PROF.DR. BİLAL ERDEM DENK    
Adı : BİLAL ERDEM
Soyadı : DENK
E-posta : denk@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/bilal-erdem-denk
Kişisel Akademik Bilgiler
1975 doğumlu Erdem Denk, lisans (1997) ve yüksek lisans (1999) eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 1999-2000 öğretim yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini, YÖK'ten yurtdışı bursu alması nedeniyle yarıda bıraktı ve Cardiff Üniversitesi (Galler, Britanya) Hukuk Fakültesi'nde Ekim 2000'de başladığı doktorasını Ocak 2005'te tamamladı. "Milletlerarası Kamu Hukuku" (Uluslararası Hukuk) doçenti unvanını Ocak 2013'te aldı.

AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. 2008-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi-ATAUM'da müdür yardımcılığı görevini yürütmüş ve 100 sayı yayınlanan aylık ATAUM E-Bülten'in editörlüğünü yapmıştır.

Uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, uluslararası örgütler, Avrupa bütünleşmesi, uluslararası ceza mahkemesi ve evrensel yargı, nükleer silahsızlanma, Ege sorunları, uluslararası akarsular hukuku ve çevre hukuku ile medya-dış politika ilişkisi çalıştığı konular arasında yer almaktadır.