DOÇ.DR. CİHAT ÖNER    
Adı : CİHAT
Soyadı : ÖNER
E-posta : Cihat.Oner@law.ankara.edu.tr
Tel : 03125955242
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doç. Dr. Cihat ÖNER

 

 

Telefon                                  :

0312 595 5242

 

E-mail                                    :

coner@law.ankara.edu.tr

 

Görüşme Saatleri                 :

 

Çarşamba 10:00 – 12:00

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

 

 

2004 – 2009                           :

 

Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD 

 

Tez Danışmanı ve Başlığı       :

 

Prof. Dr. Ahmet Kumrulu, Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi

 

2001 – 2004                           :

 

 

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD

 

Tez Danışmanı ve Başlığı       :

 

Prof. Dr. Ahmet Kumrulu, Türk Anayasa Düzeninde Bütçe

 

1997 – 2001                           :

 

Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

GÖREVLER 

 

 

2015 - …

 

Doç. Dr., AÜHF Mali Hukuk Anabilim Dalı.


 

2012 – 2015                           :

 

 

Yrd. Doç. Dr., AÜHF Mali Hukuk Anabilim Dalı.


2011 – 2012                           :

Research Associate,

European Knowledge Group

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)

Amsterdam/Hollanda

 

2010 – 2011                           :

Postdoctoral Scholar

Max Plank Institute for

Tax Law and Public Finance

Münih/Almanya

 

2009 – 2010                           :

 

Arş. Gör. Dr. AÜHF Maliye ABD

2002 – 2009                           :

 

Arş. Gör. AÜHF Maliye ABD

2007 – 2008                           :

Editör Yardımcısı

Ankara Law Review

 

2002 – 2006                           :

Editör Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi          

 

 

YURT DIŞI ARAŞTIRMALARI

 

 

2006 – 2007                           :

Misafir Araştırma Görevlisi

East Anglia University Norwich Law School,

Norwich/İngiltere

 

Ağustos – Ekim 2010            :

Misafir Araştırma Görevlisi

Albert-Ludwigs-Universität FreiburgRechtswissenschaftliche Fakultät

Freiburg/Almanya

 

Ekim 2007; Mart 2008

Ekim 2008; Şubat 2009                              :

Misafir Araştırma Görevlisi

Albert-Ludwigs-Universität FreiburgRechtswissenschaftliche Fakultät

Freiburg/Almanya

Ocak 2016- Ocak 2017  

Misafir Araştırmacı

Universität Hamburg

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Hamburg/Almanya

 

VERDİĞİ DERSLER

HKZ303 Vergi Hukuku

HKZ206 Kamu Maliyesi

Vergi Hukuku (I) – (II) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı.

Uluslararası Vergi Hukuku (I) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2012-2013.

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLARI

A) Kitaplar

2015: Vergi Hukukunda İşyeri, İmaj Yayınevi, Ankara.


2010: Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi, Yetkin Yayınları, Ankara. 

 

B) Makaleler


2014: “Danıştay Kararları Işığında Vergi Hukukunda İktisadi, Ticari ve Teknik İcaplar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım-Aralık, S.115, ss.243-276.

2014: “Çevre Vergileri Üzerine Kavramsal Bir Deneme Terminoloji ve Uyumlaştırma Problemleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 72, S.3, ss.136-157.

2014: “Dar Mükellefiyette Ticari Kazancın Türkiye’de Elde Edilmiş Sayılmadığı Haller Üzerine”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.63 S.2, ss.365-395.

2013: “Vergilendirme ile Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Arasındaki İlişki Üzerine”, (Yrd. Doç. Dr. Cenker Göker ile birlikte) Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 391, C.I, ss.489-509.

2013: “2012 Update to the OECD Model (2010): Exchange of Information for Non-tax Purposes”, European Taxation, Vol.43, Is.2/3, pp.109-114.

2012: Legal Nature of Advance Pricing Agreements under Turkish Law: A Comparative Analysis”, Intertax, Vol.40, Is.8/9, s.500-513.

 

2011: “Using Exchange of Information in Regard to Assistance in Tax Collection”, European Taxation, Vol.51, No.4, s.123-137.

2009: “Bütçe Dışı Hükümler”, Ankara Barosu Dergisi, , Yıl 67, Sayı 4, Güz, s. 65-75.

 

2009: “A Different Approach to the Agreement on Exchange of Information on Tax Matters (Turkey Has Secretly Approved Model Tax Agreement), Intertax, Vol.37, Is.8/9, s. 483-492.

 

2007: “Transfer Pricing Rules in the New Turkish Corporate Income Tax Act”, Intertax, Vol.35, Is.6/7, s. 414-418.

 

2007: “Emlak Vergisi Kanunu Bakımından Tasarrufu Kısıtlı ve Yasaklı Gayrimenkuller Üzerine”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 220, s.155-168.

 

2005: “Gelir Vergisinde Gelirin Toplanması Üzerine” (Prof. Dr. Mualla Öncel ile birlikte) Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 198, s.38-42.

 

C) Tebliğler


2015: Vergi İdareleri Arasındaki İşbirliği Karşısında Mükellefin Korunması, VEHUP I. Yıllık Kongresi, Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri, 3 Kasım 2015, TOBB Plaza, Istanbul/Türkiye.

 

2014: “Kişilere ve Vergilere İlişkin Kapsam (Md. 1, 2, ve 4) ve İşyeri (Md.5)”, Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler, Uluslararası Konferans, Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

2013: “Uluslararası Bilgi Değişiminde Vergi Mükelleflerinin Haklarının Korunması: Türkiye Yaklaşımı”, Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi-4, İstanbul, Türkiye.

2013: “Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi ve Güncel Gelişmeler”, 3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı, Ankara, Türkiye.

 

2011: “Excise Duties and Smuggling: The Need of Joint Solutions to a Global Threat”, Discussant, Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law 2011.

 

2011: “Privacy in International Exchange of Information in Tax Matters”, Retreat Meeting of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich, Germany.

 

2008: “Mutual Agreement Process in the Turkish Tax Agreements”, Freiburg Albert Ludwigs University Faculty of Law, Institute for Business Law, Labour and Social Security, Freiburg, Germany.

 

D) Yayınlanmış Notlar ve Kitap Eleştirisi

 

2011: Tax News Service, “OECD-Council of Europe Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters – Turkey signs Convention”, IBFD, 9 November.

 

2011: Tax News Service, “Protocol to treaty between Belarus and Czech Republic – details”, IBFD, 27 October.

 

2011: Tax News Service, “Amendments to special consumption tax rate – transitional measures for tobacco products – Turkey”, IBFD, 26 October.

 

2011: Tax News Service, “Protocol to treaty between Croatia and Czech Republic – details”, IBFD, 25 October.

 

2011: Tax News Service, “Amendments to Special Consumption Tax Rates”, IBFD, 24 October.

 

2011: Tax News Service, “Treaty between Turkey and Germany – details”, IBFD, 26 September.

 

2011: Tax News Service, “Revaluation rate for the second advance payment period announced”, IBFD, 5 August.

 

2011: Tax News Service, “Agreement on co-operation and mutual assistance in custom matters between Turkey and Afghanistan ratified by Turkey”, IBFD, 28 July.

 

2011: Tax News Service, “Treaty between Croatia and Oman – details”, IBFD, 26 July.

 

2011: Tax News Service, “Protocol to treaty between Turkey and Luxemburg – details”, IBFD, 21 July.

 

2011: Tax News Service, “Protocol to treaty between Turkey and Luxemburg ratified by Turkey”, IBFD, 19 July.

 

2011: Tax News Service, “Treaty between Turkey and New Zealand ratified by Turkey”, IBFD, 19 July.

 

2011: Tax News Service, “First unilateral APA concluded”, IBFD, 18 July.

 

2011: Tax News Service, “Treaty between Turkey and Malta signed”, IBFD, 15 July.

 

2011: Tax News Service, “Treaty between Turkey and Canada – details”, IBFD, 17 June.

 

2011: Tax News Service, “Treaty between Slovenia and Belarus – details”, IBFD, 27 June.

 

2011: News Analysis, “Turkey and Germany Still Negotiating…”, Worldwide Tax Daily, 25 February.

 

2007: Book Review, “Tax Co-Operation: Towards A Level Playing Field”, Intertax, Vol.35, Is.2, s. 132-133. (English)