PROF.DR. CELAL TÜRER    
Adı : CELAL
Soyadı : TÜRER
E-posta : cturer@ankara.edu.tr, cturer@hotmail.com
Tel : 03122126800
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/celal-turer
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

27.12.1963'de İstanbul'da doğdu. İlk, Orta ve End. Meslek Lisesi (Elektrik Bölümü) tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1987'de Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987–1993 yılları arasında Elazığ ve Sivas'ta öğretmenlik yaptı. 1993 yılında Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi'nde Felsefe Tarihi A. B. Dalı Araştırma Görevlisi oldu. 1997'de “William James’in Ahlak Anlayışı” çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1998'de Felsefe Tarihi A. B. Dalına Yrd. Doçent olarak atandı. 2001 Ağustos–2002 Temmuz arasında Oklahoma State Üniversitesi Felsefe Bölümünde “Pragmatizm” ile ilgili araştırmalarda bulundu. Mayıs, 2004’te doçent oldu. 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesinde “Dini Çoğulculuk” ve Southern Illinois Üniversitesinde “John Dewey” ile ilgili araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi A. B. Dalına Profesör olarak atandı. 2013 yılında McGill Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsünde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Çalışma alanı Pragmatizm, Ahlak ve İslam Düşüncesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

C V

Adı Soyadı: CELAL TÜRER

Doğum Tarihi: 27 Aralık 1963

        Öğrenim Durumu: LİSANSÜSTÜ (DOKTORA)

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Din Felsefesi ve Mantık

Erciyes Ü. Sos. Bil. Ens.

1992

Doktora

Felsefe Tarihi

Erciyes Ü. Sos. Bil. Ens.

1997

Doçentlik

Felsefe (Etik)

ÜAK

2004

Profesörlük

Felsefe Tarihi

Ankara Üniversitesi

2010

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Muhammed İkbal’de Din Felsefesi, Doç. Dr. Murtaza KORLAELÇİ, Kayseri, 1992

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: William James’in Ahlak Anlayışı, Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ, Kayseri, 1997.

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

İlahiyat Fakültesi, Erciyes  Üniversitesi

1993-1997

Dr. Ar. Gör.

İlahiyat Fakültesi, Erciyes  Üniversitesi

1997-1998

Yrd. Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi, Erciyes  Üniversitesi

1998-2003

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi, Erciyes  Üniversitesi

2004-2010

Prof.

İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2010-

 

İdari Görevler:

1. Erciyes Ün. İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi A. B. Dalı Başkanı, 1998-2010.

2. Bölüm Başkan Yardımcısı, E. Ü. İlahiyat Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 1999-2002.

3. Erciyes Ün. İlahiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 2004- 2010

4. Erciyes Ün. İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 2004- 2007

5. Erciyes Ün. İlahiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 2006-2009

6. Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2010- Halen Devam ediyor

7. Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 2012-2012 (8 ay)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk Felsefe Derneği, Ankara/Türkiye

2. Society for the Advancement of American Philosophy (SAAP) USA

3. William James Society, USA

4. Centro de Estudos em Filosofia Americana (CEFA), Brasil

 

Ödüller :

1. Mısır Hükümeti Bursu, 1995

2. Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Doktora Sonrası Yurt-Dışı Bursu, 2001

3. Erciyes Üniversitesi Vakfı, 2002

4. William James Society (Uluslararası Bilim Adamı Destekleme Bursu), 2002

5. 2007 Fullbright Yaz Bursu (Dini Çoğulculuk)

 

ESERLER

(Doçentlik Öncesi)

               

A. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. “The Pragmatically Unbearable Lightness of Seeing the World in Religious Terms,” in Filosofia Americana: O que é o pragmatismo, Londrina (PR) and Marília (SP), Centro de Estudos em Filosofia Americana, 2003. s. 17-28.

2. Freedom-Morality Relation in William James Pragmatic Philosophy, Streams of William James, 2004. s. 102-104.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Amerikan Felsefesinin Yeniden Canlanışı: John J. McDermott, Felsefe Dünyası, 2002, sayı. 36. s. 83-109.
2. Ralph Waldo Emerson’un Oryantalizmi, Doğu Batı, 2002, sayı 20, s. 150-168.

3. Whitehead’in Yapısalcı Post Modernizmi, Doğu Batı, 2002. sayı 19, s. 211-234.

4. Whitehead’in Tabiatçı Teizmi:Din ve Bilimin Uzlaştırılması, Felsefe Dünyası, 2003. sayı 37.

5. Whitehead’in Medeniyet Anlayışı, Bilimname, Kayseri, 2003, s. 79-96.

6. Amerikan Felsefesinin Genel Özellikleri, Kahramanmaraş S. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003. s. 111-118.

7. Whitehead’in Din Felsefesi, Din Bilimleri Araştırma Dergisi, 2002.

8. Kınalızade’de Mutluluk, Felsefe Dünyası, 1999, sayı 30, s. 80-90.

9. William James’ten Muhammed İkbal’e, Felsefe Dünyası, 1999, sayı 29, s. 47-61.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

D 2 Yayımlan/a/mayanlar

1. Aynı Tespitler, Aynı Çözümler: M. Carullah ve M. İkbal, Musa Carullah Bigiyev’i Anma Toplantısı, Kayseri, 1999.

2. Yöntem Sorunun Anlama, İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, 2003

E. Telif Kitaplar:

1. Charles S. Peirce’ün Pragmatik Felsefesi, Celal Türer, Üniversite Kitapevi Yay., 2003.

2. William James’in Ahlak Anlayışı, Celal Türer, Elis Yayınları, Ankara, 2005 

Tercüme Kitaplar:

1.  William James’in Pragmatik Felsefesi, Ellen Kappy Suckiel, çev. Celal Türer, Paradigma, 2003.

2.  İkbal’in Düşüncesinde Tanrı, İnsan ve Kainat, J. Khatoon, çev. Celal Türer, Üniversite Kitapevi Yay., 2003.

3.  Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, John Shook, çev. Celal Türer, Üniversite Kitapevi Yay., 2003

Çeviri Makaleler:

1.      “İkbal’in İnsan-ı Kamili,” Jamilah Khatoon, çev. Celal Türer, Kitap Dergisi, Kasım, 1995, s. 57-60.

2.     “Amerikan Pragmatizminin Gelişmesi,” John Dewey, çev. Celal Türer, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1996, c. 7, s. 199-210.

3.     “Tasavvuf ve İslam Toplumu,” Ira M. Lapidus, çev.  Celal Türer, Türkiye Günlüğü, sayı 45, 1997, s. 102-112.

4.     “Osmanlı İmparatorluğunda Tarikatlar,” J. Robert Barnes, çev. Celal Türer, Türkiye Günlüğü, sayı. 45, 1997, s. 113-122.

5.     “Ahlak,” Daniel H. Frank, çev. Celal Türer, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, s. 257-264

6.     “Pragmatizm ve Din,” W. James, çev. Celal Türer, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.11. s, 222-233

7.     “İnanma İradesi,” W. James, çev. Celal Türer,  Din Bilimleri Araştırma Dergisi, sayı 2, 2001

8.     “Dewey’in Pedagojik İnançlarının Felsefi Bağlamı,” J. Shook, çev. Celal Türer, Din Bilimleri Araştırma Dergisi, 2002.

9.     “Felsefe,” John Passmore, The Encyclopedia of Philosophy, ed Paul Edwards, çev.Celal Türer, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 13, 2002.

10. “W. James’in Eğitim Anlayışı,” E. Boutroux, çev, Celal Türer, E. Ü. Sosyal Bilimler E. Dergisi, sayı 12, 2002. s. 305-311

11. Nietzsche’nin İslam ile Barışı: Düşmanımın Düşmanı, Dostumdur.” İan Almond, çev. Celal Türer, Din Bilimleri Araştırma Dergisi, 2003.

12. “(Pragmatik Liberalizme Göre) Devlet ve Girişimin Yapısı,” Charles W Anderson, çev. Celal Türer, Tabula Rasa, 2003.

13. “Hayat Yaşamaya Değer mi?” William James, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003.

 

Diğer Çalışmalar

1.     M.E. B Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuzu, 6-7-8. sınıflarda çeşitli ünitelerin yazarlığı 2003

 

Kitap Değerlendirmeleri

1.     Kitap Tanıtımı, Felsefe Dünyası, 1995, s. 76-78

2.     Tez Değerlendirmesi, Bilge, Kış/1999, s. 110-113.

 

Düzenleme Kurulu Üyelikleri

1-    Musa Carullah Bigiyev’i Anma Toplantısı, Kayseri, 1999.(Düzenleme Kurulu Üyeliği)

2-    Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Nisan, 2000 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

3-    İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, 2003 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 

Verdiği Dersler

Lisans Düzeyi;

Düşünce Tarihi I-II

İlkçağ Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi Tarihi

Sistematik Felsefe

İslam Bilim Tarihi

Felsefe

Felsefeye Giriş

 Yüksek Lisans;

Antik Yunan Felsefesi

Pragmatizm

Modern Felsefe

Ortaçağ Felsefesi

Hayat Felsefesi,

Estetik ve Edebiyat Teorileri

Estetik Teorilerin Felsefesi


ESERLER

(Doçentlik Sonrası)

A. Yazılan uluslararası bildiriler veya kitaplarda bölümler :

1. “The Challenge of William James’ Philosophy of Religion,” 2003 Dünya Felsefe Kongresi, Türk Felsefe Kurumu, 2006, s. 25–30.

2. “William James’s Theory of Education,” ed. Michael Taylor and Paulo Giradelli, Pragmatism, Education and Children: International Perspectives, 2008, p. 29-42.

3. “Globalization and Our Values”, Amercian and European values (Contemporaray Philosophical Perspectives), ed. M. C. Flawn, J. Lachs, K. P. Skowronski, Cambride Schilar Publishing, 2008, s. 192-206.

4.  I. Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Ün. İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008, “Pragmatik Çevre Etiği,” c. II, s. 135-146, İstanbul. 2008.

5. “Çağımızın Ahlak Bunalımı” Celal Türer, Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları: Uluslararası Tartışmalı İlmi Toplantı, 24–26 Nisan 2009, İSAV/İstanbul, s. 35-52.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. “C. S. Peirce’ün Epistemolojisi”, Bilimname, 2004, sayı 5, s,  23–52.

2. “Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü”, Bilimname, 2004, sayı 6, s. 153–161.

3. “İmkânlar Alanı Olarak Din: Dewey’in Din Felsefesi”, FLSF Dergi, 2009, s.173–195.

4. “Pragmatizm’in Doğruluk Evi”, Bilimname, XVII, 2009, s. 165–185.

5. “Charles S. Peirce’ün (Pragmatik) Doğruluk Teorisi”, Kaygı, 2009,  s. 71-82.

6. “Ahlak Anlayışlarını Eleştirmenin İmkân ve Sınırları”, Muhafazakâr Düşünce, sayı 19-20, Bahar 2009, s. 56-66.

7. “Felsefe derslerinin İlahiyat Fakültesinde Ne İşi Var? (Felsefe-Din ilişkisine Dair Bir İnceleme) Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2 (3), 2009, s. 253–260.

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler (Yayımlanamayanlar)

1. I. International Conference on Josiah Royce, Opole, Poland, 24-28 Haziran 2008, “Royce’s Typologies of Moral Self in the View of Islamic ethics/Royce’un Ahlak Tipolojiler Üzerine bir Değerlendirme” (Yayımlanacak)

D. 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: (Yayımlananlar)

1. “Taşköprülüzade’de Ahlakı Yeniden Okumak”, Taşköpru’den İstanbul’a “Osmanlı Bilim tarihinde Taşköprülüzadeler Sempozyumu, Taşköprü Belediyesi Yayınları,  2006. s. 81–98.

2. “Çevre Etiği ya da Erciyes’i AnlamakI. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2006, s. 22–26.

3. “Sevgi ve Aşkın Profan alana İndirgenmesi” İnsan Sevgisi, D. İ. B. Yayınları, 2008, s.158–166.

4. “Ummî Sinan’ın Sevgiye Yüklediği Anlam Üzerine Bazı Değerlendirmeler” Elmalı’nın Canları, 17–18 Mayıs 2008 Antalya, 2008, s. 145–155

D. 2. Yayımlan/a/mayanlar

1.   Hocasının Toprağında Yetişen Mevlana, 25 Kasım 2007 Kayseri, “Ahlak Erleri”

2. “Pragmatizm İslam Düşüncesine Ne söyler?” Günümüzde Dinin Anlaşılması Problemi, Çukurova Ün. İlahiyat Fakültesi, Adana, 1–2 Mayıs 2008,

E. Telif Kitaplar:

1. Celal Türer, John Dewey ve Sanat,  Laçin Yay. Kayseri, 2009

F. Ansiklopedi Maddeleri:

1.Amerika’da Felsefe, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004, cilt I, s. 299–324.

2.Araçsalcılık, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. I,  2004. s. 529–538.

3.Bilinç Akışı, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. II, 2004s. 585–592.

4.John Dewey, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2006, c. IV, s. 286–299.

5.Jonathan Edwards, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. V, 2006. s. 73–77

6. Ralph W. Emerson, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2007.c. V, s. 420–424,

 

G. Tercüme Kitaplar:

1.     Cennet Savunucusu: William James’in Din Felsefesi, Ellen Kappy Suckiel, çev. Celal Türer, Elis Yayınevi, 2005

2.     Felsefi Metinler; Pragmatizm, ed. H. S Thayer, Çev. C. Türer-B. Genç-A. Doğan, Üniversite Kitapevi Yay., 2004.

3.     11 Eylül Sonrası Ahlak Felsefesi, J. Margolis, çev. Celal Türer,  Elis Yayınevi, Ankara, 2006.

 

H. Çeviri Makaleler:

1.“İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma” Reza Davari-Ardakani, çev. Celal Türer-Cenan Kuvancı, Bilimname, sayı 6, 2004, s. 161-173.

 

I. Diğer Çalışmalar

1.“Türkiye’de Din, Dindarlık ve Toplumsal Değişim Üzerine Soruşturma,” EskiYeni, sayı 10, 2008, s. 47–52.

2. “Birlik Ruhu ya da Tevhid Felsefesi” Celal Türer, Sevgiliye, D. İ. B. Yayınları, 2008, s. 111–131.

3.  Ahlak, D. İ. B Yayınları, 2007, I-V Ünite yazarlığı

 

J. Diğer Faaliyetler

1.     Muğla Üniversitesi Felsefe Günleri Toplantısı, Kasım, 2004

2.     Felsefe Kongresi, Ankara, 3–4 Haziran, 2005. (Müzakereci)

3.     2005 İslamiyat Toplantısı, Ağustos 2005

4.     Malatya Müftülüğü (Kuran Kursu Öğreticilerine) Ahlak Eğitimi, Eylül 2005

5.     Kitap Değerlendirmesi, İSAM Dergisi, 2005. s.159–168.

6.     Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı, Gottingen Üniversitesi/Almanya, 15–22 Aralık 2006.

7.     “Kadın Sorununu Anlamak”, 8. Mart 2006, İl Özel İdaresi, Kayseri, (Panelist)

8.     Elmalı’nın Canları, 17–18 Mayıs 2008 Antalya, 2008, (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

9.     Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, . 9–11 Ekim 2008 Sivas, (Müzakereci)

10. “Felsefe Hayatımızın Neresinde?” Dünya Felsefe Günü” 20 Kasım 2008, E. Ü. Sabancı Kültür Sitesi/Kayseri  (Panelist)

11. TÜBİTAK, Medeniyetler İttifakı Ortak Akıl Toplantısı, Ankara, 30.08.2008

12. 8–9 Ekim 2009 “Günümüz Türkiye’sinde İslam” Uluslararası Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

13. Sempozyum Değerlendirme, Bilimname, XVII, 2009, s. 303-304

 

Verdiği Dersler

Lisans Düzeyi;

Düşünce Tarihi I-II

İlkçağ Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi Tarihi

Sistematik Felsefe

İslam Bilim Tarihi

Felsefe

Felsefeye Giriş

 

Yüksek Lisans;

Antik Yunan Felsefesi

Pragmatizm

Modern Felsefe

Ortaçağ Felsefesi

Hayat Felsefesi,

Estetik ve Edebiyat Teorileri

Estetik Teorilerin Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Dinlerde Ahlak

               

Doktora Tezi

Önder Bilgin, J. Royce’un Ahlak Anlayışı, 2008 (Eş Danışman)           

 

Yüksek Lisans Tezi.

1. Mustafa Karadeniz, John Dewey’de Demokrasinin Felsefi Temeller, (2011)

2. Ebru Keten, John Dewey düşüncesinde Özgürlük-Ahlak İlişkisi

3. Mustafa Pınarbaşı, W. James’in Doğruluk Anlayışı (2011)

4. Mustafa Kınağ, W. James’in İdealizm Eleştirisi (2011)

5. Şule Çolak, W. James’in Gerçeklik Anlayışı,

(Not: Ankara Üniversitesine geçtiğim için yürüttüğüm çalışmalara başka danışmanlar atanmıştır)

 

Jüri Üyelikleri

1. İlhami Doğan, Yüksek Lisans, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens 2005

2. Davut İltaş, Doktora Jürisi, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens, 2006.

3. Cengiz Çalan, Yüksek Lisans, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens, 2006.

4. Hasan Yücel Başdemir, Doktora Jürisi, Ankara Ün. Sos. B. Ens.2007

5- Cengiz Çuhadar, Doktora Jürisi, Ankara Ün. Sos. B. Ens. 2007

6- Fatih Özkan, Doktora Jürisi, Ankara Ün. Sos. B. Ens. 2008

7. Eyüp Aydın, Y Lisans Jürisi, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens, Nisan 2008

8. Önder Bilgin, Doktora Jürisi, Ankara Ün. Sos. B. Ens, Ekim, 2008

9. Selçuk Erincik, Doktora Jürisi, Ankara Ün. Sos. B. Ens, Ekim, 2008

10. Halil Kayıkçı, Doktora Jürisi, Ankara Ün. Sos. B. Ens, Ekim, 2008

11. Mustafa Karagöz, Doktora Jürisi, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens, Temmuz 2009

 

Yayın Kurulu Üyeliği

Contemporary Pragmatism

Bilimname

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

İlahiyat Studies

JASPH

 

Hakemlikler

Kaygı, Uludağ Üniversitesi, Felsefe Böl. Dergisi, 2008.

Bilimname, 2006–2007–2008

Felsefe Dünyası, 2008.

Kafkas Ün. Sosyal Bil. Ens. Dergisi, 2009.

E. Ü. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 2004–2005–2007–2008–2009

 

Tez İzleme Komitesi

Davut İltaş, Doktora, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens, 2006.

Mustafa Karagöz, Doktora, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens, Temmuz 2009

Cenan Kuvancı, Doktora, Erciyes. Ü. Sos. Bil. Ens

 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

1.     Kayseri ve Nevşehir’de Çeşitli Liselerde Konuşma ve Paneller, 2003–2009

2.     İncesu Çocuk Tutuklu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Konferans, 2008

3.     Melikgazi Müftülüğü, Konferans, 2009

4.     1996–2009 Kutlu Doğum Haftası Konuşmaları

5.     E. Ü. İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesinde Öğrenci Konuşmaları 2004-2009

6.     Kayseri Emniyet Müdürlüğü/ Polise Mukavemet Olayları: Karşılaşma Ahlakı 14-15-16-17 Eylül 2009

TV ve Radyo Programları

7.     Erciyes Ün. Üniversite TV programları, (10’u aşkın)

8.     22 Mart 2007 TRT2, İstanbul, Düşünce İklimi Programı, “Kutsal’a dair”

9.     11 Mayıs 2008 TRT 1 “Hayat ve Din” Televizyon programı

10. Ulusal TV Kanallarında konuşmacı

11. TRT Radyo Konuşmaları

 

Atıflar

Aliye Çınar, Rasyonel Teoloji, Düşünce Yayınları, İstanbul, 2998, s. 66

Semih Eker, John Dewey’in Pragmatik Politik Düşüncesi ve Politikada Meşruiyet Sorunu, Uludağ Ün. Sos. Bil. Ens. Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 203.

Önder Bilgin, J. Royce’un Ahlak Anlayışı, 2008, Ankara Ün. Sos. Bil. Ens. Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 5, 193

Kemal Bakır, Felsefe Dünyası, 2009, s. 154–155.

İbrahim Kaplan, M. İkbal’in Tevhid Yorumu: Tevhid İnancının Dinamilk yapısı, Fırat Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, 12, 2007, s. 86.

 

 

 

 

ESERLER

(Profesörlük Sonrası)

A. Yazılan uluslararası bildiriler veya kitaplarda bölümler :

 

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-    “M. İkbal’in Kur’an Tasavvuru”, Diyanet İlmi Dergi, c. 46, sayı 3, 2010, s. 63-78.

 

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler (Yayımlanamayanlar)

1.     “Medeniyetler Diyalogunu Sanat Üzerinden Okumak”, Felsefi Diyalog: Yeni Bakışlar Sempozyum: Uluslararası Sempozyum, Bakü, 27-28 Eylül 2012

2.     “Şehir Bilincinin Felsefi Boyutları: Zaman, Mekân ve Gelecek Tasavvuru” “II. Uluslararası Felsefe Sempozyumu, ‘Şehir ve Felsefe’, Bursa, 11-13 Ekim 2012

 

D. 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: (Yayımlananlar)

1.     “Deneyimlenen Hayat ve Felsefe”, Celal Türer, Yaşayan Felsefe, haz. Ömer Bozkurt, Ankara, 2011, s. 95-100.

2.     “Günümüz Ahlak Sorunlarına Kur’ani Yaklaşımlar”, Celal Türer, Kur’an ve Toplumsal Ahlak, Kurav Yayınları, Bursa, 2011, s. 65-93.

3.     “Modern Dönemde Değerler/Ahlak Eğitimi” Modern Çağda Ahlak, Konya İlahiyat Derneği Yayınları, 2012, s. 171-186.

4.      “Türk Modernleşme Tecrübesi Bağlamında Türkiye’de Felsefe” Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayımları, 2012,  s. 115-126.

 

D. 2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: (Yayımlanamayanlar)

1. “Değer ve Kişilik”, ‘Felsefe, Edebiyat ve Değerler’ Sempozyumu, Kahramanmaraş 1-3 Kasım 2012

2. 06-07 Aralık 2012 Türk Tefekkür Dünyası, “Cumhuriyet Deneyimiz: Pragmatik Bakış Açısının Yolda Kalmışlığı”

 

E. Telif Kitaplar:

1.   Ünite 1 (Felsefeye Giriş), Ünite 5 (Ondokuzuncu Yüzyıl Felsefesi), Ünite 6 (Yirminci Yüzyıl Felsefesi) Felsefe Tarihi, ed. Murtaza Korlaelçi, 2012 İLİTAM Yayınları

 

F. Ansiklopedi Maddeleri:

“C. S. Peirce”, Celal Türer, Büyük Düşünürler, C. 6.

 

G. Tercüme Kitaplar:

 

H. Çeviri Makaleler:

 

I. Diğer Çalışmalar: Makaleler/Söyleşiler

1.     “Modernliğin Yöntem Tiranlığı”, EskiYeni, sayı 17, 2010, s. 5-10.

2.     “Ümmet Üzerine”, Seyyah Dergisi, S. 4, 2011, s. 4-8

3.      “Ahlakın (Bilişsel) Eğitimi Nasıl Mümkün Olur?” Din ve Toplum C. 3, S. 8, 2011, s. 56-62

 

J. Diğer Faaliyetler

Konferanslar:

1-    “İlahiyat Bilimlerinde Yöntem” Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çorum, 17 Mart 2010, (Konferans)

2-    “Modernliğin Ahlak Bunalımı” Davud-ul Kayseri Vakfı, Kayseri, 16 Mayıs 2010, (Konferans)

3-    “Modernleşme Bağlamında Türk Felsefesi”, Akdeniz Üniversitesi Felsefe Topluluğu, 11.12.2010, Antalya (Konferans)

4-    “İkbal ve Kur’an” Eskişehir Çözüm Araştırma Derneği, Eskişehir, 28 Haziran 2011. (Konferans)

5-    “Modernliğin Ahlak Bunalımı”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gümüşhane, 25.11.2011 (Konferans)

6-    “Yol ve Yolculuk” AKEV/Ankara, 19 Kasım 2011, (Konferans)

7-    21.12.2012, Pragmatizm İslam Düşüncesine Ne Söyler?, ADAM, Ankara. (Konferans)

8-    28.12.2012 “Kritik-Analitik Düşünme”, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi, Eleştirel Düşünme Kulübü, İzmir. (Konferans)

Toplantılar:

1.     “Değerlerin Modası mı Geçiyor?, Sakarya Çalıştayı, Müzakereci, 18.05.2012

2.     Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısı, Ankara, 14-15 Eylül 2012 (Düzenleyici ve Katılımcı)

 

YL Jüri Üyelikleri

1-   Ekrem Sefa Gül, “Aristoteles’te Fizik ve Metafizik,  Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 06.01.2011.

2-   İpek Budanur, “Problem of Evil and Divine Providence in Maimonides’ Philosophy” ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,  13.06.2011

3-   Hüseyin Kar “J. G. Fichte’nin Din ve Ahlak Görüşü” Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25.06.2012.

4-   Nihat Durmaz, “M. Emin Erişirgil’in Hayatı ve Felsefesi, “ Ank. Ün. Sos. Bil. Ens, 16.07.2012

Doktora Jürileri:

1-    Ahmet Kesgin, “Pragmatik Etik-Siyaset İlişkisi” Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 22.09.2010,

2- Ahmet Yıldız, “Meta-etik bir Teori Olarak Ahlaki Sezgiciliğin Savunulabilirliği” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 05.10.2012 

Verdiğim dersler

Lisans

Felsefeye Giriş

Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

Felsefe Tarihi II

Günümüz Felsefe Akımları 

Çevre ve Din

Felsefe Tarihi

Felsefe

Yüksek Lisans

Felsefe Problemleri I-II                    

İng Kaynak Metinler I-II                   

Felsefeye Giriş I-II

Amerikan Pragmatizmi    

Doktora

Descartes ve Locke Felsefesi I-II   

Bilim Felsefesi I-II                            

İngilizce Kaynak Metinler I-II        

Radyo ve Tv Programları

1.     Radyo TSR (Yol ve Yolculuk) 24.01.2012

2.     Radyo TSR (Kurban) 23.10.2012

3.     08.01.2013 TSR (Hayat Yolculuğu)