ASSOC.PROF.DR. MEHMET CEM ŞAHİN    
Name : MEHMET CEM
Surname : ŞAHİN
E-Mail : m.cem.sahin@ankara.edu.tr, mcemsahin@gmail.com
Phone Number : +90(312) 212 68 00/1331
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : SOCIOLOGY OF RELIGION
Personal Information

CURRİCULUM VİTAE

 

 

1.     General

 

Preparation Date:

03.10.2017

Name/Surname :                                          

ASSOCİATE PROFESSOR DR. MEHMET CEM ŞAHİN

Residential Address:

1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 06500 BEŞEVLER/ANKARA

2. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ ORD. PROF. DR. ŞEVKET AZİZ KANSU BİNASI B BLOK 6. KAT SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Place Of Birth and Date: 

ANKARA/01.02.1976

Tel:

+90(312)2126800/1331

+90(312)2141350/6410

GSM:

 

E-Mail:

m.cem.sahin@ankara.edu.tr  mcemsahin@gmail.com

Fax:

+90(312) 213 00 03


 

 

 

2.     Education:

 

Terms

Degree

University

Major

1998-1999

B.S.

Hacettepe University

Sociology

2001-2002

M.A.

Gazi University

Social and Historical Foundations Of Education

2007-2008

Ph.D.

Ankara University

Sociology Of Religion

 

 

3.     Academic and Professional Experience:

 

Terms

Position

University

Department

2000-2010

Research Asistant

Gazi University

Department Of Educational Sciences

2010-2012

Assistant Professor Dr.

Ankara University

Department Of Religion and Ethics Teacher Training

2013-

Associate Professor Dr.

Ankara University

Department Of Sociology Of Religion

2017-

Associate Professor Dr. (Vice Director)

Ankara University

Graduate School of Social Sciences

 

4.     Selected Publications

 

 

 

Authors

Title

Journal

Volume /Page/ Number

Date

ŞAHİN, Mehmet Cem

Sociopolitical and Cultural Forms of World Religions in The Process of Globalization

World Applied Sciences Journal

4 Supplement (1): 76-80

2008

DANIŞ, Mehmet Zafer, KARATAŞ, Kasım, ŞAHİN, Mehmet Cem

Sociopolitical and Cultural Forms of World Religions in The Process of Globalization Reflections of Neo-liberal Policies on Health-Care Field and Social Work Practices Directed Towards the Empowerment of Person with Chronic Illness and His/Her Family in the Globalization Process

World Applied Sciences Journal

5 (2):224-235

2008

ŞAHİN, Mehmet Cem

Osmanlı Reform Çağında Gelenekçilikle Karşı Gelenekçiliğin Düşünsel Boyutu ve Eğitim Düşüncesindeki Paradigma Değişimi (The İntellectual Dimension Of Traditionalism and Counter Traditionalism İn The Period Of The Ottoman Reform Age and The Paradigm Change Of The Education Thought)

Turkish Journal Of Social Research

 

April-August, Volume 9, Number, 1-2, p. 101-119

2005

ŞAHİN, Mehmet Cem

Türkiye’de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü (Social Identity of the Youth in Turkey and Popular Consumption Culture)

Gazi University Journal Of Gazi Educational Faculty

Volume 25, Number, 2, p. 157-181

2005

ŞAHİN, Mehmet Cem

Sanayi Toplumundan Sanayi Sonrası Topluma Farklılaşan Gençlik Hallerinin Sosyolojik Görünümü (The Sociological Panorama of the Differentiation Youth Frames from Industrial Society to the Post Industrial Society)

Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal

Volume 2, p. 157-177, Number 2007/2

2007

ŞAHİN, Mehmet Cem

Postmodern Dönemde Tüketim Olgusunun Sosyo-Kültürel Analizi ve Yabancılaşma (The Socio-Cultural Analysis of Consumption Phenomenon and Alienation in the Age of Postmodernism)

Religious Studies

Volume 11, Number:31, p. 173-194

2008

ŞAHİN, Mehmet Cem

Popüler Kültürün İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Stilleri Üzerindeki Etkisi (The influence of popular culture on the life styles of faculty of divinity students).

Journal Of Social Sciences

Volume:1-3, Number:1-6, p. 167-200.

2009

ÇAPÇIOĞLU, İhsan, ŞAHİN, Mehmet Cem, Gümüş, Emine

Karizmatik Otoriteden Yeni Liderlik Vizyonuna: Günümüz Liderlik Yaklaşımları (From charısmatıc authorıty to new leadershıp vısıon: contemporary leadershıp approaches).

BİDDER, The Journal Of Social Sciences

Volume:1 Number:1 p. 27-48

2010

ÇAPÇIOĞLU, İhsan, ŞAHİN, Mehmet Cem, ERDOĞRUCA, Nuran

Max Weber Sosyolojisinde Karizmatik Otorite ve Dini Liderlik (Charismatic Authority and Religious Leadership in the Sociology of Max Weber)

Turkish Journal Of Social Research

April-August, Year: 14, Number:2, p. 51-76

2010

ŞAHİN, Mehmet Cem

Ziya Gökalp’in Düşünce Sisteminde Din, Eğitim ve Kültür (Religion, Education and Culture in Ziya Gökalp’s Thought System)

EKEV Academy Journal

Year:15, Number:48, p. 363-378

2011

ŞAHİN, Mehmet Cem

Ziya Gökalp’in Fıkıh Teorisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme (A Sociological İnterpretation on The Ziya Gökalp’s Theory of Fıqh)

Düşünen Siyaset Dergisi

Number:28, p. 181-199

2012

ŞAHİN, Mehmet Cem

Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde Din, Siyaset ve Eğitim İlişkileri (Religion, Politics and Education Affairs at the Period of Democratic Party in Turkey)

Journal Of Social Sciences

Volume:6, Number:12, p. 31-54

2012

Menteşe, Mehmet, ŞAHİN, Mehmet Cem

Hazrat Aisha: In Terms Of Religious, Authentic and Didactic Leadership Characteristics

In Woman Leaders In Chaotic Environments, Şefika Şule Erçetin (Ed.) Springer

p. 49-61

2016

ŞAHİN, Mehmet Cem

Antropoloji ve Din: Tarihsel ve Kuramsal Temeller  (Antropology and Religion: Historical and Theoretical Foundations)

Turkish Journal Of Social Research

 

Volume:20, Number:2, p. 451-473

2016

ŞAHİN, Mehmet Cem

Türkiye’de Din Sosyolojisi Disiplini Üzerine Bazı Değerlendirmeler (Some Evaluations On The Sociology Of Religion In Turkey)

Journal Of Islamic Research

 

Volume:27, Number:2, p. 148-163

2016

ŞAHİN, Mehmet Cem

Türk Sosyolojisinin Kısa Tarihi: Dönemler, Şahıslar ve Ana Yönelimler (A Short History of Turkish Sociology:Periods, The Figures and The Main Tendencies)

Journal of Islamic Sciences

Volume:12, Number:1, p. 7-43

2017

ŞAHİN, Mehmet Cem

Ziya Gökalp Üzerine Biyografik Bir Çalışma (A Biographical Study About Ziya Gökalp)

Social Sciences  Research Journal

Volume:15, Number:29, p. 91-105

2017