ARŞ.GÖR. DERYA ÇETİNTÜRK    
Adı : DERYA
Soyadı : ÇETİNTÜRK
E-posta : dcetinturk@ankara.edu.tr, deryacetinturk@gmail.com
Tel : 0312 212 67 20 / 1048
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

 

Doğum Yılı:

10.06.1989

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü             06100 Beşevler Ankara

Telefon :

0312 212 67 20 / 1048, 1583

Faks :

 

e-posta :

dcetinturk@ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

 Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

 Lisans

2011

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

 Yüksek 

 Lisans

2015

 Türkiye

  Ankara Üniversitesi

 Fen Bilimleri  Enstitüsü

Biyoloji

 Doktora

Devam ediyor


 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Araştirma Görevlisi

2013- Devam Ediyor

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Sistematik Zooloji, Mammaloji, Populasyon Genetiği, Filocoğrafya

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Trakya ve Batı Anadolu'daYayılış Gösteren Microtus lydius (2n:54) ve Microtus hartingi (2n:54) Türlerinin Filogenetik İlişkilerinin Ortaya Konulması, Ankara Üniversitesi Bilimsel         Araştırmalar Projeleri (Proje No: 15L0430002), 2015-2016, Yardımcı Araştırmacı


Türkiye’nin Kuzeyinde Yayılış Gösteren Microtus ve Chionomys Cinslerine Ait Tarla Farelerindeki (Mammalia: Rodentia) Genetik Varyasyonlar ve Filogenetik İlişkilerinin İki Mitokondriyal (COXI ve 12S rRNA) ve Bir Nükleer (IRBP) Belirteç Kullanılarak Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (Proje No: 17L0430003), 2017-Devam ediyor, Yardımcı Araştırmacı

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

YİĞİT, N., YİĞİT, F. S., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÇETİNTÜRK, D. (2016). Genetic differentiation of the Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) subpopulations in Turkey-inferring allozyme variations. Turkish Journal of Zoology, 40(6), 894-899.

 

YİĞİT, N., ÇETİNTÜRK, D., ÇOLAK, E. (2017). Phylogenetic assessment of voles of the Guentheri Group (Mammalia: Microtus) in Turkish Thrace and Western Anatolia. The European Zoological Journal, 84(1), 252-260.

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

 

 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

“Mitochondrial Cytb Diversity in Turkish Specimens of Meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) Using RFLP”- 14th Rodens et Spatium, Portekiz, 28 Temmuz-1 Ağustos 2014. (Poster Sunumu)

 

“Genetic Differentiation of Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) Subpopulations in Turkey; Inferring Allozyme Variations”- 7th European Congress of Mammalogy, İsveç, 17-21 Ağustos 2015. (Poster Sunumu)

 

“Phylogenetic Relationships of Guentheri Group Species of the genus Microtus (Rodentia: Muridae) in Turkey based on mitochondrial COX1 Gene”- 7th European Congress of Mammalogy, İsveç, 17-21 Ağustos 2015. (Poster Sunumu)

 

“First report for Anticoagulant rodenticide resistance in Turkish Norway rat"-11th European Vertabrate Pest Management Conference, Polonya, 25-29 Eylül 2017. (Sözlü Sunum)

 

Kitaplar