DOÇ.DR. CELAL DEHA DOĞAN    
Adı : CELAL DEHA
Soyadı : DOĞAN
E-posta : dehadogan@gmail.com , ddogan@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 363 33 50 / 3108
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

DOÇ. DR.C. DEHA DOĞAN 

ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA:  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI (2011)

YÜKSEK LİSANS: ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI (2005)

YÜKSEK LİSANS: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME (2005)

LİSANS: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR (2001)

 

SCI- SSCI- SSCI EXPANDED INDEKSLERİNDE TARANAN MAKALELER

SÖNMEZER EMEL,YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  The reliability and validity of the Turkish version of the oxford shoulder instability score.  Disability and Rehabilitation, 1-6., Doi: 10.1080/09638288.2018.1497717.

YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,BALTACI YAŞAR GÜL,SÖNMEZER EMEL,ÖZER HAMZA,DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Do peak torque angles of muscles change following anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring or patellar tendon graft?.  Joint Diseases  Related Surgery, 28(3), 182-187., Doi: 10.5606/ehc.2017.54949.

DOĞAN CELAL DEHA,ULUMAN MÜGE (2017).  A Comparison of Rubrics and Graded Category Rating Scales with Various Methods Regarding Raters’ Reliability.  Educational Sciences: Theory & Practice, 17(2), 631-651., Doi: 10.12738/estp.2017.2.0321

DOĞAN CELAL DEHA,KARABABA ZEHRA CANAN,SOĞUKSU ASUMAN FULYA (2016).  English Usage in Daily Life by Turkish Students Between 15–19 Years of Age: a scale development study.  Educational Studies, 43(1), 71-89., Doi: 10.1080/03055698.2016.1245602  

YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,DOĞAN CELAL DEHA,SÖNMEZER EMEL (2016).  The reliability and validity of the Turkish version of the Oxford Elbow Score.  Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 11(96), 1-7., Doi: DOI 10.1186\s13018-016-0429-3

DOĞAN CELAL DEHA (2013).  A Modeling Study about the Factors Affecting Assessment Preferences of Pre-Service Teachers.  Educational Sciences: Theory & Practice, 13, 1621-1627., Doi: 10.12738/estp.2013.3.1551 

ULUSLARARASI ALAN IDEXLERİNDE TARANAN MAKALELER 

KÖSE İBRAHİM ALPER,DOĞAN CELAL DEHA (2019).  Parameter estimation bias of dichotomous logistic item response theory models using different variables.  International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 8(3), 425-433., Doi: DOI: 10.11591/ijere.v8i3.19807

KAMIŞ ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  An Investigation of Reliability Coefficients Estimated for Decision Studies in Generalizability Theory.  Journal of Education and Learning, 7(4), 103-113., Doi: 10.5539/jel.v7n4p103

KAMIŞ ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2017).  How Consistent are Decision Studies in G Theory?.  Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 37(2), 591-610.

DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Applying Bootstrap Resampling to Compute Confidence Intervals for Various Statistics with R.  Eurasian Journal of Educational Research, 2017(68), 1-18., Doi: DOI:10.14689/ejer.2017.68.1

ULUMAN MÜGE, DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Comparison of Factor Score Computation Methods In Factor Analysis.  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 10(18), 143-151.

DOĞAN CELAL DEHA,YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN (2015).  The Effect of the Analytical Rubrics on the Objectivity in Physiotherapy Practical Examination.  Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 7(1), 9-15., Doi: 10.5336/sportsci.2014-39517

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2010).  Factors effecting level of prefering alternative assessment methods.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1135-1139., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.296 

ULUSAL (ULAKBIM) İNDEKSLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

ANADOL HATİCE ÖZLEM,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi.  ilköğretim Online, 17(2), 1066-1076., Doi: doi 10.17051/ilkonline.2018.419355

DOĞAN CELAL DEHA,DEMİR ERGÜL (2017).  Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin ve H İndeksi’nin Yıllara Göre İncelenmesi.  The Journal of Academic Social Science, 5(60), 110-123., Doi: :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13086 DOĞAN

CELAL DEHA,ANADOL HATİCE ÖZLEM (2017).  Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu eğitim Dergisi, 25(1), 361-372.

DOĞAN CELAL DEHA (2017).  “Hababam Sınıfı” Filmlerinde Yer Alan Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin İncelenmesi..  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 154-167.

İSNAÇ FİLİZ,DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Kısımların İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi.  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 16-28., Doi: 10.14686/buefad.263859

DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılması:  Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları.  Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 234-248., Doi: 10.17755/esosder.64313

DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme TercihleriÜzerindeki Etkisi  Bir Ölçekleme Çalışması.  Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 413-431.

DOĞAN CELAL DEHA,ULUMAN MÜGE (2016).  İstatistiksel Veri Analizinde R Yazılımı ve Kullanımı.  İlköğretim Online, 15(2), 615-634., Doi: 10.17051/io.2016.24991

DOĞAN CELAL DEHA,ATMACA SEVİLAY,ASLAN YOLCU FUNDA (2012).  The Correlation Between Learning Approaches and Assessment Preferences of 8th Grade Students.  İlköğretim Online, 11(1), 264-272.

DOĞAN CELAL DEHA (2011).  Öğrenmeye İlişkin Özelliklerin Durum Belirleme Tercihleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Nitel Bir Modelleme Çalışması.  Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 10(19), 69-84.

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2011).  Öğretmen Adaylarının Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Tercihlerinde etkili olan Öğrenmeye İlişkin Özellikler.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 19( 2), 459-475.

 

KİTAPLAR

KUTLU, Ö, DOĞAN, C.D, KARAKAYA,İ (2017). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. 5. Baskı. Pegem Yayınlar. ISBN: 978-605-5885-01-4

 

Örneklerle R uygulamaları- R by Examples (2019)., DOĞAN CELAL DEHA,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,YETİŞİR MEHMET İKBAL,İMROL FATİH,  ANI Yayınevi, Editör:Celel Deha DOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 514, ISBN:978-605-170-255-1, Türkçe(Kitap Tercümesi),

  

POPÜLER BİLİM DERGİLERİNDE YAYIMLANAN MAKALELER

DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Sürecinde Performans Görevleri ve Portfolyolar.  Öğretmen Dünyası(434), 21-24. (Ulusal)

 

KUTLU ÖMER,KARAKAYA İSMAİL,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  Üst Düzey Zihinsel Sürçlerin Belirlenmesi: Performans Görevi Yazma.  İlköğretmen, 10-16. (Ulusal)

 

DOĞAN CELAL DEHA (2007).  Öğrenci Başarısındaki Gelişimin İzlenmesi: Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme.  İlköğretmen(9), 40-44. (Ulusal)

 

ULUSLARASI KONGRE VE SEMPOZYUNMLARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

SEVER SALİM,DOĞAN CELAL DEHA (2019).  Müzik Performans Ölçeğinin Standart Belirleme Çalışması.  VI. International Eurasian Educational Research Congress, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KÖSE İBRAHİM ALPER,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  Çokboyutlu Aşamalı Tepki Kuramı Altında Üretilen Tek Biçimli Ve Tek Biçimli Olmayan Veri Gruplarında Olabilirlik Oranı Yöntemi I. Tip Hata Ve Güç Çalışması.  6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KÖSE İBRAHİM ALPER,SÜNBÜL ÖNDER,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  İkili Puanlanan Madde Tepki Kuramı Lojistik Modellerinin Parametre Kestirim Yanlılığının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi.  V. International Ejer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KÖSE İBRAHİM ALPER,DOĞAN CELAL DEHA,USTA HATİCE GONCA (2018).  Farklı Örneklem Oranları, Test Uzunluğu ve DMF’li Madde Sayısı Altında Mantel Heanszel veLord’un X2 Yöntemlerinin Karşılaştırılması.  V. International Ejer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,DEMİR ERGÜL (2017).  Türkiye?de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin Ve H Indeksinin Yıllara Göre Incelenmesi.  IV. International Ejer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,ULUMAN MÜGE (2015).  Using R Software for DataAnalysis in Social andEducational Sciences.  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015, 1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2010).  Factors Effecting Level of Prefering Alternative Assessment Methods.  World Conference on Learning, Teaching and Administration, 9, 1135-1139., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.296 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,ATMACA SEVİLAY,ASLAN FUNDA (2010).  The correlation between learning approaches and assessment preferences of 8th grade students.  Second International Congress of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,KUTLU ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  Comparison of elementary school teachers  attitudes towards alternative assessment methods.  Paris İnternational 10. Conference on Education, Economy and Society. Paris (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 KUTLU ÖMER,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  A modelling study about the factors affecting the elementary school teachers  attitudes towards alternative assessment methods.  International Conference of Educational Sciences. Eastern Mediterranean University Faculty of Educational Sciences, 2(1), 1300-1303. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA (2007).  Üst Düzey Zihinsel Süreçlerin Belirlenmesinde Performans Görevleri ve Dereceli Puanlama Anahtarları.  Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi., 1, 295300 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUNMLARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

KAMIŞ ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Genellenebilirlik Kuramında Karar Çalışmalarının İncelenemsi.  5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 1, 60-62. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,ÇAKIR İLHAN AYŞE,BIKMAZ FATMA,ARTAR MÜGE (2015).  Eğitim Ortamı Olarak Müzeler  Öretmen Kitabının Geliştirilmesi.  Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2015, 1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,KARABABA ZEHRA CANAN,SOĞUKSU ASUMAN FULYA (2014).  İngilizcenin Günlük Yaşamda Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve geçerlik Güvenirlik Çalışması.  23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,DOĞAN CELAL DEHA,AYTAR AYDAN,YÜRÜK ZELİHA ÖZLEM (2013).  Dereceli puanlama anahtarı kullanımının pratik sınavlarda objektifliğe etkisi-pilot çalışma.  4th NATIONAL PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION CONGRESS, 24(2) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KOÇ NİZAMETTİN,DOĞAN CELAL DEHA,Furat Ela,ÖZMEN DENİZ TUĞÇE (2012).  Ankara Üniversitesinde  Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi  Uygulamalarının  Etkililiğine ilişkin Bir Araştırma.  3. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, 1, 30-31. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2010).  Değerlendirme tercihleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki  İngilizce öğretmen adayları örneği.  2. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, 1, 60-68. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ATMACA SEVİLAY,Aslan Funda,DOĞAN CELAL DEHA (2009).  İlköğretim 8. sınıf Öğrencilerinin Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımını Benimseme Düzeylerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Çalışma.  18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 166-168. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yiğitsoy Ayşen,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  Öğretmen  öğrenci ve akran değerlendirmeleri arasındaki ilişki düzeyi ve performans görevlerinde güvenirlik sorunu üzerine bir çalışma.  I. Ulusal  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1, 377-391. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KUTLU ÖMER,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA (2007).  İlköğretim öğretmenlerin yeni değerlendirme yöntemlerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörler.  XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu,  Gazi Osman Paşa Üniversitesi, 1, 112-117. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA,ERDEM KEKLİK DEVRİM (2007).  Performans görevlerinin puanlanmasında kullanılan dereceli puanlama anahtarlarının güvenirlik düzeyinin belirlenmesi.  XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 1 (Özet Bildiri/Poster)

BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER, DOĞAN CELAL DEHA,KOÇ KEMAL (2006).  Okulda Performansa Dayalı Değerlendirme  Kavram ve Uygulama.  XV. Ulusal Eğitim Bililmleri Sempozyumu,  Muğla Üniversitesi, 1, 319-321. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DOĞAN CELAL DEHA (2006).  Üst Zihinsel Süreçlerin Ölçülmesinde Performans Görevleri.  XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 1, 316-317. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA,KOÇ KEMAL (2006).  Performans Değerlendirme ve Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme.  Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyİ Örnekler  Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

VERİLEN DERSLER

DOKTORA:

R Uygulamaları

Davranış Bilimlerinde İleri İstatistik

Davranış Bilimlerinde İleri Araştırma

YÜKSEK LİSANS:

Fundamentals of Educational Research

Sosyal Bilimler için R yazılımına Giriş

Davranış Bilimlerinde Araştırma

Davranış Bilimlerinde İstatistik

 

LİSANS

İstatistik I

İstatistik II

Eğitim Araştırmaları

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme