DOÇ.DR. DİLEK ACER    
Adı : DİLEK
Soyadı : ACER
E-posta : dacer@ankara.edu.tr, Danışmanlık Gün-Saat: Pazartesi, 12.00-14.00
Tel : 0 312 363 33 50/5105
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ  VE  ESERLER  LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: DİLEK ACER


Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi

1991-1995

Yüksek Lisans

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi

1996-1999

Doktora

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2001-2006

Doktora Sonrası

Architecture and Children

University of New Mexico

2008-2009

Doktora Tez Başlığı:
Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının estetik yargı gelişimine estetik  eğitimin etkisinin incelenmesi.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Anaokulu Öğretmeni

Yuva Gülender

1995 - 1996

Anasınıfı Öğretmeni

MEB Agah Efendi İlköğretim Okulu

1996 - 1997

Anasınıfı Öğretmeni

MEB Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu

1997 - 2003

Öğr.Gör.

Eğitim Bilimleri Fakültesi/ İlköğretim Bölümü-Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

2003 - 2006

Öğr.Gör.Dr.

Eğitim Bilimleri Fakültesi/ İlköğretim Bölümü-Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

2006 - 2008

Misafir Bursiyer (Visiting Scholar)

School of Architecture and Planning, University of New New Mexico (UNM)

2008 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Bilimleri Fakültesi/ İlköğretim Bölümü-Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

2009 - 2013

Doç.Dr.

Eğitim Bilimleri Fakültesi/ İlköğretim Bölümü-Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

                  2013-


  Danışmanlığında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri  :


  Demet ÖZER KOCAMANOĞLU- Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımlarına Uygun Olarak  Tasarlanan Bir Okul Öncesi Sınıf Ortamının Çocukların Yaratıcı Sanat Ürünlerine ve Estetik Yargılarına Etkisinin İncelenmesi, 2014.


   Hayriye ÇETİNKAYA- Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 4-6 Yaşları Arasındaki Çocukların Annelerine Yönelik Bir Aile Katılımı Programı Önerisi, 2017.


   Emine KILINÇCI- Etkileşimli ve Geleneksel Kitap Okuma Yöntemlerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öyküleme ve Resimleme Becerilerine Etkisi, 2019.Projelerde Yaptığı Görevler :

110K269 NUMARALI “TASARIM ÖĞRETIMI PROGRAMI (MIMARLIK VE ÇOCUK ÖĞRETIM PROGRAMI)’NIN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI, ETKİLİLİĞİ ANALİZİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI” ADLI TÜBİTAK (SOBAG) PROJESİ'NDE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ:01.10.2010 - PROJE BİTİŞ TARİHİ 01.10.2012, BÜTÇESİ:107.960 TL).

 

2011 ABH06739001 NUMARALI AVRUPA BİRLİĞİ VE BAŞBAKANLIK MERKEZİ FİNANS İHALE BAŞKANLI'ĞININ DESTEKLEMİŞ OLDUĞU OKULÖNCESİ EĞİTİMİNİ GÜÇLENDİRME HİBE PROGRAMI KAPSAMINDAKİ “ANAOKULUNA GİDİYORUM OYNUYORUM ÖĞRENİYORUM”  ADLI PROJEDE ARAŞTIRMACI (PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ:17.12.2010- PROJE BİTİŞ TARİHİ: 17.12.2011, BÜTÇESİ:88.000€).


"SOSYAL BİLİMLER ALANINDA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ" ADLI TÜBİTAK BİDEB KAPSAMINDA DESTEKLENEN BİLİMSEL ETKİNLİKTE PROJE KOORDİNATÖRÜ (20-22 OCAK 2014, BÜTÇESİ:31.658 TL)


İdari Görevler:

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Bilim Danışma Kurulu Üyesi, 2009-

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Mimarlık Okulu Programı Yürütücüsü, 2009-

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Bilim Danışma Kurulu Üyesi, 2012-2017

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyon Üyeliği, 2013-

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2015-2018

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD)

Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)

 

Ödüller

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, ABD, 2008-2009 

(16.000$+Gidiş-Dönüş Uçak Bileti)

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Proje Desteği, 2010-2012

(107.960 TL)

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü, 2019

(25.626 TL) 


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Acer, D. and Ömeroglu, E. (2008). A Study on the Effects of Aesthetic Education on the Development of Aesthetic Judgment of Six-Year-Old Children. Early Childhood Education Journal,vol.35,n.4,p.335-342.

SCImago Journal & Country Rank

A2. Acer, D. and  Akgün, E. (2010). Determining Attachment Styles of the Pre-school Teacher Candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2,n.2,p.1426–1431.

A3. Gozen, G. and Acer, D. (2012). Measuring the architectural design skills of children aged 6-11. Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.46, p.2225–2231.

A4. Acer, D. (2012). Cross-cultural Practices in Art Education: The Art Lunch Project in Turkey, Childhood Education, vol.88, n.6, p.360-366.

A5. Acer, D. (2015). Arts in Turkish Preschool Education. Arts Education Policy Review, vol.116, n.1, p.43-50.

SCImago Journal & Country Rank

A6. Tutkun, C. ve Acer, D. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitiminde Müze ve Sanat Galerilerinin Kullanımı. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt.23, s.2, s.417-438.

A7. Özer Kocamanoğlu, D. ve Acer, D. (2015). Examining Children's Art Products and Determining Their Aesthetic Judgment in a Preschool Classroom where Learning Centers were Used. Journal of Education and Future, sayı.7, s.1-16.

A8. Acer, D. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sanat Hakkındaki Düşünceleri: Çocuk Sanatçı-Sanatçı Çocuk Projesi, K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt.23, sayı.4 (Özel Sayı), s.1675-1690.

A9. Acer, D. (2016). Children and Architecture: Architectural Design Education for Young Children in Turkey. Childhood Education, Vol.92, n.2, p.99-110.

A10. Acer, D., Gözen, G., Fırat, Z.S., Kefeli, H. & Aslan, B. (2016). Effects of a Redesigned Classroom on Play Behavior among Preschool Children. Early Child Development and Care, DOI:10.1080/03004430.2015.1136999.

SCImago Journal & Country Rank

A11. Acer, D. (2016). Çocuk ve Mimarlık: Küçük Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretimi Programı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.31, Sayı.1, s.66-81.

SCImago Journal & Country Rank

A12. Acer, D. ve Benli Karaman, G. (2019). Description of Turkish Children's Drawing, Early Writing and Narrative Skills Using A Picture Book. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 52(2), 495-523, doi: 10.30964/auebfd.556553.


A13. Acer, D. & Gözen, G. (2019). Art detectives: young children’s behaviour in finding and interpreting art elements within picture books, Education 3-13, doi: 10.1080/03004279.2019.1646297.

SCImago Journal & Country Rank


 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. İ.Ulutaş, D.Acer, E.Ömeroğlu, I. International Symposium Emotional Intelligence and Communication "on the Vision of Perfection in Professional Life" konferansı dahilinde "The Dance of Mind and Heart" bildiri kitapçığındaki "Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Zekaları ile Estetik Yargıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 95-104 pp., İzmir, Türkiye, Mayıs 2007.


B2.  D.Acer, International Congress Architecture & Children konferansı dahilinde "Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Design Education for Preschool in New Mexico", 391-398 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 2009.


B3.  D.Acer, International Congress Architecture&Children konferansı dahilinde "Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Adaptation of Design Education Program into Turkish and Analysis of its Effectiveness", 77-82 pp., Ankara, Türkiye, Kasım, 2009.


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1. Acer, D. ve Gözen, G. (2013). Çocuk ve Mimarlık: Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretim Programı. Ankara: Anı Yayıncılık.


D. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

D1. Acer,D. and Çakır, A. Ç. (2006). The Analysis of Child Painting From The Development Side.  International Perspectives on Education and Training Edited by John Kelvyn Richards Published by Athens Institute For Education and Research.p:57-66.


D2. D.Acer, Editör:G.Haktanır, Okul Öncesi Eğitime Giriş (Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamları), 241-268 pp., Ankara, Anı Yayıncılık, 2009.


D3. D.Acer, Editör:İ.H.Diken, Erken Çocukluk Eğitimi (Erken Çocukluk Eğitiminde Fiziksel Ortam ve Özellikleri), 373-401 pp., Ankara, Pegem Akademi, 2010.


D4. D.Acer, Editör:İ.San, Çocuk Müzeleri ve Yaratıcı Drama (Çocuklar İçin Mimarlık Eğitiminde Müzelerin Kullanımı), 137-143 pp., Ankara, Naturel Yayınları, 2012.


D5. D.Acer, Editör: İ. Ulutaş, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim: Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi (Okul Öncesinde Mimari Tasarım Eğitimi), 257-274 pp., Ankara, HedefCS Yayıncılık, 2015.


D6. D.Acer, Editör: Ç. Dinçer, Gelişen Öğrenci Gelişen Öğretmen Sempozyum Kitabı (Erken Çocuklukta Alternatif Eğitim Yaklaşımları: Münih Örneği),61-74 pp., Ankara, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yayınları, 2016.


E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E1. D.Acer, T.Güler, "Türkiyede Okulöncesi Eğitim (Bulgarca yayımlandı)", Bulgarian Journal , 27- 28 pp., 2004.


E2. D.Acer, Ö.Ersoy, "Sanat Eğitiminin Okulöncesi Dönem Çocuğu İçin Önemi", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi , 83-92 pp., 2003.

E3. D.Acer, İ.Artan, "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 4-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi , 12-19 pp., 2005.

E4. D.Acer, "Okulda Cinsel Eğitim", Türk HIV AIDS Dergisi , 130-134 pp., 2005.

E5. E.G.Kapçı, R.İ.Uslu, E.Akgün, D.Acer, "İlköğretim Çağı Çocuklarında Duygu Ayarlama: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması ve Duygu Ayarlamayla İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi , 13-20 pp., 2009.

E6. D.Acer, "Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", İlköğretim Online , 421-429 pp., 2011.

E7. D.Acer, M.Şen, A.Ergül, “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ile Bu Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45, 2, 205-229 pp., 2012.


E8. Çiftçi, A. ve Acer, D. (2015). Çocukların Mimari Tasarım ve Kültürel Miras Eğitiminde Müzelerin İşlevi: Finlandiya Ulusal Müzesi Örneği. İdeal Kent (Urban Studies) Kent Araştırmaları Dergisi: Çocuk ve Kent, sayı 17, s.62-79.


E9. Acer, D. ve Çiftçi, A. (2016). Çocuklar için Mimarlık Eğitimi Uygulamaları: Arkki Mimarlık Okulu. Mimarlık Dergisi, sayı 389, s.42-46.


F. Uluslararası Tebliğler 

F1. Karaman, G., Akgün, E., Acer, D. ve başk. (2007). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Derslerindeki Performanslarının Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, 24-27 Ekim , İstanbul.

F2. Acer, D., Ulutaş, İ. ve Ömeroğlu, E. (2007). Aesthetics in Early Childhood: Is Aesthetic Judgement of six-year old Children Attending Kindergartens Affected by their Emotional Intelligence?. XVIIth International Congress of Aesthetics "Aesthetics Bridging Cultures", 9-13 July, METU, Ankara.

F3. Acer, D., Baysal, E. ve Yılmaz, M.O. (2011). Children and Architecture: Adaptation of The Architectural Design Education Programme Into Turkish Culture. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2011 Barcelona, SPAIN.

F4. Tutkun, C. ve Acer, D. (2012). Preschool Teacher Candidates’ Museum and Art Gallery Use in Pre-Service Education. 3. International Congress on Childhood Education, 12-15 September, Adana.

F5. Acer, D., Çiftçi, A. ve Akbulut, M.T. (2012). A Workshop with Architecture Students about Design Education for Children. World Conference on Design, Arts & Education. May 01-03, Belek, Antalya.

F6. Acer, D. (2015). Architectural Design Education for Young Children in Turkey.4th World Conference on Design and Arts –WCDA-2015, June, 26-28, St. Petersburg, Russia.

F7. Acer, D. (2015). An Investigation of Play Behavior among Preschool Children in a Redesigned Classroom Environment. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2015), October, 29-31, Paris, France.

F8. Acer, D. ve Karaman, G. (2017).36-61 Aylık Türk Çocuklarının Çizim, Yazı Yazma ve Anlatım Becerilerinin İncelenmesi. Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mayıs, 11-14, Gaziantep, Türkiye.

F9. Karadeniz Akdoğan, K., Durmaz, E., Kimzan, İ. ve Acer, D. (2018). Bir Öğrenme Ortamı Olarak Müze Atölyeleri. Vth International Eurasian Educational Research Congress, 02-05 Mayıs, Antalya, Türkiye (Sözlü Bildiri).

F10. D. Acer ve Gözen, G. (2018). Okul Öncesi Çocukların Resimli Öykü Kitaplarındaki Sanatsal Unsurları Yorumlama ve Öykü Resimleme Sürecinde Kullanma Davranışlarının İncelenmesi. Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, 18-20 Ekim, Van, Türkiye (Sözlü Bildiri).

F.11. Kimzan, İ., Karadeniz Akdoğan, K. , Acer, D. ve Durmaz, E. (2018). Ben kimim: Sanat aracılığıyla görme ve düşünme. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 18-20, Van, Türkiye (Sözlü Bildiri).

F12. Durmaz, E., Kimzan, İ., Karadeniz Akdoğan, K. , Acer, D. (2018). Müze Atölyelerindeki Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 18-20 Ekim, Van, Türkiye (Sözlü Bildiri).

G. Ulusal Tebliğler

G1. Acer, D. ve Artan,İ., Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Hedefleri. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım 2006.

G2. Acer, D. ve İlhan, A.Ç., Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Yönden İncelenmesi. Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Ankara,2-3 Aralık 2004.

G3. İlhan, A.Ç. ve Acer, D., Türk Resminde Cinsellik. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım 2006.

G4. Akbulut, M.T., Acer, D. ve Çiftçi, A., Mimari Tasarım Eğitiminde Enformel Yaklaşımlara Bir Örnek “Çocuk ve Mimarlık-Atölye Çalışmaları”.2.Ulusal Mimari Tasarım Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, 20-21 Ekim 2011.

G5. Acer, D., Mimarlık ve Çocuk Öğretim Programı'nın Etkililiği Analizi ve Yaygınlaştırılması. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 13 Nisan 2013.

G6. Acer, D., Erken Çocuklukta Alternatif Eğitim Yaklaşımları: Münih Örneği.Gelişen Öğrenci Gelişen Öğretmen Sempozyumu, Ankara, 9 Nisan 2016.

G7. Acer, D., Alternatif Okullarda Sanat Eğitimi. IX. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, 3-6 Ekim 2017.

H. Diğer Yayınlar

H1. Acer, D. ve Artan, İ. (2000). Üç- Dört Yaş Grubu Çocukların Annelerine Yöneltmiş Oldukları Cinsellikle İlgili Sorular ve Annelerin Verdikleri Yanıtların İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XIII, Sayı:1, s:191-204.

H2. Fukumoto, K., Acer, D., İlhan, A.Ç. et.al. "Art lunch project : An International Collaboration Among Art Educators/Teachers”, International InSEA Congress ‘Interdisciplinary Dialogues in Arts Education’, March 1-5, 2006 , Viseu – Portugal (CD olarak basıldı).