Y.DOÇ.DR. MELAHAT DEMİRBİLEK    
Adı : MELAHAT
Soyadı : DEMİRBİLEK
E-posta : demirbilek@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ  VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı:      Yrd. Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK

2.      Doğum Tarihi: 01.04.1963

3.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Hizmet Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Sosyoloji Anabilim Dalı              

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1998

Doktora

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı               

Hacettepe Üniversitesi

2005

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: The Social Control in the Government-Ran (Yurtkur) Dormitories in Ankara. Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences. Ankara. Decembre, 1998.

Tez Danışmanı/Supervisor: Assoc. Prof. Yusuf Ziya Özcan.

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı. Ankara, 2005.

Danışman: Prof. Dr. Gönül Erkan.

Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Yurt Yönetim Memuru

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu/ H.Edip Adıvar Yurdu/Ankara

1987-1991

Sosyal Çalışmacı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu/Ankara Bölge Müdürlüğü/Ankara

1991-2002

Yurt Müdürü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu/Gazi Kız Öğrenci Yurdu/Ankara

2002-2013

Yurt Müdürü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu/Seyran Kız Öğrenci Yurdu/Ankara

2013-2014

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

2014-

 

İdari Görevler

 

İdari Görev

Görev Yeri

Yıl

Stratejik Plan Üst Kurul Üyesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

2006-2008

Stratejik Plan Ekip Başkanı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

2007-2008

Stratejik Plan Üst Kurul Üyesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

2012-2013

Stratejik Plan Ekip Başkanı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

2007-2013

Staj/Uygulama Koordinatörü

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

2014-

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

16.02.2015-

Okul Sosyal Hizmet Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

11.05.2015-

 

Proje Görevleri

Demirbilek M.; Göncü, A. (2011) Kırşehir Şehit Üsteğmen Oğuz Kılıç İlköğretim Okuluna Yardım Projesi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gazi Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü.

 

Kişisel Bilgiler

Kurum: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Unvan : Yrd. Doç. Dr.

İletişim: Plevne Cad. No:5 Aktaş Kavşağı Dikimevi/Altındağ/Ankara

 

 

ESERLER

A.Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1. Demirbilek, M. (2013) Zihinsel Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Gereksinimleri (The Needs of Mentally Disabled Individuals and Their Families). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 7 (3):58-64. Doi: 10.5455/tjfmpc.45355.

A.2. Demirbilek, M. (2016). Çevre, Çevre Mültecileri ve Çevreci Sosyal Hizmet (Environment, Environmental refugees and Green Social Work). International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3):1118-1130. ISSN: 2149-5939.

A.3. Demirbilek, M.; Özdemirhan, S.; Yiğit, M.; Özdemir, L.; Yüksel, H.; Özdemir, Ö. (2016). Sosyal Hizmet Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri (Opinions of Social Work Students on Their Education and Professional Expectations). International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3):1044-1058. ISSN: 2149-5939.

A.4. Demirbilek, M. (2016). Aile Danışmanlığı: Bir Uygulama Örneği (Family Counseling: A Pattern of Practice). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 10 (2):109-120. DOI:10.5455/tjfmpc.205930.

 

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B.1. Demirbilek, M. (2013). Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 1 (3): 1-24.

B.2. Demirbilek M. (2008). Alevi Kültüründe Çocuk, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 18 (2): 65-76.

B.3. Demirbilek M. (2005). Aile Politikaları Çerçevesinde Özürlüler ve Aile Tedavisi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 5 (2): 13-29.

B.4. Demirbilek M. (2005). Zihinsel Engelli Bireylerde Ebeveynlik Beceriler. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 5 (2): 59.73.

 

C. Uluslararası Kitap Bölümleri

C.1. Demirbilek, M. (2015). Refugees in Turkey. Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. Bulgaria, ss.567-481.

C.2. Demirbilek, M. (2015) Environment and Migration. Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. Bulgaria, ss.424-435.

 

D.  Ulusal Kitap Bölümleri

 D.1. Demirbilek M. (2001). Psikiyatri Kliniklerinde Ekip Çatışmasına Bir Örnek. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan. Yayına Hazırlayanlar: Kasım Karataş, Çiğdem Arıkan. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No:9, Ankara.

D.2. Demirbilek, M.; Kars, Ö.; Şahindokuyucu, S.; Yıldız, L.; Çengelci, A.; Elbistanlıoğlu, N.; Aygör, B.; Yüksekkalaycı, J.; Açıkyol, G.D.; Coşansoy, İ.; Özdemir A.; Çelebi, O.; Öztürk, N.; Çağlayan, İ. (1995). Gençlik ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu Raporu. 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi. 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Sayı:1, Ankara, 131-136.

 

E. Ulusal Ders Kitabı Bölümleri

E.1. Demirbilek, M. (2016). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Uygulama. 5. Ünite. Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3290, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2153. Birinci Baskı. 95-110.

E.2.  Demirbilek, M. (2016). Ergenlik Dönemi. 5. Ünite. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2153. 95-110. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3237, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2102. Birinci Baskı. 94-127.

E.3. Demirbilek, M. (2016). Gençlik Dönemi. 6. Ünite. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2153. 95-110. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3237, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2102. Birinci Baskı. 128-160.

 

F. Tezler

F.1. Doktora Tezi

              Demirbilek M. (2005) Yurtlarda kalan Öğrencilerin Arkadaşlık ilişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

                   F.2. Yüksek Lisans Tezi

              Demirbilek M.  (1998) The Social Control in The Government-Ran (Yurtkur) Dormitories in Ankara, The Graduate School of Social Sciences of the Middle East Technical Üniversity, Ankara.

 

G. Katıldığı Bilimsel Etkinlikler

G.1. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

G.1.1. Demirbilek M.; Özdemirhan S.; Yiğit M.; Özdemir L.; Yüksel H.; Özdemir Ö. (2015). Opinions of Senior Social Work Students on Their Education and Professional Expectiations. International Conference on Social Sciences and Education Research. 29-31 October 2015, Antalya, Turkey.

G.1.2. Demirbilek M. (2015). Environment, Environmental Refugees and Social Work. International Conference on Social Sciences and Education Research. 29-31 October 2015, Antalya, Turkey.

G.1.3. Demirbilek, M. (2016). Distance Education in Social Work: Pattern of Ankara University. International Conference on Research Education and Science (ICRES) Abstract Book. 19-22 May, Bodrum, Turkey. S. 74.

G.1.4. Demirbilek, M. (2016). School Social Worker and Assigned Positions of Other Memebers of Professions. International Conference on Research Education and Science (ICRES) Abstract Book. 19-22 May, Bodrum, Turkey. S. 149.

 G.1.5. Demirbilek, M.; Keskin, E. (2016). Syrians in Turkey, Poverty, Contagious Diseases and Socail Work. Turkish Migration Conference 2016 Programme and Abstracts Book. 12-15 July 2016. University of Vienna, Austria. p.48-49.

 

G.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

G.2.1. Demirbilek M.; Çakar P.; Özcan H.; Önal B.; Ünal F.; Ünal B. (2015).  Sosyal Hizmet Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümü Tercih Etme Nedenleri.  Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı. İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Bildiri Özetleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, 26-28 Kasım 2015, Manisa. Poster Sunum. S.298-299.

G.2.2. Demirbilek, M. (2016). Mülteciler ve Yerel Yönetimler. Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler.8. Sosyal Hizmetler Kongresi Bildiri Özetleri. 15-16 Nisan 2016, Ankara. s.94.

G.2.3.  Coşansu, İ.; Demirbilek, M.; Şahindokuyucu, Yıldız, L.; Yüksekkalaycı, J. (1994). Gençlik ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu Ön Raporu. Çocuklar ve Sosyal Hizmetler Türkiye’de Çocuğun Durumu. Hazırlayanlar: E. Akyol, A. Çengelci, T. Kuşgözoğlu. 4. Sosyal Hizmetler Konferansı. 26-28 Mayıs 1994. Ankara.

 

H. Eserlerine Yapılan Atıflar

Demirbilek, M. (2013) Zihinsel Engelli Bireylerin ve Ailelerinin  Gereksinimleri, (The Needs of Mentally Disabled Individuals and Their Families). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 7 (3):58-64. Doi: 10.5455/tjfmpc.45355.

H.1. Gören A. B. (2015) Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Destek İhtiyaçlarının ve Destek Kaynaklarının Belirlenmesi, İnsan ve Toplum bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s.651-653.

 

H.2. Güldemir O., Saatçi G. (2014) Parmakların Okuduğu Menü: Braille Alfabesi İle Bir Model Önerisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 2,s.20-32.

 

H.3.  Şahin, A. (2015). Engellilerde Sosyal Gelişim Yetersizlikleri: Sosyalleşme Sürecinde Sporun Faydaları (Social Progress Inadequacies in The Handicapped: Benefits of Sport in Socialising Process). Uluslar arası Multidisipliner Akademik Araştırmalar dergisi (Journal of International Multidisciplineary Academic Researches. 2(3): 20-28.

 

 

I.Verdiği Dersler

 

I.1. Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Öğr.Sayısı

2013-2014

Güz

SHB209

Göçmen Ve Sığınmacilarla Sosyal Hizmet

3

0

16

SOH303

Sosyal Psikoloji

3

0

4

Bahar

SHB108

Sosyal Hizmette Temel Kavramlar

3

0

77

SHB106

Sosyal Psikoloji

3

0

79

SHB110

Alan Çalışması(A)

2

2

49

SHB110

Alan Çalışması(B)

2

2

31

SHB206

Sosyal Politika ve Planlama

3

0

74

SHB216

Evde Bakım Hizmetleri

3

0

31

SHB310

Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

0

6

11

SHB308

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması

0

4

10

SHB318

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

39

SHB314

Psiko-Sosyal Yönleriyle Mobbing

3

0

35

SHB402

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

2

1

8

2014-2015

Güz

SHB209

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

3

0

6

SHB115

Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

3

0

3

SHB117

Sosyal Hizmet Okur Yazarlığı

3

0

7

SHB307

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

0

6

77

SHB313

Afetlerde Sosyal Hizmet

3

0

36

SHB403

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması

0

4

78

SHB405

Seminer

2

0

80

UYM101

Üniversite Yaşamına Uyum Programı

2

0

85

SOH303

Sosyal Psikoloji

3

0

1

Bahar

SHB106

Sosyal Psikoloji

3

0

73

SHB108

Sosyal Hizmette Temel Kavramlar

3

0

73

SHB110

Alan Çalışması

2

2

73

SHB308

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması I

0

4

75

SHB310

Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

0

3

77

SHB402

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

0

5

79

2015-2016

 

 

Güz

SHB209

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

3

0

35

SHB117

Sosyal Hizmet Okur Yazarlığı

3

0

18

SHB313

Afetlerde Sosyal Hizmet

3

0

29

SHB305

Ailelerle Sosyal Hizmet

3

0

83

SHB307

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

0

6

77

SHB403

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması

0

4

76

SHB407

Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

0

14

78

Bahar

SHB110

Alan Çalışması A

2

2

45

SHB110

Alan Çalışması B

2

2

34

SHB220

Yaz Stajı

0

8

84

SHB108

Sosyal Hizmette Temel Kavramlar

3

0

78

SHB308

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması I

0

4

88

SHB310

Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

0

6

85

SHB402

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

0

12

73

SHB312

Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması

0

6

2

2016-2017

Güz

SHB117

Sosyal Hizmet Okur Yazarlığı

3

0

13

SHB209

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

3

0

37

SHB305

Ailelerle Sosyal Hizmet

3

0

84

SHB313

Afetlerde Sosyal Hizmet

3

0

1

SHB307

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

0

6

76

SHB403

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması II

0

4

84

SHB407

Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

0

16

79

UYM101

Üniversite Yaşamına Uyum Programı

0

24

95

 

 

I.2. Verdiği Lisans Üstü Dersler (Sosyal Hizmet ABD)

 

Akademik Yıl

Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Prog.

Teori

Uyg

Öğr.Sayısı

 

 

2014-2015

Güz

66716013

  Sosyal Hizmetin Temelleri

Tezsiz Uzaktan

2

0

5

 

 

66726039

Sığınmacı ve Göçmenlerle Çalışma ve Diaspora

Tezsiz

2

0

5

 

 

66735001

Sosyal Hizmet Kuramı I

II. Öğrt.

3

0

1

 

 

66724008

 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

Tezsiz

0

9

1

 

 

Bahar

66722005

Karşılaştırmalı Aile Politikaları

Doktora

2

0

2

 

 

66724083

Sosyal Hizmette Kayıt Tutma

Tezli

Tezsiz Uzaktan

2

0

32

 

 

766700717110

Seminer

Tezli

2

0

1

 

 

2015-2016

Güz

66716013

Sosyal Hizmetin Temelleri

Tezsiz Uzaktan

2

0

5

 

 

66726039

Sığınmacı ve Göçmenlerle Çalışma ve Diaspora

Tezsiz

2

0

7

 

 

66735001

Sosyal Hizmet Kuramı I

II. Öğretim

3

0

1

 

 

66716013

Sosyal Hizmetin Temelleri

Tezsiz Uzaktan

2

0

5

 

 

66724045

Sığınmacı ve Göçmenlerle Çalışma ve Diaspora

Tezli

2

0

9

 

 

766700716110

Uzmanlık Alan Dersi

Tezli

1

0

2

 

 

766700717110

Seminer

Tezli

1

0

1

 

 

766700727110

Dönem Projesi

Tezsiz

1

0

2

 

 

Bahar

66716015

Sosyal Hizmette Kayıt Tutma

Tezsiz Uzaktan

2

0

13

 

 

66722005

Karşılaştırmalı Aile Politikaları

Doktora

2

0

9

 

 

66724083

Sosyal Hizmette Kayıt Tutma

Tezli

2

0

1

 

 

66726075

Sosyal Hizmette Kayıt Tutma

Tezli

2

0

6

 

 

766700716110

Uzmanlık Alan Dersi

Tezli

1

0

3

 

 

766700717110

Seminer

Tezli

1

0

2

 

 

766700719110

Tez Çalışması

Tezli

4

0

3

 

 

766700727110

Dönem Projesi

Tezsiz

2

0

2

 

 

766700809110

Dönem Projesi

Tezsiz Uzaktan

1

0

1

 

 

66716013

Sosyal Hizmetin Temelleri

Tezsiz Uzaktan

3

0

48

 

 

66726039

Sığınmacı ve Göçmenlerle Çalışma ve Diaspora

Tezsiz

3

0

1

 

 

766700716110

Uzmanlık Alan Dersi

Tezli

1

0

6

 

 

766700717110

Seminer

Tezli

1

0

3

 

 

766700719110

Tez Çalışması

Tezli

1

0

3

 

 

766700727110

Dönem Projesi

Tezsiz

1

3

0

 

 

66715000

Dönem Projesi

Tezsiz Uzaktan

1

0

1

 

 

I.3. Verdiği Lisans Üstü Dersler (Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı ABD)

Akademik Yıl

Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uyg.

Öğr.

Sayısı

2016-2017

Güz

57136035

Aileye Yönenlik Hukuki Düzenlemeler ve Politikalar

3

0

41

766702727130

Dönem Projesi

1

0

3