J. Zool., 21: 361 - 374.
 39. ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. ve YİĞİT, N., 1997. Allactaga elater aralychensis (Satunin, 1901)`in Taksonomik Durumu ve Karyolojisi. Turk. J. Zool., 21: 355 - 360
 40. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. ve SÖZEN, M. 1997. Türkiye`deki Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Mammalia: Rodentia)`nın Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Turk. J. Zool., 21: 343 - 348.
 41. KIVANÇ, E., SÖZEN, M., ÇOLAK, E. and YİĞİT, N., 1997. Karyological and Phallic Aspects of Spiny Mouse, Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978 (Rodentia: Muridae) in Turkey. Turk. J. Zool., 21: 167 - 169.
 42. ÇOLAK, E., KIVANÇ, E. and YİĞİT, N., 1997. Taxonomic status of Allactaga williamsi Thomas, 1897 (Rodentia: Dipodidae) in Turkey. Turk. J. Zool., 21: 127 - 133.
 43. ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. and SÖZEN, M. 1997. Karyotype of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) in Turkey. Turk. J. Zool., 21: 123 - 125.
 44. YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and SÖZEN, M. 1996. Investigations on Biology of Meriones crassus Sundevall, 1842 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk. J. Zool., 20: 211 - 215.
 45. YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and ÖZKURT, Ş. 1995. Biology of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) in Turkey. Turk. J. Zool., 19: 337 - 341.
 46. KIVANÇ, E., VERİMLİ R., ÇOLAK E. and YİĞİT, N., 1995. Effect of Hibernation on Testis and Liver of Turkish Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903). Turk. J. Zool., 19: 187 - 190.
 47. ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and VERİMLİ. R., 1994. Periodic Cycles in Food Intake and Body Weight of Juvenile Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae), in Northern Anatolia. Turk. J. Zool., 18: 241 - 244.
 48. ÇOLAK, E., and KIVANÇ, E., 1991. Distribution and Taksonomic Status of Genus Clethrionomys Tilesius, 1850 (Mammalia: Rodentia) in North Anatolia. Commun. Fac. Sci. Univ. Series C.V.9:1-16.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler :

 1. YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÖZKAN, B., ÖZKURT, Ş., “On the Turkish populations of Dryomys nitedula (Pallas, 1779) and Dryomys laniger Felten and Storch 1968 (Mammalia:Rodentia)”. International Conference on Dormouse (Myoxidae) Gödöllö, Hungary, 26-29 August. P.47. (2002).
 1. ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. 2007. “Genetic Variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey”. FEBS2007 Congress, Molecular Machines, Vienna, Austria, FEBS JOURNAL, 274 (Suppl. 1): 274  (SCI)
 1. ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. 2009. RAPD-PCR analysis of the genus Apodemus Kaup, 1829 (Mammalia: Rodentia) in Turkey.34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC. FEBS JOURNAL, 276 (Suppl. 1): 100 (SCI)
 1. BULUT, Ş, YİĞİT, N, ÇOLAK, E, ÇOLAK, R., ÇAM, P., SAYGILI, F. 2009. Allozymic variations in the genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) distributed in Turkey. 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC. FEBS JOURNAL, 276 (Suppl. 1): 132-133 (SCI)
 1. ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2010. “Genetic Structure of the Bank Vole (Clethrionomys glareolus) base on cytochrome b gene”. 12th Rodens et Spatium International Conference on Rodent Biology, Abstract book, p.58, July, 19-23, 2010. Zonguldak
 1. HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2010. “Molar shape differentiation between subspecies of the edible dormouse Glis glis in the North of Anatolia and Turkish Thrace (Mammalia: Rodentia)” 17TH Benelux Congress of Zoology. Classic Biology in Modern Times. Abstract Book, p.58, 22-23 October 2010, GHENT, BELGIUM
 1. HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2010. “Molar shape of the edible dormouse (Glis glis) in Turkey: unsuspected differentiation between European and Asiatic populations” VI. European Congress of Mammalogy ECM 2011 Abstract book, p.37, 19-23 July 2011, PARIS- FRANCE
 1. ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2012.  “MtDNA variations of Myodes glareolus populations in Turkey” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster 34. Abstract Book, p.152. 18-21 Sep.
 1. OLGUN KARACAN, G., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E. 2012. “Determination of genetic variation between Apodemus mystacinus subspecies using PCR-RFLP method” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster with short oral presentation 13. Abstract Book, p.123. 18-21 Sep.
 1. BETEŞ, D., ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2012. “Molecular phylogeny of Myodes glareolus distributed in Northern Anatolia inferred from RAPD-PCR” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster with short oral presentation 14. Abstract Book, p.124. 18-21 Sep.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. VERİMLİ R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., “Türkiye’den  Meriones tristrami, Meriones persicus and Meriones crassus (Mammalia: Rodentia)’un Kan  Serum Proteinlerin SDS-PAGE Kalıpları”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül. Ankara, 2000.
 1. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., “Türkiye Spermophilus BENNET, 1835  (Mammalia:Rodentia)’larının ekolojisi ve davranışı üzerine gözlemler”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül. Ankara, 2000.
 1. ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. “ Türkiye’deki  Apodemus mystacinus  (Danford & Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının İzoenzim Analizi”. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı (M1610-SS243) s.90. 26-30 Haziran,  Kuşadası, 2006
 1. KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., KANDEMİR, İ. “Türkiye’de yayılış gösteren Spalax leucodon Normdan, 1840 (Mammalia: Rodentia)’ un Allozim varyasyonları” XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı (M021-SS242) s.90. 26-30 Haziran,  Kuşadası, 2006
 1. OLGUN, G., ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., “Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının RAPD-PCR ile Analizi” VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül, Malatya, 2007
 1. ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2008. “Türkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis ’te Allozim Varyasyonları”   19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008. Özet Kitabı s. 492. Trabzon. (Poster)
 1. ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., OLGUN, G., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. Ö. 2008 “Kuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Clethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları ve Genetik Farklılaşmalar” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008. Özet Kitabı s. 492. Trabzon. (Poster)    
 1. OLGUN, G., ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. 2008 “Türkiye'deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR ile Analizi”   19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008. Özet Kitabı s. 492. Trabzon. (Poster)
 1. ÜSTÜNBAŞ, S., ÇOLAK, R., OLGUN, G., ÇOLAK, E. 2008. “Batı Türkiye’de Yayılış Gösteren Su Sıçanı, Arvicola terrestris (Linnaeus,  1758) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının RAPD-PCR ile Analizi”. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı (P:17) s.121. 20-23 Ekim 2008, Girne/KKTC. (Poster)
 1. SELÇUK, S. E., ÇOLAK, R., OLGUN, G., ÇOLAK, E. 2008. “Türkiye’de Yayılış Gösteren Yediuyur, Glis glis (Linnaeus, 1766) (RODENTIA: GLIRIDAE) Populasyonlarının RAPD-PCR ile Analizi” VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı (P:19) s.122. 20-23 Ekim 2008, Girne/KKTC. (Poster)
 1. GÜNDURU, U., ÇOLAK, R., OLGUN, G., ÇOLAK, E.  2008. “Batı Karadeniz ve Trakya’da Yayılış Gösteren Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Allozim Varyasyonları”. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı (P:19) s.123. 20-23 Ekim 2008, Girne/KKTC. (Poster)
 1. BETEŞ, D., ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2010. “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (Mammalia: Rodentia)’un RAPD-PCR Analizi” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-25 Haziran 2010. Özet Kitabı s. 50-51. Denizli
 1. CEYHAN, Z., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., YİĞİT, N., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2010. “Anadolu’nun Kuzeyi ve Trakya’da Yayılış Gösteren Yediuyur (Glis glis) Linnaeus, 1766 (Mammalia: Rodentia) Alttürlerinin Ayrımında Molar Şekil Analizinin Önemi”. Ekoloji 2010 Sempozyumu Özet Kitabı, S76,  5-7 Mayıs 2010, Aksaray
 1. BETEŞ, D., ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2012. “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Myodes glareolus (Mammalia: Rodentia)’un RAPD-PCR Analizi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012. Özet Kitabı PI 013, s. 1438. İzmir. 
 1. OLGUN KARACAN, G., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E. 2012. “Türkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus mystacinus (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının mtDNA PCR-RFLP Analizi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012. Özet Kitabı SI 012, s. 327-328. İzmir. 

 

Kitaplar

The Rodents of Turkey