ARŞ.GÖR. CEBRAİL TURNA    
Adı : CEBRAİL
Soyadı : TURNA
E-posta : cturna@ankara.edu.tr
Tel : 0312 363 3350 / 7116
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Özel Eğitim Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

  Cebrail TURNA

 

Görevi:

Araştırma Görevlisi

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci/Ankara

Telefon :

 0312 363 3350 / 7116

e-posta :

cturna@ankara.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel Eğitim(Doktora)

Devam Ediyor

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel Eğitim

2017

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim (Lisans)

2013

 

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı: Sesbilgisel Çözümleme Becerileri İle Okuma Akıcılığı Arasındaki İlişkinin Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi (Danışman: Doç. Dr. İ. Birkan Güldenoğlu)

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 

 

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Özel Eğitim Bölümü

Araştırma Görevlisi

2014-…

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Türkiye

Niğde

 Özel Eğitim Bölümü

Araştırma Görevlisi

2013-2014


YAYINLAR

Makaleler

- Sümer, H. M., & Turna, C. (2018) İşiten ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin özetleme becerileri açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 531-551. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.348310

 


 Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Sümer, H., M. Ve Turna, C. (2017). İşiten ve İşitme Engelli Öğrencilerin Özetleme Becerilerinin ve Bağdaşıklık Düzeylerinin İncelenmesi. 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Samsun.