PROF.DR. MELTEM ÖZTAN    
Adı : MELTEM
Soyadı : ÖZTAN
E-posta : dartar@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 03122965617
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ENDODONTİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

MELTEM DARTAR ÖZTAN

Doğum tarihi ve yeri:           01.01.1967, Osmaniye

                    

İletişim detayları:

Adres:                         Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

                                               Endodonti A.D. Beşevler 06500

                                               Ankara

İş telefonu:                 0312296 56 17-2965621                              

Faks:                           212 39 54

E-posta adresleri:        dartar@dentistry.ankara.edu.tr

 

 

EĞİTİM DETAYLARI ve AKADEMİK ÜNVANLAR:

Diş Hekimliği Diploması         Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi              1990

           

Doktora derecesi                    Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

                                                Endodontii A.B.D.                                                     1996

.Doçentlik                               Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

                                                Endodonti A.B.D.                                                      2004

Profesörlük                             Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi             2009

                                                Endodonti A.B.D.                 

 

MESLEKİ ÜYELİKLER:

Türk Endodonti Derneği                                                                                

Avrupa Endodonti Derneği                                                               

 

İDARİ GÖREVLER:

1-Türk Dişhekimleri Birliği Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon üyeliği

2- Muayene Komisyonu üyeliği         Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi           

3- Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyon üyeliği            Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi        

4- Etik Kurul Komisyonu üyeliği      Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

5- ERASMUS koordinatör yardımcılığı       Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi        

6- Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu üyeliği                Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi