ÖĞR. GÖR. DURAN EKİZER    
Adı : DURAN
Soyadı : EKİZER
E-posta : dekizer@ankara.edu.tr
Tel : 03122126800 dahili 1389
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   Eğitim 

Lisans: 2001, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Yüksek Lisans: 2004, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı A.B.D.


2009, DİB. Konya Selçuk Yüksek İhtisas Merkezi  


Doktora: 2016, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı A.B.D.


Akademik Çalışma

Tez

"Belagat Açısından Buhârî ve Müslim'de Mecaz İçeren Hadisler", Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Sedat Şensoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2016. 

  
"Cemâleddin İshak b. Muhammed el-Karamânî'nin "et-Tevâbi fi's-Sarf " Adlı Eserinin Tahkiki", Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Do. Dr. Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2004. 

Makale

"Hayvanlarla İlgili Metaforlar Özelinde Hz. Peygamberin Üslubunda Somutlaştırma", İnternational Journal of Language AcademySayı: 5/4 (2017), ss. 162-169.


"Hz. Peygamber’in Üslubunda Mecazi Anlatım: Muslim’in el-Cāmiʿu’ṣ-Ṣaḥīḥ’inde Yer Alan İmanla İlgili Bazı Hadisler Özelinde Bir Tahlil", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 59:1 (Mart/March 2018), ss.203-220.


Kongre ve Sempozyum

"Hayvanlarla İlgili Metaforlar Özelinde Hz. Peygamberin Üslubunda Somutlaştırma", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya, 18-20 Mayıs 2017. 

"Kur'an-ı Kerim'de Geçen Beddua İfadelerinin Belagat Açısından Analizi", Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 9-12 Mayıs 2018.  


Ödüller
Sonpeygamber.info ve Meridyen Derneği, Hadis ve Siret Araştırmaları Yarışması Tez Dalı Doktora Mansiyon Ödülü, İstanbul, 2017.