PROF.DR. CELAL TÜRER    
Name : CELAL
Surname : TÜRER
E-Mail : cturer@ankara.edu.tr, cturer@hotmail.com
Phone Number : 03122126800
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : The Department of Philosophy and Religious Sciences
Personal Information

CURRICULUM VITAE

CELAL TÜRER

 

Celal Türer, (Ph.D.) Professor of Philosophy                                  Ankara University

6. Sok 34/8 Bahçelievler                                                                    Faculty of Divinity

Ankara/Turkey 06100                                          Professor at History of Philosophy

Home: +90312220082 Work: +903122126800                                      Academician

Cell: +905359544612                                                                     06500 Ankara, Türkiye     

cturer@ankara.edu.tr

cturer@hotmail.com

                                                                             

Personal

Born: December, 27, 1963

Place of Birth: Istanbul, Turkey

Family: Married (Fatma Türer); three children (Dilanur, Selim Han, Hilal Nur)

 

Education

Professor of Philosophy, Ankara University, Faculty of Divinity, 2010-

Associate Prof. History of Philosophy, University of Erciyes, Kayseri, Turkey, 2004-2010

Visiting Researcher, Oklahoma State U, Department of Philosophy, Pragmatism (American Philosophy) July, 2001- June 2002

Assistant Prof. The History of Philosophy, University of Erciyes, Kayseri, Turkey, 1998-2004

     Ph.D.          The History of Philosophy, University of Erciyes, Kayseri, Turkey, 1997

     M.A.  Philosophy of Religion and Logic, University of Erciyes, Kayseri, 1992

     B.A.            Faculty of Divinity, University of Ankara, Turkey, 1987

 

Dissertation

      “The Ethics of William James” Supervisor:  Prof. Murtaza Korlaelçi

 

Master’s Theses

      “The Philosophy of Religion in M. Iqbal’s Thought.” Supervisor:  Associate Prof. Murtaza Korlaelçi

 

Professional Experience

Vice Dean, Ankara University, 2012/8 months

Prof. Ankara University, Faculty of Divinity, 2010-now

Fulbright Scholar at UCSB and Visiting Research Scholar at SIUC, 2007

Vice Dean, Erciyes University, Faculty of Theology, 2006-2009

Associate Prof. Erciyes University, Faculty of Divinity, 2004-2010

Visiting Research Scholar, Oklahoma State University, Department of Philosophy, 2001-2002

Assistant Professor of Philosophy, Erciyes University, Faculty of Divinity, 1988- 2004

Research on Arabic Language in Egypt, 1995-1996

Research Assistant of Philosophy, Erciyes University, Faculty of Divinity, 1993-1998

Teacher (Various High School and Cities/Places), 1987-1993

 

Research Area

American Pragmatism, Ethics, Islamic Thought

 

Scholarship

Egypt Government Scholarship, 1995-1996 (Three Months)

Turkish Sciences Academy (TUBA), 2001

Foundation of Erciyes University, 2002

William James Society, 2001

2007 Fulbright Scholar (Religious Pluralism)

 

University Courses Taught

1.Undergraduate

Philosophy

Introduction to Philosophy

History of Philosophy I-II

History of Ancient Philosophy

History of Modern Philosophy

Medieval Philosophy

Contemporary Philosophical Movements

Environment and Religion

History of Islamic Sciences

Systematic Philosophy

 

2.Graduate

Pragmatism

Ancient Philosophy I-II

Modern Philosophy I-II (from Renaissance to Contemporary Philosophy)

Ethics

Philosophical Problems I-II

Philosophy of Science I-II

Philosophies of Descartes and Locke I-II

 

Languages

English, Arabic

 

Professional Membership

Turkish Philosophy Association, Ankara/Turkey

William James Society, U. S. A

Society for the Advancement of American Philosophy, U. S. A

CEFA, (American Philosophy Study Center) Brasil

 

Books

1.      The Ethics of William James, Celal Türer, Elis, Ankara,  2005

2.      The Pragmatic Philosophy of C. S. Peirce, Celal Türer, Üniversite Kitapevi, İstanbul, 2004

3.      John Dewey and Art, Celal Türer, Laçin Pub. Kayseri, 2009

4.      “Introduction to Philosophy”, “19.th Century Philosophy”,   “20.th Century Philosophy”, in History of Philosophy, ed. Murtaza Korlaelçi, İLİTAM Pub. 2011.

 

Translations

1- The Pragmatic Philosophy of William James, E. C. Suckiel, translation, Paradigma, İstanbul, 2003

2- The Heaven’s Champion, William James’s Philosophy of Religion, E. C, Suckiel, translation, Elis, Ankara, 2005

3-The God, Man and Universe in M. Iqbal’s Thought, J. Khatoon, translation, Üniversite Kitapevi, İstanbul, 2004. 

4- Pragmatism: Classical Writings, H. S. Thayer, translation, Üniversite Kitapevi, İstanbul, 2004

5. The Pioneering American Pragmatists, John R. Shook, trans: Celal Türer, Üniversite Kitapevi, İstanbul, 2004

6- Moral Philosophy After 9/11, J. Margolis, trans. Celal Türer, Elis, Ankara, 2006

 

 Articles

1-       Happiness at Kınalızadeh, (Kınalızade’de Mutluluk), Felsefe Dünyası, 1999, number 30, p. 80-90.

2-       From W. James to M. İkbal (William James’ten Muhammed İkbal’e), Felsefe Dünyası, 1999, number 29, p. 47-61

3-       The Philosophy of Religion in Whitehead (Whitehead’in Din Felsefesi), Din Bilimleri Araştırma Dergisi, 2002.

4-       The Structualist Post-modernism of Whitehead (Whitehead’in Yapısalcı Post Modernizmi, Doğu Batı, 2002. number 19, p. 211-234.

5-       The Revival of American Philosophy: John Mc Dermott (Amerikan Felsefesinin Yeniden Canlanışı: John J. McDermott, Felsefe Dünyası, 2002, number. 36. p. 83-109.

6-       The Orientalism of Ralph Waldo Emerson (Ralph Waldo Emerson’un Oryantalizmi), Doğu Batı, 2002, number, 20, p. 150-168.

7-       The Main Characteristics of American Philosophy (Amerikan Felsefesinin Genel Özellikleri), Kahramanmaraş S. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003. p. 111-118.

8-       The Civilization Concept of Whitehead (Whitehead’in Medeniyet Anlayışı), Bilimname, Kayseri, 2003, p. 79-96.

9-       The Naturalistic Theism of Whitehead; The Reconcile of Religion and Science (Whitehead’in Tabiatçı Teizmi: Din ve Bilimin Uzlaştırılması), Felsefe Dünyası, 2003. number 37. p. 43-62

10-   “The Pragmatically Unbearable Lightness of Seeing the World in Religious Terms,” in Filosofia Americana: O que é o pragmatismo, Londrina (PR) and Marília (SP), Centro de Estudos em Filosofia Americana, 2003. p. 18-28

11-   The Culture of Experience in Turkish Thought: The disappearing of Pragmatic point of view, Celal Türer, Bilimname, 2004/3, p. 153-159

12-   Freedom-Morality Relation in William James Pragmatic Philosophy, Streams of William James, 2004. p. 102-104

13-    “Epistemology of C. S. Peirce”, (C. S. Peirce’ün Epistemolojisi), Bilimname, 2004, number 5, p,  23–52.

14-   “The Culture of Experience in Turkish Thought”, (Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü), Bilimname, 2004, number 6, p. 153–161.

1.        The Ethics of Environment or Understanding the Mountain Erciyes, I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2005. s. 22-26

15-   “William James’s Theory of Education” ed. Michael Taylor and Paulo Giradelli, Pragmatism and Education: International Perspectives, 2006. p. 29-42.

16-   “The Challenge of William James’ Philosophy of Religion,” 21. Dünya Felsefe Kongresi, Türk Felsefe Kurumu, 2006, s. 25–30.

17-   Reduction of Love to Profane Field (Sevgi ve Aşkın Profan alana İndirgenmesi)” İnsan Sevgisi, D. İ. B. Yayınları, 2008, p. 158–166.

18-   Environmental Ethics of Pragmatism (Pragmatik Çevre Etiği),” I. Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Ün. İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 15-16 Mayıs 2008, V. II, p. 135-146, İstanbul. 2008.

19-   Some evaluation on Ummi Sinan’s conception of love (Ummî Sinan’ın Sevgiye Yüklediği Anlam Üzerine Bazı Değerlendirmeler)” Elmalı’nın Canları, 17–18 Mayıs 2008 Antalya, 2008, p. 145–155

20-   Religion as Field of Possibilities: Dewey’s Philosophy of Religion, (İmkânlar Alanı Olarak Din: Dewey’in Din Felsefesi), FLSF Dergi, 2009, p. 173–195.

21-   The Truth Home of Pragmatism, (Pragmatizm’in Doğruluk Evi), Bilimname, XVII, 2009, p. 165–185.

22-   C. S. Peirce’s Theory of Pragmatic Truth (Charles S. Peirce’ün (Pragmatik) Doğruluk Teorisi”, Kaygı, 2009,  p. 71-82.

23-   The possibilities and limits in Criticize of Moral Theories (Ahlak Anlayışlarını Eleştirmenin İmkân ve Sınırları), Muhafazakâr Düşünce, number 19-20, Spring 2009, p. 56-66.

24-   What has to do with Philosophy courses in Faculty of Divinity?: On the Relation between Philosophy and Religion (Felsefe derslerinin İlahiyat Fakültesinde Ne İşi Var?:Felsefe-Din ilişkisine Dair Bir İnceleme) Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2 (3), 2009, p. 253–260.

25-   Moral Crisis in Our Age (Çağımızın Ahlak Bunalımı)” Celal Türer, Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları: Uluslararası Tartışmalı İlmi Toplantı, 24–26 Nisan 2009, İSAV/İstanbul, p. 35-52.

26-   “M. Iqbal’s Quran İmage (M. İkbal’in Kur’an Tasavvuru)”, Diyanet İlmi Dergi, V. 46, number 3, 2010, p. 63-78.

27-   “Experience Life and Philosophy (Deneyimlenen Hayat ve Felsefe)”, Celal Türer, Living Philosphy/Yaşayan Felsefe, ed. Ömer Bozkurt, Ankara, 2011, p. 95-100.

28-   “Quranic Approaches to Contemporary Moral Problems (Günümüz Ahlak Sorunlarına Kur’ani Yaklaşımlar)”, Celal Türer, Kur’an ve Toplumsal Ahlak, Kurav yayınları, Bursa, 2011, p. 65-93.

29-   “Value Education in Modern Age (Modern Dönemde Değerler/Ahlak Eğitimi” Modern Çağda Ahlak, Konya İlahiyat Derneği Yayınları, 2012, p. 171-186.

30-   Philosophy in Turkey on the context of Turkish Modernization (Türk Modernleşme Tecrübesi Bağlamında Türkiye’de Felsefe” Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayımları, 2012,  p.

 

 

 

 

Translations

1. Iqbal’s Perfect Man, Jamilah Khatoon, tr. Celal Türer, Kitap Dergisi, November,1995, p. 57-60.

2. The Development of American Pragmatism, John Dewey, trans. Celal Türer, University of Erciyes, The Review of Social Sciences Institute, V. 7, 1996, p. 199-210.

3. Sufism and Ottoman Society, Ira M. Lapidus, tr.  Celal Türer, Türkiye Günlüğü, number 45, 1997, p. 102-112.

4. The Sects in Ottoman Empire, J. Robert Barnes, tr. Celal Türer, Türkiye Günlüğü, Number; 45, 1997, p. 113-122.

5. The Philosophy of Science, University of Erciyes, The Review of the Faculty of Divinity, V. 10, 1998, p. 169-184.

6. Ethics, Daniel H. Frank, tr. Celal Türer, University of Erciyes, The Review of Social Sciences Institute, V. 10, p. 257-264

7- Pragmatism and Religion, W. James, tr. Celal Türer, University of Erciyes, The Review of Social Sciences Institute, V.11. p, 222-233

8- The Will to Believe, W. James, tr. Celal Türer, The Review of Religious Sciences, 2001

9. Is Life Worth to Live, W. James, University of Erciyes, The Review of the Faculty of Divinity, V. 11,

10. The Philosophical Context of Dewey’s Pedagogical Creed, John R. Shook, tr: Celal Turer, The Review of Religious Sciences, number 5, 2002

11. “Philosophy,” John Passmore, The Encyclopedia of Philosophy, ed Paul Edwards, tras.Celal Turer, University of Erciyes, The Review of Social Sciences Institute, 2003

12. Pedagogy of W. James, E. Boutroux, trans, Celal Turer, University of Erciyes, The Review of Social Sciences Institute, 2003

            13- To Pragmatic Liberalism “State and The Constitution of Enterprise,” Charles W. Anderson, trans. Celal Türer, Tabula Rasa, 2003,

            14- Nietzsche’s Peace with Islam: My Enemy’s Enemy is my Friend, İanAlmond, trans. Celal Türer.DoguBatı, 2004

15- Discourse: An Iranian Quarterly, Reza Davari Ardakani, Trans: Celal Türer-Cenan Kuvancı, Bilimname, 2004/3, p. 161-175.

 

Articles of Eynclopedia

 

1- William James, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2005, Felsefe Ansiklopedisi

3-     John Dewey, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2006, c. IV, s. 286-299.

3-  Muhammed İqbal, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci,

4-     Pragmatic Moral Conception (Pragmatik Ahlak Anlayışı), Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004      

5-     The Conception of Pragmatic Truth (Pragmatik Doğruluk Anlayışı), Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004  

6-     Alfred North Whitehead, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004          

7-     Ralph W. Emerson, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2005

8-     Structualist Postmodernism (Yapısalcı Post-Modernizm), Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004   

9-     Charles Sanders Peirce, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2005          

10- George Herbert Mead, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2005            

11- Philosophy in America, (Amerika’da Felsefe), Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004, c. I, s. 299-324.

12- The Stream of Consciousness (Bilinç Akışı) , Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004

13-  Instrumentalism (Araçsalcılık) , Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2004, c. I, s. 529-538. c. II, s. 588-592.

14- Jonathan Edwards, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, 2006, c 5,

 

Reviews

1. Book Presentation, Felsefe Dünyası, Number. 18, 1995, p. 76-78.

2. The Evaluation of Dissertation, Bilge, Winter/1999, p. 110-113.

3. Book Presentation, Nietzsche and Religion, İSAM, 2004

 

Conferences

1.       The Same Determinations and the Same Solutions; M. Iqbal and M. Carullah, Celal Türer (Aynı Tespitler, Aynı Çözümler), Symposium of  M. Carullah, November., 1999. Kayseri,Turkey

2.        The Understanding of Methodological Problem (Yöntem Sorununu Anlama), İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, 2003.
3.         The Ethics of Environment or Understanding the Mountain Erciyes, I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, 2003. It was published in  2005. s. 22-26

4.        2005 Philosophy Congress, Our values Against the Globalization, Ankara, 2005.

5.        European and American Values: A Philosophical Reapproacment, Opolski University, Poland, 2005. “Globalization and Our Values)

6.        Re-reading Ethics/Moral at Tashkopruzaade/Taşköprülüzade’de Ahlakı Yeniden Okumak/”Taşköpru’den İstanbul’a “Osmanlı Bilim tarihinde Taşköprülüzadeler, Taşköprü/Kastamonu, May/2006.

7.        Royce’s Typologies of Moral Self in the View of Islamic ethics/Royce’un Ahlak Tipolojiler Üzerine bir Değerlendirme” I. International Conference on Josiah Royce, Opole, Poland, 24-28 June 2008,

8.        “What does Pragmatism say to Islamic Thought (Pragmatizm İslam Düşüncesine Ne söyler?)” Günümüzde Dinin Anlaşılması Problemi, Çukurova Ün. İlahiyat Fakültesi, Adana, 1–2 May 2008,

9.        “Reading the Dialogue of Civilisation via Art (Medeniyetler Diyalogunu Sanat Üzerinden Okumak)”, Felsefi Diyalog: Yeni Bakışlar Sempozyum: Uluslararası Sempozyum, Bakü, 27-28 September 2012

10.    Philosophical Dimensions of Urban Consciousness: Space, Time and Vision of the Future (Şehir Bilincinin Felsefi Boyutları: Zaman, Mekân ve Gelecek Tasavvuru)” “II. Uluslararası Felsefe Sempozyumu, ‘Şehir ve Felsefe’, Bursa, 11-13 Ekim 2012

 

 

References

1-Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi  

Faculty of Divinity, Ankara University

mkorla@divinity.ankara.edu.tr                                    

+903122221137

 

2-Prof. Dr. Ahmet İnam

METU, Department of Philosphy

ainam@metu.edu.tr

+905425122107                                    

                       

3- Associate Professor John R. Shook                         

Center for Inquiry
PO Box 741
Amherst, NY 14226
716-636-4869 ext. 216
,

jshook@centerforinquiry.net

 

4- Professor Paulo Ghiradelli, Jr

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

pgjr23@yahoo.com.br