DOÇ.DR. BAŞAK DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ    
Adı : BAŞAK
Soyadı : DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ
E-posta : demirtas@health.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ


 


Adı Soyadı: BAŞAK DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ


Unvanı: Doç. Dr.


Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans*

Hemşirelik Yüksek Okulu

Hacettepe Üniversitesi

1997

Y. Lisans*

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Hacettepe Üniversitesi

2000

Doktora*

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Hacettepe Üniversitesi

2005


 


Akademik Unvanlar:


Yardımcı Doçentlik Tarihi : (28.05.2013 -              )


            Doçentlik Tarihi : (5.10.2017-       )


 


Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


       Yüksek Lisans Tezleri


Çırpanlı C (2016-2018). Sezaryen ile Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Emzirme Başarısı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı.


 


YAYINLAR


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


Terzioglu F, Kok G, Guvenc G, Ozdemir F, Gonenc IM, Demirtas Hicyilmaz B, Yılmaz Sezer N. (2018) Sexual and Reproductive Health Education Needs, Gender Roles Attitudes and Acceptance of Couple Violence According to Engaged Men and Women. Community Mental Health Journal, 54(3):354-360. published online: 15 Jan 2018, https://doi.org/10.1007/s10597-017-0227-3


Demirtaş, B., Ergöçmen, B., Taşkın, L. (2012). Breastfeeding experiences of Turkish women. Journal of Clinical Nursing, 21(7-8): 1109-1118


Demirtas, B (2015) Multiparous mothers: Breastfeeding support provided by nurses. International Journal of Nursing Practice, 21(5): 493–504. DOI: 10.1111/ijn.12353


Demirtas, B (2012) Breastfeeding support received by Turkish first-time mothers, International Nursing Review, 59(3): 338-344. DOI: 10.1111/j.1466-7657.2012.00977.x


Demirtas, B (2012) Strategies to support breastfeeding: a review, International Nursing Review, 59(4): 474-481. DOI: 10.1111/j.1466-7657.2012.01017.x 


Demirtas B, Acikgoz I (2013). Promoting attendance at cervical cancer screening: Understanding the relationship with Turkish womens’ health beliefs. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 14(1): 333-340.


Demirtas B (2013). Review of strategies in promoting attendance for cervical screening. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 14(5): 2151-2155.


 


Demirtas B, Pinar G (2014). Determination of Sexual Problems of Turkish Patients Receiving Gynecologic Cancer Treatment: A Cross-Sectional Study. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 15(16): 6657-6663


 


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


 


Demirtaş-Hiçyılmaz B. (2017). Geri Çekme Yöntemi: Hemşirelerin Kullanıcılara İlişkin Deneyimleri. Turkiye Klinikleri J Health Sci, 2(2): 84-91, doi: 10.5336/healthsci.2017-54686


 


Demirtaş-Hiçyılmaz B., Açıkgöz İ. (2017) The Association Between Breastfeeding Self-efficacy, Breastfeeding Attitude, Social-professional Support and Breastfeeding Control. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(2): 133-43, doi:10.5336/nurses.2016-53973.


Demirtaş-Hiçyılmaz B. (2017) Neden Geri Çekme Yöntemi?: Hemşirelerin Hizmet Sunumundaki Deneyimleri. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(1):41-50 doi: 10.5336/nurses.2016-52619.


 


Terzioğlu F, Gönenç İM, Özdemir F, Güvenç G, Kök G, Yılmaz Sezer N, Demirtaş Hiçyılmaz B. (2016) Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4):225-232.


 


Demirtas, B., Ergöçmen, B., Taşkın, L (2012) Annelerin Günlük Yaşam Yükü Emzirmeye Engel mi? Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3) : 167-172.


 


Demirtas, B (2012) Sağlık Hizmeti Alan Kadınların Aile İçi Şiddet Yönünden Taranması. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 4(2):102-10.


 


Demirtaş, B. (2011). Türkiye’de Anne Sütü Bankaları Olmalı mı? Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1) : 73-77.


 


Demirtaş, B. (2008). Postpartum Kliniğinde Yatan Annelerin Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentileri. Sağlık ve Toplum, 18(3-4), s. 99-104.  


 


Demirtaş, B. (2008). Emzirme: Kültüre Duyarlı Hemşirelik Yaklaşımı. Sağlık ve Toplum, 18(3-4), s. 40-43.


 


Demirtaş, B. (2006). Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13 (1), s. 14-25.


 


Demirtaş, B. (2005). Bir Üniversitenin Eczacılık Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri. HIV/AIDS Dergisi, 8(1), s.13-21.


 


Demirtaş B. (2004). Jinekoloji Kliniğinde Yatan Hastaların  Aldıkları Hemşirelik Hizmetlerinden Memnun Olma Durumları ve Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1), 35-48.


 


Akkuzu G.,.Demirtaş B.,Eroğlu K., (2004). The Status of Contraceptive Method and Influencing Factors Among Turkish Women Between 40-55 Ages. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(2), 16-25.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


Sözel Bildiriler


Terzioğlu F, Gönenç İM, Özdemir F, Güvenç G, Kök G, Yılmaz Sezer N, Demirtaş Hiçyılmaz B. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26-29 Mayıs 2016, Adana Hilton Otel.


 


Terzioğlu F, Kök G, Güvenç G, Özdemir F, Gönenç İM, Demirtaş B,Yılmaz Sezer N. Sexual/reproductive health education needs, attitudes of engaged men and women towards gender roles and acceptance of couple violence. International Conference on Nursing, 16-18 March 2017, Grand Park Lara Convention Center, Lara, Antalya.


Çırpanlı C, Demirtaş Hiçyılmaz B. Sezaryen İle Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Emzirme Başarısı. 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18-21 Ekim 2018, Çeşme, İzmir.


Demirtaş, B. (2012). Breastfeeding support received by Turkish multiparous women. 23. European Congress of Perinatal Medicine, 13-16 Haziran 2012, Palais de Congress, Paris.


Demirtaş, B., Tekeli N., Yanardağ E. (2007). Postpartum Kliniğinde Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentiler. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, 249, 20-22 Nisan 2007, SwissOtel, Ankara.


Demirtaş, B. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, 189, 20-23 Nisan 2005, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara.


Demirtaş, B. Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, 189-190, 20-23 Nisan 2005, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara.Poster bildiriler


Demirtas B. Breastfeeding Support First Time Mothers Received. 9th International Breastfeeding and Lactation Symposium, 4-5 Nisan 2014, Madrid, Spain.Demirtas B. Conflict Advice about Breastfeeding. 8th International Breastfeeding and Lactation Symposium, 12-13 Nisan 2013, Copenhagen, Denmark.


Demirtas B, Ergocmen B. Nurses’ Views And Experiences In Providing Information On Coitus Interruptus. Journal of Perinatal Medicine, XI World Congress of Perinatal Medicine, 19-22 Haziran 2013, Moskova, Rusya.


Demirtas B, Ergocmen B. Coitus Interruptus As A Popular Method In Turkey: Satisfying Unmet Need In Perınatology. Journal of Perinatal Medicine, XI World Congress of Perinatal Medicine, 19-22 Haziran 2013, Moskova, Rusya.


Demirtas B., Taskın L., Ergöcmen B. Cultural Values That Affect Breast-feeding. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, Volume 11, Supplement 1, (Programme and Book of Abstracts), p.165-166, 3-6 May 2006, İstanbul, Turkey. [SCI-Expanded indekse giren dergi ekinde yayınlanan bildiri özeti]


Taşkın L., Eroğlu K., Terzioğlu F., Vural, G., Kutlu, Ö., Akkuzu G., Demirtaş B., Das Z., Koç, GI., Zeyneloğlu, S., Vefikuluçay, D., Gülen H. Enhancing women’s health nursing lesson application skills. 3. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 2006


Demirtas B. Ankara il merkezindeki bir üniversite hastanesinin jinekoloji kliniğinde yatan hastaların aldıkları hemşirelik hizmetlerinden memnun olma durumları ve beklentileri. 3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 2005


Demirtaş B. Emzirme: Kültüre duyarlı hemşirelik yaklaşımı. 4. Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, s. 300, Ankara, 2007.


Demirtaş B. Gebelik: Psikososyal değerlendirmede hemşirenin rolü. 4. Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, s. 301, Ankara, 2007.


 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


Sözel Bildiriler


Pınar, G., Demirtaş, B. (2010). Jinekolojik Kanser Tedavisi Alan Hastaların Cinsel Sorunlarının Belirlenmesi. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2010, Gloria Hotels & Convention Center, Antalya.


Akkuzu G.,.Demirtaş B.,Eroğlu K., Perimenopozal Dönemdeki Kadınların Yöntem Kullanımı. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 26, 13-16 Eylül 2001, İstanbul.Poster bildiriler


Demirtaş, B. (2012). A review of strategies to support breastfeeding. Uluslararası katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Özet Kitabı, s. 22, 21-23 Eylül 2012, Altınyunus otel, Çeşme.


Demirtaş, B., Açıkgöz, İ. (2012). Gebelere ilişkin bazı değişkenler ile prenatal emzirme tutumu ve öz-yeterliliği arasındaki ilişki. Uluslararası katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Özet Kitabı, s. 20-21, 21-23 Eylül 2012, Altınyunus otel, Çeşme.


Demirtaş, B., Açıkgöz, İ. (2012). Sosyo-demografik/tanıtıcı özellikler ile rahim ağzı kanseri ve Pap-Smear Testine yönelik sağlık inanışları arasındaki ilişki. 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi Özet Kitabı, s. 65-66, 11-13 Ekim 2012, Ankara.


Gönenç, İ., Demirtaş, B., Yılmaz, N., Akkuzu, G. (2012). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum algısının belirlenmesi. Uluslararası katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Özet Kitabı, s. 38-39, 21-23 Eylül 2012, Altınyunus otel, Çeşme.


Demirtaş, B., (2010). Sağlık Personelinin Emzirme Desteği Konusunda Annelerin Görüşleri. 1. Ulusal Nüfusbilim Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özeti Kitabı s. 126-130, 9-10 Ekim 2010, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.


Demirtaş, B. (2009). Kadının Cinsel ve Üreme Haklarını İhlal Eden Şiddet Olayları. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Kitabı, s.484, 15-18 Ocak 2009, Almira Otel, Bursa.


Demirtaş, B., Çakır, B. (2009). Erken Postpartum Dönemde Laktasyonun Desteklenmesi. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Kitabı, s.483, 15-18 Ocak 2009, Almira Otel, Bursa.


Demirtaş, B. (2009). Emzirmenin Desteklenmesi: Sistematik Bilginin Önemi. 6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı, Sheraton Otel, Ankara.


Demirtaş, B. (2009). Anne Sütü İle Beslemenin Yaygınlaştırılması: Süt Bankaları. 6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı, Sheraton Otel, Ankara.


 


Diğer Yayınlar:


Kitapta bölüm yazarlığı:


Demirtaş B. (2003). “Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi”. (Ed. Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, Füsun Terzioğlu, Ömer Kutlu). Alt bölümler: “Histerektomi Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı Uygulama Basamakları”-“Kadını Jinekolojik Muayeneye Hazırlama Uygulama Basamakları”. Palme Yayıncılık, Ankara.


 

Kitap bölüm yazarlığı:


Demirtaş B., Göğüş F. (2013). “Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik”. (Ed. Nurgün Platin). Bölüm 7: “Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Öğrencinin Sorumlulukları”. syf: 71-84. Hedef Yayıncılık, Ankara.


 

Projeler:


Terzioğlu F., Güvenç G., Özdemir F., Demirtas B., Gönenç İ., Gök G., Yılmaz N. Flört Şiddeti Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik çalışması, BAP Hızlandırılmış Destek Projesi,  Numara: 14H0241002, Proje Başlangıç-Bitiş: 5.12.2014 - 5.12.2015.


ÖDÜLLER


İkincilik Ödülü:


Akkuzu, G., Demirtaş, B., Eroğlu, K., Perimenopozal Dönemdeki Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Hemşirelik Seksiyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 13-16 Eylül 2001, İstanbul.


 

İkincilik Ödülü


Terzioğlu F, Gönenç İM, Özdemir F, Güvenç G, Kök G, Yılmaz Sezer N, Demirtaş Hiçyılmaz B. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26-29 Mayıs 2016, Adana Hilton Otel.


Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde


son üç yılda (2015-2018) verilen lisans düzeyindeki dersler 


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

3

16

 

2016-2017

Güz

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

3

16

2015-2016

 

 

Güz

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

3

16

 

Bahar

AHE 206 İnfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği

2

-


 


Son üç yılda (2015-2018) verilen yüksek lisans düzeyindeki dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

Uzmanlık Alan Dersi

Uzmanlık Alan Dersi

2

8

2

-

Bahar

Perinatoloji II

Uzmanlık Alan Dersi

2

8

2

-

2016-2017

Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

Uzmanlık Alan Dersi

2

8

2

-

Bahar

Perinatoloji II

2

2

2015-2016

 

Güz

Uzmanlık Alan Dersi

8

-

Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

Uzmanlık Alan Dersi

2

8

2

-


 


2016-2017 Bahar Döneminde verilen Doktora düzeyindeki dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2016-2017

Bahar

Cinsel Sağlık

 

2

 

-


 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)


  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 91.25 puan

  • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 74 puan

  • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 75 puan


TEZLER


  • Demirtaş B (2000). Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

  • Demirtaş B (2005), Emzirmeyi Etkileyen Kültürel Değerler, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD, Ankara.KONFERANSLAR (ULUSLARARASI)


  • Family Planning Services in Turkey “Methods of family planning in Turkey and unmet needs”, 3rd Sept., 2013, Keele University, Stoke-on-Trent, Staffordshire, United Kingdom.


 

ULUSLARARASI ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILIM


  • Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Erasmus öğretim elemanı ders verme hareketliliği, 31.08.2013-08.09.2013, Keele University, Faculty of Health, School of Nursing and Midwifery, İngiltere.

  • Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Erasmus öğretim elemanı ders verme hareketliliği, 01.09.2012-09.09.2012, Keele University, Faculty of Health, School of Nursing and Midwifery, İngiltere.  

  • Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Erasmus öğretim elemanı ders verme hareketliliği, 02.06.2008-13.06.2008, Keele University, Faculty of Health, School of Nursing and Midwifery, İngiltere.