PROF.DR. ESRA GÜL DARDAĞAN KİBAR    
Name : ESRA GÜL
Surname : DARDAĞAN KİBAR
E-Mail : dardagan@politics.ankara.edu.tr
Phone Number : 5951424
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF POLITICAL SCIENCES
Department : Political Science and Public Administration
Personal Information

CURRICULUM VITAE OF ESRA G. DARDAGAN KIBAR

 

Family name:  DARDAGAN KIBAR

First names:   Esra Gül

Telephone:+903125951424 

Email: dardagan@politics.ankara.edu.tr         

Education:

University of Ankara 1990: Bachelor of Law

University of Ankara 1993: Master of Private International Law (Title of Thesis: Expulsion of Aliens from Turkey in terms of Statute of Aliens)

University of Ankara 1999: PhD in Private International Law (Title of Thesis: Conflict of Laws in Copyright)

 

Language skills:  French: Excellent

                              English: Good

                              German: Mediocre

 

Work Experience:

2008-present: Associate Professor in Private International Law (Ankara University, Faculty of Political Sciences)

2002-2008:     Assistant Professor in Private International Law (Ankara University, Faculty of Political Sciences)

2000-2002:     Instructor of Private International Law (Ankara University, Faculty of Political Sciences)

1999-2000:     Research Assistant, PhD in Private International Law (Ankara University, Faculty of Political Sciences)

1991-1999:     Research Assistant  in Private International Law (Ankara University, Faculty of Political Sciences)

           

Courses Taught:

Introduction to Law (undergraduate course)

Private International Law (undergraduate course)

Law and Politics (undergraduate course)

Law Applicable to the Procedure in Civil Trials Containing Foreign Element (graduate / PhD course)

International Adjudicative Jurisdiction of Turkish Courts in Civil Trials (graduate/ PhD Course)

 

Selected publications:

BOOKS:

2010, Yabancılar Hukuku, (Law of Aliens), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (with Prof. Rona Aybay).

2008, Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması (Conflict of Laws) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları (with Prof. Rona Aybay).

2005, Milletlerarası Usul Hukukunda Aşkın Yetki Kavramı (The Concept of “Exorbitant Jurisdiction” in the Law of International Civil Procedure), Siyasal Yayınevi

2000: Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklardan Doğan Kanunlar İhtilafı (Conflict of Laws in Copyright), Betik Yayınları.

BOOK CHAPTERS:

2003:   Yaşayan Lozan (Living Lausannne) (ed. Çağrı Erhan), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

 

 

ARTICLES:

1999, Dardağan, E.,“Kanunlar İhtilâfı Açısından Uydu Yayınlarından Kaynaklanan Telif Hakkı Sorunları” (Copyright Problems Arising from Sattelite Broadcasting in terms of Conflict of Laws), Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2, 147-167 (1997-1998).

2001, Akipek, S./  Dardağan, E., “Sanal Ortamda Gerçekleşen Telif Hakkı İhlâllerine Uygulanacak Hukuk” (Law Applicable to Copyright Infringments in Cyberspace), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.50, S.3, 115-139.

2004, Akipek, S./  Dardağan, E., “Acquisition of Immovable Property by Aliens in the Turkish Legal System”, Eastern European Community Law Journal, Volume I, Issue 2, 1-17 (electronic review). 

2005, Dardağan, E., “Milletlerarası Yargı Yetkisi Kurallarının Sanal Ortama Uygulanması: Amerikan Hukukuna Bakış” (Application of Rules of International Jurisdiction to Cyberspace: Overview of American Law), Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.4, 81-121.

2006, Aydıngün, I./ Dardağan, E., “Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building”, Middle Eastern Studies, Vol. 42, No.2 (March 2006), 319-334.

 

Selected Scientific Presentations:

2009, Dardağan Kibar, E., “Türk İdari Yargısında Sınırdışı Etme Kararlarının Ele Alınması” (Position of Turkish Administrative Judiciary in the matter of Decisions of Expulsions , Actual Developments in the field of Law of Nationality, Immigration, Refugees and Aliens, Papers of International Symposium, 15-16 May 2009, Anadolu University, Eskişehir.

2010, Dardagan Kibar, E., “L’impact des instruments juridiques relatifs à l’association entre l’Union européenne et la Turquie” , La Turquie et l’Europe: Une Evolution en Interaction” Colloque, Université de Strasbourg. 4-5 Février 2010.